Söker exempel på bussfiler med "vänstertrafik" vid sidan av gatan

Startat av Anders Noren, 16 oktober 2020, 11:54:55 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders Noren

Jag söker ett svenskt exempel på en sträcka där man har busskörfält vid sidan av ordinarie körbana, så att busstrafiken i någon mån kör i vänstertrafik relativt närmaste körfält i ordinarie körbana.

Det är alltså inte vanliga sidoplacerade busskörfält jag söker utan mer som det ser ut på några platser i Norrköpings spårväg (hållplatsområdet framför Norrköping C, Albrektsvägen, Finspångsvägen m.m.), eller som det såg ut på delar av Lundalänken innan spårvägen byggdes. Om det finns någonstans, alltså. Utan spårvägsspår.

Jag söker heller inte rena hållplatsområden med mittplattform där bussarna kör i vänstertrafik om plattformen (som Malmö C, Vasaplan i Umeå m.m.).

Ersa

Räknas Roslagsvägen i Stockholm, från Albano in mot Roslagstull, eller går detta mera under de vanliga sidoplacerade kollektivkörfält du nämnde?

igel

Du är lite oklar i vad du är ute efter.

Letar du efter vägar där kollektivtrafiken går på en väg, ungefär som en separat cykelväg parallellt med huvudvägen?

Drumsögatan (Akalla) är endast för kollektivtrafik (sista biten) och går parallellt med Akallalänken (lv275). Nu går de inte så nära varandra att de bara är avskilda med en linje utom det finns ett ganska brett gräsområde i mellan.Walter

Tornavägen i Lund har en delsträcka där en mittfil för bussar finns och bussarna kör till vänster om ordinarie fil. Bussfilen byter riktning vid lunch så den används så att säga av den sida av vägen där störst behov finns morgon resp eftermiddag.

Placerad nål
Nära Tornavägen, 224 60 Lund
https://goo.gl/maps/ibFPkgGq1LDqMQjFAKan det vara något?
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

Nico

Har i huvudsak koll på Stockholmsområdet. Här finns det primärt på ett fåtal platser och i huvudsak på ställen med mittförlagda hpl.lägen och jag tar som önskat inte med dem här. Vitsen med mittförlagda kollektivkörfält är i stort sett noll om det inte finns hpl.lägen i mitten. Detta då trafiksäkerhetsrisker mm. är påtagliga med att ha kollektivkörfältet längst till vänster. Bl.a. så är det svårare att evakuera då all tömning måste ske ut i anliggande körfält istället för i vägren, det är ibland även komplikationer med väjning, vävning, filbyten, omkörning sker till höger vilket inte är det bästa etc.

Ersa har redan nämnt sista korta biten (c.a. 600 m) av Roslagsvägen söderut, efter hpl. Albano och korsningen vid Kräftriket/Björnnäsvägen, där kollektivkörfältet växlar från att ligga ytterst till att hamna innerst. Det är i sig dock en gammal kvarleva och det fanns förslag att flytta ut det till höger och sedan ge det en egen kollektivsignal för att simultant kunna styra busstrafik mot både Valhallavägen och Cedersdalsgatan samtidigt som hpl. innan cirkulationen kunde använts av alla linjer. När Norra länken öppnade, linje 40 upphörde osv. så försvann dock detta behov i nuläget.

I övrigt så finns det en bit på Örbyleden västerut där ett kollektivkörfält på c.a. 350 m ligger till vänster om de ordinarie körbanorna. Det kommer en bit efter korsningen med Stallarholmsvägen och leder fram till korsningen med Grycksbovägen. Kollektivkörfältet ifråga tillkom ganska nyligen i ett försök att snabba upp linje 173. I  Barkarbystaden finns sedan en bit namnlös väg, delvis på den gamla flygrakan, som kopplar Herculesvägen med Norrviksvägen. Ungefär mellan de två cirkulationsplatserna, på en sträcka av omkring 550 m, så finns det mittförlagda kollektivkörfält.

Att det inte är vanligt handlar alltså om att man normalt sett alltså inte anlägger kollektivkörfält innerst, med hänvisning till det jag skrev i början av inlägget, om man inte är absolut tvungen. I de fallen det ändå har anlagts mittförlagda kollektivkörfält så har det oftast att göra med olycksfall i arbetet, brist på kompetens kring trafiksäkerhet/trafikföring, prestige/marknadsföring mm. eller en kombination av alltihop. I bägge de senare fallen jag nämnt ovan så är det mycket de två senare skälen som gällt.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

igel

Sedan finns ju Odengatan mellan Tekniska högskolan och Odenplan med kollektivkörfälten i mitten och hållplatser i mitten.

B10M

Jag tror att det trådstartaren är ute efter är fall där körfälten är placerade till exempel så här
(från norr till söder)
Västgående buss <--------
Östgående buss ---------->
Västgående bil <----------
Östgående bil ---------->

B10M

I Göteborg finns ju Östra Eriksbergsgatan-Sannegårdsgatan och Lergöksgatan.

Ted Selander

Citat från: B10M skrivet 17 oktober 2020, 09:46:15 AM
Jag tror att det trådstartaren är ute efter är fall där körfälten är placerade till exempel så här
(från norr till söder)
Västgående buss <--------
Östgående buss ---------->
Västgående bil <----------
Östgående bil ---------->

Så blir det när en dubbelriktad bussgata löper parallellt med en dubbelriktad gata.
Ca 500 m av Östra Strandgatan i Jönköping är ett exempel, de båda gatorna är separerade med en låg refug.

Anders Noren

Citat från: B10M skrivet 17 oktober 2020, 09:46:15 AM
Jag tror att det trådstartaren är ute efter är fall där körfälten är placerade till exempel så här
(från norr till söder)
Västgående buss <--------
Östgående buss ---------->
Västgående bil <----------
Östgående bil ---------->

Korrekt. Eller varianter därav. I din skiss kör östgående buss i vänstertrafik relativt västgående bil.

Anders Noren

Citat från: B10M skrivet 17 oktober 2020, 10:03:44 AM
I Göteborg finns ju Östra Eriksbergsgatan-Sannegårdsgatan och Lergöksgatan.

Citat från: Ted Selander skrivet 18 oktober 2020, 07:09:32 AM
Så blir det när en dubbelriktad bussgata löper parallellt med en dubbelriktad gata.
Ca 500 m av Östra Strandgatan i Jönköping är ett exempel, de båda gatorna är separerade med en låg refug.

Bästa exemplen hittills, tack!

Nico

Ok. Det du var ute efter var alltså egentligen två gator bredvid varandra? En för vanlig trafik i bägge riktningar och en separat dubbelriktad kollektivtrafikgata parallellt och med en refug/räcke emellan?
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Anders Noren

Nja. Inte bara. Det kanske finns andra varianter - jag vet inte. Bra som dåliga. Vettiga som konstiga. Det är därför jag frågar. Vi har förvisso högertrafik för vägtrafiken (spårtrafik har sina egna förordningar) i det här landet, men vi har också en trafikförordning med långtgående möjligheter att specialreglera med lokala trafikföreskrifter. Om någon har gjort något avvikande så vill jag kolla hur de har gjort, både på marken och i föreskrifterna.
Adminåtgärd: Citat av direkt föregående inlägg borttaget med hänvisning till regel # 9.