Nästa motorvägsprojekt?

Startat av Daniel L, 28 november 2022, 21:33:07 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Daniel L

F.n. byggs eller förbereds det för motorvägar på följande sträckor:

E4: Ljungby-Toftanäs (sista felande länken mellan Hbg och Gävle) samt Förbifart Sthlm
E18: Köping-Västjädra
E22: Fjälkinge-Gualöv

Lite längre fram kommer Ronneby-Nättraby (E22) samt en kort snutt förbi Sturup (E65) att byggas om till motorväg. Annars verkar det inte bli så mycket mer under de närmaste 10-15 åren.

Vilka sträckor borde prioriteras framöver?

S Svensson

Ser man på trafiksäkerhet så kanske motorväg är att föredra. Sedan sådant som har betydelse. Det är tidsvinster som trafikant kan göra.
Det vore lätt att skriva att motorväg behövs Björketorp-Veddige av RV41. Vad det skall bli där famlar nog de flesta. Man började för tre-fyra år sedan projektera och visst arbete samordnas med ombyggnaden av järnvägen. Av vägomgyggnad blev det inte. Delen Jonsjö-Järlöv är mycket besvärlig och den trafikeras av virkesbilar som har svårt att mötas.
Så byggandet av vägar kanske minskar. Rv 156 borde också förbättras.
Men vad jag och många andra tycker kanske inte har så stor betydelse. RV158 "Säröleden" borde bli motorväg hela vägen. Det byggs också motorväg Vårgårda-Hova inom Va Götalands län. Vissa bitar är redan motorväg. En sträcka som kanske relativt lätt kan byggas som motorväg är Ulricehamn-Jönköping.
Så är det andra problem. Hur skall trafiken planeras. Kommer lastbilarna drivas av el. Kommer de att ha kvar förare ? Det har berättats för mig att några utreder hur lastbilar skall köra. Blir det någon kabel i vägen som bilarna skall hålla sig till. Då kan det bli smalare vägar eftersom bilarna kräver mindre plats.
Alltså kostnader för vägutbyggnad och statens kostnader samtidigt samhällsekonomiska aspekter. Varför öka hastigheterna när det inte har så stor betydelse. Rät linjeföring har större nytta än en väg som är bred. Så kanske blir det motorväg Göteborg-Örebro hela vägen någon gång. Kanske man bygger motorväg någon annanstans. Viared-Dalsjöfors har det talats om,dvs en väg runt Borås innerstad alltså.
Sedan är frågan hur vägtrafiken kommer att användas? Utländska långtradare med förare i låglöneländer kanske inte kommer finnas kvar ?

Nico

Citat från: Daniel L skrivet 28 november 2022, 21:33:07 PMVilka sträckor borde prioriteras framöver?

För att svara på det behövs det till vissa delar en kristallkula och sedan att man till vissa delar tittar på den befintliga långtidsplanering som finns framtagen på olika håll. Vad gäller det förstnämnda så kan man nog även (om man spekulerar en del) anta att man kommer att snegla en del på järnvägen. Dvs. behovet av att bygga ut och förbättra civilförsvaret lär även påverka väginfrastrukturen. Även Sveriges [och Finlands] inträde i NATO lär ha en inverkan på behov etc.

Ser man sedan till självkörande fordon mm. så kan det sannolikt till viss del komma på sikt, men vägen dit är fortfarande lång. Som en jämförelse så har ju flyget, på drygt ett halvsekel, bara kommit till en nivå som för vägtrafik skulle motsvara något mellan nivå 2 och 3 på SAE:s sexgradiga skala. Vägtrafik är sedan mycket mer komplex och diversifierad medan flyget i jämförelse är otroligt standardiserat och regelstyrt. Sverige däremot har för sin vägtrafik inte ens en nationell säkerhetsstyrning... då dessutom trots att införandet av sådant var en av rekommendationerna från Statens haverikommission efter olyckan i Sveg 2017.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Daniel L

Liten rättelse till inlägg 2: Vårgårda-Hova byggs inte ut till motorväg men däremot till mötesfri 2+2-väg (med kortare 1+1-sträckor på vissa sträckor). Götene-Mariestad kommer nog att skyltas som motortrafikled när den är klar men i övrigt är det bara sträckan förbi Götene som kommer att vara motorväg mellan Vårgårda och Vretstorp.

Daniel L

Personligen hade jag gärna sett att man täppte till några gluggar:

E18: Ed-Björkås samt snutten förbi Eriksberg (skulle skapa sammanhängande motorväg Valnäs-Skattkärr). Skattkärr-Lekhyttan med bro över Möckeln ligger nog lååångt fram i tiden.
E20: Genom/förbi Alingsås samt Arboga-Eskilstuna (sick-sackandet öster om Arboga gör att många väljer den gamla vägen förbi Arboga framför E18/E20).
E22: Fogdarp-Hörby N (enda sträckan som inte kommer att vara motorväg mellan Malmö och Blekinge).
E45: Genom/förbi Göta samt bron över Slumpån (korta sträckor som föll bort av kostnadsskäl när man byggde motorväg Gbg-Trollhättan).

Som någon var inne på tidigare är väl även riksväg 40 mellan Ulricehamn-Jkpg mogen för motorväg, åtminstone sträckan mellan Jkpg och riksväg 26 söderut. Jag vet att många också önskar motorväg på E4 mellan Gävle och Söderhamn.

Det verkar dock inte som att Trafikverket har några aktiva planer på någon av sträckorna.

S Svensson

Jo Daniel L så var jag ute och åkte för några dagar sedan. Det var en utflykt som passerade Borås-Vänga-Vårgårda och en bit in på E20. Sedan mot Herrljunga efter diverse uppehåll med besök i affärer. I Vårgårda byggs det motorväg och i höjd med en ladugård där det stod djuraffär så hade det skyltats att det byggs motorväg  en bra bit in mot Södra Härene. Men kanske det är felskyltat.
Vad gäller små gluggar så har det lite betydelse för trafiken om det inte är motorväg förbi Göta och  ett område längre upp. Ofta omnämnt tidigare i väderleksrapport.
Men det som har betydelse med nuvarande beslut, som bygger på räknande av "samhällskostnader" (CBA-kalkyl), är tidsvinster och trafiksäkerhet.
Dvs kringfart i Borås Viared-mot Dalsjöfors. Tydligen fanns det tankeläsning för Borås Tidning skrev om flera olyckor vid Annelundsmotet. Bygga bort olyckor alltså. Går detta ? Vägen Sätila-Björlanda är smal och krokig. Men få olyckor händer här. I princip hela E20 bör byggas om till motorväg för att godstrafiken skall komma fram till Volvo,hamnarna och Värö Bruk. Trots allt är det sådant som har betydelse för ekonomin.

Daniel L

Ja, då måste det ha varit felskyltat. Förbi Vårgårda samt Vårgårda-Vara byggs som 2+2-landsväg med vissa inslag av 1+1. De kommer alltså varken att skyltas som motorväg eller motortrafikled även om de till stora delar påminner om smala motorvägar med planskilda korsningar m.m. De enda sträckorna som kommer att grönskyltas är Götene-Mariestad samt Förbi Mariestad (fram till Hasslerör där RV26 viker av norrut). Dessa sträckor blir 16,5 m motortrafikled (2+2).

På sikt ska alla 1+1-sträckor uppgraderas till 2+2. Även den befintliga 2+1-sträckan mellan Vara och Skara kommer nog att ingå där. Med lite justeringar såsom byggande av parallellvägar m.m. skulle nog hela sträckan mellan Vårgårda och Hova kunna grönskyltas som motortrafikled*. När det gäller sträckan efter Hova fram till Vretstorp är jag osäker om det verkligen finns ambitioner att bygga 2+2. Där är nog trafikmängden för liten. Laxå kommun har t.ex. inga önskemål om att uppgradera vägen.

*bortsett från motorvägssnutten förbi Götene

Här finns en bra kartöversikt över utbyggnaderna: https://www.trafikverket.se/contentassets/86333ca060524eacaf6ff162dc9b1dae/v3-oversiktskarta-justerad-nya-farger-3000x2250.jpg Delsträckorna Tollered-Ingared (motorväg), Kristineholm-Bälinge (motorväg), Bälinge-Vårgårda (motorväg) samt Förbi Hova (2+2/1+1) är redan öppnade för trafik.

igel

Väg 265 mellan Täby-Kyrkby trafikplats och Arningevägen. Skulle ha byggts som motorväg men slutade med en kompromiss mellan motorväg och att inte alls byggas som en 1+1 väg.

Ersa

Behovet av motorväg (eller åtminstone smalare 2+2-vajerväg) på väg 265 Norrortsleden upphör inte vid Arningeleden, utan sträcker sig vidare till Rosenkälla trafikplats. Dessutom behövs en rejäl ombyggnad av denna trafikplats, så att den blir en fullvärdig motorvägstrafikplats för två motorvägar som korsar varandra.

Daniel L

Är det någon som vet vilken väg, som INTE är motorväg, som för tillfället har högst ÅDT? (Bortsett då från stadsmotorvägar som av någon outgrundlig anledning inte är skyltade som sådana, t.ex. Söderleden i Gbg.)

Anders Noren

Statliga vägar med > 20 000 fordon/dygn utan att vara motorväg och exklusive de centralare delarna av storstadsområdena Stockholm och Göteborg:

E22 Svedala-Sturupsavfarten
Norra ringen i Lund
L111 förbi Berga-Maria i norra Helsingborg
L155 öster om Torslanda
L158 Hovås/Askim
R41 Borås
E45 genom Trollhättan
Västligaste biten av R44 i Uddevalla
L61/62 Karlstad-Skåre
E18 Karlskoga
R50 förbi Lillån i norra Örebro
R25 Växjö
E22 Norrköping
Nordligaste biten av R35 Linköping
L225 norr om E4 Södertälje
E20 Eskilstuna
E18 Västjädra-Hallstahammar
R56 mellan E18 och Norrleden Västerås
L267
L276 mellan E18 och Åkersberga
L263 mellan E4 och Märsta
L222 Gustavsberg
R55 Uppsala
E16/R50/R70 genom centrala Borlänge
E16 vid Falu koppargruva
R70 Mora-Noret
E4 genom centrala Örnsköldsvik
E4 genom centrala Skellefteå

Med något undantag så ligger dessa sträckor på strax över 20 000 fordon/dygn. Flera av dem har dessutom dubbel funktion som fjärrled och som stadsgata/lokal trafikled vilket dels innebär att omledningspotentialen är låg (mycket rent lokal trafik) och dels att det, om sträckorna inte redan är planskilda, skulle vara svårt att göra dem planskilda p.g.a. den lokala funktionen.

Christer K

E18 går genom samhället Karlskoga blir nog väldigt svårt att bygga om den vägen.
R 50 förbi Lillån har flera korsningar med rödljus efter Lillån är det dubbelfiler fram till de två rondellerna i Hovsta och Kvinnersta. Sedan är det 2 - 1 väg resten norrut.
E 20 Eskilstuna är motorväg eller motortrafikled. Från Arboga till Eskilstuna är det 2 - 1 väg och från trafikplats Marielund är det motorväg/motortrafikled.
// Christer K
Citat från: Anders Noren skrivet 02 december 2022, 12:24:03 PM
Statliga vägar med > 20 000 fordon/dygn utan att vara motorväg och exklusive de centralare delarna av storstadsområdena Stockholm och Göteborg:
E18 Karlskoga
R50 förbi Lillån i norra Örebro
E20 Eskilstuna
Med något undantag så ligger dessa sträckor på strax över 20 000 fordon/dygn. Flera av dem har dessutom dubbel funktion som fjärrled och som stadsgata/lokal trafikled vilket dels innebär att omledningspotentialen är låg (mycket rent lokal trafik) och dels att det, om sträckorna inte redan är planskilda, skulle vara svårt att göra dem planskilda p.g.a. den lokala funktionen.
Började med buss april 1976 Örebro Trafik AB, AB Omnibus, Göteborgs Spårvägar, Linjebuss, Swebus Express, Swebus, ETT Trafik AB, Närkebuss, Flexima (körde åt Eurolines),Ragn-Sells AB. Bus4you mars 2020.

Corny

När E4 Ljungby  södra och norrut till  Toftanäs är klar hösten 2023 återstår fortfarande cirka 7 km 2-1 väg från  Ljungby södra och söderut till Kånna. Denna del är inte upphandlad ännu och kommer att byggas senare enligt Trafikverkets hemsida.

pnott

Citat från: Christer K skrivet 02 december 2022, 22:35:12 PM
E 20 Eskilstuna är motorväg eller motortrafikled. Från Arboga till Eskilstuna är det 2 - 1 väg och från trafikplats Marielund är det motorväg/motortrafikled.

Den sträcka på E20 som har mer än 20000 fordon och inte är motorväg är motortrafikleden från centrala Eskilstuna fram till korsningen med rv 56 mot Västerås. Denna sträcka utreddes inför den nya nationella planen men hamnade i listan på projekt som skulle kunna utföras om anslagen ökade med 10%.

pnott

Citat från: Anders Noren skrivet 02 december 2022, 12:24:03 PM
Statliga vägar med > 20 000 fordon/dygn utan att vara motorväg och exklusive de centralare delarna av storstadsområdena Stockholm och Göteborg:

...

Med något undantag så ligger dessa sträckor på strax över 20 000 fordon/dygn. Flera av dem har dessutom dubbel funktion som fjärrled och som stadsgata/lokal trafikled vilket dels innebär att omledningspotentialen är låg (mycket rent lokal trafik) och dels att det, om sträckorna inte redan är planskilda, skulle vara svårt att göra dem planskilda p.g.a. den lokala funktionen.

Bra lista!

Kan tilläggas om E18 Västjädra - Hallstahammar ( - Köping) att den sträckan håller på att byggas ut till motorväg just nu.