Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
Busstrafik / SV: Linjenummer på expressbussar i Göteborg
« Senaste inlägg av Knallhatt skrivet 19 januari 2022, 11:46:40 AM »
Hej

Att linje 24 blev omnumrerad till 240 hänger ihop med att den ansågs vara en regionlinje (GLAB-linje) och inte an Stadstrafiklinje. Linje 24 gick ju ett antal turer över till Öckerö (Burö Färjeläge).
Detta var innan Västtrafik då det var GLAB som var huvudman i regionen, och Stadstrafiken som var huvudman i Gbg kommun.

Linje 100 ansågs vara  en Regionexpress i upphandlingen.
Den skulle inte vara en "X-linje" och skulle ha lila stripning i stället för rosa.
52
Busstrafik / SV: Nu stängs framdörrarna igen.
« Senaste inlägg av Ersa skrivet 19 januari 2022, 11:45:32 AM »
Alla inblandade vet redan att det är fysiskt möjligt att flytta läsarna. Det handlar fortfarande enbart om att beslutsfattarna i Region Stockholm absolut inte vill ha det så.
53
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Resenären skrivet 19 januari 2022, 11:44:55 AM »
Visst spelar ägare roll oavsett om det är privata eller offentliga eller andra ägare.

Däremot är ledarskap och organisation viktigare framgångsfaktorer.

LLT kommer alltid högt i kundundersökningar - främst den stora Kollektivtrafikbaromentern som görs i hela branschen. Här kommer LLT alltid "topp-tre" vissa gånger har så mycket som 88 % av de tillfrågade kunderna uppskattat produkten och någon gång så mycket som 78 % av tillfrågade invånare.

Jag tror det dels beror på att LLT har en organisation där styrelseordförande och VD hämtar kaffe i samma lokal som bussförarna - det är kort mellan beslut, ansvar och verklighet både i huvudmannaperspektivet och utförarperspektivet.

I Örebro upplever jag det mest ideologiskt. Man gör ju inget åt att skapa närhet, man har ju bara en operatör som man råkar äga men i övrigt inte hanterar på något nytt sätt.

Jag satt i styrelsen för dåvarande Länstrafiken i T-län då man avyttrade eller snarare fusionerade dåvarande T-buss med SLT och senare LiTA och skapade Näckrosbuss. Då var man inte först ut utan gjorde medvetna val att försöka skapa en långsiktigt fungerande marknad. Idag väljer man att var först ut med att köpa in sig i ett bussbolag som - med mina ögon - varken är tillräckligt nära sina kunder eller tillräckligt stort....
54
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Ersa skrivet 19 januari 2022, 11:42:47 AM »
Jag skulle vilja veta hur läget i Örebro län ser ut jämfört med Västmanlands län. Är verksamheten precis lika dyr där, eller billigare? Därefter kan man väl jämföra Örebro och Västmanland med de liknande och angränsande länen Södermanland och Dalarna som upphandlar. Det är ju först då man gör en långsiktig (coronafri) utvärdering av flera angränsande län man kan få ett tydligare resultat. Ännu bättre blir det om man kan se på saken fritt från ideologier och egenintressen från vissa branscher.

Att ett kommunägt företag inte ska lägga sig i upphandlade verksamheter i grannkommuner samt på regionnivå torde vara självklart. Å andra sidan är det ju helt okej idag att tyska, franska och norska staten bedriver verksamhet utanför sina stater, via hel- och delägda företag.
55
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 10:07:05 AM »
Här nedan kan du läsa mer om fördyringarna som skett i Örebro när det offentliga tog över i egen regi.

http://www.bussbranschen.se/genomforda-projekt/#projekt11

Som jag nämnde till den inblandade konsulten i detta projekt när det presenterades, att resultatet skulle visa att det blev dyrare i egen regi var väl ingen högoddsare, däremot att det faktiskt blev så pass mycket dyrare som rapporten visar var mer oväntat. Nu känns det som att rapportens siffror kanske t.om är i underkant med tanke på den verklighet som visat sig.

Om vi helt undantar själva personalen så finns det väldigt många anledningar till att ett företag specialiserat på just Kollektivtrafik kan driva verksamheten billigare än vad en kommun/landsting etc. kan.

Vi kan bara lyfta en sådan fråga som inköp av bussar, Svealandstrafiken är väldigt begränsade här, lagen om offentlig upphandling måste följas vilket innebär stora begränsningar hur och vad och framförallt när man kan köpa de bussar som behövs, en kommersiell aktör kan förhandla fram ett bra pris på just den modell man kommit fram till passar till trafiken, behöver man akut köpa in nya eller beg bussar inför en trafikutökning eller efter ett haveri kan man göra det direkt.
Även om landstinget ibland "kan" nå finansiering till en något lägre kostnad ibland så väger det sällan upp alla nackdelar och absolut inte gentemot en stor landstäckande aktör.
56
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 09:54:22 AM »
Håller med om detta. Det blir en märklig situation annars. Ett tydligt exempel i närtid är rimligen Lysekils Busstrafik som köptes upp av kommunalägda Uddevalla Omnibus, vilket gör att skattebetalarna i Uddevalla genom ett kommunalägt bolag nu bedriver busstrafik i Vetlanda.

Här verkar väl dock Uddevalla Omnibus på en konkurrensutsatt marknad även själva, tråkigt kan det ju vara om trafiken i Vta "vunnits" till ett lägre pris än vad som varit fallet om man inte haft skatteunderstöd bakom sig, d.vs om skattebetalarna i Uddevalla finansierar en förlustaffär, är trafiken däremot en vinstlott så är det ju bara att gratulera.

Jag tycker dock att det ser ännu värre ut när Kommunala bolag som har monopol på trafiken inom den egna kommunen sedan vinner trafik utanför kommunens gränser inkl kommersiell beställningstrafik och där man i teorin kan påverka intäkterna i egentrafiken för att överföra ett överskott till en förlustbringande utomkommunal verksamhet.
57
Bussnack / Hedmans Buss & Taxi - Spørgsmål.
« Senaste inlägg av Ronni Bjørn Svensson skrivet 19 januari 2022, 09:45:08 AM »
De skulle modtaget 2 14.8m Volvo 8900le med regi-nr  LAL 20K & RFL 75P i følge https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/
Hvor skal de kører henne?.
58
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Sundås skrivet 19 januari 2022, 09:27:52 AM »
Min åsikt är att offentliga aktörer åtminstone ska hålla sig inom sitt eget geografiska område, annars blir det ännu skevare kring ekonomin där skattebetalare i en kommun/region får bekosta underskott i trafiken i en annan kommun.

Håller med om detta. Det blir en märklig situation annars. Ett tydligt exempel i närtid är rimligen Lysekils Busstrafik som köptes upp av kommunalägda Uddevalla Omnibus, vilket gör att skattebetalarna i Uddevalla genom ett kommunalägt bolag nu bedriver busstrafik i Vetlanda.
59
Busstrafik / SV: Nu stängs framdörrarna igen.
« Senaste inlägg av Gano skrivet 19 januari 2022, 09:19:26 AM »
I Skåne har man inte flyttat bak läsarna denna gången trots att det är fullt möjligt att fixa. Alla mittdörrar utrustades nämligen med svarta "puckar" som man fäster läsarna på i början på sommaren förra året. Därefter hade "alla" (möjligen något enstaka undantag) bussar läsare där bak.
60
Busstrafik / SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
« Senaste inlägg av Walter skrivet 19 januari 2022, 09:18:58 AM »
Allt beror såklart på hur man ställer frågorna och vilka fårgor man ställer och delar man vill peka på. Västmanland m.fl kan säkert visa på att det är bra ur deras synvinkel

Dock finns det en stor skillnad enligt mig och det är att för Örebro finns det jämförbarhet i närtid för kostnader, nöjdhet etc. För dem som aldrig upphandlat är det en svårare bevisbörda att visa på att det är effektivare i egen regi.

Sen är det också för mig frågan med vem som betalar. I upphandlad trafik tar entreprenören en risk. Offentlig regi kan alltid få påfyllnad från kommunens eller regionens kassa.

Upphandling eller offentlig regi är oftast en politisk fråga och vi kommer nog alltid se att det sköts olika på grund av hur styret ser och sett ut i respektive område.

Min åsikt är att offentliga aktörer åtminstone ska hålla sig inom sitt eget geografiska område, annars blir det ännu skevare kring ekonomin där skattebetalare i en kommun/region får bekosta underskott i trafiken i en annan kommun.
Sidor: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10