Centrumbron i Skellefteå

Startat av Freke, 05 november 2013, 00:22:55 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Freke

Nu är det klart - skellefteborna ska folkomrösta om en bro.

http://norran.se/2013/10/skelleftea/det-blir-omrostning-om-bron/?theme=mobile#comment-1106111902
http://youtu.be/2kNrTi8Ton0

Trafiksituationen i Skellefteå Centrum är dålig. Inte på det sättet att stan riskerar en trafikinfarkt som en del större städer, utan mer pga av att situationen är allmännt rörigt och byggd på blarnas villkor. I Centrum finns knappt några cykelbanor så trots att trottoarerna är smala är det där man hittar cyklisterna. Stora ytparkeringar tar upp tomtmark som hellre borde vara bebyggd. Det är både slöseri med markvärde och förfulande för stadsbilden. Butikerna flyttar ut till externa köpcentran och gör att centrum krymper.

Samtidigt behöver kommunen föryngras - man jobbar för att få oss som bor här att vilja bo kvar och folk utifrån att vilja flytta hit. En del i detta är att satsa på att göra centrum attraktivare - ett vardagsrum för alla skelleftebor. Området runt älven är nytt och fräscht, stadsparken byggs om nu, kulturhus och resecentrum är på gång.

Dessutom vill man minska biltrafiken i Centrum, få bort ytparkeringar och istället bygga fler parkeringshus i randen av Centrum. Man vill nyttja gatumark till att bygga cykelbanor/cykelfält, gångfartsområden och bredare trottoarer på bilarnas bekostnad. Allt detta samtidigt som man inte vill göra det svårare att ta sig till Centrum med bil.

För att uppnå detta har samhällsplanerarna och det poitiska styret beslutat att bygga en till bro över älven - i sydvästra hörnet av Centrum. I sydost finns stans enda riktiga bilbro - Viktoriabron - som även är E4. Där passerar närmare 30000 fordon per dygn vilket gör den till region Norrs mest trafikerade väglänk.

Den nya bron är tänkt att dels avlasta Viktoriabron, men i huvudsak avlasta Centrum från genomfartstrafik. Den nya bron lommer att gå nära Skellefteås kulturområde Nordanå - stans Skansen - därför har den väckt höga protester. Så höga att en nejgrupp samlat in tillräckligt antal röster för att driva igenom en kommunal folkomröstning.

Vad tycker forumet om detta? Synpunkter? Är det rätt att rösta om enskilda infrastrukturprojekt? Ofta verkar folk ha svårt att se helheten, man ser mest i det lilla och till sin egen eventuella nytta eller onytta. Har det förr hållits en folkomröstning om ett infrastrukturprojekt i Sverige? Vad blev resultatet i så fall?


riiga

Citat från: Freke skrivet 05 november 2013, 00:22:55 AM
Har det förr hållits en folkomröstning om ett infrastrukturprojekt i Sverige? Vad blev resultatet i så fall?
Det fall jag känner till var en lokal folkomröstning på 80-talet här i kommunen, då om Vallaleden [wikilänk] vilket var en tänkt trafikled genom den stadsnära Vallaskogen.

Freke

Tack! Intressant, vet du hur högt valdeltagandet var?


riiga

Dessvärre inte, men jag kan tänka mig att det var ganska högt. Många var väldigt engagerade i det hela och man gav bland annat från motståndarsidan ut en bok.