Kritik mot nedlagda utbildningar till bussförare

Startat av Fredde, 11 oktober 2022, 05:39:40 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ersa

Det tror jag också. Fordonsskador glöms av nån anledning ofta helt bort i debatten.

buskörare

Jag får känslan av att eftersom det är "en annan plånbok", försvinner det även för företagen.

Bältes-Assar

Vem försöker ni övertyga egentligen? Jag tror inte att det kommer att bli några direkta förändringar av hur bussbolagen jobbar. Marknadens logik är som den är ...

Nico

Citat från: Mussebuss skrivet 16 oktober 2022, 15:57:07 PMJag håller med dig i princip allt du nämner, tyvärr. Men jag tillhör nog en lite naiv skara individer som trots allt försöker kämpa på i den förtroendevalda roll jag innehar. Att bara sitta utanför, högljutt tyckande och samtidigt vara helt oengagerad i det vi KAN påverka löser ju de facto ingenting. Det är ju faktiskt två parter i ett avtal och att den ena parten i avtalet skiter i eller ger upp redan innan kanske inte är en framgångsfaktor. Så fram tills alternativ erbjuds som lyfter problematiken på ett bättre sätt än som sker idag (annan arbetstagarorganisation), så väljer jag denna väg att försöka påverka för att kunna se mina kollegor i ögonen med ett leende.

Ska inte heller dra detta OT för långt, men jag tycker inte att du är naiv utan mera att du har en uppriktig vilja att förändra. Tyvärr är det inte det lättaste som allting ligger till numera. Sedan är ett problem att de flesta förändringar tar lång tid och många förare har ofta varit engagerade initialt, men nog blivit lite brända vilket även det tyvärr kan bidra till en viss bitterhet och ett avståndstagande. Det är tyvärr nog ofta även så att många fackliga företrädare tar på sig uppdrag mera för att slippa sitt vanliga jobb än för att de är så engagerade.
Citat från: Mussebuss skrivet 16 oktober 2022, 15:57:07 PMFör att inte bli helt OT efter mitt svar, så ser inte jag att lösningen är att sänka språkkraven eller på annat sätt sänka ribban för att öka intresset för yrket. Arbetsförhållandena måste helt enkelt bli bättre för att fler ska bli intresserade oavsett ålder eller härkomst.

Det är enligt mig ett säkerhetsyrke där du åläggs ett stort ansvar både på arbetstid och fritid så att resenärer kan känna sig trygga att färdas kollektivt oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. Trots detta kan olika incidenter ske i yrkesrollen, från allvarliga till bagatellartade, och då är det oftast av yttersta vikt att man kan göra sig förstådd och förstår vad som sägs. Redan nu utan att utbildningarna har lagts ner kommer signaler om att det är svårt att förstå en körorder, klockan är en sekundär detalj som man inte kan hantera, tala i kommunikationsradio blir i princip en omöjlighet för andra att förstå, därtill en del andra faktorer som spelar in.

Här håller jag med dig fullständigt. För fanns t.ex. utbildningar i radiosamtal mm. just för att säkerställa att rätt kompetens fanns i.o.m. att bra språkkunskaper var och är en säkerhetsfråga vid kommunikation. Vissa krav finns sedan faktiskt kvar i avtal mm. men det är ofta oklart vem som har uppföljnings- och tillsynsansvar. Har sedan oxå sett diverse avarter under åren – bl.a. en händelse mellan en trafikledare och en förare som nästan fick Hassan och "Pizzeria Zorba" att framstå som ett under av god kommunikation. Varken trafikledaren eller föraren förstod ett jota av vad motparten sade vilket ledde till ett tillbud. I vissa fall kan det som sagt bli så att vissa berörda inte förmår att läsa säkerhetsrelaterade meddelanden eller ens ta till sig att lagtext ändrats... typ förstå när en ny trafikregel kommer till eller en äldre regel får ändrad tillämpning etc. Ett exempel på det inom vägtrafiken är att många nuvarande yrkesförare inte förmått ta till sig de förändringar och skillnader som för cykelpassager resp. cykelöverfarter på senare år... Om man tycker detta är lite krångligt på svenska så kan man ju föreställa vad det är för något som inte är hemma i svenska språket.

Tyvärr verkar sedan ett genomgående tema i många branscher vara att istället för att göra ett arbete eller liknande mera attraktivt genom att förbättra villkoren så försöker man att runda problemet genom att istället sänka just de speciella krav som kan finnas. De må sedan vara för att det finns en brist på personal, för att öka jämställdheten, för att uppfylla något slags överordnade normer à la Bullerbyn osv. Oavsett vad så blir det ofta fel då kraven normalt sett har tillkommit för att de fyller en viktig [och ibland rentav vital] funktion, men sedan går klåfingriga politiker och tjänstemän (ofta tyvärr utan egen sakkunskap) in och ska styra och ställa efter den pk-modell som just då råder i samhället. Detta maskeras sedan bakom floskler och ointresse då de antagligen ofta inte har något direkt aning om vad de egentligen beslutar om. För den som är intresserad så kan man ju alltid läsa speciellt det näst sista stycket i förordet i denna publikation. Nu är det inte mitt sakområde, men jag blir i alla fall personligen ganska fundersam över det som skrivs och hur man kommit fram till det som anges. 
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Bältes-Assar

Utbildningarna på att prata i radio hade man framförallt för att radion var så dålig förr. Det var viktigt att prata en i taget, långsamt och tydligt, det var därför man hade alla dessa hjälp-ord som kom, klart slut o.s.v . Ljudet var så dåligt att man kunde bli totalt missförstådd även när alla pratade och förstod svenska perfekt. Det var inte alls någon kontroll av att man kunde svenska, det var inget problem på 60-talet när radion kom, det blev det senare.

Nico

Initialt var det givetvis till stor del så att mycket gjordes tydligare för att man överhuvudtaget skulle förstå över ev. knaster och brus samt inte klippa ord. Behovet var dock redan från start till stor del kopplat till säkerhet, dvs. hörde eller förstod parterna inte varandra så uppstod risker. Det var inte heller enbart inom busstrafiken det fanns problem med hörbarhet osv. utan det förekom även på andra håll... t.ex. inom taxi inledde man alltid sina svar med "Taxi" och sedan drosknumret. Detta då första delen ofta försvann/klipptes, men på detta vis fick man i alla fall med numret normalt och det var det relevanta. Här är vi dock delvis till stor del inne på komradions barndom från 1950-talet osv. och detta med radiokommunikation utvecklades ändå ganska rappt.

Sedan kom detta med kompetens i radiotrafik ganska snabbt även att bli till en etablerad säkerhetsstandard - sannolikt för att det både var ett ganska enkelt och smidigt test för att avgöra om den anställdes svenskkunskaper (eller motsvarande i andra länder) var tillräckliga och dels för att det blev högre krav på att de anställda skulle kunna tillgodogöra sig säkerhetsrelaterad information på egen hand. Enligt hörsägen blev ibland de som inte klarade t.ex. SL:s radiokurs istället ivägskeppade till tjänster som spärrvakter etc. Att detta med radiotrafik definitivt även är en säkerhetsfråga kan man annars fråga både det internationella civilflyget om samt diverse militär verksamhet... minns bara "Repmånad - Hörbarhet nolla, klart slut!"  ;)
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa

Citat från: Bältes-Assar skrivet 18 oktober 2022, 19:02:34 PM
Vem försöker ni övertyga egentligen? Jag tror inte att det kommer att bli några direkta förändringar av hur bussbolagen jobbar. Marknadens logik är som den är ...

Det handlar inte om att övertyga någon. Det handlar om att beskriva verkligheten så som den faktiskt ser ut idag, med alla nuvarande problem, och vara tillåten att få hoppas på olika lösningar i framtiden. Att förneka att dagens problem finns, löser ingenting.


Bältes-Assar

Citat från: Ersa skrivet 19 oktober 2022, 05:28:16 AM
Det handlar inte om att övertyga någon. Det handlar om att beskriva verkligheten så som den faktiskt ser ut idag, med alla nuvarande problem, och vara tillåten att få hoppas på olika lösningar i framtiden. Att förneka att dagens problem finns, löser ingenting.

Jag har inte påstått att det inte finns något problem. Bara att man inte bör hoppas på för mycket. Den fördyring som detta innebär blir ju en ytterligare kostnad för huvudmännens redan hårt ansträngda budgetar.

BSB101

Detta med att kostnaden för fordonsskador "försvinner" beror nog mer på att den är svår att uppskatta och inte att ansvariga är ovetande. 

buskörare

Man har ju alltid sagt att 10% av förarna står för 90% av skadorna eller liknande. Då borde det vara ganske enkelt attbse samband.

Bältes-Assar

Just den fördelningen säger ju ingenting om varken hur bra förare man har, hur många skador de gör eller vad det kostar. Även om det kostar en hel del så är det ju inte precis säkert att man sparar någonting på att göra en massa dyra grejer för att förbättra yrkets status och allt vad ni nu skriver...

buskörare

Jag är tvärtom rätt säker på att företagen har bra koll på vilka de 10% är, vilka skador de gjort och kostnaden för dom.

Bältes-Assar

Ja, det får man förutsätta! Men det har väl ingenting med den här tråden att göra egentligen. När du sa att det borde vara enkelt att se samband så menade du väl sambandet mellan fordonsskadorna och nånting som vi diskuterade i tråden, t.ex förarnas antal tjänsteår eller något i den stilen. Och då är det ju det man vill höra mer om hur du tänker kring !

buskörare

Nej, jag förstår att du inte ser det. Och du kommer inte se det heller, hur mycket jag än förklarar. Eftersom det inte följer dina åsikter.
Så vi får lämna det där, tro du på ditt, så tror jag på mitt.