Genomfart vs förbifart

Startat av David M, 27 december 2007, 12:25:40 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

De senaste femtio åren eller så har man framförallt koncentrerat sig på att bygga förbifarter till städer och samhällen. I och med miljölagstiftning m.m. som säger hur mycket decibel folk får stå ut med och hur nära till en huvudled man får bygga bostäder så och så nära allmäna vägar kom under 1970-talet så trodde jag att åtminstone sen man gick över till högertrafik enbart byggt förbifarter.


Döm då om min förvåning när jag läste om Bockara vid riksväg 37 väster om Oskarshamn i boken "Vägar i Kalmar län 1944-1994". Vägen igenom samhället var under 1970-talet debatt för om man skulle bredda vägen igenom byn eller dra vägen utanför samhället. Det slutade med att man faktiskt breddade vägen igenom samhället 1980, trots att man fick såga ned ett par flerhundraåriga majestätiska ekar som var skyddade av Länsstyrelsen och rev ett antal fastigheter för att nå önskad vägbredd av 10 meter.


Motorvägar som byggts igenom samhällen såsom i Ljungskile är inte riktigt samma sak, här handlar det om att bredda en befintlig väg rakt igenom ett samhälle. Så som miljölagstiftning m.m. ser ut idag trodde jag inte det var möjligt, men det kanske var annorlunda 1980.

Jonas M. Bobjörk

Så som miljölagstiftningen ser ut idag är det inte tillåtet att bygga vägar genom tätort, däremot kan man förtäta tätorten närmare genomfartsleden och sedan få pengar för bulleråtgärder från Vägverket eftersom deras väg bullrar.