Huvudmeny

Bygdeväg

Startat av Freke, 25 juli 2016, 08:54:55 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Freke

Trafikverket provar en ny målning på några vägsträckor, en slags fattigmans gång-och cykelbana. Har även funnits på länsväg 394 genom Ullatti i några år och kanske på fler ställen. Det blir ungefär som att köra på grusväg, man kör i mitten av vägen och nyttjar bredden endast vid möte och omkörning.Vad tror ni?

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Skane/2016-062/nu-ar-bygdevagarna-klara/
https://goo.gl/maps/FPcPb89uXFL2
http://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/Upplevelser-och-effekter-av-bredare-vagrenar-gupp-och-refuger-for-oskyddade-trafikanter/

Anders Noren

Citat från: Freke skrivet 25 juli 2016, 08:54:55 AM
Trafikverket provar en ny målning på några vägsträckor, en slags fattigmans gång-och cykelbana. Har även funnits på länsväg 394 genom Ullatti i några år och kanske på fler ställen. Det blir ungefär som att köra på grusväg, man kör i mitten av vägen och nyttjar bredden endast vid möte och omkörning.Vad tror ni?

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Skane/2016-062/nu-ar-bygdevagarna-klara/
https://goo.gl/maps/FPcPb89uXFL2
http://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/Upplevelser-och-effekter-av-bredare-vagrenar-gupp-och-refuger-for-oskyddade-trafikanter/

Jag tror att bilister skriker och gormar eftersom vägen inte längre är utformad för att ge dem högsta framkomlighet. Det sitter så i ryggmärgen att biltrafiken alltid och överallt ska gå först och vara högst prioriterad att t.o.m. cyklister kan känna sig kränkta över att biltrafiken inte längre satts på piedestal.

I övrigt: kostnadseffektiv, beprövad och utredd lösning som, precis som alla andra lösningar, är lämplig på vissa platser och mindre lämplig på andra.

Niklas Bygdestam

Citat från: Freke skrivet 25 juli 2016, 08:54:55 AM
Trafikverket provar en ny målning på några vägsträckor, en slags fattigmans gång-och cykelbana. Har även funnits på länsväg 394 genom Ullatti i några år och kanske på fler ställen. Det blir ungefär som att köra på grusväg, man kör i mitten av vägen och nyttjar bredden endast vid möte och omkörning.Vad tror ni?

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Skane/2016-062/nu-ar-bygdevagarna-klara/
https://goo.gl/maps/FPcPb89uXFL2
http://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/Upplevelser-och-effekter-av-bredare-vagrenar-gupp-och-refuger-for-oskyddade-trafikanter/


Jag tycker att det känns lite halvfarligt. Det känns inte naturligt att köra på detta sätt. Ännu värre är det om man kommer med tunga fordon som bussar eller lastbilar. Jag tror det är bättre att fotgängare och cyklister får ta sig fram på det vanliga sättet. Istället kan man sätta upp skyltar som påminner om att vara försiktig med dessa.

Så jag hoppas att detta inte får någon spridning, utan bara finns på ett fåtal ställen.
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Anders Noren

Citat från: Niklas Bygdestam skrivet 26 juli 2016, 00:48:23 AM

Jag tycker att det känns lite halvfarligt. Det känns inte naturligt att köra på detta sätt. Ännu värre är det om man kommer med tunga fordon som bussar eller lastbilar. Jag tror det är bättre att fotgängare och cyklister får ta sig fram på det vanliga sättet. Istället kan man sätta upp skyltar som påminner om att vara försiktig med dessa.

Så jag hoppas att detta inte får någon spridning, utan bara finns på ett fåtal ställen.

Undvik Nederländerna. https://goo.gl/maps/uqGFFnMQML12

Nico

Nederländerna oaktat så är jag inne på samma ståndpunkt som Niklas ovan. Detta då det här känns som en "fattigmanslösning" som därmed har sina risker.

På en glest trafikerad väg (eller dito bakgata) med lågt satta hastighetsgränser så må det vara en sak, men jag har ändå svårt att se detta som en bra lösning då det känns som riskfaktorerna ökar.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa

60 km/t som maxhastighet på dylika vägar känns lite väl snabbt. 30-40 km/t vore mer lagom. Dessutom fungerar tyvärr inte alls de nuvarande ekonomilösningarna där bilister förväntas samverka och samarbeta. T.ex sammanvävningar från två körfält till ett, med den nya skylten med en röd pil. Där styr aggressiviteten och egoismen fortfarande.

Freke

Vad jag kan utläsa av försöket i Ullatti är att det verkar fungera rätt bra med personbilar, men sämre med tung trafik. Vid möte med tung trafik både som bilist, cyklist och gående så upplevs vägen ännu smalare än tidigare. Kanske är det så att bussar och lastbilar inte kör lika nära kanten vid möte om det inte finns målning där.

Jag tror att det kan funka bra på vägar med relativt lite trafik, främst väldigt lite tung trafik. Det är ett steg på vägen att precis som i Nederländerna se cykeln som ett eget fordon med egna vägar.

Skickat från min SM-A500FU via Tapatalk