Nästa motorvägsprojekt?

Startat av Daniel L, 28 november 2022, 21:33:07 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

Citat från: Anders Noren skrivet 02 december 2022, 12:24:03 PM
Statliga vägar med > 20 000 fordon/dygn utan att vara motorväg och exklusive de centralare delarna av storstadsområdena Stockholm och Göteborg:

E65 Svedala-Sturupsavfarten

Är på gång att bli motorväg (planerad byggstart 2024) och därefter fortsätta som 2+2-väg med planskilda korsningar till Skurup.


CitatNorra ringen i Lund
Kommer inte att hända utifrån det du skriver i slutet av ditt inlägg (dubbel funktion som stadsgata och fjärrled, i Norra Ringens fall dessutom som reservväg till E22/E6 vid avstängningar söder om trf Lunds norra/Fjelie ). Däremot ska kommunen se till att flytta Öresundsvägens anslutning till trafikljuset mot Gunnesbo, så att det blir fyra anslutningar till Mobiliarondellen och mer av en stadsgata för Öresundsvägen (nuvarande vägen lades ut på 1960-talet när staden bokstavligen slutade vid rondellen).

CitatE18 Karlskoga

Något som förvånade mig för ca 10 år sedan när Motala- och Sundsvallsbroprojekten gick igång var att inget motsvarande gjordes för ett broprojekt i Möckeln vid Karlskoga. Det borde vara en utmärkt kandidat till broprojekt med avgiftsfinansiering, givet projektets omfattning (ca 15km ny väg med en 2-3km lång bro över en sjö och med en brant topografi på östra sidan av sjön).


CitatR25 Växjö

I samband med nya sjukhuset som ska byggas i Växjö vid Räppe vet jag att regionen tagit upp det som ett kompletterande projekt till det nya sjukhusprojektet att bygga hela vägen från riksväg 23 vid Räppe till riksväg 25/27 vid Fagrabäcksrondellen (11 km) som motorväg.

F.ö. när Norrleden byggdes på 1970-talet var Växjö en långt mindre stad/kommun än idag ( då cirka 60 000 invånare, idag nära 100 000). Nu vet jag inte när vägen började projekteras, men jag tror det kan ha varit så att planerarna utgick från en långt mindre befolknings- och trafikökning, dessutom räknade man nog med att den första "förbifarten" i Växjö (Mörners väg byggd på 1950-talet) skulle ta hand om mer av den lokala trafiken än vad som senare skedde (Norremark som inköps-kontors-och industriområde började planeras långt senare vad jag förstår).CitatE22 Norrköping

Analogt med E18/Karlskoga, en ny väg öster om Norrköping med avgiftsfinansiering för att bekosta en tunnel under Lindö kanal (ungefär mellan trf Hageby - Lindövägen-Händelö-trf Ingelsta och Herstaberg). Händelö är platsen för industrianläggningar och skulle spara en hel del för tunga transporter söderut och släppa upp området kring Hamnbron inne i stan för stadsutveckling.
Dyrt? Javisst, därav avgiftsfinansiering - Det finns redan erfarenheter av detta i Sverige. Att slippa dagens omväg över Söderleden skulle i sig spara nästan en mils körsträcka för de som ska norr-eller söder om Norrköping (E22 till E4/rv51/rv55). Även för Bråvikens trätransporter skulle det underlätta med en direkt väg söderut.
   


Citat
R70 Mora-Noret
E4 genom centrala Örnsköldsvik
E4 genom centrala Skellefteå

Här pratar vi verkligen om sammanblandning mellan lokal- och fjärrtrafik på samma väg. Därtill är städerna i sig målpunkter för en stort omland.
Å andra sidan borde man i sig prioritera en bro till i/vid Mora av det skälet att Noretbron är den enda bron som finns i stan, och att alternativet är att köra många mils omvägar över Våmhus-Orsa eller Leksand-Gesunda.

David M

Citat från: Daniel L skrivet 29 november 2022, 09:15:50 AM

E22: Fogdarp-Hörby N (enda sträckan som inte kommer att vara motorväg mellan Malmö och Blekinge).

Motorväg Fogdarp-Hörby N är dessutom förutsättningen för att kunna bygga 2+1-väg på väg 13 Höör-Hörby och flytta riksväg 23 så att vägen får start/ändpunkt i Hörby istället för Rolsberga (det finns inga förutsättningar att bygga förbifarter vid Snogeröd/Gamla Bo/Ringsjön/Höör längs nuvarande väg). En flyttad riksväg 23 räknas bli ca 7000 fordon till väster om trf Norrehe.

Tyvärr har Mellanskåne utöver Hörby ständigt missgynnats i vägplaneringen, och då talar jag även om att det exempelvis fortfarande inte finns någon rak väg mellan Helsingborg och Höör (länsväg 109) fortfarande vilket har diskuterats sedan mellankrigstiden. 
En del av detta beror på de gamla planerna från Vägplan 1958 för Lund-Kristianstad med en ny väg över Eslöv och Höör inte blev av, en del på att planen som fanns under 1980- och 1990talen med en ny riksväg 23 Höör-Eslöv-Gårdstånga inte heller blev av, en del på att regionen under 2000-talet i stort sett enbart prioriterat en färdig motorväg mellan Lund-Kristianstad och nedprioriterat andra vägprojekt i Skåne. 

CitatDet verkar dock inte som att Trafikverket har några aktiva planer på någon av sträckorna.

I den senaste transportplanen 2022-2033 finns ingen färdig statlig finansiering för exempelvis E22 Fogdarp-Hörby N under perioden, men vill regionen (som under 2000-talet som sagt var ständigt prioriterat en färdig motorväg mellan Lund-Kristianstad) vara med och finansiera så kan planeringen till färdig vägplan återupptas. Regionen var på sin tid 2002-2003 med om att betala för motorvägen E22 mellan trf Hammar och Fjälkinge exempelvis.

Delfinen76

259 mellan Vårby till Jordbro är på gång
Skickat från:

Krister Ekberg
Krukmakargatan 35C
11851 Stockholm

Mobil:
076-854 35 41

E-post
krister.ekberg@telia.com

Bussmicke

//Bussmicke.

Aldrig utanför dörren utan en kamera!
Besök min kanal Bussmicke.se på Youtube.

Stolt ägare av: Canon EOS R och R7, 6D Mark II, Canon Powershot G7 X Mark II och Sony RX100M3 och RX100M7.

Niklas Bygdestam

Att de inte bygger om E4 söder om Ljungby samtidigt som den övriga sträckan tycker jag både är märkligt och bedrövligt. Hoppas de tar tag i detta snarast möjligt!

E22 mellan Fogdarp-Hörby N är en del som i sig inte känns akut, men som ändå borde tas tag i, då det ändå är den enda delen som inte är komplett motorväg av E22 mellan Malmö och Kristianstad, trots att sträckan ändå är motortrafikled.

E45 genom/förbi Göta samt bron över Slumpån är märkliga ställen. Där känns det som om vägen är ofärdig. Så det vore kanske på tiden att så att säga bygga klart där.

E4 mellan Gävle och Söderhamn borde bli komplett motorväg.

Till sist vore det på tiden att de kom igång och åtminstone gjorde något med E4 förbi Gnarp. Det är enda stället på E4 mellan Helsingborg och Sundsvall som inte är mötesseparerat. Dessutom finns det fartkameror på den sträckan.
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Axel L

Det bör noteras att sträckan Fogdarp-Hörby N kan delas in i två olika delsträckor från söder till norr.

Fogdarp-Osbyholm: Mötesfri landsväg med 100 km/h en korsning plan vid Sextorp

Osbyholm-Hörby N: Mötesfri motortrafikled med 100 km/h

Jag förmodar att dessa sträckor inte har uppgraderats främ på grund av att de håller en förhållandevis god standard. Trafikvolymerna är inte heller så pass stora att avsaknaden av 2+2 väg eller förekomst av långsamtgående trafik utgör något större problem.

För min del tycker jag att det är mer synd att sträckan Hossmo-tpl Dörby (väg 25/31) nte byggdes till motorväg i samband med att förbifart Rinkabyholm byggdes. Det är uppenbart att den ursprungligga planen från slutet av 90-talet var att hela sträckan skulle byggas som motorväg. Det går bland annat att notera genom att en kort sträcka söder om Hossmo byggdes med motorvägsstandard och att broarna över Ljungbyån anpassades för detta. Numera har det istället blivit en väldigt anmarkningsvärd skarv vid platsen.

Hälsningar
Axel L

John P

Citat från: Niklas Bygdestam skrivet 12 juni 2023, 17:12:52 PME45 genom/förbi Göta samt bron över Slumpån är märkliga ställen. Där känns det som om vägen är ofärdig. Så det vore kanske på tiden att så att säga bygga klart där.
Har för mig att dessa korta sträckor var finansierade i samband med att vägen byggdes i övrigt, men att man i sista stund strök detta för att använda pengarna på annat håll. När det gäller Göta så har jag hört att tanken var att lägga ned järnvägen för att kunna få plats med motorväg. Det vore mycket dåligt om järnvägen blev nedlagd, trafik i princip dagligen till Essitys pappersbruk ( gör hushåll-och toalettpapper, " Torky"-papper m.m ), kanske billigare att dra om järnvägen genom Göta!?   
                                                                                                                                       
Tidsmässigt förlorar man väl inte så mycket, men dessa flaskhalsar är verkligen sårbara om det händer något, händer olyckor på fel ställen så blir det verkligen rejäla omvägar för trafiken. Har blivit stående vid Torpabron på väg till jobb i Lilla Edet och i Göta med passagerare. I Göta var en Annandag Jul, blev nog mer än 60 min sen, många av passagerarna gick tillbaka till Lilla Edet.
Bussförare på Nobina Trollhättan.

S Svensson

Jag har av personer med insyn hört att Göta ombyggnad medför risk för ras. Nu lite senare kanske det är svårt att få fram medel. Det blir konkurrens med andra projekt, t ex Rv 156 och Rv 41. 156 behöver få upprustning 1+2 väg. Sedan har trafikverket projekterat ny sträckning i Sundholmen (dvs Björketorp/Kattunga till halvvägs Horred. Det behövs i princip helt ny sträckning Berghem till Järlöv,norr om Veddige.
En annan sträckning som behöver upprustad har vi nämnt tidigare. Vårgårda-Hova,kanske eventuellt litet längre. 2+1 eller 2+2 väg.
För ett antal veckor sedan åkte jag buss från Göteborg till Strömstad. Det var beställningsbuss som körde ett antal PRO medlemmar ute på "grönbete". Jag åkte då nya E6 från 2008-2015. Tittade litet på var gamla vägen gick. Det är förbätting i dag. Även E6 genom Halland har betytt mycket att få förnyat. Jag kan ju följa de gamla sträckningarna. Redan tidigt -på 1600-talet-fanns det en väg. Varberg-Veddige-Fjärås- och lite till. På 30-talet kom en förbättrad E6. Ersattes sedan i slutet av 1990-talet av nuvarande motorväg.
Var skall då nästa motorväg byggas. Det är svårt att säga egentligen.Trafiksäkerhet och mängd trafik. Jag själv tror inte på att minska den. Så motorväg blir troligen Ulricehamn-Jönköping, vilket skapar en motorväg Göteborg-Stockholm. Räcker det med 2+1 väg på E20 ?En gång i tiden ville flera bygga motorväg Borås-Viskafors. Detta tror jag inte blir av. Däremot tror jag på en led ungefär nuvarande led Sjömarken- Gässlösa och vidare mot Dalsjöfors och sedan anslutning till Ulricehamn. Vad tror Ni andra ?

MrT6

Väst- och sydsverige ingår i det europeiska motorvägsnätet. Men östsverige gör det fortfarande inte. Det behövs en "Lückenschluss", som tyskarna skulle säga, på både Rv40 och E4, vilket flera skribenter också framhållit ovan.

För motorväg E45 och dubbelspår Göteborg - Trollhättan blev det billigare än beräknat och pengar återlämnades. Ny bro vid Slumpån vore relativt sett lätt att åtgärda. Tycker att det är konstigt att den inte byggdes. I Göta är det mer komplext, men det är ändå ett störande avbrott på en motorvägssträcka.   

Daniel L

Örnsköldsviks kommun verkar försöka hitta en alternativ finansiering till motorvägstunnel genom Åsberget nu när Trafikverket nobbat projektet gång på gång. Det talas om avgiftsfinansiering. Är det något annat (motor-)vägprojekt som skulle kunna lösas på liknande vis?

Ny bro vid Grums/Slottsbron (E18/E45)?

Ny bro för E4 vid Södertälje kanal?