Busshistoriska forum > Bussar/bussbilder/ämnen 15 till 30 år

Mercedes Citaro på SL-linje 172

(1/4) > >>

Bussmicke:


Kära vänner här, önskar er med dessa bilder en trevlig helg.

Jörgen:
Kan inte varit någon bra buss detta, eftersom de flesta ställdes av redan efter 9 1/2 år i trafik, 2011-08-22, för att sedan hamna hos "NNT New Nordic Trading AB" i Gävle.

Ted Selander:
Trevligt, och Citaro har nog spottat upp sig, har i och för sig bara erfarenhet av 2020 års årgång.

Leyland:
Generellt måste det inte ha varit en "dålig" buss för att vagntypen bara rullade i 9-10 år. Hade vagntypen varit "riktigt dålig" hade den nog inte rullat så länge ens.

Sedan början av 2000-talet är det inte logiskt alla gånger, utifrån t.ex. livslängd i ålder räknat, om hur länge en vagntyp går i trafik. Det handlar allt mer om kontraktets längd, val av finansiering vid inköp och således även avskrivningstid. Det kan också handla om slitaget, dvs i vilken miljö vagntypen rullat och när brytpunkten kommer för att det fortsatt är ekonomiskt lönsamt eller inte att underhålla/reparera jämfört med att investera i nya fordon. I detta fall kan inte uteslutas att kalkylen var att vagntypen bara skulle rulla i t ex 9-10 år.

I sammanhanget fanns det, utifrån min syn, bättre vagntyper hos t ex Busslink/Keolis i Stockholms innerstad som inte ens var i trafik i 8 år.


Walter:
Tiden i trafik beror främst på att avtalet de körde på upphörde för Nobina och omplacering av dieseldrivna ledbussar på andra ställen i landet där bolaget hade trafik var svårt.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion