Möte mellan gångtrafikanter

Startat av Peter Bolin, 10 augusti 2023, 18:59:41 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Peter Bolin

I dag var jag ute på vandring på Järvafältet. På en gång- och cykelväg utan markeringar fick jag möte med ett medelålders par som höll till vänster. I skolan fick jag lära mig att man ska möta människor till höger och fordon, såväl bilar som cyklar, till vänster. Den regeln fungerade inte alls med det här paret, utan jag blev tvungen att gå ut i terrängen för att inte krocka med dem eftersom de höll till vänster och jag till höger. Jag fick en ordentlig uppsträckning av paret som påstod att det hör till allmänbildningen att känna till att man ska hålla till vänster vid möte i trafiken.

Det var på lågstadiet jag fick lära mig de här reglerna som jag har tillämpat i 50 år utan nämnvärda problem. Vi fick också lära oss att hålla till höger inomhus i korridorer och trappor. I dag var det första gången jag blev åthutad när jag höll till höger vid möte med andra gångtrafikanter. Nu har jag studerat webben för att ta reda på om reglerna har ändrats sedan jag fick lära mig dem, men jag har inte blivit särskilt mycket klokare. Det kom nya rekommendationer 2018, men vad som exakt gäller i den situation som uppstod i dag har jag inte fått någon klarhet i.

Vad säger forumexpertisen? Vad gäller vid möte med andra gångtrafikanter på en kombinerad gång- och cykelväg utan markeringar? Bör man hålla till vänster eller till höger? Är det någon skillnad om vägen är en renodlad gångväg där all fordonstrafik, inklusive cyklar, är förbjuden?

/Peter Bolin

B10M

Är det en gång- och cykelväg ska man numera alltid gå till vänster, precis som om man går på en bilväg. Är det en renodlad gångväg finns det inga regler. Enklast är att gå till vänster i båda fallen så att man slipper hålla reda på om cykling är tillåtet eller inte.

Peter Bolin

Tack för svaret. Det måste vara den nya rekommendationen från 2018 som gett upphov till denna förändring. Det hör till saken att paret som jag mötte påstod att regeln att man alltid ska hålla till vänster vid möte har gällt sedan 1967, men det kan inte rimligen stämma.

I andra klass (som jag gick läsåret 1972–1973) fick vi elever lära oss att man alltid skulle hålla till höger vid möte med andra gående. Vi fick också lära oss att man ska hålla till vänster när man går på vägar med fordonstrafik som saknar gångbana eller trottoar.

Vår klasslärare i tvåan höll stenhårt på att vi skulle hålla till höger vid möte med andra gående. Om vi blev ertappade med att hålla till vänster i korridoren i skolan eller i en trappa fick vi en skarp tillrättavisning. Hon tillrättavisade även en lärarkollega som råkade gå till vänster i en trappa: "Hur ska eleverna kunna veta vad som är rätt när inte ens magistern följer reglerna?"

Här finns tillämpligt lagrum (Trafikförordningen 7 kap. 1 § 3 st.): "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen."

Så här står det i kommentarerna till de centrala vägtrafikförfattningarna, Trafikkommentarer (10 uppl., Ceder m.fl. 2020, s. 280): "Någon regel om skyldighet för gående att sinsemellan väja till höger finns inte. Regeringen har inte heller ansett att en sådan bestämmelse behövs, utan det bör de gående kunna lösa på plats utan någon speciell regel som säger på vilken sida man ska passera varandra [...]. De bör dock som regel väja till höger vid möte."

Uppenbarligen borde jag ha hållit till vänster vid dagens möte eftersom det var frågan om en kombinerad gång- och cykelväg. Ovanstående kommentar tyder dock på att man bör hålla till höger på en renodlad gångväg. Det innebär således att man måste hålla i huvudet om vägen man går på är upplåten för cykeltrafik eller inte. Har jag förstått rätt?

/Peter Bolin

Kristian

Du skrev att du gick på gång-/cykelväg utan markeringar, antar att den var skyltad med skylt D6 "påbjuden gång- och cykelbana"? I sådant fall fick jag lära mig följande när jag var 4-5 år gammal (tidigt 90-tal, alltså ganska länge sedan): Cykeln är ett fordon, där fordonstrafik förekommer ska man gå på vänster sida.

Lättast är nog att betrakta en sådan väg som en "vanlig" landsväg fast i miniatyr, så att säga.

Peter Bolin

För er som har lokalkännedom när det gäller den del av Järvafältet som ligger i Sollentuna gick jag Knistavägen under E4:an och sedan till höger in på Norra Kolonnvägen. Där finns det numera en särskild gång- och cykelväg fram till Bögs gård. Det var på den gångvägen jag fick möte med paret. Tidigare gick man på samma väg där bilarna kör, och då gick jag självfallet till vänster.

Under den genomgång vi hade i andra klass för över 50 år sedan gjordes ingen åtskillnad mellan kombinerade gång- och cykelvägar å ena sidan och renodlade gångvägar å andra sidan. På den tiden fanns inte skylten "påbjuden gång- och cykelbana", så det har hänt en del sedan dess.

För ungefär tio år sedan gick jag på en kombinerad gång- och cykelväg i Solna och fick då möte samtidigt med en dam i 60–70-årsåldern som höll till höger och en cyklist. På en sekund måste jag fatta beslut om hur jag skulle gå enligt de regler jag då kände till: till vänster för att möta cyklisten eller till höger för att möta damen. Jag valde att gå till vänster eftersom jag tyckte det var viktigare att möta cyklisten på ett säkert sätt.

Det innebar att jag höll på att krocka med damen som kom i motsatt riktning. Hon gav mig en uppsträckning för att jag inte höll till höger som gående, dvs. rakt motsatt synsätt jämfört med paret vid dagens incident. Jag beklagade och sa att jag valde att gå till vänster på grund av cyklisten, vilket damen bemötte med en fnysning som visade att hon var missbelåten med det beslutet från min sida. Den damen tillämpade uppenbarligen samma regler som jag har gjort i många år, dvs. att man möter andra gående till höger.

Det är inte alltid lätt att göra rätt som gångtrafikant. ;)

/Peter Bolin

Walter

Nej och inte blir det lättare att det som kom från myndigheter 2019 är en rekommendation och inget mer.

Men en rekommendation kan ju vara bra att följa ändå. Svårt generellt att hålla sig uppdaterad på alla ändrade regler i trafiken. Se bara på hur man ska köra i rondell som ändrats rätt frekvent både vad gäller signalgivning och pilar/skyltar betydelse om det finns mer än ett körfält.
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

Karsten

Jag brukar välja sida efter vad som verkar bäst i varje situation. Till exempel brukar jag, i förekommande fall, välja samma sida som den som går framför mig i samma riktning, i syfte att minska antalet sidbyten för de inblandade i dessa möten. I andra fall kan man söka ögonkontakt med den mötande, så brukar det lösa sig fint. Fegt beteende, kan någon kanske tycka, men jag har hittills inte upplevt möten med gångtrafikanter som problematiska.

Peter Bolin

Tack för alla kommentarer. I Hagalund där jag bor finns den här gång- och cykelvägen (även väg för räddningsfordon) som numera har markerade fält för gående och cyklister:Den här vägen har funnits sedan 1973 och var länge problematisk. Folk gick och cyklade till höger och vänster hipp som happ. Cyklister kan få upp ganska hög fart på den här vägen. För ca 20–25 år sedan inträffade det en olycka där en cyklist dessvärre omkom.

Under 2022 fick vägen helt ny vägbeläggning, ny belysning och tydliga markeringar för gående och cyklister. När jag går på gångbanan går jag alltid till höger vid möte. Här skulle det bli problem om jag gick till vänster eftersom majoriteten av dem jag möter håller till höger.

I dag hade jag ett tjänsteärende in till Stockholm city. Jag gick på Drottninggatan, Kungsgatan och Sveavägen och studerade noga hur folk går på en gågata och på trottoarer. På Drottninggatan var det flera flöden, men vid möten verkar det vara kutym att mötas till höger. På trottoarerna gick nästan alla till höger vid möte. Ett gäng tjejer i 25-årsåldern gick fyra i bredd på Sveavägen, vilket jag uppfattar som olämpligt.

Att i första hand gå till vänster på gångbanor där cykeltrafik är förbjuden, vilket då även skulle inkludera trottoarer, skulle knappast fungera i praktiken eftersom majoriteten verkar hålla till höger vid möte. I det fallet kommer jag att fortsätta att hålla till höger.

I ett historiskt perspektiv blev gåendes möten reglerat för första gången med en rekommendation 1916 (1916 års vägtrafikstadga, SFS 1916:282, 2 §, 2 mom.): "Vid möte å gångbana böra de mötande vika till vänster." Då var det alltså vänster som gällde.

I Högertrafik – En handledning från Statens högertrafikkommission (1967), en broschyr som delades ut till alla hushåll inför högertrafikomläggningen, finns följande att läsa på s. 19:

"Gångtrafikant i högertrafik

Redan i det ögonblick ni kommer ut på gatan eller vägen på söndagsmorgonen den 3 september börjar högertrafiken för er del.
När ni möter andra gående bör ni hålla till höger."

I samband med gårdagens incident på Järvafältet var det jag som fick ovett trots att jag gick ut i terrängen vid mötet när jag höll till höger. Jag har även varit med om möten på landsväg där jag enligt reglerna hållit till vänster och de mötande mot reglerna har hållit till höger. Då har jag i flera fall varit tvungen att väja och gå ut i körbanan om jag bedömt det som säkert eller gå ut i terrängen eller ned i diket. Det tycker jag inte alls om, men det skulle inte falla mig in att leka polis och börja bråka med de mötande.

Det blev en ordentlig djupdykning i frågan, men det var nog nödvändigt för min del. Kunskaperna från lågstadiet för över 50 år sedan behövde en uppdatering.

/Peter Bolin