Större gator, vägar och platser med risk för översvämning?

Startat av Nico, 26 maj 2022, 15:22:24 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Nico

Har i andra sammanhang suttit och kikat lite på detta med att vi verkar få alltför stora problem på olika håll i samband med kraftiga regn där dagvattenavrinningen inte hinner med. Man har ju på senare år sett en del ganska tankeväckande bilder från olika håll, både inom och utom landet.

Funderade därför lite på vilka platser i framförallt Stockholms län (som ju är det som jag har mest fokus på, men fenomenet förekommer ju även på andra håll) som kan riskera att drabbas mera påtagligt. Dels vet jag att sträckan på Klarastrandsledens förlängning in under Centralbron och järnvägsbron, mellan Stadshusbron och Tegelbacken. Andra hot-spots har ju varit Bergslagsvägen omkring Islandstorget och Ängby.

Man kan dock inte ha koll på hela stan så jag undrar om det är någon som kan fler ställen i Stockholms län där det ofta uppstår problem med översvämmade sträckor osv. vid kraftigare regn?
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ola Å

En plats där det faktiskt ofta blir översvämning är på E18 södergående i jämnhöjd med Bergtorpskolan i Täby, mellan bron vid Värtavägen och Bergtorpsvägen, bildas lätt stora vattensamlingar där, och då det är motorväg, även om hastighetsbegränsningen där är 80 km/h, ger det ju en del obehagliga resultat.

Joakim Wahlberg

Tror det blivit bättre nu, men korsningen Robert Anbergs väg/Enhörnaleden i Södertälje brukar bli översvämmad vid kraftigt regn. Även varit med om att det blev en rejäl översvämning på Ängsgatan strax innan Turingekorset vid kraftig nederbörd.
Ursprungligen Södertäljebo, numer i Västerås, som är kollektivtrafikintresserad, med störst inriktning på järnväg och spårvägar. Är tågvärd till vardags.

Besök gärna min hemsida, jowahlen.se! :)

BSB101

En ny punkt kan bli vägportalen under E4an vid Kista/Helenelund, den nya vägen (med spår) kommer ligga två meter lägre än dagens. Ny lågpunkt för dagvattnet från Kista och centrala Helenelund. Visst man kommer bygga en ny pumpstation och leda bort vattnet i dagen till Edsviken men den dagen det kommer ett tvåhundraårsregn eller pumparna slutar funka vid ett hundraårsregn kan bli intressant.