Kvarlevor från vänstertrafiken i Sverige idag?

Startat av Niklas Bygdestam, 30 juli 2017, 04:03:59 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Niklas Bygdestam

Jag har redan skrivit långa inlägg om högertrafiksomläggningen i en annan tråd. Se länk:

https://www.omnibuss.se/forum/index.php/topic,70260.0.html

Men det här ämnet tror jag är mer fristående och får ha en egen tråd.

Jag funderar lite på hur mycket kvarlevor det finns kvar i Sverige som härstammar från vänstertrafiken och som visar att det alltså var vänstertrafik. Länder som t ex Tjeckien, Slovakien och Ungern hade vänstertrafik fram till andra världskriget då nazisterna brutalt tvingade till högertrafik. Dessa länder har alltså haft högertrafik längre än Sverige. Men de hade före sina högertrafiksomläggningar högerstyrda bilar precis som Storbritannien. Sverige hade vänsterstyrda bilar. Tittar man på veteranbilsutställningar i dessa länder ser man ofta högerstyrda bilar om det är tillräckligt gamla bilar. I Sverige är det inte så. I Sverige var det bara bussarna som var högerstyrda och verkligen visade vad det var fråga om.

Så trots att länder som Tjeckien. Slovakien och Ungern haft högertrafik längre än Sverige, så tycker jag de har fler kvarlevor än vi har. Deras bilar visar deras förflutna, det gör inte våra. I Tjeckien har jag sett vackra veteranbilar av märket Praga som varit högerstyrda. Ser jag gamla Volvobilar i Sverige från förr så visar de ju ingenting om vänstertrafiken som var förr.

Så hur många kvarlevor har vi då från att vi en gång haft vänstertrafik? Jag vill påstå att vi har en del, men de gäller att vara uppmärksam på dessa. Här är de jag kommer på:


  • Den tydligaste kvarlevan är absolut bussarna. Vi har sparat fina veteranbussar som är högerstyrda. Sedan har vi också en del bussar som omställningsbussar. Även dessa visar ju historiken med vänstertrafik från förr. Dessa gamla fina bussar bör vi också vara rädda om.
  • Nästa sak jag kommer på är att jag sett på små "bortglömda" skogsvägar att det kan sitta gamla skyltar kvar på vägen. De råkar sitta då på vänster sida. Troligen tänker folk som ser skylten inte ens på det. Men om man tänker efter ordentligt inser man att om skylten hade satts upp i modern tid hade den satts upp till höger istället. Men eftersom vägen är så liten och smal tänker man knappt på detta.
  • Nästa sak som jag kommer på är privata områden av olika slag. Detta kan vara privatägda gårdar, men också områden som tillhör något företag eller någon industri. Det är ingen myndighet i form av staten eller kommunen som har hand om detta område. Där har jag sett gamla skyltar som kan sitta kvar. Vissa av dessa kan då sitta lite åt fel håll. Inte heller där tänker nog folk på det. Men tänker man efter inser man att även dessa hade suttit lite annorlunda om de satts upp för högertrafik.
  • En sak till som jag kommer på är att vissa trafiklösningar trots alt är byggda för att man skulle köra på vänster sida. Vissa refuger, rondeller och ramper till på och avfarter på motorvägar faktiskt är främst dimensionerade för att köra åt andra hållet. Vid högertrafiksomläggningen kan de ha varit medvetna om saken, men ansett de ändå trafiksäkra och låtit dessa vara kvar. Och att de finns kvar än idag. Men trots allt skulle de vara bekvämare och smidigare om man hade fått köra på dessa från andra hållet istället.

Dessa exempel är vad jag kommer på. Men egentligen anser i alla fall jag att bara ett av ovanstående exempel verkligen avslöjar ur det var och det är bussarna. De andra exemplen märks egentligen inte alls.
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

pegee

Tingstadtunneln med kringliggande trafikplatser är ju från början ritad för vänstertrafik.
Det gör att vissa av- påfarter inte är helt optimala. Så till exempel skall tre filer vävas
ihop i infarten till tunneln. Från Mårten Krakowgatan, E6 söderifrån (en fil av tre) och
E45 norrifrån. En inte helt optimal lösning.

Längst bort E6, närmast kameran till höger trafik från Mårten Krakowgatan och längst
bort till höger trafik från E45 norrifrån:

(Den fil bilden är tagen i, är E6 söderifrån mot Mårten Krakowgatan västerut)

Började köra tung trafik 1968. GDG sedemera Swebus på 70-talet. Linjebuss fram till sekelskiftet. Sedan några år med lastbil. Har lämnat linjetrafiken till förmån för charter i stället.

roggek

Nynäsvägen vid trafikplatserna Gubbängen och Farsta är tydliga och väl synliga exempel på rester av vänstertrafik, då påfarterna är dimensionerade för vänstertrafik (med korta påfarter och långa avfarter)...

Trafikplats Farsta:
Lång avfart: https://goo.gl/maps/kTztAhBswaS2
Kort påfart: https://goo.gl/maps/3SYKbuY9zyy

Nico

I alla fall i Stockholms län, primärt i ytterområden med glesare trafik men även på närmre håll, kan man fortfarande finna hållplatsfickor mm. som anlades före 3/9-1967. I vissa fall så är det ett problem då det som var trafiksäkert med vänstertrafik inte är det i lika hög grad med högertrafik. Flera av dessa hållplatser skulle behöva flyttas lite eller byggas om då de har vissa problem med sikt, inkörning osv. Vid inventeringar har man dock inte tittat så mycket på trafiksäkerheten ur de synvinklarna. Sannolikt finns det även liknande hållplatser på andra håll i landet.

I övrigt så håller man ju sedan (trist nog enligt mig) på att riva ett av de förnämsta minnena efter vänstertrafiken. Tänker då på Slussenkaruesellen med dess klöverblad. Visserligen fungerade den ju någorlunda även för högertrafik, men det fanns under alla år mycket som skvallrade om att den ursprungligen var byggd för vänstertrafik.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa

#4
I stort sett varenda trafikplats på E18 mellan Danderyds kyrka och Arninge är ju färdigställda på 1950-talet, och därför helt vänstertrafikanpassade. Dock byggs ju just nu Roslags Näsby tpl om till en mer modern trafiksäker lösning.

Bengt H

Råsundavägen i Solna där flera av hållplatsbyggnaderna för spårvagnslinje 15 finns kvar, då kiosk med väntsal, idag med gatukök. Alla placerade på vänster sida i riktning mot Stockholm.

Freke

Detalj... kantsten för snedparkering byggd för vänstertrafik längst Stationsgatan (som förr var rikstretton) i Skellefteå.

Skickat från min SM-A500FU via Tapatalk


Nico

Kom även att tänka på terminalen vid Tekniska högskolan (Östra station). Där märks arvet bla utifrån att de distributionsbilar som ska leverera till t-banan mm måste stå mot trafiken för att kunna lossa på ett smidigt vis.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Niklas Bygdestam

Citat från: Freke skrivet 01 augusti 2017, 22:48:15 PM
Detalj... kantsten för snedparkering byggd för vänstertrafik längst Stationsgatan (som förr var rikstretton) i Skellefteå.

Skickat från min SM-A500FU via Tapatalk


Läckert! Troligen är det inte många som märker detta eller tänker på det :D
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Niklas Bygdestam

Citat från: Nico skrivet 02 augusti 2017, 00:59:13 AM
Kom även att tänka på terminalen vid Tekniska högskolan (Östra station). Där märks arvet bla utifrån att de distributionsbilar som ska leverera till t-banan mm måste stå mot trafiken för att kunna lossa på ett smidigt vis.


Undrar om någon förare tänker på den ursprungliga anledningen :)
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.