Överklagan Blekinge 2023

Startat av Buss_Lund, 01 februari 2023, 18:23:08 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Buss_Lund

https://www.bussmagasinet.se/2023/02/stor-upphandling-i-blekinge-overklagas/

Bergkvarabuss har överklagat beslutet till förvaltningsrätten om Blekinge län upphandlingen.

B10M

Citat från: Buss_Lund skrivet 01 februari 2023, 18:23:08 PM
https://www.bussmagasinet.se/2023/02/stor-upphandling-i-blekinge-overklagas/

Bergkvarabuss har överklagat beslutet till förvaltningsrätten om Blekinge län upphandlingen.

Finns mer information om detta här:
https://www.bussmagasinet.se/2023/02/skallkrav-och-viten-darfor-overklagar-bergkvarabuss-blekingeupphandling/

Bergkvarabuss stör sig på att de måste betala 2000 kronor för avgångar som har gått för tidigt från reglerhållplatser. Tydligen har de haft stora problem med hålltider i nuvarande avtal då 13 procent av avgångarna har gått för tidigt. Om detta skulle fortsätta i det nya avtalet skulle det bli 125 784 000 kronor i viten per år.

Min personliga åsikt: Tycker att det är bra att Blekingetrafiken tar tag i detta. Att 13 procent av avgångarna går för tidigt visar ju verkligen att något måste göras. Klarar inte Bergkvarabuss att se till att hålltiderna följs så har de inte i upphandlingen att göra helt enkelt. Får hoppas att överklagandet inte gör igenom.

Lars-Håkan_E

Nu är ju detta inte huvudanledningen till överprövningen vilken är bristande uppfyllande av skallkraven.

Den andra delen är ju helt ointressant och inget som berör Connect:s anbud, däremot kan jag hålla med om att det är en märklig vitesvariant.


Maven

Citat från: B10M skrivet 05 februari 2023, 17:51:07 PM
Min personliga åsikt: Tycker att det är bra att Blekingetrafiken tar tag i detta. Att 13 procent av avgångarna går för tidigt visar ju verkligen att något måste göras. Klarar inte Bergkvarabuss att se till att hålltiderna följs så har de inte i upphandlingen att göra helt enkelt. Får hoppas att överklagandet inte gör igenom.


Det är väl i så fall bara om trafikhuvudmannen lägger reglertider på hållplatser där det av trafiksäkerhetsskäl och framkomlighetsskäl inte är lämpligt att stå flera minuter och invänta avgångstid, t.ex. timglashållplatser och starkt trafikerade smala vägar utan hållplatsficka, samt att huvudmannen inte omfördelar tidtabellen trots att trafikföretaget påpekar detta.

B10M

#4
Ja på sådana platser ska det absolut inte vara reglertider. Tyvärr är det inte alla trafikhuvudmän som har förstått att det måste vara fysiskt möjligt att tidsreglera. Även i Blekinge finns det enstaka olämpliga reglerhållplatser, till exempel Torskors.
Men detta gäller som sagt enstaka hållplatser och kan knappast förklara varför 13 procent av avgångarna går för tidigt.

Eje Larsson

Under mina år på UL hävdade jag att en bra mellantid är sådan att man under gynnsamma förhållanden med lite trafik, få stopp och bra väglag kunde komma på minuten. Mellantiden skulle främst vara till för att passagerarna skulle veta när de måste vara vid hållplatsen för att inte missa bussen. Normalt skulle turen ligga någon minut sent. Tidsbufferten skulle ligga mellan de två sista hållplatserna. Genom detta behövde normalt ingen stå och reglera på en mellanhållplats. Den som körde behövde då inte hela tiden hålla koll på klockan om man låg 10 - 15 km under tillåten hastighet.

B10M

Nja, den lösningen fungerar bäst när de flesta åker mellan ändpunkterna. Är det många som går på längs med linjen så blir det många som får stå och vänta på hållplatserna istället. Då är det egentligen bättre att planera så att man för det mesta kan gå från mellanhållplatserna i tid fram tills majoriteten av passagerarna har gått på. Att lägga in en tidsbuffert mellan de två sista hållplatserna kan ge en väldigt punktlig trafik i statistiken om man bara mäter ankomsttiden till sluthållplats, men för den som går av tidigare är det fullständigt ointressant.

mittlinje

Det viktigaste är reglerhållplatser, på mellanhållplatser gäller i regel +/-3 minuter i Västra Götaland. Dessutom, Rebus räknar ut mellantiderna beroende på sträcka och hastighet, ställer nog till det för många om man inte är observant och krånglar troligen till det ännu mer om man ändrar på ett ställe.

pegee

Ett stort problem är när man har en tidtabell som är likadan över dygnet. I högtrafik
stämmer tiderna oftast bra, men i lågtrafik blir det mycket tid över mellan hållplatserna.
Att då köra lite för tidigt i stället för att stå 4-5 minuter och reglera kan vara väldigt
irriterande för den som kör. Till yttermera visso, om man är nära slutet på sitt pass,
är det frestande att tjäna några minuter på att vara lite tidig till sluthållplatsen.
Började köra tung trafik 1968. GDG sedemera Swebus på 70-talet. Linjebuss fram till sekelskiftet. Sedan några år med lastbil. Har lämnat linjetrafiken till förmån för charter i stället.

B10M

Citat från: mittlinje skrivet 08 februari 2023, 12:27:26 PM
Det viktigaste är reglerhållplatser, på mellanhållplatser gäller i regel +/-3 minuter i Västra Götaland. Dessutom, Rebus räknar ut mellantiderna beroende på sträcka och hastighet, ställer nog till det för många om man inte är observant och krånglar troligen till det ännu mer om man ändrar på ett ställe.

Med mellanhållplatser syftade jag på hållplatser med hålltid längs med linjen (reglerhållplatser). Tiderna för övriga hållplatser räknas ut automatiskt ja, och kan ofta vara mer eller mindre verklighetsfrämmande.

Maven

Citat från: B10M skrivet 08 februari 2023, 11:48:30 AM
Nja, den lösningen fungerar bäst när de flesta åker mellan ändpunkterna. Är det många som går på längs med linjen så blir det många som får stå och vänta på hållplatserna istället. Då är det egentligen bättre att planera så att man för det mesta kan gå från mellanhållplatserna i tid fram tills majoriteten av passagerarna har gått på. Att lägga in en tidsbuffert mellan de två sista hållplatserna kan ge en väldigt punktlig trafik i statistiken om man bara mäter ankomsttiden till sluthållplats, men för den som går av tidigare är det fullständigt ointressant.


I så fall så kommer ju bussen att avgå förtidigt de dagar som trafiken flyter på ovanligt bra. Att stå och vänta in avgångstid på var och varannan hållplats gör knappast resenärerna särskilt mycket gladare. Det innebär dessutom en totalt sätt längre restid, och därmed dyrare trafik, eftersom buffert man redan stått och väntat bort inte kan användas om det uppstår en försening senare på linjen, så den totala bufferten behöver vara större.


I normal trafik är det inte inte alls något konstigt med att körtiden varierar med några minuter från ena dagen till den andra. Det är väl framför allt ett informationsproblem för trafikhuvudmannen att presentera det på ett pedagogiskt sätt, att bussen inte är försenad för att den kommer 2-3 minuter efter vad reseplaneraren säger, och att anslutningar i knutpunkter självklart är planerade med mer buffert.

Ulf Berlin

Om man tittar i tidtabellerna över Karlskronas stadstrafik(som det nog mest handlar om här)så har de flesta linjerna någon minuts
kortare körtid på kvällar och helger,men de skulle säkert kunna"pressas"mera att kortas.../Ulf

B10M

#12
Citat från: Maven skrivet 08 februari 2023, 21:00:24 PM
I så fall så kommer ju bussen att avgå förtidigt de dagar som trafiken flyter på ovanligt bra. Att stå och vänta in avgångstid på var och varannan hållplats gör knappast resenärerna särskilt mycket gladare. Det innebär dessutom en totalt sätt längre restid, och därmed dyrare trafik, eftersom buffert man redan stått och väntat bort inte kan användas om det uppstår en försening senare på linjen, så den totala bufferten behöver vara större.

Det handlar inte om att vänta in tiden på var och varannan hållplats, det räcker med de regleringshållplatser som finns. Att stå och vänta på bussen på hållplatsen är inte bättre. Det blir en avvägning helt enkelt, hur mycket får de som sitter på bussen vänta kontra de som står på hållplatsen och väntar.

Dyrare trafik blir det inte, vi gör ett tankeexpriment att man delar upp en lång linje på mitten i två olika linjer, bussen fortsätter på den nya linjen men alla resenärerna byts ut, ingen sitter kvar. En linje går A-B och en annan linje går B-C, bussen går A-B-C-B-A och så vidare. Hur fördelar man reglertiden effektivast då? Då finns det ingen anledning att ha längre reglertid vid A och C än vid B. Det blir inte billigare att ha all reglertid vid A och C, då kan man lika gärna resonera att det blir billigast att ha all reglertid vid omloppets slut. Om en del av resenärerna sitter kvar är det en annan sak, då blir det en avvägningsfråga.

Om bussarna går tillräckligt ofta har vi problemet med ihopklumpning, om man har för lite buffert längs med linjen blir det ofta stor variation mellan körtiderna på enskilda turer. Tillåter man bussar att avgå från mellanhållplatser tidigare än genomsnittet så kommer nästa buss att få fler resenärer än vanligt och därmed bli försenad, i så fall behöver man större buffert totalt om man har all buffert mellan de två sista hållplatserna. De bussar som är tidiga till reglerhållplatserna brukar sällan vara de som behöver buffert senare på linjen, just på grund av ihopklumpningseffekten. Men detta gäller alltså endast vid hög turtäthet.

mittlinje

Vi tycks prata om olika begrepp. Hos oss har vi följande begrepp längs en linje: "starthållplats, mellanhållplats, reglerhållplats, mellanhållplats och sluthållplats". En eller flera reglerhållplatser räknas som en sådan, inte som en eller flera mellanhållplatser i den bemärkelsen. På reglerhållplats (finns i tidtabellen, oftast med fet stil) gäller utsatt tid, på mellanhållplats gäller +/- 3 minuter (dessa nämns sällan i tidtabellen).

Jo

I de fall man annonserar en tid till resenärerna bör ju denna hållas. Annars bör den ju tidigareläggas eller väntas in. Visst man kan säga att resenären ska vara ute i god tid, men vad är god tid? Om nu god tid är 5 minuter är det ju bättre att skriva 08:10 istället för 08_15 och sen lägga tidsbufferten vid eller strax innan stora bytespunkter eller i slutet på linjen.

Visst, kör man en buss var 5 minut är det ju ingen katastrof om någon missar bussen. Då håller nog kunden ändå inte reda på vilken avgång de skulle åkt. Nu har ju Karlskrona stadstrafik i och för sig ibland 7 eller 10 minuter mellan avgångarna men då har man ju istället avvikande körsträcka på varannan buss så den som missar bussen riskerar ju ändå att få vänta 15 eller 20 minuter (i bästa fall). Så på Blekinges linjer håller jag med om att det är befogat att vänta tills tidtabellen anger avgång.