E6.02 Trf Flädie-Lund - När och varför?

Startat av David M, 06 augusti 2018, 15:49:48 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

Ja som rubriken antyder undrar jag om någon här vet när vägen förväntas bli färdig och/eller vad som hänt under byggtiden som lett till förseningarna.

För att rekapitulera.
Vägarbetet (från 13-metersväg till mötesfri 16,5 meters 2+2väg med planskilda korsningar vid Flädie och Gamlemark de 3,5 km mellan trf Flädie - Gunnesbo, inklusive ny bro och utformning av trf Flädie i korsningen med E6:an ) började 2016 med tilltänkt färdigställande i april 2018:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/e6-genom-skane/e6-trafikplats-fladie/

Eftersom tidtabellen inte kunde hållas blev det uppskjutet till först "juli 2018" och nu "sommaren 2018". Vi får väl se om allt hinner bli klart innan siste augusti.

Jag har kört där ganska frekvent det senaste halvåret och visst har vissa framsteg skett. Det jag undrar över varför det inte gått snabbare att få hela vägen klar. Vi talar här om en väg som går över vanlig jordbruksmark utan några kända problem i marken. Och samtliga broar i projektet har varit färdiga sedan i maj nu (tanken är att alla anslutningar från fastigheterna stängs och samlas upp i två planskilda korsningar vid byn Flädie och handelsträdgården i Gamlemark respektive. Vägen kommer dock inte att klassas som motorväg även om jag gissar att i princip alla trafikanter kommer att behandla den som en). Och att TrV nu inte satt ut något mer precist än "sommaren" får mig att undra om de ens själva tror att allt hinner bli klart till 31 augusti i år.


Allt möjligt kan förstås inträffa och dyka upp som överraskningar, jag tycker bara att ett projekt som pågått i två år och som inte borde ha berett alltför mycket svårigheter borde vara färdigställt vid det här laget nu.

Walter

Vad som framkommit i media från Trafikverket är
1) fler ledningar i mark som måste flyttas än vad som var känt på förhand
2) en entreprenör som inte lämnade in godkända handlingar i tid för bygget av den nya bron med följd att planerade avstängningar av E6 fick skjutas upp
3) en entreprenör dom inte haft mycket jobb i Sverige tidigare med följd att administrationen och språkproblem  stoppat upp jobbet. 
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

David M

Tittar man på andra projekthemsidor hos TrV finns ofta "Byggdagbok" eller något liknande med där man kan följa arbetenas fortskridande. I detta projekt har detta saknats helt.

Nu är det (?) iofs inget krav men det kanske säger en del om hur hela projektet skötts från början.