Nya fartdämpare vid Öresundsbrons betalstation

Startat av David M, 23 april 2014, 07:14:59 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

http://ing.dk/artikel/nu-skal-faldlemme-bremse-fartsyndere-paa-oeresundsbroen-167849


Kommentar: Känns som att det ett ingenjörsexperiment med sjunkande markplattor som nu fått anslag för utprövning. Motiverar driftskostnaden att man tvingar bilisterna till att hålla 30km/h?

Kan inte riktigt se varför man ska tvinga BroBizz-förarna till att hålla max 30, vägen är trots allt motorväg på båda sidor om vägen och man förväntas därmed köra 110km/h. En sänkning till 50-60km/h innan man accelererar igen borde räcka.

Nico

Det är väl det s.k. Actibump som ska provas där. Det har utvecklats av Linköpingsföretaget Edeva. Två st. testgupp har funnits på plats i staden i tre respektive två år med mycket tillfredsställande resultat.

Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen kommer även att prova detta på en gata i Bromma är det sagt och det finns ett stort intresse hos många andra. Bl.a. då hos bussentreprenörerna då vanliga 'gupp' skadar fordonen, speciellt då ledvagnsbälgarna tar stryk. På det stora hela är denna typ av farthinder mycket bättre än de gamla stationära (ofta skadade/dåligt underhållna) asfaltslimporna som alltså ofta skadar både fordon samtidigt som de ger upphov till markvibrationer när fordon som klättrat upp på dessa sedan dunsar ned.

Det som gör även mig lite fundersam vad gäller bron är tanken om att hålla 30 km/h, men jag antar att det handlar om sträckan in mot betalstationerna? Annars är en fördel med denna typ av farthinder att man kan ställa farten i en ganska hög utsträckning osv. Likaså kan vissa fordon, t.ex. utryckningsfordonen på bron ska väl ha det, få transpondrar som medför att hindret inte aktiveras för dessa fordon. Man kan även göra så med t.ex. bussar m.fl. fordon om behov finns.


http://www.edeva.se/index.php/actibump/

http://www.mynewsdesk.com/se/lead/pressreleases/oeresundsbron-investerar-i-trafiksaekerhetsystemet-actibump-943849

https://www.youtube.com/watch?v=KxpvwKiOpag

http://www.mjardevi.se/sv/om-mjardevi/nyhetsarkiv/1223-edevas-actibump-till-oeresundsbron

»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman


riiga

Finns sedan ett tag tillbaka ett sådant hinder på den här platsen i Linköping.