Märkliga vägfiler i Uppsala

Startat av Mikey, 01 juni 2018, 20:28:37 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Mikey

I och med att det finns ett vägforum här så tänkte jag försöka få klarhet i ett sak som jag aldrig har förstått mig på...

Ute i Fyrislund i Uppsala har man nyligen byggt upp ett vägnät som ser ut som på följande bild; Man har det tvåfiligt, men precis inför varje korsning försvinner högerfilen samtidigt som det tillkommer en ny fil till vänster. Efter varje korsning blir det tvåfiligt igen - och inför nästa korsning försvinner högerfilen osv. Finns det någon vettig anledning till att man valt denna lösning i stället för att bara ha det 2-filigt rakt igenom? Känns som att det blir förbannat många filbyten hela tiden om man ska "hålla till höger".

Även på den betydligt mer trafikerade Råbyvägen har man en liknande lösning mellan Väderkvarnsgatan och Kungsgatan - där är vägen 2-filig, sedan tillkommer en ny fil till höger så att det blir 3-filigt - men bara i drygt 50 meter för sedan försvinner den vänstra filen in i mitten och det blir 2-filigt igen. Precis som det var 50 meter tidigare. Till synes helt utan anledning, annat än att provocera fram filbyten för alla fordon. Är det någon här som kan bringa lite klarhet i fördelarna med sådana byggen för en person som inte förstår? :)


Nico

Märklig lösning. Känns som det bara uppmuntrar folk till att hålla sig i mitten. Speciellt jobbigt och trafikosäkert för tung trafik i de fall man gör som brukligt och försöker att hålla sig till höger körbana.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa

Råbyvägen på just denna sträcka har ju haft denna utformning i över 10 år, vilket är väldigt märkligt. Man skulle ju kunna avskaffa en helt onödig vänsterfil utan att det skulle påverka trafiken alls, och då kunna bredda refugen i mitten och då få plats med rabatter, blommor och träd i mitten.

Även på Angarnsvägen i Vallentuna, från rondellen nere under Roslagsbanan och upp mot Okvista, har ju numera samma märkliga utformning att högerfilen försvinner. Logiskt sett borde ju filerna antingen skytas ihop till en fil på samma villkor, eller så är det vänsterfilen som ska försvinna, som på 2+1-vägar.

pnott

Jag känner inte till vägens historik, men det kan inte vara så att det är en gammal tvåfilig väg som har "hasighetssäkrats" genom att korsningarna har byggts om och smalnats av? Det är ju billigare att åtgärda bara korsningarna än att bygga om hela vägen. Under 70 i hastighetsgräns så får du förresten köra i vänsterfilen, och dessutom köra om till höger.

Nico

Jo, sannolikt så är det en form av hastighetssäkring. Frågan är väl bara hur effektivt det är om alla ändå bara lägger sig i mitten... och sedan tar med sig det beteendet ut på andra vägar.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Taunusch

Citat från: Nico skrivet 01 juni 2018, 21:13:20 PM
Jo, sannolikt så är det en form av hastighetssäkring. Frågan är väl bara hur effektivt det är om alla ändå bara lägger sig i mitten... och sedan tar med sig det beteendet ut på andra vägar.

När hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre ska du välja det körfält som är lämpligast för din fortsatta färd. Är det högre hastighet än så ska du välja körfältet längst till höger.

Att man hastighetssäkrat korsningar och övergångsställen på det här sättet har förekommit i många år. Vissa trafikanter förstår sig inte på trafiksituationen som uppstår medan andra inte har några problem alls.

Lars-Håkan_E

Citat från: Taunusch skrivet 02 juni 2018, 12:21:40 PM
När hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre ska du välja det körfält som är lämpligast för din fortsatta färd. Är det högre hastighet än så ska du välja körfältet längst till höger.

Att man hastighetssäkrat korsningar och övergångsställen på det här sättet har förekommit i många år. Vissa trafikanter förstår sig inte på trafiksituationen som uppstår medan andra inte har några problem alls.

I det aktuella fallet är inte högerfilen lämplig för någons fortsatta färd och därigenom egentligen bara till besvär så länge trafiken rör på sig

Ersa

Citat från: Lars-Håkan_E skrivet 02 juni 2018, 12:30:37 PM
I det aktuella fallet är inte högerfilen lämplig för någons fortsatta färd och därigenom egentligen bara till besvär så länge trafiken rör på sig

Skulle denna gatuutformning förekomma i en lite större stad, skulle de märkliga högerfilerna bli taxiparkering direkt. För ingen skulle ju ändå köra i den filen.

Nico

Citat från: Taunusch skrivet 02 juni 2018, 12:21:40 PM
När hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre ska du välja det körfält som är lämpligast för din fortsatta färd. Är det högre hastighet än så ska du välja körfältet längst till höger.

Ta gärna med hela Trafikförordningens 4 kap, 7 § i klartext... för det som står i första stycket i den är ju minst lika relevant i sig om inte mer. Nu blir citatet ovan mest ett kompilat av hela 7 § och en del blir då oklart. 

"Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.

Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.

Om körbanan är indelad i körfält som anvisats för olika vägvisningsmål genom körfältsvägvisare, får fordon föras i det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.

På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.
"

Sista stycket är mera ett undantag/förtydligande, men sådana finns även i 8 och 9 §§. Sedan står det faktiskt i 7 §, sista stycket att det i huvudsak rör körfält som går åt samma håll. De på bilden viker ju av hit och dit.

Vad gäller att använda det körfält som är mest lämpligt för den fortsatta färden blir även det en fråga om förnuft. Man ska ju knappast ligga i vänsterkörfältet om man t.ex. ska svänga först i fjärde korsningen tre km längre fram.


»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Anders Noren

Citat från: pnott skrivet 01 juni 2018, 21:08:33 PM
Jag känner inte till vägens historik, men det kan inte vara så att det är en gammal tvåfilig väg som har "hasighetssäkrats" genom att korsningarna har byggts om och smalnats av? Det är ju billigare att åtgärda bara korsningarna än att bygga om hela vägen. Under 70 i hastighetsgräns så får du förresten köra i vänsterfilen, och dessutom köra om till höger.

Gatan i ursprungsinlägget är nybyggd. Området ligger mellan Uppsala Business Park och E4. Det är lite oklart vad gatorna heter idag, men det är tänkt att gatan ska heta Söderhällbygatan. Enligt planbeskrivningen verkar det som att man har byggt ut gatan med två körfält i var riktning men att de högra körfälteten tills vidare är tänkta att använda för parkering. https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/fyrislund/

Råbygatan, som nämndes i annat inlägg, är däremot en befintlig gata med två körfält i var riktning där ett körfält tagits bort i korsningarna av trafiksäkerhetsskäl.


Mikey

Citat från: Anders Noren skrivet 04 juni 2018, 11:00:19 AM
Gatan i ursprungsinlägget är nybyggd. Området ligger mellan Uppsala Business Park och E4. Det är lite oklart vad gatorna heter idag, men det är tänkt att gatan ska heta Söderhällbygatan. Enligt planbeskrivningen verkar det som att man har byggt ut gatan med två körfält i var riktning men att de högra körfälteten tills vidare är tänkta att använda för parkering. https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/fyrislund/


Tack så mycket för svaret! Det känns lite mer logiskt om det är tänkt att högerfilerna ska användas som parkeringplatser (är väl det enda dom kan komma till nytta för), men då är ju bara frågan varför man målat alla streck och pilar som får det att framstå som vanliga filer...