Buss-Snack

Allmänna bussforum => Bussnack => Ämnet startat av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 20:56:53 PM

Titel: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 20:56:53 PM
Man får naturligtvis inte parkera på en busshållplats för då blir busschauffören lack och det på goda grunder.

Men vad definierar en busshållplats och därigenom parkerings ( eller kanske rentutav stoppförbud )?

Räcker det med att man sätter upp en busskur med skyltar enligt alla konstens regler inkluderande elektronisk tavla med bussavgångar som på bilden?

(https://lh3.googleusercontent.com/-6QcszskDS4c/ViaOPPr9gzI/AAAAAAAAVHM/5cT1mpZtGPk/s800-Ic42/IMG_0904.jpg)

Eller måste det vara en busshållplatsskylt som saknas just på denna "busshållplats"?

Eller måste det finnas markeringar i gatukanten?

Alla ser att det är en busshållplats och det är rejält oklokt att parkera där - men frågan är om det rent formellt är en busshållplats med stoppförbud?

När jag fått hjälp med detta skall jag förklara bakgrunden till frågan. :-)

BÄSTA HÄLSNINGAR
Jan-Erik
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Erling.L skrivet 20 oktober 2015, 21:22:44 PM
så som jag fått lära mig det e det hållplatstavlan eller dess motsvarighet på kuren men e ju längsedan jag tog kortet o lärde mig detta
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Ersa skrivet 20 oktober 2015, 21:33:34 PM
I detta fall (SL) ersätter markeringen på hållplatsens glasväggar en eventuell topptavla.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Matte skrivet 20 oktober 2015, 21:39:55 PM
Eftersom jag kör nämnda linje ofta så vet jag vart kanske du vill komma. Antingen har en lastbil eller flera bilar parkerat i vändslingan i vänstra delen utanför bilden eller så kör bilar emot färdriktningen i vändslingan för dom tänkt fuska med att inte behöva stå i kö till infarten till ICA Maxi, Systembolaget & Biltema men det kommer bilar som ska ut genom utfarten som kommer ut i vändslingan och dom måste ta ett ärevarv mot färdriktningen. Eller rentav bilar parkerade på hållplatsen för dom "skulle bara" in snabbt på Systembolaget.

Och allt det jag beskrivet är dagligen saker som kommer upp på linje 829 vid hållplats ICA Maxi och mer än gärna en fredag, lördag & söndag då det vart löning.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: igel skrivet 20 oktober 2015, 21:52:16 PM
I SFS (Svensk författningssamling) kan man läsa följande i trafikförordningen (1998:1276) 10kap. 1§. andra stycket punkt 6.

"1 § Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en
viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett
visst område eller för ett område eller en färdled i
terräng."
...

"6 Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller
parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara
busshållplats."

Lagen definierar att en hållplats meddelas genom en lokal trafikföreskrift.

Exempelföreskrift.
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rdt/wordmallar-090624/lokala-trafikforeskrifter/6-busshallsplats/busshallplats-pa-stracka-2009-11-04.doc (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rdt/wordmallar-090624/lokala-trafikforeskrifter/6-busshallsplats/busshallplats-pa-stracka-2009-11-04.doc)
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rdt/wordmallar-090624/lokala-trafikforeskrifter/6-busshallsplats/busshallplats-vid-korsning-2009-06-231.doc (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rdt/wordmallar-090624/lokala-trafikforeskrifter/6-busshallsplats/busshallplats-vid-korsning-2009-06-231.doc)

I VGU står följande om hållplatsstolpe:http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sidoanlaggningar/sidoanlaggningar.pdf (http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sidoanlaggningar/sidoanlaggningar.pdf)
"Hållplatsstolpe Hållplatsstolpen ska placeras i höjd med bussens front. För att möjliggöra en effektiv vinterväghållning bör hållplatsskylten placeras på väderskyddet förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i ljushet, markerar påstigningsplatsen. Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpen i plattformens bakkant förutsatt att den blir väl synlig för passagerare och ankommande buss. Hållplatsstolpen kan också placeras på plattformen, men då minst 0,6 meter innanför kantstödet. "

här framgår tyvärr inte vad "placeras på väderskyddet" innebär. Eftersom det inte framgår hur en topptavla ska se ut skulle man kunna tolka den röd-vita randen med linjenummer på busskuren som en topptavla placerad på väderskyddet.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: roggek skrivet 20 oktober 2015, 21:59:33 PM
ja, tänk om "bolaget" hade placerats vid Port 73 istället, så mycket smidigare allt hade blivit...
Det blev bara värre när utfarten mot vändslingan kom till.

Fastän (http://www.transportstyrelsen.se/Vagmarken/Forbudsmarken/C3/C3-1/laddahem/C3-1.png)
sitter där vid infarten till vändplanen, med tilläggstavlan "Gäller ej behörig trafik", så verkar folk inte bry sig.

Eftersom jag kör nämnda linje ofta så vet jag vart kanske du vill komma. Antingen har en lastbil eller flera bilar parkerat i vändslingan i vänstra delen utanför bilden eller så kör bilar emot färdriktningen i vändslingan för dom tänkt fuska med att inte behöva stå i kö till infarten till ICA Maxi, Systembolaget & Biltema men det kommer bilar som ska ut genom utfarten som kommer ut i vändslingan och dom måste ta ett ärevarv mot färdriktningen. Eller rentav bilar parkerade på hållplatsen för dom "skulle bara" in snabbt på Systembolaget.

Och allt det jag beskrivet är dagligen saker som kommer upp på linje 829 vid hållplats ICA Maxi och mer än gärna en fredag, lördag & söndag då det vart löning.
Mitt förslag är att anordna linje 829s hållplatser på ömse sidor om Söderbyleden (där linje 893 hpl "Söderby Gård" ligger) och riva vändslingan fullständigt.
 
Körväg till och från ICA Maxi blir då över G:a Nynäsvägen-Torfastleden och Söderbyleden. Då försvinner även risken att bussarna "fastnar" i köerna på Gudöbroleden till och från Port 73...Två flugor på smällen!
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 22:00:36 PM
Exakt på pricken ( jag har säkert åkt med dig många gånger eftersom jag åker 829:an varje dag och ibland flera gånger om dagen )

Det hela började med att jag en helg eller fredag såg att det hade parkerat flera bilar på "vändslingan" för bussen som inte kom runt och tutade till det kom lite skamsna bilförare och flyttade på sina bilar.

Har sett detta flera gånger sedan dess och passade häromdagen på att kolla skyltningen på platsen.

(https://lh3.googleusercontent.com/-Z7M9gPgSehc/ViadEJePqiI/AAAAAAAAVHg/fQd96B6yjUw/s900-Ic42/IMG_0892.jpg)

Vid infarten till "busshållplatsen/vändslingan" finns det en skylt om motorfordonstrafik förbjuden med undantag för behörig trafik vilket i detta fall anses vara buss och godstransporter till ICA Maxi som tar en annan väg.

(https://lh3.googleusercontent.com/-JaKN72csIaM/ViaeT_yz3iI/AAAAAAAAVHw/YIYeTY000Rg/s900-Ic42/IMG_0887.jpg)

Men sedan en tid har man öppnat en utfart från ICA Maxis parkering in på vändslingan och där finns det ingen skyltning om vare sig vändplats, stopp/parkeringsförbud eller förbjuden infart. Inte en enda skylt annat än en med texten "Utafart".

(https://lh3.googleusercontent.com/-PJuaCjVMVTM/Viaen0Z2uQI/AAAAAAAAVH4/ezeEHSQIF0c/s900-Ic42/IMG_0901.jpg)

Så kommer man från ICA Maxis parkering är det bara att fylla upp vändplanen med sina bilar för inga förbudsskyltar av någon art finns.

Dessutom är jag tveksam till att busshållplatsen är korrekt skyltad vilket gör att man kan parkera även vid busskuren om man nu har mage till det.

Så genom att öppna upp utfarten från ICA Maxis parkering skapar man en oreglerad parkeringssituation som säkerligen orsakar irritation för busschaufförerna.

Innan man gjorde denna öppning var infart enbart tillåten för behörig trafik och då var det bara bussen som hade vändslingan för sig själv. 

Det är i så fall jag uppfattar situationen men som sagt var - detta är absolut inte mitt kompetensområde.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: roggek skrivet 20 oktober 2015, 22:10:39 PM
Egentligen räcker det med att skylten
(http://www.transportstyrelsen.se/Vagmarken/Forbudsmarken/C39/C39-1/laddahem/C39-1.png)
med tillägstavlan "Gäller hela vändplanen" och "Gäller ej SL-buss" sätts upp.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 22:12:10 PM
Citera
Körväg till och från ICA Maxi blir då över G:a Nynäsvägen-Torfastleden och Söderbyleden. Då försvinner även risken att bussarna "fastnar" i köerna på Gudöbroleden till och från Port 73...Två flugor på smällen!

Jo, bra idé men korsningen Torfastleden - G:a Nynäsvägen vid Vegabaren är knepig under rusningstid. Men man kan ju signalreglera.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 22:14:49 PM
Citera
Egentligen räcker det med att skylten
 
(http://www.transportstyrelsen.se/Vagmarken/Forbudsmarken/C39/C39-1/laddahem/C39-1.png)

med tillägstavlan "Gäller hela vändplanen" sätts upp.

... även vid utfarten från ICA Maxis parkering.

Men anledningen till mitt intresse för frågan är - varför har man inte gjort det?
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Matte skrivet 20 oktober 2015, 22:19:01 PM
Mitt förslag är att anordna linje 829s hållplatser på ömse sidor om Söderbyleden (där linje 893 hpl "Söderby Gård" ligger) och riva vändslingan fullständigt.
 
Körväg till och från ICA Maxi blir då över G:a Nynäsvägen-Torfastleden och Söderbyleden. Då försvinner även risken att bussarna "fastnar" i köerna på Gudöbroleden till och från Port 73...Två flugor på smällen!

Tyvärr svårt att köra den vägen också. Eftersom vänstersväng Torfastleden-Nynäsvägen är lite trång för buss längre än kortvagn är mycket knepig. Har dunkat till högerspegel många gånger i en vägmarkerings skylt på Vega baren sidan många gånger. Och så är trafiken så pass hög nu på Nynäsvägen mellan Vega-Kolartorp så det är svårt att hitta en bra lucka för att kunna svänga vänster.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Matte skrivet 20 oktober 2015, 22:23:04 PM
Jag tycker faktiskt att detta område är så pass jobbigt och med många problem att jag börjat fundera på att vägra köra 829. Men det är området från hållplats Kulfångsgatan till efter rödljusen på Gudöbroleden som enligt mig är ett problem. Ibland är det kö från korsningen vid hållplats Kulfångsgatan till sista rödljuset på Gudöboleden och då ska man in å vända vid ICA Maxi också.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Matte skrivet 20 oktober 2015, 22:24:31 PM
Exakt på pricken ( jag har säkert åkt med dig många gånger eftersom jag åker 829:an varje dag och ibland flera gånger om dagen )

Ja du har säkert åkt med mig. Jag körde den ofta både på Keolis och nu på Nobina.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: roggek skrivet 20 oktober 2015, 22:33:40 PM
Jag tycker faktiskt att detta område är så pass jobbigt och med många problem att jag börjat fundera på att vägra köra 829. Men det är området från hållplats Kulfångsgatan till efter rödljusen på Gudöbroleden som enligt mig är ett problem. Ibland är det kö från korsningen vid hållplats Kulfångsgatan till sista rödljuset på Gudöboleden och då ska man in å vända vid ICA Maxi också.

Men då borde det här vara en fråga att lösa för ICA-Maxi, Trafikverket (som förvaltar Gudöbroleden) och Haninge kommun att utreda och åtgärda å det snaraste.
 
För enligt min uppfattning som boende i Brandbergen i över 20 år, så har inte Systembolagets "placering" ensamt bidragit till denna "trafikinfarkt".
Det måste bero på att antalet P-platser har plötsligt blivit underdimensionerat, tillsammans med en enda infart till området.

Byggandet av "Haninges farligaste rondell" i korsningen Gudöbroleden/Söderbyleden kan också vara en bidragande orsak. Idag fastnar bilisterna tidvis på väg in till ICA-Maxi i rondellen p g a köer in till parkeringen.
Kanske bäst att återinföra den signalreglerade korsningen där igen? Och att bygga fler p-platser i skogen väster om Biltema:
https://goo.gl/maps/busYdvnToAC2
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 22:52:37 PM
Citera
Men då borde det här vara en fråga att lösa för ICA-Maxi, Trafikverket (som förvaltar Gudöbroleden) och Haninge kommun att utreda och åtgärda å det snaraste.

Har bra kontakter med kommunen och ICA-Maxi så jag får väl ta och "lyfta" frågan. Förmodligen finns frågan om trafiksituationen kring Gudöbroleden och ICA-Maxi/Biltema i alla fall på kommunens agenda.

Men man kanske väntar på besked om IKEA . . . .

Men skylt om stoppförbud på vändplanen borde kunna ske innan man vet om vi får köttbullar för 29:- för Familymedlemmar.

Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Bussfanatikern skrivet 20 oktober 2015, 23:20:33 PM
Vad är det för liten träbyggnad bredvid busskuren?
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 20 oktober 2015, 23:31:10 PM
Citera
Vad är det för liten träbyggnad bredvid busskuren?

Kundvagnsgarage.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Taunusch skrivet 23 oktober 2015, 17:42:37 PM
Den vettiga lösningen på denna plats är en lokal trafikföreskrift om ett område med förbud att stanna eller parkera med undantag för fordon i linjetrafik.

(https://korkortonline.se/images/vagmarken/alt/E20-15.gif)
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 23 oktober 2015, 18:29:21 PM
Jag pratade igår med kommunledningen i Haninge och man är medveten om att trafiksituationen kring ICA Maxi och korsningen med Gudöbroleden är problematisk.

Man står lite i valet att göra något mindre nu eller se tiden an och se om det finns anledning till att ta större tag om det blir en etablering av IKEA på Norrby gärde.

Skall följa upp frågan med stadsbyggnadsförvaltningen längre fram för att se hur man mera konkret ser på frågan.

Men skylt är nog lätt att sätta upp - men den kräver väl ett först ett formellt beslut.
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Anders Noren skrivet 26 oktober 2015, 16:34:58 PM
Man får naturligtvis inte parkera på en busshållplats för då blir busschauffören lack och det på goda grunder.

Men vad definierar en busshållplats och därigenom parkerings ( eller kanske rentutav stoppförbud )?

Räcker det med att man sätter upp en busskur med skyltar enligt alla konstens regler inkluderande elektronisk tavla med bussavgångar som på bilden?

(https://lh3.googleusercontent.com/-6QcszskDS4c/ViaOPPr9gzI/AAAAAAAAVHM/5cT1mpZtGPk/s800-Ic42/IMG_0904.jpg)

Eller måste det vara en busshållplatsskylt som saknas just på denna "busshållplats"?

Eller måste det finnas markeringar i gatukanten?

Alla ser att det är en busshållplats och det är rejält oklokt att parkera där - men frågan är om det rent formellt är en busshållplats med stoppförbud?

När jag fått hjälp med detta skall jag förklara bakgrunden till frågan. :-)

BÄSTA HÄLSNINGAR
Jan-Erik

Det räcker med att det sitter en hållplatsskylt på platsen (Trafikförordningen 2 kap. 54 §). Hållplatsen behöver inte vara utmärkt med vägmärke E22 utan det räcker med "annan skylt som anger sådan hållplats". Lokal trafikföreskrift behöver bara användas om busshållplatsen inrättas på en sträcka där det råder förbud att stanna eller parkera (10 kap. 1 § andra stycket 6).

I övrigt får man stanna eller parkera på en busshållplats men bara om det gäller på- eller avstigning som sker utan hinder för busstrafiken (2 kap. 54 §), förutom om hållplatsen ligger för nära en korsning enligt 2 kap. 53 § första stycket 2. (Vem håller koll på den paragrafen?)
Titel: SV: Hur definierar man en busshållplats?
Skrivet av: Årskort Guld SJ skrivet 21 januari 2016, 20:23:48 PM
Efter att varit kontakt med kommunen och ICA Maxi har jag fått informationen att vändplanen är privat mark och tillhör ICA Maxi som ansvarar för eventuell skyltning och reglering av trafiken.

Det finns ett samrådsforum med kommunen, ICA Maxi och Nobina där vändplanens skyltning kommer att diskuteras.

Från ICA Maxi har jag fått besked om att skyltar är på gång och skall komma upp inom kort ( kanske vädret gör att det drar ut på tiden ).

Återrapporterar när skyltarna kommit upp.

/Årskort Guld SJ