Lite SL 80-tal...

Startat av Anders Lundén, 10 januari 2009, 20:13:56 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ersa

Citat från: Gunnar D skrivet 14 januari 2009, 18:17:20 PM
Det bör vara samma förare jag lärde känna sommaren -63. Han hade fotokopieringsservice på bussen. Resenärerna lämnade in sina svartvita rullar som han framkallade och kopierade och som sedan avhämtades på bussen! Även jag var en stadig kund hos honom 1963-64. Minns ej hans namn men han bodde i Segeltorp. Vid ett tillfälle körde han t.o.m. hem med bilderna till mig, dock ej med Capitolen!
/Gunnar

Service för bussfotografer på själva bussen? ;)

HJP

Citat från: JDS skrivet 15 januari 2009, 00:20:03 AM
Det är nog jag som är ynglingen och "dravel" var kanske ett väl starkt ord. Men grejen är att det från tid till annan har funnits en repressiv kultur som har gått ut på att man inte ska göra något ovanligt, för om då något händer kommer alla att hacka på en och säga att man har orsakat händelsen. Detta är ett av de bästa exemplen på det (ett annat är att man avviker från den fastställda tomkörningsvägen och krockar, vilket naturligtvis är pinsamt men lika gärna kunde ha hänt om man tagit den vanliga vägen).

Naturligtvis är det så att om man stannar vid en hög dikeskant och någon kliver av och halkar och bryter benet så har man all anledning att ha dåligt samvete, men det är fortfarande inte förbjudet. Likaså vore det inte särskilt bra om det utvecklas en kultur där förarna stannar lite här och var för att vara schysta, eftersom det innebär att körtiderna pajar och folk klagar. Det skulle till och med kunna vara sant att det blir svårförklarat i ersättningsfrågan, vilket det onekligen blir om vårdslöshet kommer in i bilden (vilket knappast är fallet så länge vi snackar trottoarkanter).

Men inget av detta kan betraktas som något slags ovillkorligt förbud mot att stanna med en linjevagn någon annanstans än vid en hållplats, och man behöver knappast lura förarna för att de ska inse att det skall undvikas. Så mest av allt är det nog den gamla hederliga Tänk-inte-själv-gör-som-alla-andra-andan som visade sig på detta sätt...
****
Jag menar inte ren vårdslöshet/omdömeslöshet, utan endast utanför hållplatsområdet.
Jag tror inte att det är förbjudet i lagens mening, men det är väl inte helt orimligt att tänka sig, att arbetsgivaren förbjudet av-, och påstigning utanför hållplatsområdet. Och att försäkringsbolaget skulle kunna ha synpunkter på det.

HJP

PS
Yngling, eller inte yngling. Det är frågan!
DS

JDS

Citat från: Lars Ödlund skrivet 15 januari 2009, 11:01:39 AM
Om man stannar på annan plats än den som är avsedd att användas för resandeutbyte och en kund i samband med detta skadas kan trafikföretaget bli skyldig att utge ersättning p.ga försummelse etc.

Jaha, vilket slags försummelse? Brott mot trafikföretagets egna regler? Som finns nedskrivna var då?

Citat från: Lars Ödlund skrivet 15 januari 2009, 11:01:39 AM
Ett tag var det ganska vanligt med ersättningskrav från vissa hållplatser där ledbussar av konstruktionsskäl inte kunde komma intill trottoarkanten med bakersta dörren, en ouppmärksam kund kunde då skadas vid avstigningen,
Efter många liknande fall uppmanades förarna att i förekommande fall informera kunderna före avstigningen om en sådan situation uppstår.

Jaha, och vad hände med den uppmaningen? Var är den nedskriven idag?

Skalman

#48
Ja, det vore onekligen intressant om vi kunde reda ut lite i frågan.

Det vi talar om är i juridisk mening SKADESTÅND. En arbetsgivare - i det här
fallet trafikföretaget - är genom anställningsförhållandet alltid ersättningsskyldig för den
skada som en anställd vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Vad som är
fel eller försummelse avgörs givetvis ytterst av domstol, men man kan ju tänka
sig att det måste vara något allvarligare än att släppa av någon där det inte
står en hållplatsskylt. (Men den som sitter på kunskap om prejudicerande fall
eller länkar därtill ombeds posta i tråden!)

Rent allmänt så är det "svårt" att få skadestånd i Sverige. Dock kan man väl tänka sig
att ett och annat "enklare" ärende har lösts genom viss ekonomisk kompensation till den
drabbade. Både av ren goodwill, men säkert även på grund av att det skulle blir alltför
resurskrävande att handlägga och driva saken juridiskt.

Max W

Jag har visserligen mycket hastigt ögnat igenom denna diskussion om man får eller inte får ta på resp. släppa av trafikanter mellan hållplatserna. Svaret är NEJ och åter NEJ! Många förare har givit efter och släppt på folk vid ett rödlyse 20 m framför hållplatsen t.ex. Hade en olycka av något slag inträffat då där bussen på något sätt blivit inblandad hade nog föraren fått det "svårt".
Sen kan jag upplysa om att hållplatsstolpe rent juridiskt är ett vägmärke. Enligt tidigare lokala trafikföreskrifter "betydde" hållplatsstolpen "plats avsedd för trafikantutväxling för busspassagerare på ett område med begränsning 12 meter åt vardera hållet räknat från hållplatsstolpens placering".
Hur denna regel numera skulle bedömas i ett "mål" för hållplatser där endast regnskydd finns känner jag inte till.
Max Widell

JDS

Citat från: Lars Ödlund skrivet 15 januari 2009, 16:58:57 PM
Du har ju inte skött ditt jobb, på liknande sätt som om du släppte av kunder mellan stationerna på tunnelbanan....
Om kund kommer till skada genom att föraren varit försumlig är det solklart att trafikutövaren blir ersättningsskyldig.

Jo men det måste finnas en regel som man har brutit mot, för att man ska kunna anses ha varit försumlig. Om jag stannar mellan stationerna på tunnelbanan och släpper av trafikanter så bryter jag mot Trafiksäkerhetsinstruktionen för Tunnelbanan § 33 moment 1 "Tunneltåg får ej stanna mellan två stationer för trafikanters av- eller påstigning". En skriftlig bestämmelse som jag är utbildad och examinerad i och har förbundit mig att följa. Någon motsvarande instruktion för busstrafik känner jag inte till (fast det är ju möjligt att någon operatör har en).

Max W: Att en busshållplats är till för att släppa av och på trafikanter vet jag, men frågan är ju om den är det ENDA stället där man får släppa av och på trafikanter på en buss. Och det är den ju uppenbarligen inte, eftersom det vid exempelvis beställningskörningar kan hämtas och lämnas lite här och var.

Det är mycket cirkelresonemang i den här frågan, men jag lovar att ge mig när någon åberopar en skriftlig bestämmelse som stöd för sin åsikt. (Försök inte med TF 2 kap 1 §, den kan aldrig förklara varför en linjevagn inte skulle få stanna där det går bra att stanna vid en abonnering.)

Skalman

> Jo men det måste finnas en regel som man har brutit mot,

Jag håller med och jag befarar att hela frågan är en sammanblandning av
vad som är olämpligt och vad som faktiskt är otillåtet, med tonvikt på det
förstnämnda.

Med den kunskap och erfarenhet från branschen som finns representerad
på detta forum så bör någon kunna referera till avdömda fall..?

Ersa

Citat från: JDS skrivet 15 januari 2009, 17:42:42 PM
Jo men det måste finnas en regel som man har brutit mot, för att man ska kunna anses ha varit försumlig. Om jag stannar mellan stationerna på tunnelbanan och släpper av trafikanter så bryter jag mot Trafiksäkerhetsinstruktionen för Tunnelbanan § 33 moment 1 "Tunneltåg får ej stanna mellan två stationer för trafikanters av- eller påstigning". En skriftlig bestämmelse som jag är utbildad och examinerad i och har förbundit mig att följa. Någon motsvarande instruktion för busstrafik känner jag inte till (fast det är ju möjligt att någon operatör har en).

Någon instruktion motsvarande § 33 moment 1 har jag aldrig sett, och ingen huvudman eller trafikutövare har utbildat mig i detta heller. De hållplatser som byggs (samt byggs om) i många tätorter idag ligger ofta mitt i gatan och leder till att stillastående bussar hindrar all bakomvarande trafik (inkl utryckningsfordon), och de är minst lika trafikfarliga som om bussen skulle ha stannat på slumpvisa ställen.
Dessutom finns det ju en hel del linjer med "vinkområden" där bussen SKA stanna där en resenär står, även om det är direkt efter en skymd kurva.

Citat från: JDS skrivet 15 januari 2009, 17:42:42 PM
Max W: Att en busshållplats är till för att släppa av och på trafikanter vet jag, men frågan är ju om den är det ENDA stället där man får släppa av och på trafikanter på en buss. Och det är den ju uppenbarligen inte, eftersom det vid exempelvis beställningskörningar kan hämtas och lämnas lite här och var.

Beställningstrafik ja... till stora hotell inne i städer som ofta saknar bra på- och avlastningsplatser. Därtill stora konferensanläggningar som trots att de gärna vill ha dit folk med buss, helt saknar vändplan för bussar. Det blir att stå mitt i gatan ute i trafiken, förhoppningsvis med dörrarna åt rätt håll så alla slipper springa över vägen.

Bussmicke

Citat från: Mr H skrivet 12 januari 2009, 12:18:57 PM
Hm var det inte t.o.m så att linje 161 var spårvägens sista linje som trafikerades med halvhyttsbussar vilket lär ha inträffat år 1952. Enmansbetjänat.

Tur 2 gick väl på eftermiddagen i gamla turordningssystemet (linjen var en högtrafiklinje med delad trafikering).

Kortaste linje? Ja här kan man verkligen bolla med ord! Linje 161 var aldrig den kortaste enligt HJP:s "regelverk" då linje 131 gick i heldagstrafik men linje 135 var det då den infördes samma datum som snedhissen vid Liljeholmen togs i bruk och linje 131 relegerades till ersättningslinje till hissen. Linje 161 kan dock ha varit den kortaste linjen innan linje 131 öppnades. F.ö tycker jag det är intressant att linje 131 då den öppnades (1960?) blev just linje 131 som alltså indikerade anslutning till en insatslinje (spårvägslinje 13)! Varför inte linje 162 eller 142 eller nå´t sånt? Eller visste man redan 1960 att den ena nya tunnelbanelinjen skulle få numret 13? Tala i så fall om framförhållning!


Mr H
som upplevde sin första livstid vid linjens andra ändstation d.v.s Klubbacken

Har för mig 135 hade ett 16x eller 17x-nummer i början?
//Bussmicke.

Aldrig utanför dörren utan en kamera!
Besök min kanal Bussmicke.se på Youtube.

Stolt ägare av: Canon EOS R och R7, 6D Mark II, Canon Powershot G7 X Mark II och Sony RX100M3 och RX100M7.