Fråga om avvecklingen av MOAB och införlivandet av Mälarötrafiken i SL

Startat av Peter Bolin, 30 januari 2024, 00:45:45 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Peter Bolin

Jag är just nu inne i en dialog med Tommy E. om avvecklingen av Mälaröarnas Omnibuss AB (MOAB) och införlivandet i SL. Det här är de fakta jag har kommit fram till hittills:

  • Oktober 1967: Landstinget köper aktierna i MOAB som blir ett helägt dotterbolag till SL.
  • Hösten 1969: Mälarölinjerna börjar använda Stockholmsdistriktets radiokanal 3. Den viktigaste trafikledarplatsen finns i Tappström, men det finns även alternativa trafikledarplatser på trafikexpeditionen vid Brommaplan och i garaget vid Björkliden.
  • Januari 1970: Trafikpersonalen börjar använda SL:s uniformer.
  • Juni 1970: Den första tidtabellen där inte längre Mälaröarnas Omnibuss AB omnämns.
  • Juni 1972: Mälarölinjerna får linjenummer i 300-serien.
  • Från och med sommaren 1972: MOAB-märkningen på topptavlorna ersätts successivt av ett SL-märke.
  • Januari 1973: MOAB integreras som en bussgrupp i SL.
  • Januari 1975: Mälarötrafiken integreras helt i det nybildade Stockholms trafikdistrikt (som inte får förväxlas med föregångaren Stockholmsdistriktet).
  • Början av 1990-talet: Bolaget MOAB likvideras efter att ha varit vilande i många år.

Om något av ovanstående är felaktigt tar jag tacksamt emot rättelser. Uppgifterna är hämtade från ett flertal olika källor, bland annat från min pappa som hade mycket god koll på MOAB och dess historia.

Min fråga: Bedrevs busstrafiken på Mälaröarna formellt av MOAB som dotterbolag till SL fram till januari 1973 eller januari 1975? Är det någon som har koll på detta? Under perioden 1967–1972 råder det ingen tvekan om att det var MOAB som var operatör, men avvecklingen av MOAB och bolagets identitet skedde stegvis.

Hälsningar
Peter Bolin

BD

Utvidgning: När upphörde Mälaröbussarna att gå från Fridhemsplan?

S Svensson

Det är lite lättare att svara om vi vet organisationsnummer ! Dessutom fråga om det är en ren avveckling eller om det är fusion med annat bolag. Möjligen finns handlingar arkiverade om MOAB arkiverade.

Peter Rost

Citat från: BD skrivet 01 februari 2024, 12:24:57 PMUtvidgning: När upphörde Mälaröbussarna att gå från Fridhemsplan?

1/7 - 1968 stängs kontoret vid Kronobergsparken (Fridhemsplan) och Mälaröbussarna utgår istället från Brommaplan.

//Peter

Peter Bolin

En fråga som jag skulle vilja lägga till: När upphörde trafikexpeditionen vid Brommaplan? Den låg i det hus som har adress Drottningholmsvägen 422–428. Den fanns kvar in på 1980-talet. Kan det till och med finnas någon bild av den?

/Peter Bolin

Kristofer

Citat från: Peter Rost skrivet 01 februari 2024, 13:24:10 PM1/7 - 1968 stängs kontoret vid Kronobergsparken (Fridhemsplan) och Mälaröbussarna utgår istället från Brommaplan.

//Peter
En petitess i sammanhanget, men enligt tidtabellen från den 3 juli 1968 (på den utmärkta sidan https://malarobuss.se/) anges datumet till den 3 juli. En onsdag, vilket kanske idag känns som en märklig veckodag för ett tidtabellsskifte.
( ) Turer inom parentes endast t. o. m. 1/11 1964 samt fr. o. m. den 1/5 1965.

Ted Selander

Mälarölinjerna inordnades i SL:s linjenummer 1971-10-01 (källa Trafikminnen)

Så här skriver Peter Järneland om MOAB i sin skrift Kollektivtrafiken i Stockholms län (1978):

Nico

Verkligen kul läsning, både vad gäller Mälarötrafiken och mera generellt. Skulle ju inte vara fel om man kunde få Peter att samla ihop sina skrivelser i något alster från Trafiknostalgiska förlaget eller kanske via SvOf. Alla "bussminnen" mm. hör ju inte enbart ihop med körning utan även sådant som trafikplanering och annat är otroligt intressant.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Peter Bolin

Tack till Ted för det inlägget. I den här historiken, https://malarobuss.se/historia/linjerna.htm, som ursprungligen skrevs av Dan Arleborg, anges att 300-numren infördes sommaren 1972. I tidtabellen som började gälla den 1 oktober 1971, https://malarobuss.se/tidtabeller/1971_10.pdf, anges de gamla linjenumren med de nya inom parentes.

På Max Widells gamla webbplats, som Ted länkar till, anges att 300-numren infördes den 1 oktober 1971. Det är något förbryllande att tidtabellen anger de gamla linjenumren med de nya inom parentes. Det borde ha varit tvärtom om linjerna verkligen bytte nummer definitivt redan i oktober 1971. Som exempel kan nämnas att i tidtabellen som började gälla för Nacka- och Värmdölinjerna när de fick 400-nummer i augusti 1971 anges de nya numren med de gamla inom parentes.

I tidtabellen som började gälla den 9 juni 1972, https://malarobuss.se/tidtabeller/1972_06.pdf, råder det ingen tvekan om saken. Där står bara de nya linjenumren.

Kan det möjligen ha varit så att man fastställde de nya linjenumren under 1971 och angav de i tidtabellen för att trafikanterna skulle vänja sig inför det definitiva bytet 1972? Då stämmer det bättre med det som min pappa berättade. Under 1971 stod det enligt vad min pappa berättade fortfarande MOAB på alla topptavlor. Bytet till SL-märke på topptavlorna började först under 1972.

/Peter Bolin