Kapacitetsbrist i SL:s garage

Startat av Ersa, 15 april 2023, 14:45:46 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ersa

Finns det egentligen någon SL-bussdepå i länet som inte är mer eller mindre överfull? Känns nästan som att de flesta skulle behöva byggas ut, eller få fler/utbyggda satellitdepåer.

Nico

I sak så har i stort sett alla SL-bussgarage (depåer) i nuläget slagit i kapacitetstaket. Den enda som inte gjort det är Tomteboda som anlades med en viss överkapacitet. Nackdelen är att den extra kapaciteten är svår att utnyttja för även om det är en snygg anläggning så ligger den uselt till om man ser på dess placering i förhållande till det allmänna vägnätet. Dvs. bara för att något ligger bra till fågelvägen så är det inte samma sak som att det är lätt att nå via gummihjul.

Sedan finns det en gammal grundlogik i SL:s placering och uppdelning av sina garage, men som man numera tappat bort. Innan man började upphandla osv. på 1990-talet så var ju mycket uppdelat och uppbyggt utifrån de olika trafikdistrikten som fanns. T.ex. Råsta var ju huvudgarage för Västra distriktet och det är därför det är så stort. Gott om utrymme för både administrativa funktioner, ett större antal verkstadsplatser, egen plåtverkstad osv. och man arbetade ofta treskift. Kallhäll och Märsta var mera tänkta som satelliter/ytterdepåer och deras respektive verkstäder var ju egentligen bara avsedd för enklare service medan tyngre verkstadsjobb skulle till Råsta. Samma sak gällde för Norra distriktet med Åkerby som huvudgarage och Norrtälje, Vaxholm mm. som satelliter och på andra håll fanns ibland bara tvätt och tankning. Så här fungerar det ju i sak fortfarande till stor del för spårtrafiken, men alltså inte inom busstrafiken där det är ganska fragmenterat och det gör bl.a. att man inte alltid kan uppnå olika synergier.

Sedan var det ju även annat som underlättade vilket ofta sparade tid/plats. T.ex. att man ofta bara höll sig till ett fordonsmärke och ett fåtal modeller. Det gjorde det enklare med både utbildning rent generellt, men även för verkstäderna att sköta sitt uppdrag. Man behövde ju bl.a. inte ha ett så stort reservdelslager och inte heller ha koll på femtioelva olika fordonstyper/varianter etc. Allt det sammantaget medför att det ofta blir trångt på garagen då de i sak inte riktigt kan sägas vara anpassade till nuvarande uppgifter. Garage som förr var satelliter utgör t.ex. nu ofta huvudgarage inom ett avtal. De ska då på egen hand klara diverse uppgifter som alltså tidigare delades mellan flera olika garage. Samtidigt nyttjas inte kapaciteten fullt på andra håll då en viss facilitet numera tillhör ett annat avtal eller så.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Niclas Wennerlid

Jag skulle lägga till Södertäljedepån till en av de anläggningar som inte slagit i kapacitetstaket än, efter utbyggnaden för något år sedan så finns det kapacitet över där.
Även Jordbro har väl rent fysiskt plats över, där ligger nog begränsningen snarare i de övriga lokalerna. I synnerhet verkstad och tvätthall.

// Niclas

Nico

Med Jordbrogaraget sätter du fingret på ytterligare en punkt i detta då det är en av få platser som kan gå att bygga ut. På andra håll är garagen numera omgärdade av bebyggelse på alla håll vilket i stort sett omöjliggör ytterligare bebyggelse. Att sedan många kommuner sneglar på garagen och betraktar dem som byggbar mark gör det inte lättare. Garagen och depåer behöver dock normalt finnas i anslutning till trafiken, men ofta verkar man inte fundera så mycket på vad som händer om man skulle ta bort dem eller flytta dem till nya, ur trafikal synvinkel, sämre lägen.

Ett praktexempel på att man inte flyttar på sig för annan exploatering är MTA:s 207th Street Yard för tunnelbanan i New York. Det är MTA:s största verkstadsanläggning inom staden ifråga och en av deras största anläggningar för tunnelbanan i staden totalt sett. Skulle man flytta på anläggningen (man täcker flera kvarter på norra Manhattan) så skulle samhällskostnaderna bli otroligt höga. Det senare verkar man t.ex. i Storstockholm ofta missa på när man vill flytta på, bygga ut eller bygga nya garage och depåer. Dvs. man ser bara på vad man tjänar på nya bostäder etc. och missar på vad kostnaderna för kollektivtrafiken kommer att bli.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

buskörare

Norrort verkar inte ha nån direkt kapacitetsbrist alls, tvärtom.

Ersa

Ett annat exempel är ju Norrtäljedepån som kommunen väldigt gärna ville flytta till Sika industriområde, för att kunna bygga bostäder på nuvarande område i södra Färsna. Men sedan de via information från Locum fick klart för sig vad detta kalas skulle kosta kommunen, gav de väldigt snabbt upp dessa planer, och Locum satte därefter igång att bygga sin nuvarande stora tvätthall på depån.
I övrigt i trafikområdet har satellitdepåerna i Rimbo och Hallstavik rätt stor kapacitetsbrist, då flera Norrtäljeomlopp i rätt många år tomkört ut till dessa orter för att påbörja körningen där. Samt tomkör hem till Norrtälje efter avslutat pass. Knappast den billigaste och mest miljövänliga lösningen.