Huvudmeny

Rörlig bro

Startat av S Svensson, 04 maj 2016, 22:09:39 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

S Svensson

I dag gav en domstol i högre instans Göteborgs kommun tillstånd att bygga en ny bro över Göta Älv. Detta ungefär där nuvarande Göta Älvbro finns. Den nuvarande bro invigdes 1939 och byggdes om med nya utliggare efter kriget. I 30 år (sedan 1985) har det varit tal att bygga ny bro. Flera gånger har man behövt renovera bron. Det kontroversiella med den nya bron är att den är betydligt lägre än den gamla Göta Älvbron. Före 1939 fanns en äldre svängbro på plats,som revs cirka 1969.

Att ett antal kommuner överklagar beslutet att bygga en lågbro beror på att ett antal olika intressenter vill rusta upp Göta Älv/Trollhätte kanal med nya slussar och låta betydligt större fartyg trafikera leden. Men man bör då komma ihåg att nästan alla broar i berört område är lågbroar. Om det behövs större tonnage i Vänern kanske det är lämpligare att bygga en ny kanal Uddevalla-Vänersborg.
Man skall komma ihåg att antalet fartyg som trafikerar Göte Älv i dag är lågt. När det begav sig var det mycket koltransporter som ersattes med oljetransporter. I dag har dessa nästan upphört. Fritidsbåtar trafikerar dock Göte Älv/Trollhätte kanal i stor mängd.

BMJ

Det är intressant att läsa om problematiken med den nya bron i Göteborg, och de förslag som genom ett trollslag ska lösa problemet med en ny kanal mellan Vänern och Uddevalla. Det vore intressant att höra dessa röster om hur en sådan kanal ska passera genom Uddevalla, och vilka konsekvenser detta får. Känns som om man inte riktigt tänkt färdigt där.


pegee

Citat från: S Svensson skrivet 04 maj 2016, 22:09:39 PM
Att ett antal kommuner överklagar beslutet att bygga en lågbro beror på att ett antal olika intressenter vill rusta upp Göta Älv/Trollhätte
kanal med nya slussar och låta betydligt större fartyg trafikera leden. Men man bör då komma ihåg att nästan alla broar i berört område
är lågbroar. Om det behövs större tonnage i Vänern kanske det är lämpligare att bygga en ny kanal Uddevalla-Vänersborg.

Problemet är inte de bara andra låga broarna. Det riktigt stora problemet är att den nya bron delar en stor stad mitt av. En låg
bro ger fler öppningar med åtföljande trafikstörningar. Därför måste man reglera fartygstrafiken vilket kommer att ge störningar
och risk för köbildning där i stället. Kommunerna ovan bron riskerar högre kostnader på grund av väntetid för fartygen.  Många av
dagens fartyg är byggda för att kunna passera under bron utan öppning.

Till yttermera visso så ger en klaffbro möjlighet till obegränsad höjd för passage för exempelvis specialtransporter. Med den föreslagna
designen så är detta omöjligt. Om man vill flytta barken Viking till varvet på andra sidan bron för underhåll kommer detta att bli omöjligt
utan att rigga ner henne rejält i framtiden.

Bygg en klaffbro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Började köra tung trafik 1968. GDG sedemera Swebus på 70-talet. Linjebuss fram till sekelskiftet. Sedan några år med lastbil. Har lämnat linjetrafiken till förmån för charter i stället.

David M

Citat från: pegee skrivet 31 maj 2016, 03:42:33 AM

Bygg en klaffbro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


...Eller så kan man se till att problemet inte uppstår, genom att exv. fördjupa Nordre älv eller bygga kanalen mellan Uddevalla-Vänersborg (till Uddevalla  finns en fantastisk inseglingsränna sedan varvstiden, men det är möjligt att det krockar med andra intressen i skärgården ). Jag prioriterar gärna en lösning som visserligen är dyr men kan ge både-och (fler lågbroar över Göta älv inne i Göteborg för storstadstrafiken och fler fartyg till Vänern utan att behöva vänta onödigt länge på broöppningar i en stad). Skandiahamnen som är den riktigt stora hamnen i Göteborg kommer inte att beröras oavsett.


BMJ

Citat från: S Svensson skrivet 30 maj 2016, 20:45:09 PM
Läs gärna följande:

http://kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/uddevallas.shtml
Jag har allt läst detta och mera, men ingen stans berörs faktumet att sedan senaste kanal utredningen har Uddevalla vuxit, och en kanal för större tonnage än vad som går i älven idag kräver stora ingrepp i staden.
En kanal via Uddevalla är på intet sätt ogenomförbar, men jag anser att dess konsekvenser har kommit bort i många artiklar och inlägg i ämnet.
Det har även förts diskussion om att leda Vänerns överkottsvatten genom en tunnel till fjordarna innanför Orust. Det man inte belyst är hur den känsliga miljön i dessa vatten påverkas av ett stort och periodvis tillskott av sötvatten.

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk