Huvudmeny

Användaravtal

Du förbinder dig, genom användandet av detta forum, att du inte kommer posta något material som är osanningsenligt, nedsättande, felaktigt, skymfande, vulgärt, avskyvärt, trakasserande, oanständig, sexuellt orienterat, hotfullt, inkräktande på en persons privatliv, vuxet material, eller på annat sätt bryter mot internationell eller svensk lag. Du förbinder dig också att inte posta något upphovsrättsskyddat material om du inte själv äger upphovsrätten eller har skriftligt medgivande från ägaren av det upphovsrättsskyddade materialet. Skräppost, annonsering, kedjebrev, pyramidspel och tiggeri är också förbjudet på detta forum.

Notera att det är omöjligt för forumets administration eller ägaren av detta forum att kontrollera riktigheten i alla inlägg. Kom därför ihåg att vi inte aktivt granskar alla inlägg, och därför, är inte heller ansvariga för innehållet i dessa. Vi säkerställer inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten i någon information som presenteras. Inlägg utrycker åsikter hos författaren och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos forumet, dessa administration, eller forumets ägare. Alla som tycker ett inlägg är anstötligt uppmanas att underrätta en av forumets administratörer eller moderatorer omedelbart. Administrationen eller ägaren av detta forum förbehåller sig rätten att ta bort innehåll, inom en rimlig tidsram, om de tycker det är nödvändigt. Detta är dock en manuell process så innehåll kanske inte kan tas bort eller redigeras omedelbart. Dessa villkor gäller även för information i medlemsprofiler.

Du förblir ytterst ansvarig för innehållet i dina postade meddelanden. Vidare godkänner du att ägarna av detta forum, alla relaterade webbsajter och dess administration hålls skadelösa. Ägaren av detta forum förbehåller sig också rätten att avslöja din identitiet (eller annan relaterad information som finns insamlad) i händelse av ett formellt klagomål eller legala åtgärder härrörande från situationer orsakade av dig när du använt detta forum.

Du har möjlighet, när du registrerar dig, att välja ditt användarnamn. Vi råder dig att välja ett namn som inte väcker anstöt. Med detta användarkonto som du håller på att registrera, förbinder du dig att aldrig avslöja ditt lösenord för någon annan person förutom en administratör, för din säkerhet. Du förbinder dig också att ALDRIG använda en annan persons konto för vilken orsak det än må vara. Vi rekommenderar också STARKT att du använder ett komplext och unikt lösenord för ditt konto, för att förebygga kontostöld.

Efter du har registrerat dig och loggat in på detta forum kommer du att kunna fylla i en detaljerad profil. Det är ditt ansvar att presentera riktig information. All information som forumets ägare eller administration bedömer som oriktig eller vulgär kommer att raderas, med eller utan förvarning. Lämpliga sanktioner kan vara tillämpliga.

Notera att vid varje inlägg lagras din IP-adress, om du skulle behöva bannlysas från detta forum eller din internetleverantör kontaktas. Detta kommer endast att ske vid grova överträdelser mot dessa villkor.

Notera också att denna mjukvara placerar en cookie, en textfil som innehåller en liten mängd information (som t.ex. ditt användarnamn och lösenord), i din webbläsares cacheminne. Detta används ENBART för att hålla dig inloggad/utloggad. Denna mjukvara samlar inte in information om dig och skickar inte heller någon form av information till din dator.