Förare kontrolleras lagligt

Startat av Christer K, 26 maj 2024, 23:31:48 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Christer K

Hej, har fått kännedom att företag kan beställa utdrag från Transportstyrelsen om körkort. Stämmer detta?

En annan fråga företag frågar om intyg från Polisen vid anställning. Kan de sedan efter anställning begära ut uppgifter om ev. brott från Polis eller Tingsrätt?

// Christer K
Började med buss april 1976 Örebro Trafik AB, AB Omnibus, Göteborgs Spårvägar, Linjebuss, Swebus Express, Swebus, ETT Trafik AB, Närkebuss, Flexima (körde åt Eurolines),Ragn-Sells AB. Bus4you mars 2020.

Nico

Nu var det länge sedan jag var involverad i den här typen av frågor mera direkt och jag har inte koll på detaljerna, men så vitt jag vet så finns det ett slags prenumerationstjänst hos TS som innebär att en arbetsgivare kan ha koll på somligt. T.ex. om en anställd förare har ett giltigt körkort, om det är indraget p.g.a. något osv. För ev. regelrätta längre utdrag så är det däremot något som innehavaren måste göra själv.

Samma sak i det andra fallet, om det är utdrag ur polisens belastnings- resp. misstankeregister (vilka innehåller info ifall man är skäligen misstänkt eller dömts för brott) så gäller nedanstående som är från polisens hemsida. Här brukar det vara utdrag ur belastningsregistret som arbetsgivare numera kan begära ut. En arbetsgivare kan normalt sedan på olika vis få ett utdrag bekräftat, men alltså inte begära ut det på egen hand.Se punkt 3.


Det här gäller för arbetsgivare i förhållande till alla registerutdrag

  • Enbart personer som du har valt att anställa eller anlita ska visa registerutdrag.
  • Registerkontroll gäller även vid tillsättning av hastigt uppkomna vakanser.
  • Polisen får inte skicka registerutdraget direkt till en arbetsgivare eller uppdragsgivare.
  • Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer som redan arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas som kontroll av anställda som du erbjuder en förnyad tjänst i samma verksamhet inom ett år.
  • Ett utdrag från belastningsregistret utgör endast en del av bedömningen om en person är lämplig för arbetet. Om en person har anmärkningar om brott eller inte betyder inte att man kan vara mindre noggrann i den övriga bedömningen av en persons lämplighet.
  • Personer som är medborgare i ett EU-land eller Storbritannien kontrolleras även mot kriminalregistret i det aktuella landet. Det framgår av registerutdraget om en sådan kontroll har utförts.
  • Du måste lämna tillbaka registerutdraget i original om arbetstagaren begär det.
  • Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan du som arbetsgivare får det.


Länk till polisen sida om detta.

»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa


Sundås

Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Åkeriföretag driver den gemensamma tjänsten BKY, Behörighetskontroll Yrkestrafik, som företagen kan ansluta sig till. Därigenom sker automatiskt kontroller dagligen av exempelvis körkort, YKB, ADR (farligt gods), taxiförarlegitimation och färdskrivarkort.

För att kunna använda BKY så måste företaget ha fått Transportstyrelsens medgivande om direktkontroll till Vägtrafikregistret. 

https://bky.se/
Mina bussbilder hittar du på www.sundas.se