Huvudmeny

Väginvigningar

Startat av David M, 25 november 2013, 16:10:58 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

David M

Lustigt nog finns det ingen samlad tråd för väginvigningar på forumet. Enskilda trådar, särskilt för motorvägsbyggen, har vi annars haft igenom åren. Så här tänkte jag att vi skapar en tråd för såväl stora som små, statliga som kommunala nyss färdigställda vägar.

En dryg tredjedel av vägen mellan Vimmerby och Västervik, riksväg 40, är färdig som trefältsväg lagom till jultrafiken (Vimmerby-Toverum):
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/55696/1/49/


Planer finns på en fortsättning av trefältsvägen men kompliceras av att de tre milen Toverum-E22 är niometersväg och de långa och djupa bergsskärningarna vägen går igenom där kommer göra en breddning dyr. Från början planerades 13-metersbredd längs hela sträckan Vimmerby-E22, men man valde att bredda vägen till 13-metersstandard till Toverum (där gamla Västerviksvägen viker av norrut mot Blackstad) och bygga en smalare väg i fortsättningen mot Västervik.

pegee

Passar bra med denna tråd just nu. I dagarna kommer det nya motorvägsmotet Bårhultsmotet att öppnas.
Det kommer att (äntligen!!) ta bort den smala och branta backen från Landvetter, Rv40, upp till industriområdet
uppe på toppen. Posten som har sin terminal däruppe kommer att äntligen slippa Landvetterbacken! 
Började köra tung trafik 1968. GDG sedemera Swebus på 70-talet. Linjebuss fram till sekelskiftet. Sedan några år med lastbil. Har lämnat linjetrafiken till förmån för charter i stället.

Olof Lagerkvist

Intressant trådidé. Jag hänger på och fyller på med en del från mina hembygder:

Ganska nyligen (oktober?) invigdes riksväg 27 Gislaved-Anderstorp. Vet inte om det noterades här i forumet. Den nya sträckan är lite kortare än den gamla. Dessutom undviks några kilometer trafikled med 50 km/h genom centrala Gislaved.

Längs samma riksväg pågår nu bygge av ny vägsträckning utanför Borås. Den kommer att invigas inom två år. De nya sträckningen är mycket kortare och gör dessutom att trafiken inte behöver gå genom centrala Borås.

När det gäller riksväg 42 invigs nästa år en ny sträckning runt stadsdelen Sjöbo i norra Borås. Sträckan innebär att några kilometer fyrfilig trafikled med 50 km/h genom en stadsdel försvinner. Den här sträckan är inget nytt påfund. Gräver man i arkiven hittar man allt från utredningsmaterial till färdiga planer från början av 70-talet och framåt. Men av olika skäl har bygget skjutits upp i olika omgångar genom åren.

Längs riksväg 40 pågår bygge av ny väg från nuvarande motorvägs slut till strax öster om Ulricehamn, den blivande trafikplats Hester (möjligen ser det nu ut som att den kommer att få namnet Rönnåsen istället). Invigning blir också troligtvis inom två år, men i två etapper. Trafikverket har flaggat för att det finns delar i bygget som är komplicerade och kan leda till försenad invigning. Den nya sträckningen innebär att trafiken läggs om från en olycksdrabbad vägsträcka väster om Ulricehamn och från den nuvarande riskfyllda vägsträckan med för låg kapacitet förbi Ulricehamn.
Olof Lagerkvist
Avgång.nu - Trafikinformation

https://youtube.com/Olof_Lagerkvist
https://instagram.com/Olof_Lagerkvist
... -- -.... -..- -- -.-