Huvudmeny

Nobina Forskning

Startat av 1896, 27 januari 2010, 17:14:47 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

1896

Med Forskning och statistik kan man bevisa allt....

www.nobina.com/sv/sverige/nyheter/flexibel-busstorlek-bra-for-miljon/

Omnilasse

Ja sannerligen, nu är det ju svårt att kommentera det hela utan att ha sett studien, men det är klart att det på sina håll finns en stelhet angående hur bussflottan skall se ut, samtidigt tycker jag nog inte att operatörerna har varit så bra generellt på att sätta in (eller snarare påtala behovet för trafikhuvudmannen) större bussar när trafikunderlaget är stort. Att de skulle köra med mindre bussar där det går är väl uppenbart, men det krävs ju att det fungerar i båda riktningarna. Dessutom brukar de ekonomiskt mest fördelaktiga vara att ha så få (alltså i antal) vagnar som möjligt och därmed vinna på att kombinera omlopp på olika linjer, vilket i regel gör det svårt att köra med mindre fordon. Men det är ju klart man kan ju öka turtätheten på vissa linjer då som kompensation (vilket väl förvisso är negativt för miljön). Sett ur strikt miljösynpunkt är det ju också förvisso bra med många stående, men om man ser på miljöeffekten totalt bör ju risken då vara att fler tar bilen istället för att stå och trängas på en buss. Dessutom med de biogasbussar som är på gång, så är väl miljöargumentet något högst tillfälligt? Även nya standarer för dieselmotorer innebär ju så låga utsläpp att man verkligen kan fråga sig om miljövinsten blir så stor av att köra mindre.

Omnilasse

Citat från: Lars Ödlund skrivet 27 januari 2010, 21:31:14 PM
http://www.busstidningen.se/2010/01/13/battre-miljo-med-okad-frihet-for-bussbolagen/
Intressant reportage, men idén att köra med bussar som tar 15 personer verkar nog lite knepigt i realiteten, särskilt om de skall gå som förstärkningsvagnar i högtrafik.  Går väl möjligen bra att göra upplägg i landsortstrafik, men frågan om bussar för 15 passagerare är problematiskt, då det väl snarare handlar om minibussar och som inte riktigt är anpassade för stående passagerare (finns förstås sådana bussar men skall man göra någon vinst, är det nog en mindre busstyp som avses. Ser man i storstäderna är det ju också rätt mycket passagerare även utanför högtrafik. Få avgångar på SL skulle jag säga har ett underlag på under 15 passagerare. Så det är ju inte speciellt ofta som man skulle kunna använda en sådan bussflotta - utan att även köra förstärkning. Nåväl, det är ju alltid kul när nya idéer kommer fram... 

Omnilasse

#3
Räknade lite grann på vid vilket tillfälle som en lösning med minibussar skulle kunna vara lönsam (utifrån de genomsnittliga driftkostnader man brukar tala om) och blir mer och mer konfundersam över Nobinas forskning (som ju utförs i samarbete med Linköpings universitet). Visserligen är kostnaderna för minibussar betydligt lägre (både avseende inköp, service och bensinkostnader), men även om man är snäll och räknar på ex.vis en Ford Transit (som ju inte är lämplig för linjetrafik), måste det vara en ytterst oekonimisk verksamhet idag, om det skall innebära någon vinst. Här har jag heller inte räknat med att effektiviteten minskar (nyttjande av förare etc). Nåväl om man tänker sig att man utnyttjar fordonen lika mycket och med en normal årlig körsträcka (ca 60 000 km), så skulle man kunna göra en vinst om man kan ersätta 40 led -och 20 normalbussar, med 15 normalbussar och 55 minibussar. En verklig situation där detta skulle räcka - ja då handlar det om en rejält ineffektiv trafik i dagsläget. Ser också en möjlighet om trafiken kan bedrivas med minibussar i sin helhet och endast använda normalbussar som förstärkning i högtrafik (under förutsättning att trafiken räcker till utan tätare trafik utanför högtrafiktid) Man skall dock komma ihåg att driftkostnaderna (i form av kapitalkostnader) per km för normalbussarna då blir mycket hög (om man inte kör med avskrivna vrak -som dock i gengäld kan få höga servicekostnader).