Ny förstudie på buss och tåg trafiken i Lerums Kommun

Startat av VästSverige, 01 mars 2024, 21:02:29 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

VästSverige

Ny 522 Hulan -
Åkareplatsen (Göteborg)

Komplettera tågtrafiken mellan Hulan
och Åkareplatsen i syfte att erbjuda ökat
utbud under högtrafik.

Ny linje med
halvtimmestrafik under
högtrafik på vardagar.

Ny 524 Gråbo - Lerum

Skapa snabba resmöjligheter mellan
Gråbo och Lerum, anpassad till
tågtrafiken. Kompletterar linje 525.

Ny linje med kvartstrafik
under högtrafik på
vardagar.

525 Sjövik - Gråbo - Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Sjövik,
Gråbo och Lerum via Stenkullen.
Anpassas till tåg i Stenkullen och Lerum.

Ökat utbud under helg.

529 Lerum - Stålebo -
Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Stålebo
och Lerum. Anropsstyrd linje.

Likartat utbud jämfört
med idag.

530 Aspen - Almekärr -
Hallsås

Skapa resmöjligheter mellan Hulan och
Hallsås samt mellanliggande områden,
bland annat Aspen station, Lerum
station, Almekärrs platå och Almekärr
centrum vid dagens Aspedalen station.

Ökat utbud utanför
högtrafik. Utökade
öppettider.

531 Floda - Ryggebol -
Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Floda och
Lerum samt mellanliggande områden,
bland annat Hedefors, Ölslanda
industriområde och Stenkullen.

Ökat utbud utanför
högtrafik. Utökade
öppettider.

533 Floda - Tollered

Skapa resmöjligheter mellan Tollered
och Floda, anpassad till tågtrafiken i
Floda.

Ökat utbud utanför
högtrafik. Utökade
öppettider

534 Stamsjön - Lerum Skapa resmöjligheter mellan Stamsjön

och Lerum.

Blir linjelagd busstrafik
istället för anropsstyrd
trafik. Ökat utbud och
öppettider.

535 Öxeryd - Lerum -
Hallsås

Skapa resmöjligheter mellan Öxeryd och
Hallsås samt mellanliggande områden,
bland annat Aspen station, Lerum
station och Almekärr centrum vid dagens
Aspedalen station.


536 Olofstorp - Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Olofstorp
och Lerum, samt mellanliggande
områden, bland annat Stenared,
Aspenässkolan och Lerum Andersvägen
vid dagens Aspedalen station.

Ökat utbud utanför
högtrafik. Utökade
öppettider.

537 Floda - Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Floda och
Lerum samt mellanliggande områden,
bland annat Uddared och Hede.

Ökat utbud utanför
högtrafik. Utökade
öppettider.

538 Lerum - Slätthult -
Stenkullen

Skapa resmöjligheter mellan Lerum
och Stenkullen samt mellanliggande
områden, bland annat Slätthult.

Något ökat utbud och
öppettider.

539 Aspenäs - Lerum

Skapa resmöjligheter mellan Aspenäs
och Lerum samt mellanliggande
områden, bland annat Aspenässkolan
och Torpskolan.

Ökat utbud och
öppettider.

Gråbosnabben Direktresor från Gråbo till Göteborg.

Avvecklas. Ersätts av
linje 524 och utökad
tågtrafik.

Lerumsnabben Direktresor från Tollered, Floda och

Lerum till Göteborg.

Avvecklas. Ersätts av
utökningar på linje
533 och den utökade
tågtrafiken.

526 Aggetorp - Gråbo Skapa resmöjligheter mellan Aggetorp

och Gråbo.

Avvecklas då Västtrafik
inte har uppdrag att
trafikera i området.
Mycket lågt resande.

527 Tolsjöhult - Gråbo Skapa resmöjligheter mellan Tolsjöhult

och Gråbo.

Avvecklas då Västtrafik
inte har uppdrag att
trafikera i området.
Mycket lågt resande.

Allt detta står på sida 44/45 i denna pdf
https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/forstudie-lerum/lerum_forstudie240216.pdf

Walter

Upplever att man satsar och det som läggs ned hänvisas till tåg så det är kul att någon huvudman (eller om det är kommunen som köper till trafik) är bra

Intressant att man använder begreppet öppettider för att beskriva tidsintervaller som bussen trafikerar under dygnet. Är det upplevelser man säljer?😁
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

Nico

Språkbruket inom kollektivtrafiken blir ju alltmer likt affärsvärlden i stort med begrepp som »öppettider«, »kunder«, »betalmedel« osv. Sannolikt för att det blir allt färre människor hos t.ex. trafikhuvudmännen (THM), trafikbolagen etc. som själva har en bakgrund inom branschen samtidigt som personalomsättningen är hög mellan olika myndigheter och näringslivet. Det är inte direkt ovanligt att folk under ett fåtal år t.ex. kan gå från en konsultfirma till en THM för att bara något år senare fortsätta vidare till ett trafikbolag och sedan efter det till en annan konsultfirma.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman