Allmänna bussforum > Busstrafik

Trafik i Örebro län i "egen regi"

(1/9) > >>

homer:
Väldigt många av mina kollegor pratar sig varma om den gamla goda tiden när SL körde trafiken själva, allt var bättre, tyvärr kom jag in i branschen några år senare så fick aldrig uppleva denna guldålder. Även idag önskar väldigt många av mina kollegor som är lite halvt insatta i upphandlingar och busstrafik om att allt skulle bli så extremt mycket bättre om SL tog över trafiken själva och många hänvisar till att Örebro har gjort det....


Så hur blev det? är de som insändaren skriver? och vad beror de på? kan det vara  av Coronaläget som gjort att biljettintäkter minskat eller har det bara med att kostnadsläget blivit dyrare p g a trafik i "egen regi"?

https://www.dt.se/2022-01-18/busstrafik-i-egen-regi-blev-ett-drapslag-i-grannlanet?fbclid=IwAR27rdslFayk4wW6rzyjFmy1nSCyxJ8F7YLqWNjrBRbQ3a1RQSteTugCLCw


--- Citera ---I Örebro län övergick man till trafik i egen regi 2019. Sen dess har man kunnat läsa att enbart stadstrafiken inne i Örebro blivit 20 miljoner dyrare per år.
--- Slut citat ---


--- Citera ---För oss som reser i landsbygdstrafiken var den första påtagliga förändringen att de nya ”egen regi”-bussarna har en betydligt lägre standard än de tidigare.
--- Slut citat ---


--- Citera ---det stora dråpslaget kom nu i december då man av budgetskäl måste dra in ett stort antal linjer och lämna delar av landsbygden helt utan busstrafik.
--- Slut citat ---

Maven:
Det finns ju alltid, oavsett sammanhang, en grupp som lyfter fram hur mycket bättre de anser att det var förr. Helst så långt bak i tiden att påståendena är svåra att belägga med fakta.
Det är ju knappast så att det offentliga är känt som den mest attraktiva arbetsgivaren i andra sammanhang, varken avseende lön eller andra villkor. Blir trafikproduktionen dessutom så mycket dyrare att man måste minska på trafiken så blir det ju dessutom färre arbetstillfällen.

HB:
Här nedan kan du läsa mer om fördyringarna som skett i Örebro när det offentliga tog över i egen regi.

http://www.bussbranschen.se/genomforda-projekt/#projekt11

Ersa:
Eftersom man alltid kört i egen regi i Västmanlands län samt Luleå tätort, kan man ju även ställa frågan om det då alltid varit dyrt, dålig standard och låg kundnöjdhet på dessa ställen.
Enligt rapporten ovan står det ju tydligt att den tagits fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag är finansierad av BR, vilket kanske inte gör den helt neutral, utan att det kanske finns vissa intressen bakom.

Walter:
Allt beror såklart på hur man ställer frågorna och vilka fårgor man ställer och delar man vill peka på. Västmanland m.fl kan säkert visa på att det är bra ur deras synvinkel

Dock finns det en stor skillnad enligt mig och det är att för Örebro finns det jämförbarhet i närtid för kostnader, nöjdhet etc. För dem som aldrig upphandlat är det en svårare bevisbörda att visa på att det är effektivare i egen regi.

Sen är det också för mig frågan med vem som betalar. I upphandlad trafik tar entreprenören en risk. Offentlig regi kan alltid få påfyllnad från kommunens eller regionens kassa.

Upphandling eller offentlig regi är oftast en politisk fråga och vi kommer nog alltid se att det sköts olika på grund av hur styret ser och sett ut i respektive område.

Min åsikt är att offentliga aktörer åtminstone ska hålla sig inom sitt eget geografiska område, annars blir det ännu skevare kring ekonomin där skattebetalare i en kommun/region får bekosta underskott i trafiken i en annan kommun.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion