Byråkrati - Regeringsärenden kring byggstartsbeslut

Startat av David M, 21 mars 2020, 12:49:56 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

Av rent intresse gick jag in och tittade på regeringens ärendeförteckningar till regeringssammanträdena som hålls varje torsdag. Här följer en lista på Regeringens ärendeförteckningar för vecka 12 2020 från Infrastrukturdepartementet:

https://www.regeringen.se/494f56/contentassets/f228886b70504a2f985c3fca34c75e86/infrastrukturdepartementet-1-av-2.pdf

Av åtta punkter är de första fyra punkterna olika vägprojekt med namn och ärendenummer om enskilda vägprojekts status som tas upp.


Sista punkt åtta står ärendet "Beslut om byggstarter".
Men: Den är endast märkt med I2020 (dvs ett ärende från Infrastrukturdepartementet i år). Ingen efterföljande diariebeteckning eller någon uppräkning över vilka byggstarter som avses.


Är det alltid så att byggstarter för enskilda projekt inte redovisas i ärendeförteckningarna och utan diarienummer? Med tanke på att enskilda vägprojekts status redovisas som i de fyra första punkterna tycker jag det verkar lite apart att inte redovisa vilka byggstartsbeslut man avser i ärendeförteckningarna.

(För den som vill ha en introduktion till hur regeringsärenden ser ut: https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/regeringsarende/ )

pnott

De fyra förstas punkterna är överklaganden. När trafikverket fastställer en vägplan eller en järnvägsplan så kan den överklagas till regeringen. Det är mer eller mindre standard att någon, vanligtvis en närboende privatperson, överklagar till regeringen, och att regeringen ett halvår senare, eller då, avslår överklagandet.

Normalt har väl Trafikverket rätt att besluta om byggstart när väg- eller järnvägsplanen hes vunnit laga kraft (alltså när alla överklaganden har avslagits). Åtminstone trodde jag att det var så. Så vad den sista punkten gäller är för mig oklart.

David M

Citat från: pnott skrivet 21 mars 2020, 22:14:55 PM

Normalt har väl Trafikverket rätt att besluta om byggstart när väg- eller järnvägsplanen hes vunnit laga kraft (alltså när alla överklaganden har avslagits). Åtminstone trodde jag att det var så. Så vad den sista punkten gäller är för mig oklart.

I ett fall som rör tre Trv-projekt (E22 vid södra Lund, järnvägarna Ängelholm-Helsingborg och infarten till södra Lund) har Trv gått ut på projekthemsida med att man väntar på regeringens beslut för att kunna byggstarta alla tre byggprojekten:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/angelholmhelsingborg-romares-vag/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafikverket-invantar-byggstartsbeslut-for-projekt-i-skane/


Punkt 2 på veckans lista berör vägprojektet (E22 trf Lunds södra) av de tre projekten. Möjligen är det så att man väntat på att först besluta om att behandla överklagandet innan man kommit till punkt 8 på dagordningen.

Det skulle möjligen kunna förklara för mig att man inte listar vilka byggstarter man avser under punkt åtta, samtidigt ger det ett väldigt mystiskt intryck att ett okänt antal "byggstarter" ska beslutas när man annars listar övriga projekt en och en.
Kanske har man försökt gapa efter för mycket för vad svensk statsförvaltning förmår genom att vilja besluta för alla tre projekten i en klump? I sig hade inget hindrat att man tagit beslut om byggstarterna en och en (och framförallt för järnvägsprojekten börjar situationen bli kritisk ).

pnott

Jag hittade detta dokument som skulle kunna vara underlaget för regeringsbeslutet.

https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/forslag_till_byggstarter_2020_2022_samt_2023_2025.pdf

Här finns de tre projekten i Skåne med. Dokumentet handlar om byggstarter 2020- 2022. Det intressanta är att Trafikverket ska redovisa motsvarande för 2021 - 2023 senast 31 mars i år.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/02/uppdrag-att-lamna-forslag-pa-objekt-som-bor-fa-byggstartas/