SL:s kundtjänst (och hållplats Regeringsgatan)

Startat av 846, 04 april 2024, 14:33:39 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

846

P.g.a. ett vägarbete på Kungsgatan är hållplatsen för buss 1 dels flyttad (riktning Stora Essingen), dels indragen (riktning Frihamnen). På SL:s hemsida finns dock bara information om att hållplatsen i riktningen Stora Essingen är flyttad samt hur länge men det finns ingen information alls om hållplats Regeringsgatan i andra riktningen. D.v.s. det framgår inte att hållplatsen är indragen eller hur länge. Vägarbetet är omfattande och det är svårt att veta om hållplats Regeringsgatan i riktning Frihamnen kommer tillbaka i augusti eller om det sker vid ett annat tillfälle.

Med anledning av ovan har jag vid flera tillfällen skrivit till SL:s kundtjänst och påtalat att det saknas information om hållplats Regeringsgatan i riktning Frihamnen för linje 1. Ofta förstår kundtjänst inte frågan och svarar att hållplatsen är flyttad (alltså det som gäller i riktning Stora Essingen) och så är det bra med det. När jag återkommit har svaret blivit "Jaha, nej oj. Vi ska kolla med ansvarig avdelning och återkommer". Men ingen återkommer och detta har nu varat i 2 månader. Jag har påmint ibland och får svar "Jaha, nej oj. Vi återkommer." Idag skrev jag följande fråga till SL:s kundtjänst:

"Fortfarande är ingenting uppdaterat på SL:s hemsida. Det verkar vara som om ansvarig avdelning inte förstår att den information som finns på SL:s hemsida bara avser hållplats Regeringsgatan för linje 1 i riktning mot Stora Essingen. Det finns INGEN information om hållplats Regeringsgatan i ANDRA riktningen, d.v.s. mot Frihamnen. Att hållplats Regeringsgatan i riktning mot Stora Essingen är flyttad finns det alltså information om samt hur länge denna ändring ska vara. När det gäller hållplats Regeringsgatan i andra riktningen, d.v.s. mot Frihamnen, finns ingen information på hemsidan men hållplatsen är helt indragen i den riktningen. Borde detta inte framgå på hemsidan? Samt hur länge hållplatsen ska vara indragen i den riktningen? Det är högst märkligt att denna information av någon anledning inte läggs ut."

Det är svårt att vara tydligare i en fråga tycker jag. Vad tror ni svaret blev? Jo, följande:

Tack för att du hör av dig.

Nu finns all information om Regeringsgatan om du kollar på trafikläget på sl.se. Det står såhär:

Hållplats Regeringsgatan flyttad

Hållplats Regeringsgatan är flyttad 140 meter framåt i färdriktningen för busslinje 1 mot Stora Essingen, Linje 75 mot City Terminalen, Linje 91 mot Stora Essingen och Linje 291 mot City Terminalen från och med 2024-01-29 pga vägarbete. Detta planeras pågå till och med 2024-08-11.


Suck. Det är verkligen skam att SL betalar pengar till ett företag som uppenbarligen är helt inkapabla att ens läsa en fråga innan de svarar.

IvveRivve004

Så tekniskt sett har ju hållplatsen Sveavägen (på Kungsgatan) återuppstått, bara under ett annat namn...

Bältes-Assar

Testa att byta mejladress och kanske IP adress som du skickar synpunkterna från. Och ställ en enklare fråga : " När öppnar hållplatsen Regeringsgatan mot S:t Essingen ? " eller nåt.

Alla på kundtjänsten är kanske inte jättebra på att läsa långa texter på svenska, men alla kan känna på sig när någon dumförklarar dom, och ingen vill anstränga sig för att hjälpa en sådan kund.

Bältes-Assar

F.ö finns det lite information här: https://vaxer.stockholm/projekt/norrmalm/grundforstarkning-av-kungsgatan/

Det finns b.la en "planskiss" som visar hur busshållplatserna ska vara utformade.

846

#4
Jag svarade på SL:s "svar" på min fråga med en enkel fråga: "Nu svarade ni väl ändå inte på min fråga?". Då bemödade sig faktiskt någon på SL:s kundtjänst att läsa frågan och återkom med information från Keolis om att hållplatsen är indragen till mitten av augusti. Gott så, då vet jag det (och de som läser denna tråd) men rimligen borde väl informationen också finnas på SL:s hemsida kan jag tycka.

Enligt planskissen som Bältes-Assar länkade till kommer hållplats Regeringsgatan alltså tillbaka till sitt förra läge. Kungsgatan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan hade som IvveRivve004 också minns två hållplatser förut; "Sveavägen" strax öster om Sveavägen samt "Norrlandsgatan" strax väster om Norrlandsgatan. I arbetet med att minska antalet busshållplatser slogs de två hållplatserna ihop till "Regeringsgatan" för kanske 6-7 år sedan men jag förstod aldrig varför hållplatsen i riktning Frihamnen placerades var den gjordes och inte i höjd med hållplatsen i andra riktningen. Såvitt jag kan bedöma fanns inte några egentliga hinder mot att placera hållplatsen lite mer "i mitten" av Kungsgatan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan.