Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
Busstrafik / SV: Linjenummer på expressbussar i Göteborg
« Senaste inlägg av Erling.L skrivet 19 januari 2022, 16:19:21 PM »


Så här ser det ut i biljettmaskinen iaf
52
Bussar/bussbilder/ämnen äldre än 30 år / SV: Slussenterminalen 1978
« Senaste inlägg av zjbus skrivet 19 januari 2022, 13:28:24 PM »
Var den uppmaningen till mej?
53
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av AL skrivet 19 januari 2022, 11:53:00 AM »
Den där rapporten skall nog tas med en rejäl nypa salt. För det första är den inte fullständig eller jämförbar över tid, för det andra är den naturligtvis starkt färgad av intressen som känner stor oro inför framtiden över risken att förlora affärsverksamhet till förmån för egenregidrift.

I Örebro har ett återtagande av kollektivtrafiken i egen regi diskuterats under en lång följd av år med anledning av dyra upphandlingar, allt sämre konkurrens, stora kvalitetsbrister hos trafikbolagen och låg kundnöjdhet. Beslutet om återtagandet kom alltså inte från en blå himmel, utan snarare tvärtom! BR's kritik mot Örebroregionens beslut är inte överraskande. Inte heller att den s k "skuggupphandlingen" påvisade lägre kostnader. Men faktum är att den saknar allför många vitala delar för att kunna bemötas som trovärdig. Den årliga kollektivtrafikbarometern påvisar tydligt de brister som Örebroregionen argumenterat för, och där det är ställt utom allt rimligt tvivel att egenregiaktörerna placerar sig högst vid mätningar kring t ex kundnöjdhetsindex.

Dessutom har inte all trafik hunnit tas över än, där det sista anbudsupphandlade avtalet löper fram till och med 2026. Därmed är det i nuläget mycket svårt att kunna beräkna synergieffekter vid ett genomförande fullt ut. Eller att kunna bedöma kollektivtrafikens totalkostnader över tid. I det här fallet har också Coronapandemin ställt till det rejält - för samtliga i samhället. Inte heller kollektivtrafiken har kompenserats fullt ut av staten för intäktsförlusterna under 2020 och 2021. Det är alltså inte enbart "egen-regiaktörerna" som tvingas minska utbudet genom att först och främst dra in på de mest olönsamma linjerna.

Kostnader för kollektivtrafik handlar inte enbart om upphandlingar och själva driften, utan i lika hög grad om andra samhällsfunktioner som påverkas. Upphandlingar är kostsamma, inte minst för den juridiska byråkrati som krävs, men även i samband med stadsplanering, byggprojekt och liknande som ofta kräver avtalsförhandlingar med trafikbolagen. Annat som påverkar dramatiskt är personalkostnader, (läs personalomsättning). Här är kulmen inte nådd ännu. Medelåldern är hög inom kollektivtrafiken och en överväldigande majoritet av unga som vill in i transportbranschen väljer istället åkerinäringen. Ironiskt nog kan de privata trafikbolagens personalpolitik jämte trafikhuvudmännens "billigt är bäst" också bli spiken i kistan för framtida anbudsupphandlingar!
54
Busstrafik / SV: Linjenummer på expressbussar i Göteborg
« Senaste inlägg av Knallhatt skrivet 19 januari 2022, 11:46:40 AM »
Hej

Att linje 24 blev omnumrerad till 240 hänger ihop med att den ansågs vara en regionlinje (GLAB-linje) och inte an Stadstrafiklinje. Linje 24 gick ju ett antal turer över till Öckerö (Burö Färjeläge).
Detta var innan Västtrafik då det var GLAB som var huvudman i regionen, och Stadstrafiken som var huvudman i Gbg kommun.

Linje 100 ansågs vara  en Regionexpress i upphandlingen.
Den skulle inte vara en "X-linje" och skulle ha lila stripning i stället för rosa.
55
Busstrafik / SV: Nu stängs framdörrarna igen.
« Senaste inlägg av Ersa skrivet 19 januari 2022, 11:45:32 AM »
Alla inblandade vet redan att det är fysiskt möjligt att flytta läsarna. Det handlar fortfarande enbart om att beslutsfattarna i Region Stockholm absolut inte vill ha det så.
56
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Resenären skrivet 19 januari 2022, 11:44:55 AM »
Visst spelar ägare roll oavsett om det är privata eller offentliga eller andra ägare.

Däremot är ledarskap och organisation viktigare framgångsfaktorer.

LLT kommer alltid högt i kundundersökningar - främst den stora Kollektivtrafikbaromentern som görs i hela branschen. Här kommer LLT alltid "topp-tre" vissa gånger har så mycket som 88 % av de tillfrågade kunderna uppskattat produkten och någon gång så mycket som 78 % av tillfrågade invånare.

Jag tror det dels beror på att LLT har en organisation där styrelseordförande och VD hämtar kaffe i samma lokal som bussförarna - det är kort mellan beslut, ansvar och verklighet både i huvudmannaperspektivet och utförarperspektivet.

I Örebro upplever jag det mest ideologiskt. Man gör ju inget åt att skapa närhet, man har ju bara en operatör som man råkar äga men i övrigt inte hanterar på något nytt sätt.

Jag satt i styrelsen för dåvarande Länstrafiken i T-län då man avyttrade eller snarare fusionerade dåvarande T-buss med SLT och senare LiTA och skapade Näckrosbuss. Då var man inte först ut utan gjorde medvetna val att försöka skapa en långsiktigt fungerande marknad. Idag väljer man att var först ut med att köpa in sig i ett bussbolag som - med mina ögon - varken är tillräckligt nära sina kunder eller tillräckligt stort....
57
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Ersa skrivet 19 januari 2022, 11:42:47 AM »
Jag skulle vilja veta hur läget i Örebro län ser ut jämfört med Västmanlands län. Är verksamheten precis lika dyr där, eller billigare? Därefter kan man väl jämföra Örebro och Västmanland med de liknande och angränsande länen Södermanland och Dalarna som upphandlar. Det är ju först då man gör en långsiktig (coronafri) utvärdering av flera angränsande län man kan få ett tydligare resultat. Ännu bättre blir det om man kan se på saken fritt från ideologier och egenintressen från vissa branscher.

Att ett kommunägt företag inte ska lägga sig i upphandlade verksamheter i grannkommuner samt på regionnivå torde vara självklart. Å andra sidan är det ju helt okej idag att tyska, franska och norska staten bedriver verksamhet utanför sina stater, via hel- och delägda företag.
58
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 10:07:05 AM »
Här nedan kan du läsa mer om fördyringarna som skett i Örebro när det offentliga tog över i egen regi.

http://www.bussbranschen.se/genomforda-projekt/#projekt11

Som jag nämnde till den inblandade konsulten i detta projekt när det presenterades, att resultatet skulle visa att det blev dyrare i egen regi var väl ingen högoddsare, däremot att det faktiskt blev så pass mycket dyrare som rapporten visar var mer oväntat. Nu känns det som att rapportens siffror kanske t.om är i underkant med tanke på den verklighet som visat sig.

Om vi helt undantar själva personalen så finns det väldigt många anledningar till att ett företag specialiserat på just Kollektivtrafik kan driva verksamheten billigare än vad en kommun/landsting etc. kan.

Vi kan bara lyfta en sådan fråga som inköp av bussar, Svealandstrafiken är väldigt begränsade här, lagen om offentlig upphandling måste följas vilket innebär stora begränsningar hur och vad och framförallt när man kan köpa de bussar som behövs, en kommersiell aktör kan förhandla fram ett bra pris på just den modell man kommit fram till passar till trafiken, behöver man akut köpa in nya eller beg bussar inför en trafikutökning eller efter ett haveri kan man göra det direkt.
Även om landstinget ibland "kan" nå finansiering till en något lägre kostnad ibland så väger det sällan upp alla nackdelar och absolut inte gentemot en stor landstäckande aktör.
59
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 09:54:22 AM »
Håller med om detta. Det blir en märklig situation annars. Ett tydligt exempel i närtid är rimligen Lysekils Busstrafik som köptes upp av kommunalägda Uddevalla Omnibus, vilket gör att skattebetalarna i Uddevalla genom ett kommunalägt bolag nu bedriver busstrafik i Vetlanda.

Här verkar väl dock Uddevalla Omnibus på en konkurrensutsatt marknad även själva, tråkigt kan det ju vara om trafiken i Vta "vunnits" till ett lägre pris än vad som varit fallet om man inte haft skatteunderstöd bakom sig, d.vs om skattebetalarna i Uddevalla finansierar en förlustaffär, är trafiken däremot en vinstlott så är det ju bara att gratulera.

Jag tycker dock att det ser ännu värre ut när Kommunala bolag som har monopol på trafiken inom den egna kommunen sedan vinner trafik utanför kommunens gränser inkl kommersiell beställningstrafik och där man i teorin kan påverka intäkterna i egentrafiken för att överföra ett överskott till en förlustbringande utomkommunal verksamhet.
60
Bussnack / Hedmans Buss & Taxi - Spørgsmål.
« Senaste inlägg av Ronni Bjørn Svensson skrivet 19 januari 2022, 09:45:08 AM »
De skulle modtaget 2 14.8m Volvo 8900le med regi-nr  LAL 20K & RFL 75P i følge https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/
Hvor skal de kører henne?.
Sidor: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10