Vad rätt man tänkt, fast det blev fel

Startat av Kristofer, 29 mars 2021, 15:09:10 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Kristofer

Detta är historien om en busshållplats.
Hållplatsen ifråga är Hemse vårdcentral på Gotland, riktning Hemse busstation. Den utgjordes tidigare av en stolpe vid vägkanten där det saknades trottoar eller annan gångbana. I korsningen före hållplatsen fanns en stoppförbudsskylt, kompletterad med tilläggstavlan "Gäller ej buss i linjetrafik".

Nu ville Region Gotland göra hållplatsen mer tillgänglig, varför man flyttade den ett kvarter framåt och höjde upp trottoarkanten på det nya läget. Men även här rådde stoppförbud, och man glömde flytta med sig tilläggstavlan. Det innebar att det var fritt fram för bussen att fortfarande stanna vid det tidigare hållplatsläget, men det fanns inget undantag för bussen vid det nya. Det såg helt enkelt ut så här:Så kan man ju inte ha det, så nu har regionen flyttat tilläggstavlan ett kvarter framåt.

Blev det bättre? Råder stoppförbud för bussen, och så är det övergångsstället som inte gäller för bussen? Det kanske helt enkelt är "spårvagn light" som gäller i Hemse numera, dvs att zebralagen inte gäller för buss här? Hur som helst är det i alla fall en skyltkombination som jag inte sett tidigare.

( ) Turer inom parentes endast t. o. m. 1/11 1964 samt fr. o. m. den 1/5 1965.

Jo

Är skyltningen på bild 1 verkligen ett problem?
Bussen får väl ändå angöra hållplatsen och stanna där men inte på övriga delar av vägen? 
Och något problem med övergångsstället föreligger ju inte heller då bussen inte skymmer övergångsstället så länge det inte blir busskö och man börjar lasta fordon som står på eller framför övergångsstället?


S Svensson

Det går att skriva in i de lokala trafikföreskrifterna att bussar får stanna vid busshållplats även om det finns en stoppförbudsskylt. Sådana har jag sett några gånger.

ConnyP

Jag tolkar att övergångsstället är vid zebralinjerna och stoppförbudet med tilläggsskylt är efter stolpen. Då blir det inga fel :-)

Walter

Ja håller med att det inte bör vara ett problem.  Men det är väldigt dåligt trafiksäkerhetsmässigt att ha en hållplats direkt efter övergångsstället då bussen skymmer de som vill gå över.
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

homer

Hållplatsskylten är ju enligt lag likställd med vägmärke E22 så det är alltså tillåtet för buss i linjetrafik samt skolbuss att stanna vid stolpen även om det är stoppförbud för övrig trafik

Kristofer

Jag instämmer i att det inte blir några problem i praktiken. Inte heller blir det några problem med köande bussar, för trafiken på linje 10 söder om Klintehamn är inte av den karaktären.
Däremot gäller väl en tilläggstavla alltid skylten precis ovanför tilläggstavlan, vilket väl i detta fall ändå måste anses vara övergångsställesskylten, och det är ju lite lustigt...
( ) Turer inom parentes endast t. o. m. 1/11 1964 samt fr. o. m. den 1/5 1965.

homer

helt rätt, tilläggsskylten ska ju tolkas som att övergångsstället inte gäller för buss, någon hade otur när han tänkte

Lars-Håkan_E

Efter skrivandet här så har nu skyltningen förändrats :-)


henlev

Nån nämnde att förbud att stanna skylten i kombination med tilläggsskylt gäller endast buss skulle vara samma men det stämmer inte. Vid hållplatsskylt får ALLA fordon stanna för att ta upp eller släppa av passagerare. Alltså inte bara buss i linjetrafik som många busschaufförer verkar tro.

F.Å

Vid hållplats där kantstenen är markerad med heldragen gul linje får dock endast fordon i linjetrafik stanna.
Hade man på bilden alltså gulmålat kantsten hade skyltningen inte behövts.

@henlev: Att andra fordon får släppa av och på passagerare vid hållplats är under förutsättning att busstrafik inte hindras kan vara bra att lägga till.