Buss-Snack

Övriga forum => Vägforum => Ämnet startat av: Fredrik W skrivet 27 juli 2018, 17:19:11 PM

Titel: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Fredrik W skrivet 27 juli 2018, 17:19:11 PM
Nyss hemkommen från bilsemester i Danmark. Det är förbryllande hur vägstandarden kan skilja sig så mycket beroende på vilken sida av sundet man är. I Danmark är motorvägar och övriga huvudvägar släta och jämna och av generellt hög klass. Fullt jämförbara med vägarna i länder som t ex Nederländerna. Men så fort man kommer över Öresundsbron så blir det annorlunda. Redan på Yttre Ringleden så är asfalten sämre, direkt obehaglig att köra på. Dessutom är vägen mer ojämn. Kör man vidare norrut på E6/E20 är det likadant. Hur kan det vara sådan skillnad? Klimat och förutsättningar i övrigt är ju i det närmaste identiska. Jag förstår inte.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Harald Nordius skrivet 27 juli 2018, 17:37:28 PM
Det är nog en förutsättning som skiljer. I Danmark är det färre som tror att de är rallyförare i övre Norrland och far omkring med dubbdäck på bar asfalt fem månader om året.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 27 juli 2018, 18:34:26 PM
Förutom att köra med dubbdäck i onödan så handlar det i många fall sannolikt även om både materialval, arbetsmetoder samt löpande underhåll överlag. Vill ha det till att man i flera andra länder lägger en större peng på att hålla sina vägar i skick. 
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Ersa skrivet 27 juli 2018, 18:44:28 PM
Det kanske även spelar in att de har 135 invånare/km², medan vi har 22 invånare/km²? Dvs hur många skattebetalare det finns med tanke på landets yta och hur många statliga vägar dessa ska finansiera med skattsedeln.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Harald Nordius skrivet 27 juli 2018, 19:00:26 PM
Det kanske även spelar in att de har 135 invånare/km², medan vi har 22 invånare/km²? Dvs hur många skattebetalare det finns med tanke på landets yta och hur många statliga vägar dessa ska finansiera med skattsedeln.
Ja, och även hur mycket de betalar i skatt. Danmark har högre skatter än Sverige, särskilt på bilar. Man betalar en s.k. registreringsavgift som är 85 % på de första 185.500 DKK och 150 % på belopp däröver när man köper en ny bil. Den årliga skatten är i storleksordningen 10.000 DKK på en ordinär bil. De höga skatterna gör att danska bilar i genomsnitt är mindre än svenska, vilket väl också ger mindre vägslitage.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 27 juli 2018, 19:11:25 PM
Visst är det så och befolkningsantalet är oxå en faktor. Å andra sidan så finns det länder i forna Öst som t.ex. Ungern som numera har en riktigt bra vägstandard. Detta då trots att deras ekonomi under lång tid släpade efter. Det är ju sedan inte heller så att vi i Sverige bara betalar in småpengar i skatter och avgifter utan mycket handlar även om prioriteringar. Det vi betalar in i t.ex. trängselskatter går t.ex.’inte alltid tillbaka till vägarna utan används till annat.

Utöver det finns det olika skolor. Bor ju själv i Solna och här satsar man inte mycket på vägunderhåll trots att detta är en av de mest välmående kommunerna i landet. Kontrasten med grannkommunen Sundbyberg är dock stor och märks tydligt. På Sumpans sida kommungränsen är det relativt slätt och fint medan det på Solnasidan är potthål, inga vägmarkeringar etc. Även på nationell nivå märker man att prioriteringarna skiljer. Diskussionerna med TrV blir ibland nästan lite tragikomiska. 
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 27 juli 2018, 22:51:36 PM
Det vi betalar in i t.ex. trängselskatter går t.ex.’inte alltid tillbaka till vägarna utan används till annat.

Vilket är helt i enlighet med beslutet, till exempel går en del till kollektivtrafik. En skattekrona är aldrig öronmärkt utan fördelas utifrån beslut i politiska församlingar. Detta är ett rätt bra system då öronmärkta skatter skulle risker få till effekt att andelen skattemedel till område X inte överensstämmer med behoven.

Citera
Utöver det finns det olika skolor. Bor ju själv i Solna och här satsar man inte mycket på vägunderhåll trots att detta är en av de mest välmående kommunerna i landet.
Solnas invånare verkar dock tycka att underhållet räcker eller så tycker man om skattenivån då man röstar för samma politik val efter val.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Ersa skrivet 27 juli 2018, 23:45:53 PM
Solnas invånare verkar dock tycka att underhållet räcker eller så tycker man om skattenivån då man röstar för samma politik val efter val.

Väldigt många svenska kommuners invånare är ju på detta vis. Dvs "motsatsen till Frankrike" om man säger så. Man fortsätter gärna att rösta på samma gamla partier, även om man är missnöjd med mycket. Man håller sig till sin ideologi helt enkelt.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 27 juli 2018, 23:46:11 PM
Vilket är helt i enlighet med beslutet, till exempel går en del till kollektivtrafik. En skattekrona är aldrig öronmärkt utan fördelas utifrån beslut i politiska församlingar. Detta är ett rätt bra system då öronmärkta skatter skulle risker få till effekt att andelen skattemedel till område X inte överensstämmer med behoven.
 
Solnas invånare verkar dock tycka att underhållet räcker eller så tycker man om skattenivån då man röstar för samma politik val efter val.

Blir lite konstigt när du plockar ut enskilda meningar ur deras kontext och sen vinklar till det politiskt. Vad gäller trängselskatt så har jag inte ifrågasatt skatter som fenomen utan bara konstaterat, som svar på ett tidigare inlägg, att inte bara i Danmark utan även i Sverige så tas mycket skatt ut från bilister.

Vad gäller Solnas invånare så är vi inte förtjusta i vägunderhållet, men det finns ju fler orsaker än enbart infrastrukturunderhåll som avgör vad man röstar på... och det är inte enbart ideologiskt betinget heller. Poängen i det jag skrev (men som du klippte bort) var just att även kommuner väljer att lägga fokus på olika saker.Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: David M skrivet 31 juli 2018, 14:46:35 PM
Det statliga danska vägnätet är inte överdrivet stort. 3815 km är "statsvejer" (varav motorvägarna utgör drygt en tredjedel), resten dvs ca 71000 km vägar sköts av kommunerna (före 2007 hade de gamla amterna en mängd vägar de var ansvariga för men efter amternas avskaffande delades ansvaret för amtsvejerne upp mellan staten och kommunerna):
http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statistik/vejeneital/l%C3%A6ngdeoffentligeveje/sider/default.aspx (http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statistik/vejeneital/l%C3%A6ngdeoffentligeveje/sider/default.aspx)


2015 anslogs drygt 16,5 miljarder DKK till hela vägsektorn eller ca 22 miljarder SEK i 2015 års prisnivå om man räknar 1 DKK = 1,25 SEK:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/vejeneital/Sider/Default.aspx (http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/vejeneital/Sider/Default.aspx)


Nu vet jag inte var i Danmark TS körde men det kan nämnas att det varit en hel del stora vägarbeten de senaste åren i Köpenhamnsområdet som avslutats ganska nyligen (utbyggnad av Kögebugtsmotorvägen till 4+4 körfält, ombyggnader och omasfalteringar längs med den nya Köpenhamn-Ringstedsjärnvägen m.m.).
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 02 augusti 2018, 23:39:02 PM
Väldigt många svenska kommuners invånare är ju på detta vis. Dvs "motsatsen till Frankrike" om man säger så. Man fortsätter gärna att rösta på samma gamla partier, även om man är missnöjd med mycket. Man håller sig till sin ideologi helt enkelt.
Är detta din egen tes eller har du något annat att hänvisa till? Den valundersökning som görs i samband med valet visar att folk rör sig rätt friskt mellan olika partier.


Blir lite konstigt när du plockar ut enskilda meningar ur deras kontext och sen vinklar till det politiskt. Vad gäller trängselskatt så har jag inte ifrågasatt skatter som fenomen utan bara konstaterat, som svar på ett tidigare inlägg, att inte bara i Danmark utan även i Sverige så tas mycket skatt ut från bilister.

Vad gäller Solnas invånare så är vi inte förtjusta i vägunderhållet, men det finns ju fler orsaker än enbart infrastrukturunderhåll som avgör vad man röstar på... och det är inte enbart ideologiskt betinget heller. Poängen i det jag skrev (men som du klippte bort) var just att även kommuner väljer att lägga fokus på olika saker.
Jag bara informerade om att det vid folkomröstningen om trängselskatten i Stockholm tydligt stod att denna skulle gå till andra saker än vägar. Vad detta har med vad bilägare betalar i skatt förstår jag inte.
Gällande vad folk röstar på är det självklart att folk väger samman flera saker men uppenbarligen är inte vägunderhållet i Solna av den art så folk prioriterar frågan. Antingen anser väljarna att vägunderhållet är bra eller så anser man att andra frågor (exempelvis låg skatt) är viktigare.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Ersa skrivet 02 augusti 2018, 23:55:26 PM
Är detta din egen tes eller har du något annat att hänvisa till? Den valundersökning som görs i samband med valet visar att folk rör sig rätt friskt mellan olika partier.

I vissa kommuner märks ju maktskiften tydligt, framför allt då lokala partier bildas och får majoritet. Men i många andra kommuner ligger partierna på i stort sett samma siffror val efter val, medan lokala partiet knappt kommer in i kommunfullmäktige. Trots att stora missnöjen finns. Det är faktiskt väldigt intressant att bo just i de här kommunerna där många är missnöjda, men inga förändringar sker trots val efter val.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BMJ skrivet 05 augusti 2018, 14:59:27 PM
Precis som andra redan skrivit är slitaget av dubbdäck inte på långa vägar lika stort i Danmark som i Sverige. Dessutom är klimatet mildare, inte samma påverkan från tjälskador.
På Jylland är vägarna (utanför motorvägsnätet) släta, men ofta ganska smala och påfallande dålig linjeföring som försvårar omkörning. En annan sak jag funderat på är den bristfälliga klippningen av vägkanterna. Då man ofta har separat GC-bana parallellt med vägen (vilket jag ser som en stor fördel) är vägrenen ofta smalare än på en motsvarande svensk väg.  När då gräset sällan klipps bredvid vägen har man som förare svårt att upptäcka småvilt förrän de befinner sig på vägbanan.

Skickat från min SM-G950F via Tapatalk

Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 05 augusti 2018, 15:54:25 PM
I vissa kommuner märks ju maktskiften tydligt, framför allt då lokala partier bildas och får majoritet. Men i många andra kommuner ligger partierna på i stort sett samma siffror val efter val, medan lokala partiet knappt kommer in i kommunfullmäktige. Trots att stora missnöjen finns. Det är faktiskt väldigt intressant att bo just i de här kommunerna där många är missnöjda, men inga förändringar sker trots val efter val.
Då kanske inte missnöjet är så stort trots allt? Vad folk uttrycker och vad folk tycker behöver inte alltid vara samma sak.
Med tanke på hur, relativt, få röster som behövs för att komma in i kommunfullmäktige i många kommer kanske det beror mer på det lokala partiets förmåga att nå fram med sitt budskap än väljarnas vilja att byta parti och visa sitt missnöje? Idag är det även lättare än någonsin att nå ut till många till en låg kostnad, det krävs "bara" engagerade människor.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Ersa skrivet 05 augusti 2018, 19:58:54 PM
Då kanske inte missnöjet är så stort trots allt? Vad folk uttrycker och vad folk tycker behöver inte alltid vara samma sak.
Med tanke på hur, relativt, få röster som behövs för att komma in i kommunfullmäktige i många kommer kanske det beror mer på det lokala partiets förmåga att nå fram med sitt budskap än väljarnas vilja att byta parti och visa sitt missnöje? Idag är det även lättare än någonsin att nå ut till många till en låg kostnad, det krävs "bara" engagerade människor.

Man kan ju hoppas att missnöjet inte är så stort i verkligheten, ja. Men den enorma bitterheten man märker mellan valen är ju ändå högintressant, då man jämför den med valresultaten.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 07 augusti 2018, 16:35:04 PM
Man kan ju hoppas att missnöjet inte är så stort i verkligheten, ja. Men den enorma bitterheten man märker mellan valen är ju ändå högintressant, då man jämför den med valresultaten.
Visst men i Solna, som detta fall handlade om, verkar man i stort vara nöjda med den politik som förs.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 07 augusti 2018, 19:06:41 PM
Visst men i Solna, som detta fall handlade om, verkar man i stort vara nöjda med den politik som förs.

Som jag skrev tidigare i tråden så finns det andra företeelser som har företräde för de av oss som röstar lokalt i Solna... liksom att vi alla är individer och röstar därefter. Att inte trafikfrågor som gatustandard står högst på agendan vid valen kan man dock inte bara tolka som att alla är tillfreds med läget.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Fredrik W skrivet 08 augusti 2018, 07:13:52 AM
Precis som andra redan skrivit är slitaget av dubbdäck inte på långa vägar lika stort i Danmark som i Sverige. Dessutom är klimatet mildare, inte samma påverkan från tjälskador...........

Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Ja tyvärr används dubbdäck i alltför stor utsträckning i Sverige, vilket sliter onödigt mycket på beläggningen.
Vad gäller tjälskador så tänkte jag på skillnaden Själland/västra Skåne. Klimatet är ju i det närmaste identiskt.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 08 augusti 2018, 16:23:54 PM
Som jag skrev tidigare i tråden så finns det andra företeelser som har företräde för de av oss som röstar lokalt i Solna... liksom att vi alla är individer och röstar därefter. Att inte trafikfrågor som gatustandard står högst på agendan vid valen kan man dock inte bara tolka som att alla är tillfreds med läget.
Visst, som jag skrivit innan tycker tillräckligt många i Solna att vägstandarden är tillräckligt bra för att detta inte ska vara en prioriterad fråga. Med andra ord kan det inte vara allt för dålig?
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 08 augusti 2018, 18:08:53 PM
Jo, enligt de kriterier som gäller för vägstandard så är den dålig. Politiskt sett så blir det dock ingen större fråga då det finns annat som är mera trängande.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: BSB101 skrivet 10 augusti 2018, 01:38:19 AM
Jo, enligt de kriterier som gäller för vägstandard så är den dålig. Politiskt sett så blir det dock ingen större fråga då det finns annat som är mera trängande.
Kriterierna sätter medborgarna och i detta fall anser man att vägarna inte är en politiskt het fråga och att andra frågor väger tyngre.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Nico skrivet 10 augusti 2018, 08:07:44 AM
Kriterierna sätter medborgarna och i detta fall anser man att vägarna inte är en politiskt het fråga och att andra frågor väger tyngre.

Vilket i sak bara är en omformulering av det jag själv skrev ovan. Känns lite som du börjar få slut på argument både i denna tråd liksom i andra trådar där du börjar jämföra äpplen med päron.

Då du alltmer börjar framstå som ett troll så kommer jag att avstå från vidare polemik med dig. Lämnar därmed walk over i debatten.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Niklas Bygdestam skrivet 27 augusti 2018, 02:38:49 AM
Precis som andra redan skrivit är slitaget av dubbdäck inte på långa vägar lika stort i Danmark som i Sverige. Dessutom är klimatet mildare, inte samma påverkan från tjälskador.

Skickat från min SM-G950F via TapatalkNja, mildare klimat vill jag inte påstå att det är. Att Danmark i snitt har mildare klimat än Sverige är en sak, då bland annat Lappland då räknas med. Men Malmö och Helsingborg har ju samma klimat som Köpenhamn och Helsingör. Skåne och Själland har lika klimat och risken för tjälskador blir densamma.

Så detta är istället en fråga om underhåll.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Niklas Bygdestam skrivet 27 augusti 2018, 03:29:15 AM
Nyss hemkommen från bilsemester i Danmark. Det är förbryllande hur vägstandarden kan skilja sig så mycket beroende på vilken sida av sundet man är. I Danmark är motorvägar och övriga huvudvägar släta och jämna och av generellt hög klass. Fullt jämförbara med vägarna i länder som t ex Nederländerna. Men så fort man kommer över Öresundsbron så blir det annorlunda. Redan på Yttre Ringleden så är asfalten sämre, direkt obehaglig att köra på. Dessutom är vägen mer ojämn. Kör man vidare norrut på E6/E20 är det likadant. Hur kan det vara sådan skillnad? Klimat och förutsättningar i övrigt är ju i det närmaste identiska. Jag förstår inte.


Jag förstår hur du menar men tycker inte alls att det är så konstigt. Jag har sett mycket större kontraster över gränser än den är mellan Sverige och Danmark.

Givetvis blir klimat och många förutsättningar likadana vid en gräns mellan två länder. Men man kan ändå märka en stark kontrast när man passerat gränsen. Medan vägstandarden är bra i det ena landet kan den vara miserabel i det andra landet osv. Det kan också förekomma vid gränser att man ser hur levnadsstandarden kan skilja sig mycket med. Rena och fina hus på den ena sidan gränsen som visar på en välmående befolkning, medan det på den andra sidan kan husen vara rentav fallfärdiga.

Jag kör ofta mellan Uppsala och Hamburg via Stockholm, Nyköping, Norrköping, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Köpenhamn, Nyborg, Odense, Kolding och Flensburg. Just mellan Sverige och Danmark tycker jag ändå att motorvägen är i snarlikt skick på båda sidor sundet. Det är längre inåt i Sverige motorvägen blir sämre i Sverige än i Danmark.

På andra håll i Europa kan det vara enorma kontraster, trots att det är en motorväg man följer på båda sidor om gränsen. På ena sidan är motorvägen fräsch, på andra sidan är beläggningen i dåligt skick. Dessemellan är man tacksam bara för att det ändå är en motorväg man följer även i nästa land och inte bara en landsväg. Att båda länderna ändå håller motorvägsstandard, trots olika underhåll av densamma.

Ibland visar underhållet på motorvägen rätt mycket om att man kommer in i ett fattigare land när man då märker att motorvägen blir sämre. Men det inte långt ifrån alltid som intrycken blir rättvisa.

Följer man E36 från Berlin och österut så är det en motorväg som går vidare över gränsen till Polen och fortsätter på polsk sida till Legnica. Men medan motorvägen på den tyska sidan ser ut som en normal tysk motorväg så är den på den polska sidan närmast gränsen helt miserabel. Men bara de första milen. Därefter är den nyrenoverad och mycket finare än i Tyskland. Här har polackerna inte prioriterat delen närmast gränsen, de motiverar med att delar mer inåt landet har mer trafik. Men visst, ett motorvägsavsnitt vid gränsen är ju trafikanternas första intryck av landet, och i Polens fall blir det ju fel här.

Men som sagt var, i fallet mellan Tyskland och Polen är det motorväg man följer på båda sidor om gränsen och man är tacksam för detta.

Annat är det när det på ena sidan gränsen är motorväg och på den andra sidan bara landsväg. Att man i det ena landet när man närmar sig gränsen kör på en gammal smal landsväg av uråldrig standard. Slingrig, smal osv. Sedan kommer man till gränsen till nästa land och plötsligt när man precis kommit över på andra sidan så kör man på en riktig motorväg. Då är det kontraster. Dessa passager som ser ut så här har de senaste åren blivit allt mer ovanliga i Europa idag. Det är inte så många kvar, man bygger bort de bit för bit. E68 mellan Ungern och Rumänien var på detta sätt till 2015 då man i alla fall öppnade motorväg från Ungern och sedan fortsätter några mil in i Rumänien, även om det ännu är långt kvar innan denna motorväg når Bukarest, vilket är målet.

Men vill man uppleva en motorväg som tar slut vid gränsen för att bli landsväg på andra sidan så kan man ta E40 mellan Polen och Ukraina. Hela den polska delen är motorväg som går fram till gränsen. På ukrainsk sidan fortsätter vägen först som en fyrfältsväg som ser ut som en motorväg, men bara ett par enstaka kilometer efter gränsen. Därefter när bebyggelsen tar slut blir vägen en gammal landsväg med en standard som känns mycket avlägsen från motorväg eller motortrafikled.

Sverige och i Danmark då: Man har byggt ut ovanligt bra med motorväg alldeles vid Öresund. På vardera sidan om sundet går det varsin motorväg. Den ena från Köpenhamn till Helsingör och den andra från Malmö till Helsingborg och vidare mot Göteborg. Och så givetvis motorvägen över Öresundsbron som binder ihop dels dessa två motorvägar men även fler. Så här har man byggt ut bra genom åren. Dessutom har svenskarna och danskarna verkligen gått in för att motorvägarna ska hålla ihop i ett gemensamt system i området.

Så jag tycker att Sverige än i Danmark har lyckats bra i gränsområdet. Att motorvägarna på varsin sida om gränsen underhålls lite olika får man leva med, men så är det ju i hela Europa vid gränser.
Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: Fredrik W skrivet 27 augusti 2018, 13:12:40 PM
Jag hävdar ändå att det är tydligt lägre kvalitet på både motorvägar och landsvägar i Skåne än i Danmark. Visst, det finns alltid exempel där det är värre/större kontraster men nu gällde det ju Danmark och Sverige (Skåne). Förutom identiskt klimat så har man ungefär samma levnadsstandard, skattetryck, biltäthet, liknande historisk bakgrund o.s.v. Att t ex Polen har sämre vägar än Tyskland är inte konstigt. Betydligt lägre levnadsstandard, samt att landet var en kommunistisk diktatur tills för ca 30 år sedan. Helt irrelevant jämförelse.

Titel: SV: Vägkvalitet Danmark
Skrivet av: David M skrivet 27 augusti 2018, 22:14:04 PM
Jag hävdar ändå att det är tydligt lägre kvalitet på både motorvägar och landsvägar i Skåne än i Danmark. Visst, det finns alltid exempel där det är värre/större kontraster men nu gällde det ju Danmark och Sverige (Skåne). Förutom identiskt klimat så har man ungefär samma levnadsstandard, skattetryck, biltäthet, liknande historisk bakgrund o.s.v.

Vet inte om jag skulle säga att kvalitén på vägarna skiljer sig mellan SE och DK om man tittar till beläggningen. Däremot standarden i form av utbyggnad, förbifarter av samhällen osv skiljer sig: Danskarna har satsat betydligt mer på det sista. I Danmark fortsätter man att bygga ut motorvägsnätet både på Jylland och Själland trots att det ursprungliga målet att bygga ett "motorvejs-H" i landet är färdigbyggt sedan ett decennium tillbaka för att ta ett exempel medan det saknas en hel del svenska motorvägssträckor på E4:an, E22:an, E18 m.m. innan det "grundläggande" svenska motorvägsnätet är klart (samt en del förbifarter på det svenska stamvägnätet).