Vilka nya namngivna objekt kan komma med i den nationella planen 2022-2033?

Startat av pnott, 01 augusti 2021, 16:51:16 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

pnott

Den här delen av forumet har ju varit tämligen dött på sistone men jag gör ett försök att se om intresse finns...

Nu sitter Trafikverket och regionerna som bäst och räknar och ordnar. I november ska de lämna in sina prioriteringar på namngivna objekt för den nya planperioden till regeringen.

Förutsättningarna är att regeringen har sagt att de objekt som finns med i nuvarande nationella plan ska fullföljas.

Genom att lägga ett tak på hur mycket som ska läggas på nya stambanor så har man i praktiken satt stopp för att påbörja bygget av fler etapper än de tre som finns med i nuvarande plan. Planeringen kan förstås fortsätta.

Regeringen pekade här om veckan specifikt ut att Norrbotniabanan ska börja byggas inom planperioden, så det får väl räknas som givet.

Men vad kan komma att komma med i övrigt? Större delen av pengarna är redan bundna, men en del nytt borde det ju bli.

Jag tittar runt i mitt närområde och gissar på dessa:

  • Motorväg på E20 från centrala Eskilstuna till trafikplats Gröndal (där rv56 går norrut). På denna sträcka ligger trafikmängderna i princip på gränsen till vad nuvarande 2+1-väg klarar.

  • Byte av Hjulstabron. Bron, där rv55 korsar Mälaren är utsliten och den klarar inte den storlek på fartyg som man bygger om slussen i Södertälje samt farlederna och hamnarna i Mälaren för.
  • Två järnvägsprojekt: Dubbelspår Arboga-Jädersbruk ochFolkesta - Rekarne (väster om Eskilstuna). Dessa projekt skulle öka kapaciteten på Mälarbanan, Svealandsbanan och Uven.

Ersa

Det är svårt att gissa, men man kan ju alltid hoppas på ett par sträckor och vägar. E20 rent allmänt behöver ju ses över på flera sträckor, så den når ordentlig standard. RV55 är ju också viktig att satsa på som vår verkliga Förbifart Stockholm, och E18 mellan Rosenkälla och Söderhall skulle behöva bli riktig tvåfilig väg med vajer mellan körriktningarna. Projektet med den bedrövliga RV77 är som alltid aktuellt, och kommer med all sannolikhet igång under perioden.

pnott

E20 genom Västra Götaland finns ju med i nuvarande plan så att den ska bli mötesseparerad i hela sin sträckning är ju redan beslutat.

E18 mellan Rosenkälla och Söderhall har jag inte själv åkt på väldigt många år, men den har ungefär lika mycket trafik som E20 från Eskilstuna och väster ut så där håller jag absolut med dig.

Rv77 har jag absolut ingen koll på men stora delar av den ser ut att vara väldigt smal.

Ersa

RV77 har varit projekterad i olika omgångar sedan 1980-talet, så utredningarna har varit väldigt många sedan dess. Finns även rikligt med material på Trafikverkets sida om de rätt omfattande planerna.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/

Axel L

Tyvärr är det ganska svårt att avgöra vilka namngivna projekt som kommer att hamna i planen utöver dem som är angivna i befintlig plan. Utöver detta har jag även ganska begränsad kännedom om de lokala förutsättningarna för olika projekt bortsett från ett geografiskt avgränsat område i sydodt.

Däremot är min gissning är E22 motorväg förbi Hörby kommer hamna i plan för att få en sammanhängande motorväg mellan Malmö - Kristianstad. I dagsläget finns en kort sträcka sydväst om Hörby som är mötesfri landsbäg och den restrerande delen av sträckan är mötesfri motortrafikled.

Däremot är min gissning att det inte finns några särskilda frmkomlighetsproblem och en vissa trafiksäkerhetsproblem längs den delen av sträckan som inte är motortrafikled.

Hälsningar Axel L

pnott

Visst, det är svårt att veta. Öppet för spekulationer alltså!

Trafikverket gör kostnadsberäkningar och åtgärdsvalsstudier på ganska många objekt nu i år, för att kunna bedöma vad som kan tas med. E22 förbi Hörby verkar vara ett sådant objekt. Det som talar för är som du säger att det är en felande länk. Målstandarden på E22 i Skåne är motorväg. Å andra sidan så är 13000 fordon per dygn inte något som i sig motiverar en motorväg.

Axel L

Ett annat objekt som har ganska god potential att hamna i nationell plan är förbättring av E22 genom Mönsterås. I dagsläget är passagen den enda sträckan mellan Kalmar och Oskarshamn som inte är mötesfri. Utöver detta är den befintliga passagen långt ifrån optimal med en plankorsning, ett trafikljus och ett flertal övriga korsningar.

Något som gör denna passage särskild problematisk är tillgänglighetsproblem för kollektivtrafiken och det är främst relaterat till hållplatserna och korsningen vid Ljungnäsvägen när buss 160* mot Kalmar.

* Buss 160 är en av KLTs stomlinjer och går längs sträckan Kalmar - Oskarshamn - Västervik. Linjen går varje halvtimme mellan Kalmar - Oskarshamn och varje timme mellan Oskarshamn - Västervik. Utöver detta kompletteras linjen under högtrafik med expresslinjen 161 för delsträckan Kalmar - Oskarshamn.

Hälsningar
Axel L

S Svensson

I Södra Älvsborg är det ny väg, länsväg 156, som går utanför Skene. Denna har stor prioritet. Sedan kanske det behövs ny väg eller enbart förbättrad Borås-Alingsås. Ett annat problem är Partille och hur vägarna skall gå där. Vissa vill inte att Partille skall vara tvådelad med E20 som delare.
Själv anser jag också att vägen Härryda-Lerum skall rustas upp. Denna är dålig men användes av pendlare.

När det gäller Rv41 behöver denna rustas upp Veddige-Järlöv och Horred. Horred till Sundholmen verkar byggas om pga rasrisk i Viskan. Problem  med väginvesteringar är länstillhörighet och möjligen också regioner (fd landsting). Hallandsregionen vill ha ny alt förbättrad länsväg 153 och 154.Delar av dessa är dåliga.
Källa till ovan är diskussion i olika medier. När jag tittade på vilka väg ombynnader som Vägverket gjorde/-gör fn så kan jag erinra mig E20 förbättring,Genomfart i Stockholm men jag kan inte komma på något annat. Förr byggdes vägar om.

Fredde

Det börjar bli hög tid att bygga bort proppen Söderköping.... ::)

Axel L

Vi kan i alla fall glädjas åt att Förbifart Söderköping finns i befintlig nationell plan. Trafikverket planerar att inleda bygget år 2024 och jag har inga anledningar att tro att projektet kommer försvinna från nationell plan.

För den som har bättre lokalkännedom om Södertälje vore det intressant att veta hur framkomlighetsproblemen påverkar kollektivtrafiken i orten. De linjer som jag är särskild intresserad av är busstrafiken till Norrköping och Valdemarsvik.

Hälsningar
Axel L

pnott

Citat från: Axel L skrivet 07 augusti 2021, 19:07:03 PM
Ett annat objekt som har ganska god potential att hamna i nationell plan är förbättring av E22 genom Mönsterås. I dagsläget är passagen den enda sträckan mellan Kalmar och Oskarshamn som inte är mötesfri. Utöver detta är den befintliga passagen långt ifrån optimal med en plankorsning, ett trafikljus och ett flertal övriga korsningar.

Något som görvdenna passage särskild problematisk är tillgänglighetsproblem för kollektivtrafiken och det är främst relaterat till hållplatserna och korsningen vid Ljungnäsvägen när buss 160* mot Kalmar.

* Buss 160 är en av KLTs stomlinjer och går längs sträckan Kalmar - Oskarshamn - Västervik. Linjen går varje halvtimme mellan Kalmar - Oskarshamn och varje timme mellan Oskarshamn - Västervik. Utöver detta kompletteras linjen under högtrafik med expresslinjen 161 för delsträckan Kalmar - Oskarshamn.

Hälsningar
Axel L

Det finne en alldeles färsk åtgärdsvalsstudie och kostnadsuppskattning, så sträckan är nog en kandidat!

David M

E22 vid Mönsterås var på gång under åren kring millennieskiftet att bli en 2+2väg men drogs in ungefär samtidigt som Bana-väg i Göta Älvdalen skulle förverkligas.(E22 vid Mönsterås idag har en plankorsning med en aktiv godsbana (Mönsteråsbanan) och ett trafikljus. Utöver detta har Region Kalmar beslutat om att rikta in sig på att bygga en expressbusshållplats vid E22:an för busstrafiken Kalmar-Oskarshamn-Västervik med planskild korsning för trafik).
Ett annat projekt som kan komma på E22 fast i Blekinge är förbifart Fågelmara - Efter att förbifarten vid Jämjö byggs, förbifart Bergkvara och Ronneby-Nättraby som nu håller på att projekteras är det den enda etappen som återstår för att nå upp till motorvägsstandard Ronneby- Karlskrona och 2+1-väg mellan Karlskrona och Kalmar.


Ett annat projekt som ströks med BanaVäg var E14 sydost om Brunflo mot Bräcke i Jämtland som 2+1-väg. Kan tänka mig att även det projektet återupplivas. 


"Nya" projekt kan jag annars tänka mig att riksväg 40 mellan Eksjö och Vimmerby blir föremål för åtgärdsvalsstudier (ÅVS) med 2+1-väg som målstandard. Förbifart söder om Mariannelund har diskuterats tidigare för att nå koppling till länsväg 129 mot Hultsfred, men mer spektakulärt vore med en förbifart vid Bruzaholm då terrängen på det småländska höglandet och samhällets utbredning lär kräva att det blir en vägtunnel vilket vi annars inte är så vana vid i Sverige, urbergsterrängen till trots.

pnott

Jag tror att det är ett tecken på att en sträcka åtminstone finns i åtanke om det finns ett samhällsekonomiskt beslutsunderlag som har uppdaterats senaste året eller så.


  • Mönsterås: 2+1 räknades på i juni i år och man kom fram till att åtgärden skulle vara lönsam. Borde alltså finnas en chans.
  • Fågelmåra: Hittar jag inte.
  • Brunflo: Räknades på 2017 och då kom man fram till att det var olönsamt.
  • Eksjö - Vimmerby: Den här vägen har ju idag en väldigt ovanlig vägstandard. Gles 2+1 (ca 20% omkörningssträckor) men utan mittbarriär. Här kan jag inte heller hitta något beslutsunderlag

Här finns beslutsunderlagen:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

Finns det förresten några andra ortsnamn i Sverige än Bruzaholm som stavas med z?

David M

Citat från: pnottFågelmåra: Hittar jag inte.

Fågelmara heter samhället.

Men du har rätt i att det objektet inte finns med ändå. Vilket är litet märkligt eftersom det ändå vore ganska "enkel" förbifart och terrängen i och utanför samhället består av flack sandjord och morän, därtill en korsning för trafiken till och från Kristianopel som kan vara nog så belastad sommartid.

Fredde

Det är bättre att bygga runt Bergkvara än Fågelmara, enligt mitt tycke...  8)