Danskskyltarna försvinner i Halland

Startat av Niklas Bygdestam, 06 januari 2016, 10:44:43 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Niklas Bygdestam

Citat från: Ingwar Åfeldt skrivet 13 januari 2016, 00:43:13 AM
Någon sade till mig för ett antal år sedan att avfartsnumren endast är ett ordningsnummer. Om det är korrekt så tycker jag att det är ett underligt sätt för numrering. Hur gör man då om man bygger en ny avfart mellan två existerande, t ex mellan # 105 och 106?  Jag bor i USA och här har alla avfarter ett exit-nummer som visar avståndet från vägens början i miles inom delstaten. Ett mycket bra system. Det ger information om avståndet till den avfart man skall svänga av på varje gång man passerar en avfart. Vägnumret visar vilken huvudsaklig riktning vägen har, jämna nummer för vägar som går östlig - västlig riktning och ojämna nummer för de som går i nordlig - sydlig riktning. Avståndet för avfartsnumren räknas från väster respektive söder.

M v h
Ingwar, som bor i närheten av avfart 204.


Citat från: Joakim Wahlberg skrivet 13 januari 2016, 02:43:00 AM
När man byggde nya avfarten mellan Nykvarn och Vasa (Södertälje) till Almnäs så fick den nummer 140.2, Nykvarn har 140 och Vasa 141. Blir jobbigt om man skulle öppna ytterligare en avfart däremellan (som såklart inte lär hända - men tänk om!). Då låter systemet i USA mycket mer praktiskt och logiskt.


Man kan säga att det nummersystemet på svenska avfarter "bara" är ordningsnummer. Man utgår vanligtvis från söder till norr och från väst till öst. På vissa ställen kan man se att det finns luckor i nummerserien. Det är ställen där man antingen planerar för nya avfarter eller åtminstone tror att detta kan vara möjligt. Avfarterna 178 och 185 saknas bland annat på E4:an. Där finns det i båda fallen funderingar kring utbyggnader av nya bostadsområden som eventuellt kan innebära nya avfarter på E4:an. Men inga beslut finns och detta kan dröja länge, om det ens blir av. Så medvetet lägger de alltså luckor i platser som kan vara framtida projekt. Men på andra håll har man efter att nummersystemet sattes upp kommit fram till att det kan behöva byggas en ny avfart. Så en ny avfart mellan 105 och 106 får då nummer 105.2. Detta kan se lite komiskt ut. Skulle en ny sedan komma mellan 105.2 och 106 blir det 105.3. Så långt är det inga problem. Men jag ställde frågan om vad som händer om man kommer på att man ska bygga en ny mellan 105 och 105.2. Svaret jag fick var att den nya skulle bli 105.1 vilket fortfarande är logiskt. Och till sist nu om man skulle komma på ännu en ny, mellan 105.1 och 105.2, ja då skulle det bli 105.1.2. Ja det här var vad en person jag en gång pratade med på Vägverket påstod. I Tyskland sätter man ut bokstäver istället om en ny avfart kommer mellan två befintliga. En ny avfart mellan 105 och 106 heter där 105b. Det är kanske enklare?

Avståndsbaserade avfartsnummer då som Ingwar nämner. Ja detta system finns inte bara i USA utan även i ett antal europeiska länder. Det är främst Österrike, Ungern och Tjeckien som använder detta system, då givetvis baserat på kilometer. Så kan dessa länder ha på det viset så skulle även Sverige kunna ha det. Förr hade tjeckerna och österrikarna till och med skyltar där det stod t ex Exit 105 på amerikanskt vis. Men de har på senare år bytt ut dessa mot avfartsnummerskyltar av samma typ som de vi har i Sverige. Den "svenska" modellen på avfartsnummerskylt är nämligen den som är Europastandard. Men dessa länder har trots "svenska" nummerskyltar behållit sitt avståndsbaserade system. I dessa länder fungerar det riktigt bra. Och byggs det ny avfart mäter de givetvis upp avståndet på denna och ger den ett nummer efter det.

Men i dessa länder sitter det också regelbundna kilometerskyltar också på motorvägarna. Ska du till t ex avfart 105 så ser du när du åker hur långt det är dit också om du följer avståndsskyltarna som sitter längs med motorvägarna. Även Tyskland har dessa avståndsskyltar och hade kunnat ha samma avståndsbaserade avfartsnummersystem som t ex Tjeckien, men har ändå valt att som i Sverige bara ha just ordningsnummer. Just system med bara ordningsnummer är det vanligaste i Europa. Även länder som Frankrike och Storbritannien har dessa ordningsnummer på avfarterna.

Jag pratade för några år sedan med en på Vägverket om avståndsbaserade avfartsnummer. Jag fick då veta att detta hade utretts att införas i Sverige också men för mycket länge sedan, dvs på den tiden då vi i Sverige mest hade korta snuttar. På den tiden hade man tänkt sig en mätpunkt, men kunde inte komma på hur det skulle mätas därifrån, anledningen var att en del snuttar som skulle på sikt sättas ihop med varandra och bli längre motorvägar inte ens var projekterade och att man inte ens visste sträckan på hur de skulle gå. Man visste alltså inte var vissa delar av dagens E4 mellan Helsingborg och Gävle skulle dras på den tiden. Detta ansåg de som avgörande då siffrorna skulle kunna bli felaktiga om motorvägen sedan byggs på lite ändrad sträcka mot vad som var planerat. Ett klassiskt exempel var Uppsala-Gävle där man hade två olika sträckor planerade med lite olika längd och det var en evig långbänk om vilken av dessa två lösningar man skulle välja. Alltså skulle ett avståndsbaserade avfartsnummersystem falla på detta.

Svenska motorvägar saknar dessutom än idag ett enhetligt system med avståndsskyltar. Det finns delar av t ex E4 som har detta, men det är lokala system och inte rikstäckande som det är i Centraleuropa.

Alltså, Vägverket vågade inte genomföra detta och då fastnade man för att namnge avfarterna och sätta ut namnskyltar istället.

Sedan kom det på prov avfartsnummer i alla fall, men alltså som ordningsnummer istället. Vägverket (idag Trafikverket) vet jag hävdar än idag att det är det enda man så att vågar ha i Sverige. Troligen beror det på att man än idag saknar enhetliga kilometermärkningar på svenska motorvägar utan håller sig till lokala system.

En liten rolig detalj om detta är att de lokala systemen med kilometermärkningar till och med ser olika ut. I Östergötland sitter det relativt tydliga små blå skyltar i mittbarriären av centraleuropeiskt snitt. I Småland är dessa däremot oftast extremt små så ingen trafikant kan läsa dessa. De är helt klart avsedda för internt bruk. Men i Gävleborgs län sitter dessa istället i form av gula skyltar på sidan på viltstängslet eller motsvarande plats. Alla går efter lokala mätpunkter.

Skulle avståndsbaserade avfartsnummer införas i Sverige måste det införas nya mätpunkter och nya kilometermarkeringar. Troligen ett jätteprojekt som ingen vill ta tag i eller vill lägga ner pengar på. Då tycker man nog istället att det går bra med avfartsnummer som är ordningsnummer. Dessutom är ju ordningsnummer det vanligaste i Europa, vilket säkert i sig kan vara ett argument de kan använda :)

Oj! Detta blev långt! ;)
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Staffan Sävenfjord

Citat från: Niklas Bygdestam skrivet 14 januari 2016, 06:18:23 AM

Mot har kommit även till Uppland. I Fullerö som ligger en bit utanför Uppsala finns Fullerömotet. Det är avfart nummer 189 på E4:an. Den var tänkt att heta Trafikplats Fullerö, men har saknat namnskyltar i flera år. Men för ett tag sedan har man plötsligt satt upp skylt med namn och då har den fått heta Fullerömotet istället. Det är avfarten man tar om man ska till Storvreta. Fullerö är en liten by vid Storvreta.

Intressant. Jag såg i går att på den nya förbindelseleden utanför Borås för riksväg 27 heter det trafikplats. Det är visserligen inte motorväg men det är avfarter byggda som om det vore en sådan.
Jag bloggar också http://savenfjord.blogspot.com/. Mina bussbilder finns på http://staffansbussbilder.blogspot.se/ (uppdateras så gott som dagligen med nya bilder)

CW66

Jag kan inte annat än att inte hålla med.

För det första är danskskyltarna ÄNTLIGEN borta!
Något mer otydlig, svårläsligt och rörigt har jag sällan sett på en skylt.
Hela konceptet andas ju smått och otydligt.

För liten text för att se på längre håll, för små pluttiga ortsnamn eller namn över vattendrag etc etc på lokalvägarna (gamla E6) och framförallt alla idiotiska symboler. Vem hinner med att observera upp till 5-6 symboler på rad till olika saker, dessutom i mindre format än normala motorvägsskyltar?

Gällande mot och trafikplats.
Mot vadå? Mot är en händelse och inget annat, trafikplats är en trafikplats och inget annat.
Vad är så svårt egentligen? Jag åker MOT Göteborg, men jag svänger av vid eller på en trafikplats.

Trafikverket är övergripande enhet i Sverige på detta med Vägverket som föregångare. Hur man kan tillåta lokala avvikelser som förvirrar har jag svårt att förstå istället för att sätta en standard.

Må så vara att mot sparar plåt, bokstäver och är snabbare och säga.

Titta bara på Landvetter Flygplats....vad är en Flygpl? Vad är det så svårt med att skriva ut vad det är, när dessutom det är en lång tom bit plåt till höger om förkortade ordet. Dyrt med bokstäver?

Nej! Fram för bra läsbarhet och en gemensam standard så att ingen behöver fundera på vad det betyder bara för att man inte råkar komma från en viss plats. Nationella vägar ska vara just...nationella och inte betraktas som lokala.

Harald Nordius

Det är ju inget ovanligt att ord som ser likadana ut har olika betydelser. Det finns t.o.m.en term för det, homonym. Substantivet mot är ett urgammalt svenskt ord. Det förekommer i den förmodligen äldsta handskrift på svenska som man har funnit, den s.k. Hednalagen. Betydelsen är en plats där saker möts. Det finns t.ex. flera platser som heter Åmot för att de ligger där två åar möts.Ett vägmot är alltså en plats där vägar möts. Strängt taget är alltså vilken vägkorsning som helst ett vägmot, men i namngivningen har man valt att specialisera det till en planskild vägkorsning med förbindelse mellan vägarna.

Niklas Bygdestam

Citat från: Svensk Busshistoria skrivet 14 januari 2016, 08:47:42 AM
Jag kan inte annat än att inte hålla med.

För det första är danskskyltarna ÄNTLIGEN borta!
Något mer otydlig, svårläsligt och rörigt har jag sällan sett på en skylt.
Hela konceptet andas ju smått och otydligt.

För liten text för att se på längre håll, för små pluttiga ortsnamn eller namn över vattendrag etc etc på lokalvägarna (gamla E6) och framförallt alla idiotiska symboler. Vem hinner med att observera upp till 5-6 symboler på rad till olika saker, dessutom i mindre format än normala motorvägsskyltar?

Gällande mot och trafikplats.
Mot vadå? Mot är en händelse och inget annat, trafikplats är en trafikplats och inget annat.
Vad är så svårt egentligen? Jag åker MOT Göteborg, men jag svänger av vid eller på en trafikplats.

Trafikverket är övergripande enhet i Sverige på detta med Vägverket som föregångare. Hur man kan tillåta lokala avvikelser som förvirrar har jag svårt att förstå istället för att sätta en standard.

Må så vara att mot sparar plåt, bokstäver och är snabbare och säga.

Titta bara på Landvetter Flygplats....vad är en Flygpl? Vad är det så svårt med att skriva ut vad det är, när dessutom det är en lång tom bit plåt till höger om förkortade ordet. Dyrt med bokstäver?

Nej! Fram för bra läsbarhet och en gemensam standard så att ingen behöver fundera på vad det betyder bara för att man inte råkar komma från en viss plats. Nationella vägar ska vara just...nationella och inte betraktas som lokala.


När det gäller danskskyltarna. Där tillhör jag de som hade gillat om dessa blev standard i Sverige. Jag vet att fler än mig gillade dessa. Men jag vet att det fanns de som tyckte som du med. Tyvärr vet jag inte vad majoriteten faktiskt tyckte om dessa. Men ett av proven med dessa var att man ville testa att skriva i gemener istället för med versaler. Vad jag förstått är viss teckensnittet i samma storlek som på vanliga svenska skyltar, men det är lite tunnare typsnitt. Och så skrivs det i gemener istället för versaler. Där menade man på att gemener idag anses tydligare än bara versaler, då folk har en bild hur ett namn ska se ut och inte bara läser namnet. Jämför alltså om man skriver Uppsala eller UPPSALA. Själv föredrar jag gemener och rent allmänt hade jag gillat en övergång till gemener rent allmänt på svensk vägskyltning, men motorvägarna hade då varit en bra början :)

Men Vägverket/Trafikverket anger idag att det inte blev mer än ett test därför att en övergång till nya skyltar och omskyltning skulle vara för dyr. Men de jag pratat med på Vägverket om denna fråga har faktiskt sagt att de egentligen tycker att gemener skulle vara bättre, men som sagt var, kostnaden att byta avskräcker.

Men som sagt var, de danska skyltarna förde med sig avfartsnumren som sedan blev rikstäckande standard, så nog hände det något tack vare dessa i alla fall. Men att enbart gå över till avfartsnummer och inte byta ut hela skyltstandarden är givetvis betydligt billigare. För när avfartsnumren sedan trädde fram på resten av E6:an och E4:an samt senare på övriga motorvägar så byttes inte skyltarna ut. Man bara kompletterade de gamla skyltarna med att skruva dit avfartsnummer på dessa. Så kostnaden kan bara ha blivit en bråkdel mot vad ny skyltstandard hade kostat. Jag minns dessutom när de just hade satt upp avfartsnumren på E4:an att det till och med var en del helt utslitna, gamla och dåliga skyltar som var i behov att bytas där man trots detta enbart försåg dessa gamla skyltar med ett avfartsnummer. Det såg lustigt ut på en gammal sunkig skylt när det satt ett splitter nytt avfartsnummer på den i övrigt så skruttiga skylten. Idag tror jag inte man ser detta mer, för dessa skruttiga skyltar har vid det här laget ersatts allteftersom i efterhand med nya.

På sätt och vis instämmer jag trots detta med att jag också faktiskt egentligen tycker det är bra att man till slut tog bort danskskyltarna. Men jag hänvisar där till enhetlighet. Jag tyckte alltid att det såg besynnerligt ut med en sträcka på E6:an som till synes helt omotiverat hade avvikande skyltstandard. Så jag tycker att de borde bytt ut dessa redan när provet så att säga var klart.

Jag tror inte att den som sett danskskyltarna i Halland de sista åren verkligen fått en rättvis bild av dessa. De blev mer och mer "försvenskade" med åren och detta gjorde att de blev fulare och såg mer röriga ut. Bland annat gjordes ett ingrepp 2004 på dessa. Detta var det år då avfartsnummer sattes upp rikstäckande på E6 och E4. Vägverket hade inte valt samma symbol för avfartsnummer som det är på danska skyltar. Danskarna har en vit sexkantig symbol för avfartsnummer. I Sverige valde man istället ett gult märke med en symbol och den svenska modellen är av kontinental standard vilket inte den danska är. Men efter 2004 har man lappat över den danska avfartsnummermärkena med svenska. Rent estetiskt ser det hemskt ut. Även en del andra symboler har med tiden lappats på danskskyltarna i Halland och lappningen har haft svenskt snitt, vilket sett konstigt ut på skyltarna. Så jag har förståelse för de som tycker det blir skönt att slippa dessa skyltar nu.

Angående trafikplats eller mot. Där verkar det tydligen omöjligt för Trafikverket att få till något enhetligt. Varför? Ingen aning, men det tycks vara starka viljor lokalt i fråga om denna sak. Det är möjligt att om Trafikverket skulle centralt bestämma att moten ska bort och ersättas med trafikplatser så skulle det kanske bli protester? Att man går in på något som är "heligt" i vissa kretsar? Att detta kan bli lite av en "krutdurk" om man går för långt här?

Men någon enhetlighet finns inte när det gäller avfarter rent generellt i Sverige. Då menar jag nu oavsett om de tillhör motorvägsnätet eller om det är på andra mindre vägar. Vi har alltså följande lösningar:

1. Avfart som saknar namnskylt och nummer
2. Avfart med namnskylt "Trafikplats"
3. Avfart med namnskylt "Mot"
4. Avfart med namnskylt "Trafikplats" och med avfartsnummer
5. Avfart med namnskylt "Mot" och med avfartsnummer
6. Avfart som saknar namnskylt men försedd med avfartsnummer

Enhetligt?

När det gäller Flygplats eller Flygpl så håller jag fullständigt med. Men där anser jag att de borde sätta ut symbolen för flygplats istället, dvs symbolen som har ett flygplan. Den talar sitt tydliga språk och är internationell. Dessutom kräver den inte läsförståelse på svenska språket för trafikanter från andra länder.

När det gäller lokala eller nationella vägar så tycker jag det är rätt märkligt att t ex E4:an tycks skötas efter just lokala lösningar och lokal standard istället för just nationell. Samma med E6:an. Det är kontinentala motorvägssträckor, men ändå sköts de efter små uppstyckade lokala delar, beroende på i vilken landsdel de går genom. Den tidigare nämnda kilometermarkeringarna som jag nämnt i ett annat inlägg i den här tråden är ett exempel. Men även en del annat märks också om man tittar mer noga. Bland anat har olika regioner lite olika sätt att se på hur mitträcken ska se ut och vilken standard dessa ska hålla. Detta syns också när man åker på dessa vägar. Här vill jag jämföra med Tyskland som är ett land som i sin struktur är uppbyggt med mer lokalt styre rent politiskt osv med sina förbundsländer (Bundesländer). Men vägarna styrs helt klart efter en tydlig nationell standard med hur allt ska se ut och skötas. Medan Sverige som i sin struktur är betydligt mer centralstyrt så märks det att vägarna underhålls och går efter mer lokal standard, till och med motorvägssträckorna på E4 och E6.
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Olof Lagerkvist

Citat från: Niklas Bygdestam skrivet 15 januari 2016, 13:25:21 PM
Jämför alltså om man skriver Uppsala eller UPPSALA.

Det är ganska lätt att testa. Text med gemener uppfattas snabbare av hjärnan och man behöver se en betydligt mindre del av bokstäverna och ordet för att uppfatta rätt. Man kan t ex prova att täcka över t ex överkant eller underkant av ord med gemener eller versaler och prova att se vilka man fortfarande kan läsa. Det är i stort sett alltid gemener som är lättast att uppfatta. Det beror troligtvis på att gemenerna har fler olikheter mellan varandra än var versaler har, även om forskningsresultat inte är helt överens.

Men sedan måste man tänka på att den relativa storleken också har betydelse. Om man går över till gemener men inte ändrar storleken på typsnittet blir effekten att snittstorleken på bokstäverna blir mindre. Det är inte heller bra och kan också inverka negativt på läsbarheten.
Olof Lagerkvist
Avgång.nu - Trafikinformation

https://youtube.com/Olof_Lagerkvist
https://instagram.com/Olof_Lagerkvist
... -- -.... -..- -- -.-

Niklas Bygdestam

Citat från: Olof Lagerkvist skrivet 18 januari 2016, 18:04:13 PM
Det är ganska lätt att testa. Text med gemener uppfattas snabbare av hjärnan och man behöver se en betydligt mindre del av bokstäverna och ordet för att uppfatta rätt. Man kan t ex prova att täcka över t ex överkant eller underkant av ord med gemener eller versaler och prova att se vilka man fortfarande kan läsa. Det är i stort sett alltid gemener som är lättast att uppfatta. Det beror troligtvis på att gemenerna har fler olikheter mellan varandra än var versaler har, även om forskningsresultat inte är helt överens.

Men sedan måste man tänka på att den relativa storleken också har betydelse. Om man går över till gemener men inte ändrar storleken på typsnittet blir effekten att snittstorleken på bokstäverna blir mindre. Det är inte heller bra och kan också inverka negativt på läsbarheten.


I Tyskland skriver de i gemener på skyltarna. Men samtidigt har de en storlek och ett typsnitt som är rätt stort och känns rejält. Jag tycker att deras skyltar är klart överlägsna både svenska och danska skyltar :)

Jag hade helt klart gillat om man i Sverige hade gått över till tyska skyltar :)
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Olof Lagerkvist

Citat från: Niklas Bygdestam skrivet 18 januari 2016, 18:28:48 PM

I Tyskland skriver de i gemener på skyltarna. Men samtidigt har de en storlek och ett typsnitt som är rätt stort och känns rejält. Jag tycker att deras skyltar är klart överlägsna både svenska och danska skyltar :)

Jag hade helt klart gillat om man i Sverige hade gått över till tyska skyltar :)

Instämmer. Även det brittiska typsnittet som används på båda väg och järnväg tycker jag är väldigt lättläst och bra.
Olof Lagerkvist
Avgång.nu - Trafikinformation

https://youtube.com/Olof_Lagerkvist
https://instagram.com/Olof_Lagerkvist
... -- -.... -..- -- -.-

Niklas Bygdestam

Citat från: Olof Lagerkvist skrivet 18 januari 2016, 18:35:25 PM
Instämmer. Även det brittiska typsnittet som används på båda väg och järnväg tycker jag är väldigt lättläst och bra.


Ja de brittiska skyltarna tycker jag håller precis samma klass som de tyska.

Norge har också väldigt bra skyltar på sina motorvägar. De är mycket moderna, har text i gemener och har en mycket modern design. Deras skyltar har ett klart centraleuropeiskt snitt som känns mycket modernt :)

Sämsta skyltarna på motorvägar tycker jag Sverige, Belgien och Spanien har. Röriga och jobbiga att läsa :(
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

CW66

Håller helt med - jag förstår inte varför man alltid skall snegla på Danmark, som i mitt tycke har en sämre standard och läsbarhet/storlek på skyltar och text.
Dessutom gillar jag inte alls alla symboler som finns på skyltarna i Danmark - det kan kännas som en skog av symboler när man passerar, även om det kanske bara är fyra, fem eller sex. Men just att man hinner inte uppfatta allt ordentligt.

Tror det är helt rätt tänkt att visst kan gemener vara helt okej, men då måste man även förstora texten så att man får en ordentlig läsbarhet, vilket jag inte upplevde att man hade gjort på "danskskyltarna" i Halland, och därmed upplevdes som svårare att uppfatta text på - åtminstone för mig (jag kanske ser uselt vad vet jag som bussförare  :))

Tyskland har helt klart en standard som är mycket bra.
Dels är den nationell, inga avvikelser...skyltar ser likadana ut överallt så man känner igen sig, motorvägens numreringar och namn på avfarter håller gemensam standard, och jag brukar tycka att den som kör fel på Autobahn har verkligen inte koll på läget - det är näst intill omöjligt.


Niklas Bygdestam

Citat från: Svensk Busshistoria skrivet 21 januari 2016, 19:33:13 PM
Håller helt med - jag förstår inte varför man alltid skall snegla på Danmark, som i mitt tycke har en sämre standard och läsbarhet/storlek på skyltar och text.
Dessutom gillar jag inte alls alla symboler som finns på skyltarna i Danmark - det kan kännas som en skog av symboler när man passerar, även om det kanske bara är fyra, fem eller sex. Men just att man hinner inte uppfatta allt ordentligt.

Tror det är helt rätt tänkt att visst kan gemener vara helt okej, men då måste man även förstora texten så att man får en ordentlig läsbarhet, vilket jag inte upplevde att man hade gjort på "danskskyltarna" i Halland, och därmed upplevdes som svårare att uppfatta text på - åtminstone för mig (jag kanske ser uselt vad vet jag som bussförare  :))

Tyskland har helt klart en standard som är mycket bra.
Dels är den nationell, inga avvikelser...skyltar ser likadana ut överallt så man känner igen sig, motorvägens numreringar och namn på avfarter håller gemensam standard, och jag brukar tycka att den som kör fel på Autobahn har verkligen inte koll på läget - det är näst intill omöjligt.


Varför de sneglade just på Danmark i början på 1990-talet och inte t ex Tyskland? Jag tror att detta hade ett par anledningar. Dels var den nuvarande danska skyltstandarden rätt ny när man satte upp skyltarna i Halland. Så därför lär de ha varit nyfikna på nyheten och ville prova om detta var något även för Sverige att gå över till. Ungefär så fick jag förklarat när jag pratade med en på Vägverket från Halland som hade haft en viss inblandning i de danska skyltarna i Halland. Jag fick förresten också veta av honom att dessa "danska" skyltar faktiskt var tillverkade i Sverige men efter danska ritningar.

En annan tänkbar anledning var att de kan ha eftersträvat en nordisk standard på skyltningen på motorvägarna. E6:an genom Halland var en av de första sträckorna där man hade byggt en längre motorvägssträcka som var som tänkt en motorvägssträcka som skulle gå hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo i ett samnordiskt projekt. Innan hade visserligen motorvägsavsnitt byggts längs med E6:an men inte med samma målmedvetenhet. Men under slutet av 1980-talet hade dåvarande Volvochefen PG Gyllenhammar lagt fram sitt förslag om Scandinavian Link med en tänkt motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo, ett förslag som gillades av Sveriges dåvarande politiker. Och avsnittet på E6 i Halland var ett tidigt avsnitt där byggt med detta i åtanke. Att de då kan ha varit intresserade i detta samnordiska projekt att då ha en ny mer enhetlig skyltstandard kan då ligga nära till hands. De hade säkert någon förhoppning att även då Norge skulle följa med och även där införa samma skyltstandard om nu detta blev en nordisk standard. Danmark var också första nordiska landet som infört avfartsnummer på motorvägarna och på den tiden hade Danmark den modernaste skyltningen på sina motorvägar inom Norden.

När vi nu ändå nämner PG Gyllenhammars förslag om Scandinavian Link med en tänkt motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo så blev detta verklighet först i juli 2015 när man öppnade avsnittet vid Tanum, alltså mer än 20 år efter att de danska skyltarna i Halland monterats upp.

Att titta på några länder bortom Danmark som t ex Tyskland eller Storbritannien låg nog inte i tiden i Sverige på den tiden. Man tänkte nog mer i ett nordiskt perspektiv än i ett större europeiskt. Det måste påpekas att skyltarna i Halland sattes upp INNAN Sverige hade gått med i EU. På den tiden spelade ibland Danmark en roll där de norrut representerade "kontinenten" medan de söderut representerade Norden. Så i Sverige kunde man ibland se på danska lösningar och tro att dessa var kontinentala trots att det ibland faktiskt var de svenska lösningarna som var betydligt mer kontinentala då många fler länder i Europa valde samma som Sverige, eller snarlikt :)

Men Danmark var före Sverige med avfartsnummer och detta såg mer kontinentalt ut än i Sverige som saknade detta och istället satte upp namnskyltar med många gånger rätt anonyma namn.

Det var 2003 som beslut om att verkligen sätta upp avfartsnummer i Sverige kom. Sedan var det sommaren 2004 som de satte igång på allvar att sätta upp avfartsnumren på riktigt, då på resterande delar av av E6 och på E4, för att sedan året efter fortsätta på övriga motorvägar. Här är det intressant att notera att man i Sverige valde ett snitt på skyltningen på avfartsnummer som INTE var danskt. Istället valde man ett väldigt kontinentalt snitt på detta. Den "svenska" modellen på avfartsnummer finns i bland anat Frankrike, Spanien, Schweiz och Tjeckien, bara för att nämna några länder och fler finns. Här vet jag att de inte tänkte i nordiskt perspektiv utan i ett större europeisk. Så idag ser faktiskt svensk motorvägsskyltning egentligen mer kontinental ut än den gör i Danmark :)

Och till sist om någon nu orkat läsa ända hit. Den sammanhängande motorvägen mellan Köpenhamn och Oslo via Malmö och Göteborg är ju som redan nämnts färdig idag. Så PG Gyllenhammar har fått uppleva sin dröm uppfylld. Någon enhetlig nordisk skyltstandard blev det dock inte på denna motorvägssträcka som annars håller riktigt bra standard. Den bästa skylningen på denna motorvägssträcka i dessa tre länder tycker jag att man har i Norge. Den norska skyltningen är oerhört tydlig och de har skyltar på motorvägarna av ett mycket modernt snitt. Dessutom tycker jag att de norska skyltarna är väldigt snygga. De tillhör i mitt tycke ett av de länder som har de snyggaste skyltarna i Europa :D
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Harald Nordius

Det finns ju även ett annat prov på E6 i Halland, nämligen med variabel hastighetsgräns. Sträckan Heberg-Skottorp var den första som fick högsta hastighet 120 km/h. Det var en del av provet där man med ljusskyltar kunde ändra högsta tillåtna hastighet. Sedan fick även sträckan Varberg norra till Heberg hastigheten höjd till 120, dock utan möjlighet att variera hastigheten. Ljusskyltarna finns dock kvar och används. Jag körde Göteborg-Malmö igår och tillbaka idag. Båda dagarna var hastigheten söder om Heberg nedsatt till 100, troligen p.g.a. väglag igår och sikt idag. Men norr om Heberg fick man alltså köra 120 utan att det på något vis var bättre väglag eller sikt där. Inte särskilt konsekvent kan man tycka.