Mystisk påfart/plankorsning på E6 Gårda i Göteborg 1968- ca1980

Startat av David M, 10 februari 2023, 18:08:23 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

Jag var inne och kollade på kartbild.se över Göteborg för 1975 års flygfoton (eller, 1971 som det egentligen är ). E6:ans utbyggnadshistoria söder om älven kan jag ganska hyggligt, Tingstadstunneln invigdes 1968 och den nya vägen från tunneln anslöt provisoriskt till den gamla vägen söder om Liseberg till 1980 då motorvägen invigdes från Liseberg till Mölndals södra. Dvs det är beskrivningar som jag läst och sett bilder på, då detta är före min tid.


Döm om min förvåning när jag såg att det i Gårda gick att svänga vänster i norrgående riktning till Vädursgatan, samtidigt som man till invigningen 1968 ändå hade kostat på en tunnel under E6:an och en väg från Blekeallén med påfart norrut:
https://kartbild.com/#17/57.70377/11.99502/0x8
Detta var dessutom den enda korsningen där det var möjligt att korsa vägbanan på den nya E6:an söder om älven. Tittar man på den Ekonomiska kartan från ungefär samma tid så syns det som att strecket i mitten bryts.


Jag vet om att det fanns planer för en Engelbrektsled under 1960-talet, en motorväg eller åtminstone en fyrfilig väg som ungefär skulle ha gått från Sahlgrenska till E6:an och anslutit vid Gårda. Men att ändock bygga en i sig ganska dyr tunnel för trafik på väg norrut och som rimligen inte kan ha haft så stor trafikmängd i påfarten utifrån dess placering men låta en korsning i plan finnas kvar som provisorium? Var det trafikljus för trafiken i sydgående riktning och i så fall hur länge när?

Anders Noren

På ortofotot ser man i korsningen vad som ser ut som stopplinjer på körbanan söderut, avfarten söderut och din vänstersvängsfil vilket tyder på att korsningen med södergående körriktning var signalreglerad.

På frågan varför det fanns en vänstersväng i plan på denna punkt så har jag ingen hypotes men man kan notera att nästa korsning söderut, Örgrytevmotet alltså, bara tillät påfart norrut och avfart norrifrån. Korsningarna vid Örgrytevägen och Blekeallén kompletterade därmed varandra till en full korsning. Plankorsningen måste ha varit ett provisorium på vad som i praktiken var en fullt utbyggd motorväg. Kanske tänkte man sig att färdigställa själva trafikplatsen rätt snabbt, precis som Ullevimotet byggdes ut trots att Ullevileden inte blev utbyggd? Vid denna tid var planerna att varken Ullevimotet eller Örgrytemotet skulle ha av- och påfarter i alla riktningar, det var det Gårdamotet som skulle ha. I efterhand har man ju kompletterat både Ullevimotet och Örgrytemotet.

Du har väl koll på Göteborgs detaljplanetjänst? Stadsplaner från denna tid har ofta förvånansvärt detaljerade illustrationer av all motorvägsspaghetti man tänkte sig bygga i framtiden.
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/gallande-planer/detaljplaner

S Svensson

En gång i tiden åkte jag mycket buss till och från Göteborg. Vår busslinje (34-334-834) körde ut från Ne-platsen först mot Partille och sedan svängde höger till E6. När vi kom till Gårda fanns där ett trafikljus. Det blev rött ljus och då fick trafiken på E6 stanna. De som svängde av E6 fick grönt. Senare var det någon på trafikkontoret som tycketa att det var bäst att ta bort trafikljusen och sedan gick det inte att svänga där det tidigare fanns trafikljus.
Efter ganska många år blev det trafikljus igen på flera stället av E6.

Kanske hjälper ovan uppgifter ! I vilket fall så stämmer det med frågan om E6 i Gårda.