Buss-Snack

Allmänna bussforum => Busstrafik => Ämnet startat av: buskörare skrivet 22 juni 2021, 17:44:44 PM

Titel: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 22 juni 2021, 17:44:44 PM
Hörde precis att Transdev tydligen gått ut med att de får Norrort (E35) och Norrtälje (E38) trots allt. Men bara på intranät än, så inte sett det med egna ögon. Antar att det blir övertagande nästa sommar om det stämmer.


Rubriken förtydligad
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 22 juni 2021, 21:59:41 PM
Hörde precis att Transdev tydligen gått ut med att de får Norrort (E35) och Norrtälje (E38) trots allt. Men bara på intranät än, så inte sett det med egna ögon. Antar att det blir övertagande nästa sommar om det stämmer.
I så fall måste det ju betyda att ingen har fått prövningstillstånd, och att beslutet om prövningstillstånd inte går att överklaga.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 22 juni 2021, 22:04:45 PM
Det överensstämmer med vad jag hört från annat håll. Ärendet får inget prövningstillstånd i andra instansen Kammarrätten, och avslaget från första instansen Förvaltningsrätten gäller därmed.
Därmed torde det vara grönt ljus för Transdev att påbörja alla förberedelser nu, en gissning på datum för trafikstart borde bli omkring (eller strax efter) midsommar 2022.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 05:37:35 AM
Så om det inte går att överklaga, så antar jag att man kan räkna med att allt verkligen är klart? Så skönt att väntan är över! Nu hoppas vi på att man tänker om gällande dubbeldäckare på 670   8) Eller gör om 682, så den kan ta över jobbet som lokalbuss.
Och min dröm också, är förstås att man samkör linjer Norrort/Norrtälje, så man kan få se sig om lite.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 23 juni 2021, 08:01:44 AM
I upphandlingen var tillträdelsetiden åtta månader, varför skulle trafikstarten först ske efter midsommar 2022?

 
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 08:35:20 AM
Var har du fått 8 månader ifrån? Övertagande skulle ske i april 2021, svaret skulle kommit i april 2020, men blev försenat pga corona.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Karsten skrivet 23 juni 2021, 08:41:45 AM
Dubbeldäckare på 670 är väl bra? Då går det åt färre bussar och förare för samma trafikuppgift och den personalbrist i Vaxholm som ofta nämns i andra trådar bör då också minska.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 08:46:08 AM
Dubbeldäckare på 670 skulle innebära markant förlängd körtid, vilket skulle innebära att fler bussar behövs.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 23 juni 2021, 11:05:19 AM
Var har du fått 8 månader ifrån? Övertagande skulle ske i april 2021, svaret skulle kommit i april 2020, men blev försenat pga corona.
Sid 3 första stycket,
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2020/10-24-nov.-2020/5-forlangning-uppdragsavtal-e19b-e20-e31.pdf (https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2020/10-24-nov.-2020/5-forlangning-uppdragsavtal-e19b-e20-e31.pdf)

Citera
Driftstart anges i de upphandlade avtalen till den 2 april 2021 (E34 och E35), respektive den 25 juni (E38), eller i händelse av överprövning det senare datum som beställaren anvisar. Driftstarten ska föregås av en förberedelseperiod för den tillträdande trafikutövaren om minst åtta månader. 
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 23 juni 2021, 11:34:55 AM
Tolv månader är bara en förhoppning från min egen sida, så man slipper ännu en situation med opålitliga hemska vikariebussar de första månaderna. Jag har arbetat i två utskällda trafikstarter, där Swebus/Nobina i bägge fall inte kunnat få alla bussar på plats till trafikstarten, pga för kort förberedelsetid. Umeå och Norrtälje.
Följderna av vikariebussar kanske inte märktes så mycket utanför respektive område, eller här på forumet, men på plats fick man utstå lite väl mycket skäll, irritation och framförallt alla otaliga busshaverier på besvärliga ställen, med fullsatta bussar med passagerare som vill till sin arbetsplats.
För personalens och passagerarnas skull (samt för Transdevs och SL:s rykte) hoppas jag på en störningsfri trafikstart denna gång, där alla fordon levererats i tid.

Givetvis fick jag rätt skarpa utskällningar rätt i ansiktet från olika håll redan ett par månader innan övertagandet i Umeå, bara för att jag antydde att jag var orolig över trafikstarten, just pga för kort förberedelsetid. Därefter lika skarpa utskällningar från passagerarna vid varje haveri efter trafikstarten.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 23 juni 2021, 11:37:55 AM
Sid 3 första stycket,
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2020/10-24-nov.-2020/5-forlangning-uppdragsavtal-e19b-e20-e31.pdf (https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2020/10-24-nov.-2020/5-forlangning-uppdragsavtal-e19b-e20-e31.pdf)
Jag tror man kommer använda sig av "minst 8 månader" nu, beställning och leverans av nya bussar kommer att ta tid, så jag tror mer på Midsommar 2022 i detta fall.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 23 juni 2021, 11:40:26 AM
Angående dubbeldäckare på 670 kommer det bli längre körtid, ja. Lägg på fem minuter mellan Tekniska högskolan och Danderyd direkt. (676 som avgår fem minuter före 639 från Tekniska, hinns ikapp av 639 just vid Danderyd.)
Därefter fortsätt, beroende på hur många tidsödande hållplatssstopp linjen egentligen ska ha längsmed vägen. Åtminstone en liten omväg får ju linjen i Arninge redan i slutet på detta år.
Det går visserligen ändå åt färre fordon totalt, jämfört med ledvagnarna, men man bör vara medveten om att den totala körtiden kommer att förändras med en helt annorlunda bussmodell.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 11:44:23 AM
Ja, utöver yta, ser jag inget bra med dd på 670. Dessutom fyller vi en ledvagn när skolorna slutar, frågan är hur man stoppar folk från att kliva på när sittplatserna är fulla.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 23 juni 2021, 11:59:07 AM
Är det övertagandekrav på några fordon förutom elbussarna? Man kan ju sedan anta att i a f Arriva kan ha bussar man gärna vill sälja.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 23 juni 2021, 12:38:11 PM
Frågan är om det finns kvar några av SL finansierade fordon kvar i trafikområdena. De måste vara rätt till åren numera, om de ens existerar. Nobina håller ju annars på att flytta bort sina nyare Volvo i 32xx-serien från trafikområdet, och ersätta dem med gamla Scalor. Detta redan innan beskedet kom. Så några övertag känns rätt avlägsna.

Nu är väl istället frågan om det blir VDL och MAN för hela eller halva slanten även för röda fordon i TO Norrtälje. Volvodominansens tid är nog säkerligen över i alla fall.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 23 juni 2021, 14:22:24 PM
Var flyttas 32xx från Norrtälje?

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 15:21:09 PM
Transdev har väl mest köpt VDL och Scania sista tiden?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 15:44:21 PM
Hur stor är risken för nytt överklagande tro?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 23 juni 2021, 17:32:22 PM
Från dem som nu fått avslag?

Det går ju att gå vidare till HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) men chansen att få prövningstillstånd och dessutom nå framgång lär ju inte vara speciellt stor, dessutom måste man lyckas övertyga HFD om att stoppa kontraktskrivningen, lyckas man inte med det så blir en högst osäker framgång i rätten verkningslös när det gäller vem som utför trafiken, då kan det bara bli tal om skadestånd.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 17:35:22 PM
Tack! Så risken är låg att det ska tas vidare? Är det nått sånt här som tagits upp där?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 23 juni 2021, 17:40:47 PM
Ja ett av de senaste "bussärenden" som drevs vidare till HFD var ju Gotlandsbuss överprövningsärende 2020.

När det senast beviljades prövningstillstånd i HFD för överprövning av kollektivtrafikupphandlingar minns jag inte just nu (och KKV:s databas är bara tillgänglig för sökning av 2021 års domar)
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 17:45:03 PM
Okej. Men det är 3 v nu då, innan man kan känna sig säker?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 23 juni 2021, 19:40:20 PM
Transdev shoppade rätt mycket Volvo till Göteborg så var inte så säker.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juni 2021, 20:41:13 PM
Verkar som man handlar lite allt möjligt. Köper man MAN, hoppas jag man satsar på högre kvalitet än de som rullar nu i norrort. Krångel konstant. Köper man Volvo, så hoppas jag man tänker på att se till att värmen funkar även på korta linjer. För det har varit kalla vintrar i våra B7:or.

För min del spelar det inte så stor roll vilka bussar det blir. Bara dom funkar och lämpar sig för linjen dom ska rulla på. Vilket kanske är för höga tankar numera  ::)
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 23 juni 2021, 21:41:11 PM
Transdev vann knappast upphandlingen p g a att de tänkt köpa in  de bussar som har högst kvalitet ::)

Med det sagt finns de väl ändå en hyfsat stor chans att de blir Volvo 9700DD på 670 och 676
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 23 juni 2021, 21:53:29 PM
Man får ju hoppas att det inte blir MAN, som Busskörare skriver har de varit minst sagt låg kvalitet. Funderar om jag någonsin har lyckats köra en hel dag utan antingen dörrarna har krånglat eller att motorn eller växellådan inte har fungerat.

Sedan är ju Norrorts MAN bussar rena stadsbussar, som inte lämpar sig så väl för trafiken här.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 23 juni 2021, 22:31:44 PM
Jag har fått förmånen att provköra och flytta runt en hel del äldre VDL på sistone, och är positivt överraskad. De känns som väldigt stabila gedigna byggen jämfört med motsvarande Volvo och Scania. Med VDL:s "nav" i Vallentuna kanske man kan hoppas på att de lyckats övertyga Transdev om rikligt med köp av röda bussar även till TO Norrtälje.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 24 juni 2021, 07:37:22 AM
Våra VDL är väldigt slitna. Men med rätt underhåll, kanske de är toppen. Ryktet säger att de som går i Vallentuna inte är poppis, men så är det väl alltid. Våra är ju boggi, men de ligger väldigt stadigt på vägen. Förarfläkten är extremt högljudd på våra och det är ofta full värme bak och kyla fram. Eller värme fram och ingen värme bak. Vilket ju säkert är lätt fixat om verkstan får jobba med dom. Och tungstyrda.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 24 juni 2021, 07:40:44 AM
En på Transdev hade sagt att det inte var 100 bestämt att det skulle vara dd på 670, det var ett av alternativen. Fördel dd är väl att de inte kan lägga in 178 på oss, som man velat göra ibland. För variations skull. Varierar hellre med 676.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 24 juni 2021, 11:19:15 AM
VDL har väldigt goda vägegenskaper, även om man jämför med Scania eller MAN boggiebussar, om de faktiskt har bättre än en Volvo 8900 boggie kan jag inte uttala mig om.

Fläkten på förarplatsen, den går som tur är att stänga av. Till skillnad från MAN där buss-Pc fläkten går jämt, och det ständigt viner från förarfönstret när AC:n är på, och från framdörren när man kör fortare än 50km/h, och ljudet från extravärmarna vid framdörren när det är kallt låter ju mera som om de håller på att skära ihop.
  Så sammantaget är nog en VDL något mera högljudd än en Volvo men inte i närheten av MAN bussarna.

Är de slitna, ja till viss del. Kombinationen av, kanske inte fullgott underhåll, och nio år på nacken gör väl sitt. Vet inte om de egentligen är så mycket värre skick än de övriga bussarna från 2012. 

Vad är då det stora felet med VDL bussarna. Sammanfattningsvis är det att ingen konstruktör har tittat på helheten, hur olika komponenters placering fungerar ihop med andra och människorna som ska använda dem. Det värkar mest som att ingenjörerna har suttit och löst sin sak, utan någon samverkan.
-Då får man en fläkt som är bra och fungerar, men inte ihop med att en förare ska sitta precis under den.
-Då får man en solgardin som fungerar väl, men inte att en förare ska kunna nå den när han sitter i förarstolen och inte heller att samme förare ska kunna se högerspegeln meddans gardinen är nere.
-Då får man en dörrgrind som fungerar, men som slår i knäna på den som sitter på första raden.
-Då fick man en vänsterspegel som man såg bra i, men som tyvärr dolde sikten åt vänster.
-Då får man ett tanklock som fungerar väl, men där det tyvärr inte går att ha dörren öppen samtidigt för städning.
-Då får man en stol och en dörr som fungerar väl var för sig, men där personen-som-sitters axel hamnar i dörröppningen.
Listan kan nog göras längre, men tror att den illustrerar problemet.       
     
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: B10M skrivet 24 juni 2021, 11:49:15 AM
Lägg till att VDL:erna sällan har fungerande luftkonditionering. I övrigt har Arrivas VDL en idiotisk placering av innerbelysningen med superstarkt ljus i taket precis intill fönstret, medan resten av taket är kolmörkt. Blir lätt åksjuk när det är omöjigt att se ut under den mörka årstiden. Transdevs moderna VDL-bussar har däremot mer vettig belysning.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 24 juni 2021, 12:30:32 PM
Det känns som att VDL är en välbyggd konstruktion i grunden, men har specats lite illa av köparen, samt försummats av verkstäderna under decenniet de rullat i Norrort. Att flytta om backspeglar och korrigera belysning och solskydd känns som rätt enkla justeringar för en seriös operatör. Att AC:n ska fungera är ju ett krav, så där får man som seriös operatör se till att den fungerar helt enkelt.
På det hela känns det som att svenska köpare fortfarande än idag är rätt dåliga på att speca bussar rätt.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 24 juni 2021, 13:22:13 PM
Känns ofta, vilket jag tror stämmer också, som att de som specar bussar, inte har kört buss själva. Jag stör mig mer på förarfläkten i VDL än fläkten i MAN, jag hör inte den så mycket. Kanske har radion på för högt.
Tror inte det funnits krav på fungerade AC i E20, men förhoppningsvis finns det det i E35/38.

Och nej, värme/AC funkar inte vidare värst i VDL. Men ännu sämre i b7:orna.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 24 juni 2021, 14:17:05 PM
Det finns väl ingen normal operatör som specar något av de saker som är dåliga på VDL. (Kan inte tänka mig att Nobia skulle speca hur många millimeter det fria rummet ska vara mellan en öppen förargrind och sittande passagerare, samt att förargrinden ska gå att öppna även om passagerare sitter). 
   Specar gör man väl när det kommer till val av stolar, övrig inredning, antal dörrar, AC-reglering, typ av backspeglar. I övrigt förutsätter man väl att standardlösningen ska vara en bra lösning, om man inte har några specifika särkrav. 

Möjligtvis är väl funktionen att både kunna tanka bussen samtidigt som man har dörrarna öppna en sådan sak. Men i en buss som är avsedd för linjetrafik och inte turisttrafik, har jag svårt att se hur någon operatör skulle ha råd att tanka och städa vid skilda tillfällen (utom möjligtvis någon mindre operatör som inte har pump på garaget).


(Ska jag gissa så är förargrinden framtagen för en buss med dubbla framdörrar, som då saknar det främsta sätet, Och att bussar med enkel framdörr byggd för landsbyggdstrafik normalt saknar förargrind. Men i så fall borde VDL säga till att kombinationen av förargrind och enkel framdörr inte är lämplig).
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 24 juni 2021, 14:43:53 PM
Sedan bra många år säger tillverkarna inte alls till om att vissa kombinationer kan bli besvärliga om de beställs i samma fordon. Det är upp till köparen att själv förstå vad denne beställer, och det är detta vi varit dåliga på i Sverige länge, vilket är något vi borde ha lärt oss för sisådär 10-15 år sedan.
T.ex gaspedaler det var bråk om på Solarisbussarna i innerstan för många år sedan. Man specade en specifik bromspedal, men sa inget alls om gaspedalen. Då fick man en väldigt märklig kombination med märklig höjdskillnad som resultat.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 12:57:35 PM
Nu hörde jag att det trots allt är överklagat igen. Nån som kan bekräfta?

Edit: Fick info från annat håll nu, så ja. Det är överklagat.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 02 juli 2021, 16:05:56 PM
Vad är överklagat? beslutet att inte ge prövningstillstånd?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 16:12:31 PM
Jag vet inte vad för beslut kammarätten tog. Men nu är det upp till högsta förvaltningsdomstolen att ta beslut om jag förstått det hela rätt. Tills dess, får inga kontrakt skrivas under.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 02 juli 2021, 18:58:06 PM
Vem har överklagat?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 18:59:26 PM
Alla 3.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 02 juli 2021, 19:05:55 PM
Vilka är alla tre?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 19:21:54 PM
Keolis, Arriva och Nobina. De som överklagat tidigare gånger med.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 02 juli 2021, 19:52:41 PM
Helt otroligt, är det inte lika bra att göra om allt?
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 19:59:29 PM
Har SLL vunnit i 2 instanser, ska man väl inte bara ge upp nu.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 02 juli 2021, 20:08:02 PM
Det finns säkerligen stora pengar i dylika stora avtal, så man får väl helt enkelt räkna med att det strids upp till högsta instans. Speciellt när man fått sina storbolag, som ju har gott om resurser att arbeta med överklaganden.
Det är således regionen själva som skapat situationen och alla förutsättningar.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 20:22:43 PM
Utöver att norrort får Vallentuna grus, så är det ju samma storlek som alltid? Och Vallentuna grus ligger ju mer passande under norrort än under Märsta.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 02 juli 2021, 20:39:10 PM
Det är inte enbart storleken som styr efterfrågan och stridsvilligheten i domstol. Även de varierande uppläggen med olika grader VBP, samt genomförandet att upphandla intilliggande områden samtidigt.
Att områdena är lika stora som alltid är givetvis också en faktor att man även fortsättningsvis enbart får bud från storbolagen som numera väldigt gärna överklagar upp till högsta instans.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 02 juli 2021, 20:51:14 PM
Ja, det kan jag tänka mig gör sitt till. Det blir ju nästan i praktiken 1 stort område om avtalen ser lika ut. Jag är inget fan av hög andel VBP (70% VBP i åtminstone E35 har jag hört), ser inget positivt för resenärerna i det. Men jag ser inte mycket positivt i små områden heller, åtminstone inte för oss som kör.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 02 juli 2021, 21:25:30 PM
Att få prövningstillstånd i HFD är fruktansvärt svårt, då ska det ha hänt något anmärkningsvärt i tidigare instanser.

Eventuellt prövningstillstånd lär beslutas innan vintern.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 02 juli 2021, 21:31:20 PM
Jaha, då kan vi stryka midsommar 2022 som trafikstart då, utan blir gissningsvis mera åt hösten 2022 då. Vilket kanske är en fördel. Det är inte alltid som det varit helt perfekt att byta operatör mitt i sommaren, under semestrar och i samband med ett tidtabellsbyte.
Titel: SV: Grönt ljus för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 02 juli 2021, 23:22:31 PM
Får ändra rubriken till Rött ljus igen.

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 juli 2021, 00:55:32 AM
Rubriken i startinlägget kompletterat, så att denna tråd kan fortsätta höra till Kammarrättens beslut.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 juli 2021, 10:13:16 AM
Angående Vallentuna tätort som kommentades ovan, så ligger denna depå inte alls bäst under något annat område, utan skulle kunna upphandlas separat, med sisådär 25-30 fordon med 660-667 samt 524 (som borde få stomlinjestatus). Att man flyttar ansvaret för depån från Märsta till Täby är bara en tvångstanke från regionens sida, för att behålla stordriften, och stänga ute medelstora svenska företag. Dvs i princip bibehålla oligopolet med ett fåtal stora utländska företag för sin trafik.
Det kan ju faktiskt visa sig att en mindre eller medelstor operatör skulle kunna klara av uppdraget galant, så är väl lika bra att inte ge nån annan än de tre-fyra största chansen?

Detta har vi diskuterat förr, och jag får alltid mothugg av stordriftsvännerna. Antagligen för att denna idé är ett hot mot nuvarande enda tillåtna modell och tankesätt.
Att Vallentuna förr varit ett eget område, vilket fungerade utmärkt, vill man inte heller tala högt om idag.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 03 juli 2021, 16:59:04 PM
Utan att diskutera huruvida det ska vara stordrift eller inte, så kan man ju konstatera att även trafiknämnden har konstaterat att E20 som område inte gav de synergier som man hoppats på.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 juli 2021, 17:09:49 PM
Ja, vi har definitivt nått vägs ände gällande de förväntade synergierna. Men samtidigt blir det en enda stor operatör i hela norra delen av länet, på nivåer det inte varit sedan SLL körde i egen regi.
Ska bli intressant att se om detta verkligen leder till några direkta förbättringar för skattebetalare, resenärer och anställda.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 juli 2021, 17:11:28 PM
Så för att jag anser att all trafik i Vallentuna bör köras av samma bolag, så är jag "stordriftsvän"?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 juli 2021, 18:00:36 PM
Om man anser att Vallentuna måste fortsätta att tillhöra ett angränsande storområde, vilket det inte gjorde tidigare, på Tusses och Swebus tid... ja, vad är man vän av då? Lokalt företagande?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 03 juli 2021, 20:44:51 PM
Fast Swebus var väl ett storföretag redan när de hade depån på Tellusområdet i Vallentuna ungefär där Lidl ligger idag?

Går man ytterligare några år längre bak i tiden var det ju olika entreprenörer på 661 och gruslinjerna runt Markim och Orkesta.
Sedan kom Linjebuss och "förstörde" det fria lokala företagandet genom att köpa upp de mindre bolagen antar jag.

Visserligen är det inte självklart att en större operatör är bättre än en mindre på att köra buss, men jag tror att det är knepigare för ett mindre företag att beskriva sin verksamhet på ett professionellt sätt utifrån beställarnas bedömningssystem vilket tillsammans med priset är det som avgör vem som får uppdraget.

Jag tycker att TF/SL varit relativt förskonade från överklaganden tidigare, så att det sker nu är väl ett tecken på att konkurrensen hårdnat och att man vill få prövat om allt verkligen gått rätt till sett från respektive perspektiv.
Det var ju också en bidragande orsak till att  upphandlingarna söder om Stockholm blev uppskjutna för att undvika att det blir överklagat även där.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 04 juli 2021, 00:39:03 AM
Om man anser att Vallentuna måste fortsätta att tillhöra ett angränsande storområde, vilket det inte gjorde tidigare, på Tusses och Swebus tid... ja, vad är man vän av då? Lokalt företagande?

Ja Tusse minns jag, tog kort på honom framför bussen innan han körde sista turen från Vallentuna 1991 (tror jag det var)
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 juli 2021, 05:03:08 AM
Fast om du läser ordentligt och tänker efter lite, så har jag aldrig skrivit måste  ;)

Jag vet inte vem Tusse är, men 2021 handlar det om vilket storområrde det ska höra till, vilket jag anser bör vara norrort snarare än Märsta. Jag har inte skrivit nått alls om att Vallentuna inte får vara eget.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 juli 2021, 11:41:32 AM
Nu har jag dock inte påstått något om någon. Bara att om man (vem nu det må vara) anser att vi ska fortsätta ha få operatörer och stora trafikområden i just Stockholms län, rent logiskt stolt borde kunna erkänna att man gillar nuvarande upplägg, som av vissa ses som ett oligopol med några få stora avtal, få aktörer och så liten konkurrens som möjligt.

Om ett större företag tar hem flera små och halvstora områden genom att vinna alla separata upphandlingar må det vara hänt. Men väljer man som huvudman att slå ihop områden och göra väldigt stora upphandlingar, då måste man som huvudman samtidigt öppet erkänna att man gör detta för att få bort konkurrensen, och medvetet kunna utesluta ett stort antal tänkbara budgivare.
Ändå hävdar man "upphandling på lika villkor".
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 04 juli 2021, 12:11:16 PM
Det skulle ju kunna vara så att man som huvudman ställer krav på ekonomiska garantier för att få stabila budgivare i upphandlingarna.
Det är ju också enklare för huvudmannen att ha färre stora kontrakt än flera mindre.
Om utländska skattebetalare, pensionsfonder och riskkapitalister sedan finansierar vår kollektivtrafik så är det väl bra så länge det håller nede priset på trafiken.
På så sätt får vi ju förhoppningsvis mer pengar kvar att finansiera annan regional verksamhet med.
Alternativt gör man som på en del andra ställen i Europa och avreglerar all regional busstrafik och överlåter åt marknadskrafterna att lösa trafiken.
I England har det som jag förstått det lett till att flera mindre aktörer fått en chans att köra trafik som de kanske inte fått om trafiken varit upphandlad.
Här har dock resenärsnyttan nästan helt försvunnit då det inte finns något intresse av att samordna taxesystem och linjer.
Att hitta något däremellan är så klart bra, men jag tror att det blir svårt.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: HB skrivet 04 juli 2021, 21:52:44 PM
Dagen upphandlingar i Stockholm handlar inte bara om att köra själva bussen utan om ansvar för systemstöd och mycket annat runt om, som kräver rejäla muskler. Att hålla i allt detta och driva ett trafikområde på 20-50 bussar blir ohållbart. Jag försvarar inte den linjen Trafikförvaltningen valt, men detta är konsekvenserna. Mindre lokala bolag kan ändå leva kvar såsom underleverantörer. Jag gjorde under min tid i den upphandlade trafiken mängder med sådana lösningar där lokala familjeföretag kunde köra vidare såsom underleverantörer. När det gäller historien om Vallentuna så körde aldrig Swebus och Tusse aldrig samtidigt. Han var en hedersknyffel, men omöjlig att komma överens med så när Swebus vann trafiken 1994 så blev Kårsta taxi en ypperlig underleverantör, som skötte delar av trafiken runt Ekskogen och Kårsta på ett ypperligt sätt, medan Tusse fortsatte såsom lokalt beställningsföretag de sista åren han var verksam.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 juli 2021, 09:58:12 AM
Nån som vet nån potentiell tidsplan innan besked kommer?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 30 juli 2021, 11:29:15 AM
Nu lär det äntligen vara över! Har ingen länk till allmän beskådan än, men från väldigt säker källa har jag fått nyheten att Högsta Förvaltningsdomstolen nu avvisat överklagan. Dvs HFD beviljar inte prövningstillstånd på E35 och E38.
Så nu vågar man förhoppningsvis tippa på trafikstart för Transdev omkring midsommar, eller kanske vid tidtabellsbytet efter sommaren 2022.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 30 juli 2021, 12:26:42 PM
Kan man överklaga mer? Det går inte va? Vore så j***a skönt om det vore över!!
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 30 juli 2021, 12:37:01 PM
Nästa instans är ju EU-domstolen, en process där påverkar ju inte själva upphandlingen så HFD kan anses som den sista instansen
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 augusti 2021, 00:20:34 AM
En möjlighet för kommande trafikstart i nordost, skulle kunna vara att Transdev drar igång så snabbt som möjligt, och därför helt enkelt tar över alla fordon rakt av. Därefter ersätter man de gamla Nobina/Arrivafordonen i lugn och ro när de egna nyköpta fordonen levereras.
Det skulle kunna betyda att trafikstarten blir väldigt stabil och dynamisk, utan vikariebussar från andra län. Speciellt då inga scheman och arbetspass lär heller lär behöva ändras förrän tidtabellsbytet framåt nyår, kommer det ju knappt att bli en enda skarp gräns.

Ska bli intressant att se hur det kommer bli.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 03:27:39 AM
Arriva lär vilja behålla de nyare för omplacering till andra områden. I så fall, byter man nog mot de äldre i Råsta och på Ekerö.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 03 augusti 2021, 05:35:04 AM
En möjlighet för kommande trafikstart i nordost, skulle kunna vara att Transdev drar igång så snabbt som möjligt, och därför helt enkelt tar över alla fordon rakt av. Därefter ersätter man de gamla Nobina/Arrivafordonen i lugn och ro när de egna nyköpta fordonen levereras.
Det skulle kunna betyda att trafikstarten blir väldigt stabil och dynamisk, utan vikariebussar från andra län. Speciellt då inga scheman och arbetspass lär heller lär behöva ändras förrän tidtabellsbytet framåt nyår, kommer det ju knappt att bli en enda skarp gräns.

Ska bli intressant att se hur det kommer bli.

Schemasystem och framförallt tjänstekonstruktioner är ju det som styr kostnaden och personalåtgången och därmed anbudet i väldigt hög grad, så det kommer nästan garanterat att ändras oavsett om man byter i samband med ett tidtabellsskifte eller inte.
Som Buskörare skriver är det ju inte SLs bussar i någon större utsträckning längre, Arriva har väl köpt loss större delen av vagnparken i Norrort som jag förstått det.
I Norrtälje är det väl bara dubbeldäckarna och de blå B9:orna samt möjligen stadsbussarna som följer med avtalet, resten är ju Nobinas bussar och åtminstone de lite nyare boggibussarna lär det ju finnas användning för i andra kontrakt i landet.

En lösning skulle dock kunna vara att Transdev hyr de bussar som Arriva och Nobina inte har användning för på annat håll.
Detta har tillämpats tidigare vid entreprenörsbyten, men brukar inte vara någon långvarig lösning.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: HB skrivet 03 augusti 2021, 07:35:27 AM
Om jag minns rätt finns det inga SL-finansierade bussar i Nobinas Norrtäljeavtal.   
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 03 augusti 2021, 08:15:41 AM
Men först ska väl trafiknämnden besluta om tilldelning, och det sker väl på deras nästa sammanträde 31 augusti. Sedan är det tre månaders uppsägningstid på avtalen med Arriva och Nobina, och då är vi framme i december. Om Transdev går med på en så snabb trafikstart, tror jag att trafiknämnden skulle föredra att förlägga den till 12 december som är tidpunkten för tidtabellsskiftet snarare än 1, 2 eller 3 december som är den tidigast tidpunkt då man kan ha avslutat avtalet med Arriva och Nobina.
  Därtill har ju Transdev rätt till åtta månader från tilldelning till trafikstart och då är vi i 1, 2 eller 3 maj 2022.

Sedan kan man fråga om Transdev ens är intresserad av att hasta fram en trafikstart, med risk för kaos, och att man får låg kundnöjdhet. Därtill alla de andra praktiska frågorna som att planera omlopp och scheman till en lagd tidtabell, för sådant brukar normalt bolag betrakta som affärshemligheter. Vill Transdev ens köpa ett stor mängd risiga bussar för att senare efter några månader behöva göra sig av med dessa. Bara en sådan sak som alkolåsen, där finns det väl ett avtal mellan nuvarande ägare och någon firma, ska Transdev teckna avtal med Nobinas och Arrivas firmor, får de ens göra det eller skulle det bryta mot det avtal de redan har med sin leverantör.

Jag tror nog ingen part är intresserad av att man hastar fram en trafikstart. Varken Arriva, Nobina, Transdev, SL och allra minst resenärerna.   
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 augusti 2021, 08:30:39 AM
Givetvis skulle det i så fall bli hyra/leasing av äldre fordon. Nåt annat (t.ex uppköp) har jag aldrig påstått. I övrigt är det lite roligt då man lägger fram teorier/möjligheter här.
Då man spekulerar i tolv månaders förberedelser inför en trafikstart, vilket jag hittills alltid gjort, får man till svar att "nej nej, så lång tid är onödigt lång tid", och då man för en gångs skull spekulerar i en kortare tid är det att "hasta fram en trafikstart".
Undrar om det finns nån gissning som är trovärdig och inte leder till motargument? :D Är det åtta månader som är det gyllene talet?

Hur dom helst finns det här alla möjliga slags lösningar och möjligheter att få trafikstarten bra och störningsfri, oavsett när den sker. "Risk för kaos" brukar väl vara rätt omfattande om man tar över trafiken, med för personalen nya oprövade fordon, just innan midsommar, Roslagstrafikens värsta trafikperiod under hela kalenderåret. Så huvudsaken man kan undvika detta.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 08:43:16 AM
Håller helt med om att nya fordon alltid innebär stor risk för kaos i sig.
Nobina och Keolis gjorde väl nån egen lösning, när Nobina tog över Norrtälje? Så Keolis körde midsommartrafiken trots att Nobina egentligen skulle tagit över. Eller minns jag fel? Transdev kan säkert styra det lite nu, om man vill.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 03 augusti 2021, 09:00:43 AM
2011 när Nobina tog över i Norrtälje-trakten körde dom (från alla bildreportage jag hittat) trafiken helt själva, dock hade dom en del fordon dom hyrt från Busslink-Keolis samt äldre fordon som flyttats från olika andra trafikområden.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 03 augusti 2021, 09:08:41 AM
Givetvis skulle det i så fall bli hyra/leasing av äldre fordon. Nåt annat (t.ex uppköp) har jag aldrig påstått. I övrigt är det lite roligt då man lägger fram teorier/möjligheter här.
Då man spekulerar i tolv månaders förberedelser inför en trafikstart, vilket jag hittills alltid gjort, får man till svar att "nej nej, så lång tid är onödigt lång tid", och då man för en gångs skull spekulerar i en kortare tid är det att "hasta fram en trafikstart".
Undrar om det finns nån gissning som är trovärdig och inte leder till motargument? :D Är det åtta månader som är det gyllene talet?
Du måste också ha i åtanke att den tid som bedöms rimlig också utgår från hur stort avtalet är.
Ett mindre avtal såsom Norrtälje, eller ännu mindre låt oss säga Mälaröarna skulle nog kunna ha en kortare uppstartstid (ett halvår).
Men nu när det gäller Norrort som mig veterligen är det största avtalet i Stockholms Län (rätta mig gärna om jag har fel) samt Norrtälje vill man säkerligen ha en gemensam trafikstart för att kunna hjälpa varandra vid dag 1 osv.
Så 8 - 12 månader känns inte så jätteorimligt för mig åtminstone.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 03 augusti 2021, 09:42:40 AM
:D Är det åtta månader som är det gyllene talet?
Det var ju vad trafikförvaltningen tyckte var rimligt, och uppenbarligen tyckte Transdev det också då de valde att delta i upphandlingen.

Kan vi gissa att det kommer besked om trafikstarten på mötet den 31 augusti?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 10:18:45 AM
Nej, Nobina körde inte själva. Vi var flera på Keolis som körde.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 augusti 2021, 11:07:07 AM
Ja, redan 2011 var det omöjligt att klara trafiken utan att hyra/leja/låna in en rätt stor andel fordon från Busslink. Inklusive normalgolvade bussar. Detta trots att man följde ordinarie tidsschema och inte "hastade fram" trafikstarten.
Det var väl åtminstone tre-fyra månader in på avtalet som många lånebussar blev kvar.

Att besked kommer den 31 augusti låter rimligt. Ska bli intressant, vad än beskedet blir.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ebermark skrivet 03 augusti 2021, 11:22:12 AM
Någon ny tilldelning lär inte behövas. Ur SLs perspektiv så är ju Transdev redan tilldelade trafiken. Så när alla juridiska möjligheter för de klagande parterna (Nobina, Arriva (mfl?)) är uttömda så ska det vara möjligt för SL att teckna kontrakt med Transdev. Överprövningen har ju bara inneburit ett uppskjutande av avtalstecknandet förutsatt att SL vunnit i domstolarna.

Om de juridiska turerna istället slutat med att Transdev hade uteslutits ur upphandlingen hade en ny tilldelning behövt göras bland de övriga anbudsgivarna. 
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 12:59:49 PM
Jag hävdar fortfarande att Nobina tog över Norrtälje efter midsommar. Att man lät Keolis köra midsommartrafiken för att det var bäst lösning. Trots att Nobina egentligen skulle tagit över 24:e.
Söker jag, så står det överallt att övertagande skulle skett 24/6, men att trafikstarten var 27/6.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 augusti 2021, 13:15:08 PM
Borde inte Transdev ha gjort förbeställningar/reservationer på nu kanske redan byggda chassin, som kan byggas klart och levereras rätt snabbt? Det är väl knappast så att alla på Transdev varit helt passiva och inte alls orkat förbereda sig, under detta år som överklagan malt på.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ted Selander skrivet 03 augusti 2021, 13:45:54 PM
Jag hävdar fortfarande att Nobina tog över Norrtälje efter midsommar. Att man lät Keolis köra midsommartrafiken för att det var bäst lösning. Trots att Nobina egentligen skulle tagit över 24:e.
Söker jag, så står det överallt att övertagande skulle skett 24/6, men att trafikstarten var 27/6.
Stämmer bra, inkl. sedvanlig trafikledare på MC.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 03 augusti 2021, 14:43:03 PM
Jag blandade visst ihop datumen :P

Men en fråga, visst är det inte längre ett krav att använda Buss-PC i nya avtal? Kan nästkommande entreprenörer ens välja att behålla Buss-PC:n eller ska den helt fasas ut nu?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 03 augusti 2021, 15:25:05 PM
Det är där enklast att titta på hur det sett ut i t.ex Vallentuna sen trafikstarten. Där har man väl ingen PC i någon buss, då det är första nya avtalet som dragit igång efter att PC:n fasats ut.
Det heter väl numera att operatören själv ska lösa skyltning och kommunikationstadio. Allt mindre blir huvudmannaansvar.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 15:31:09 PM
Tror inte Ekerö har bussPC heller. De låg ju ute samtidigt som Märsta.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 03 augusti 2021, 15:34:32 PM
Ekerö har också nån form av "surfplatta"
Men frågan kvarstår, kan operatörerna ens välja att ha kvar Buss-PC:n eller vill SL att denna ska fasas ut?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 03 augusti 2021, 17:03:03 PM
Ingen som sett svart på vitt att det är klart?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Nico skrivet 03 augusti 2021, 18:10:21 PM
BussPC och det som tillhör det systemet kommer fasas ut successivt.

I alla nya avtal, vilket startade med E31/32, kommer TF att tillhandahålla digitala gränssnitt, trafikradiosystem mm. men inte själva utrustningen. Vare sig då i fordon eller på trafikledningar osv. utan där kommer entreprenörerna själva rådda den konkreta utrustningen såsom radiopultar, komradio, skärmar och motsvarande.

Alltså, TF kommer stå för mjukvaran och entreprenörerna för hårdvaran. Typ att det på ett simpelt vis kan liknas vid att telebolagen tillhandahåller SIM-korten och nätet, men att brukarna själva väljer/köper de nallar etc. som de vill ha.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 04 augusti 2021, 16:45:34 PM
Borde inte Transdev ha gjort förbeställningar/reservationer på nu kanske redan byggda chassin, som kan byggas klart och levereras rätt snabbt? Det är väl knappast så att alla på Transdev varit helt passiva och inte alls orkat förbereda sig, under detta år som överklagan malt på.
Jag har ingen aning, men gissar att Transdev inte har några färdiga chassin att karossera i nuläget.

Man bokar normalt upp en produktionstid hos önskad leverantör, men det innebär inte med automatik att några bussar faktiskt byggs under denna tid.
Alla tillverkare och kunder är normalt väl medvetna om detta och det är nog inte helt ovanligt att en tillverkare dubbel- eller trippelbokar tid i sina fabriker eftersom det ofta är flera kunder som skall köpa bussar till samma avtal och då kan det ju bara bli en som faktiskt trycker på knappen och beställer till slut.
Transdev har därmed gissningsvis fått flytta sin preliminära order tills det är formellt klart att det blir de som tilldelats trafiken.
Därifrån blir det alltså dags att göra en definitiv beställning hos önskad tillverkare och då får man väl gissningsvis en ledtid på minst ett halvår fördelat på flera tillverkare med tanke på hur många bussar som skall köpas.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Knallhatt skrivet 05 augusti 2021, 09:42:37 AM
Leveranstiderna på nya bussar är nog snarare upp mot 12 månader om inte längre…..
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 13 augusti 2021, 08:46:03 AM
Nobina verkar vara de enda som hått ut med det. Arriva har, mig veterligen, inte sagt ett knyst.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 16 augusti 2021, 19:30:03 PM
Säker källa säger att det är påskrivet nu och övertagande sker andra halvåret nästa år. Hittar inget officiellt än.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Knallhatt skrivet 16 augusti 2021, 20:08:16 PM
 https://www.linkedin.com/posts/transdev-sverige-ab_sustainabletravel-themobilitycompany-activity-6833062933669408768-hJ_0 (https://www.linkedin.com/posts/transdev-sverige-ab_sustainabletravel-themobilitycompany-activity-6833062933669408768-hJ_0)

Transdev kommenterar det på sin LinkedIn sida att avtal nu är påskrivet.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 16 augusti 2021, 20:24:51 PM
Tack!!
Äntligen klart!
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 20 augusti 2021, 11:25:56 AM
Nu läser jag övertagande våren 22 internt. Spännande det här!
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 20 augusti 2021, 14:32:00 PM
För vilket av de tre områdena?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 20 augusti 2021, 15:31:13 PM
Det stod inte. Men jag jobbar inte på Nobina, så inte Norrtälje.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Knallhatt skrivet 20 augusti 2021, 20:31:10 PM
Det pågår diskussioner med SL om trafikstart för Norrtälje och Norrort (inte Norrbotten som jag skrev först :-) ).
Troligen andra halvan av 2022. Roslagsbanan är sedan tidigare bestämt med trafikstart i april 2022.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Sputnik skrivet 20 augusti 2021, 22:07:54 PM
"Norrtälje och Norrbotten."
Länstrafiken Norrbotten ringer och har invändningar....  ;D
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 21 augusti 2021, 01:20:35 AM
Norrort så klart

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 21 augusti 2021, 10:03:27 AM
15 april 2022 för Roslagsbanan.
Ännu inte bestämt datum för de bägge bussavtalen, men knappast exakt samma datum för alla tre.

https://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/klart-foer-trafikstart-med-ny-entreprenoer-paa-roslagsbanan-3114455
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Maven skrivet 22 augusti 2021, 13:57:47 PM
"Norrtälje och Norrbotten."
Länstrafiken Norrbotten ringer och har invändningar....  ;D


Det är väl där som Lapplands Väsby är centralort?  :P
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: bussgrabben skrivet 22 augusti 2021, 16:37:13 PM
Nu är ju Norrbotten och Lappland två skilda landskap dock.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: toddetoddelito skrivet 22 augusti 2021, 16:42:30 PM
Fast Lappland trafikeras av bl a Länstrafiken Norrbotten, och är en del av Region Norrbotten :P
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 30 augusti 2021, 08:50:01 AM
Hört om ev övertagande i november. Tydligen lite svårt att få till nya bussar.
Hoppas det blir tidigare. Väntar spänt på datum.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 30 augusti 2021, 12:00:24 PM
Ja, leveranstiden för dubbeldäckare är som sagt mer än ett år redan i vanliga fall. Speciellt om man vill ha VanHool eller nåt annat märke, och inte ta första bästa snabbyggda buss. Därtill har vi efterdyningarna av pandemin, samt den nuvarande bristen på halvledare som fått löpande bandet att stå stilla bl.a på Volvos personbilsfabriker.
Tar man över för tidigt, måste det bli att man använder Nobinas och Arrivas fordon i början.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 30 augusti 2021, 12:22:28 PM
Då får vi hoppas att de lagt dubbeldäckarplanerna för 670 åt sidan 😇
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 17 september 2021, 18:38:11 PM
Första trafikdagen för Transdev Norrtälje blir den 22 augusti 2022.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 17 september 2021, 19:06:07 PM
Och 6/11-22 är första trafikdag i norrort.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ulf Berlin skrivet 17 september 2021, 21:31:16 PM
Märkligt datum för ett övertagande,men det har väl med processen att göra?/Ulf
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 17 september 2021, 22:06:32 PM
15 april 2022 är för övrigt trafikstarten för Transdev på Roslagsbanan. Så har vi alla tre datum på samma ställe.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 18 september 2021, 14:17:02 PM
Vet vi något om fordonen förutom att man lovat Dubbeldäckare även på 670? gissar att också Norrtäljes elbussar följer med över?

VDL boggivagnarna har väl några år kvar att ge så dessa kanske transdev köper av Arriva?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 18 september 2021, 14:45:48 PM
Har man verkligen lovat dubbeldäckare på 670?
Köper man våra VDL, har man mycket jobb framför sig. De är 9 år, så kommer vara 10 vid övertagande.

Enda fördelen mef dubbeldäckare på 670 jag ser, är att de inte kan blanda in 178 i tjänsterna 😇
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 18 september 2021, 15:31:40 PM
Det finns inga krav eller löften vad jag förstått. Bara olika förslag till upplägg från anbudsgivarna till Trafikförvaltningen. Återstår att se hur allt blir i slutändan.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 18 september 2021, 16:47:08 PM
Har man verkligen lovat dubbeldäckare på 670?
Köper man våra VDL, har man mycket jobb framför sig. De är 9 år, så kommer vara 10 vid övertagande.

Enda fördelen mef dubbeldäckare på 670 jag ser, är att de inte kan blanda in 178 i tjänsterna 😇

Förstår inte varför dem skulle ändra sig om dubbeldäckare när dem gick ut med det förut, förutsättningarna kan väl inte ha ändrats nämnvärd, sen har man väl sett på 676 att dubbeldäckare är bättre reklam för bussen än låggolvade ledbussar.

För övrigt tillhör väl 178 Råsta eller är det Täby som kör den? borde vara Råsta då skulle Täby slippa ha blåbussar förutom till Vaxholm...
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 18 september 2021, 17:36:39 PM
178 körs av Täby. 676 har ett helt annat resandemönster än 670, så de är inte jämförbara. Sätter man dubbeldäckare på 670 måste man antingen förlänga körtiden markant eller göra nått åt t.ex 682 så den tar över det lokala åkandet. Förlängda körtider brukar inte ses som bra reklam för kollektivtrafiken.
Jag har också hört att dubbeldäckare är ett alternativ, men att det inte var bestämt.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 19 september 2021, 10:14:50 AM
Att flytta specifika linjer från en depå till en annan, eller från flera andra depåer till en enda, har ju gjorts förr. Så det kan man säkerligen göra igen. 677ans föregångare 807 kördes ju i stort sett enbart med bussar baserade i Uppsala och Rimbo före 2008, och 620+621 var ju delade mellan Åkersberga och Norrtälje innan 2011. Samtidigt rullade Rimbos bussar på Täbys lokallinjer varje vardag, samt på Roslagsbanan från Kårsta vid akuta strömavbrott, medan Vegorna från 676 hoppade in på enstaka 670:or.
Från och med övertagandet lär vi kunna få se betydligt fler mentala murar rivas, och depåerna återigen får köra linjer i angränsande trafikområden. Som det var förr. Tillbaka till rutinerna på dåvarande Busslinks 1990- och 2000-tal i mångt och mycket, kan man hoppas.

Eftersom det är olika datum för trafikstarterna lär det bli lite provande och experimenterande i början, och först efter tidtabellssiftet i början av januari 2023 får vi se större ändringar och meranvändning inom det nya stora trafikområdet. Dvs inte bara Täby och Norrtälje, utan även Vallentuna, Märsta och Upplands Väsby.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: igel skrivet 19 september 2021, 10:57:29 AM
Sedan har de mentala murarna väldigt mycket med vilket bolag som bedriver trafiken att göra. Ta ex. Arriva. De har haft trafiken i Norrort, Råsta och Ekerö i åtta år (i visa delar längre), men de delar i princip sätt inga linjer med varandra.
  Man hade ju kunnat tänka sig att Norrort körde några 176,177or som startade i Mörby Station, men så sker inte.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 19 september 2021, 11:10:24 AM
Kör inte norrort nått på 508 längre? Och tidigare körde vi ju vissa avgångar på 526, hette den väl. Men vet inte om den finns kvar.

Jag hoppas man kan dela, jag kör gärna nått varv på 676 eller 639 eller så.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 19 september 2021, 12:30:33 PM
Skillnaden mellan Arrivas olika områden och Täby/Norrtälje är att Roslagen varit ett enda relativt integrerat område i alla år, från SLO-tiden under mellankrigstiden, ända fram till 2011 då en helt ny gräns drogs upp mitt i trafikområdet.

Ända fram till Arrivas övertagande i Norrort hade t.ex Åkersberga en daglig norrgående 621 följt av en 637 till Grisslehamn eller Ellan, och därefter tillbaka, för att avsluta med en 620 eller 621 mot Åkersberga igen.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 19 september 2021, 13:21:35 PM
Jag tror inte att Arriva kommer vilja sälja eller att Transdev vill köpa efter denna utdragna process.
Eftersom Arriva är ensamma om att fullt äga fordonen (i SL-land) så kan ju inte SL heller kliva in emellan å säga att övertagande bör ske även fast ni inte vill.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 19 september 2021, 14:44:22 PM
Alla operatörer äger väl sina fordon själva idag? Trängselbussarna måste väl alla ha fasats ut numera?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 19 september 2021, 14:52:06 PM
Keolis leasar väl alla sina. Transdev leasar åtminstone VDL-bussarna som går i Vallentuna. Går ju att leasa även utan SL's inblandning.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 19 september 2021, 15:18:41 PM
Jag tror inte att Arriva kommer vilja sälja eller att Transdev vill köpa efter denna utdragna process.
Eftersom Arriva är ensamma om att fullt äga fordonen (i SL-land) så kan ju inte SL heller kliva in emellan å säga att övertagande bör ske även fast ni inte vill.

Processen har nog ingen betydelse, om Transdev ser att de finns begagnade bussar som förare och verkstad redan kan och som kan fås till ett bra pris så varför inte, och  varför skulle Arriva hellre sälja bussarna till Hölö för kilopris än till en köpare som troligen betalar lite bättre.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 19 september 2021, 17:23:22 PM
Jag tror ärligt talat processen ändå kan spela roll, att köpa från ett företag som fördröjt och skickat allt till varenda möjliga instans tror jag inte är något Transdev vill göra.
Den som lever får väl se som det heter.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 20 september 2021, 16:35:11 PM
Alla operatörer äger väl sina fordon själva idag? Trängselbussarna måste väl alla ha fasats ut numera?
Det finns fortfarande bussar som ägs av SL, trängselbussarna är några av dem.
Bussar med gas- eller etanoldrift är i flera fall ägda av SL, eller åtminstone var det så för några år sedan.
Utöver dessa är det som sagt en definitionsfråga då de flesta operatörer i SL-land leasar sina bussar från kommersiella aktörer, exempelvis finansbolag kopplade till olika banker.
En anledning till detta kan jag tänka mig är kapitalet som binds upp om man äger fordonen själv jämfört med att betala en fast summa pengar och slippa värdeminskning och kapitalkostnader.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 21 september 2021, 01:53:30 AM
Trängelförsöket var väl omkring 2004-2006? Jag kan inte tänka mig att många bussar levererade dessa år är tänkta att användas i kommande avtal som drar igång hösten 2022.
Inte heller känner jag till några äldre bussar med dylika specialbränslen tänkta för Täby/Norrtälje.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 21 september 2021, 16:47:50 PM
Nej de Trängselbussar som fortfarande finns kvar (ganska många faktiskt) lever på övertid och kommer inte överleva nya avtalet i SSV och NV.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 21 september 2021, 20:33:14 PM
Trängelförsöket var väl omkring 2004-2006? Jag kan inte tänka mig att många bussar levererade dessa år är tänkta att användas i kommande avtal som drar igång hösten 2022.
Inte heller känner jag till några äldre bussar med dylika specialbränslen tänkta för Täby/Norrtälje.
Nej, i Norrort och Norrtälje är det nog inte aktuellt med särskilt många övertaganden av bussar.
Hur är det med de sista B9:orna i Norrtälje, är de Nobinas eller SLs bussar?

I Söderort och Nacka-Värmdö är troligen en stor del av gasbussarna finansierade av SL och därför bundna till respektive område.
De levererades ju 2011 till trafikstarten av E19-avtalen, så de borde teoretiskt kunna klara några år in på de nya avtalen om man skulle vilja det.


Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 23 september 2021, 06:31:43 AM


Trängelförsöket var väl omkring 2004-2006? Jag kan inte tänka mig att många bussar levererade dessa år är tänkta att användas i kommande avtal som drar igång hösten 2022.

2005-2006. Hösten 2005 var en rolig tid med B9S överallt.

Var det inte 2023 det nya skulle börja? Upphandlingen, har den ens börjat?

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 23 september 2021, 06:50:48 AM
Norrort och Norrtälje börjar hösten 2022.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ted Selander skrivet 23 september 2021, 08:10:29 AM
Angående finansieringen av trängselbussarna. Ur en SL-rapport 2006 (länk till Docplayer, mycket annonser!) https://docplayer.se/2819075-Sls-insatser-i-stockholmsforsoket-effekter-pa-sl-trafiken-resenarernas-efterfragan-och-attityder.html (https://docplayer.se/2819075-Sls-insatser-i-stockholmsforsoket-effekter-pa-sl-trafiken-resenarernas-efterfragan-och-attityder.html)

Finansieringen av de nya bussarna
Finansieringen av de 197 nya bussarna för den utökade trafiken skedde i SLs regi efter sedvanlig upphandling och till förmånliga villkor. Den aktuella finansieringsupphandlingen vanns av Handelsbanken/Handelsbanken Finans. Finansieringsformen är finansiell leasing med landstingsborgen. Det innebär att Handelsbanken Finans äger bussarna och hyr ut dem till SLs dotterbolag SL Finans, som i sin tur hyr ut dem till trafikutövarna. Avtalen löper med rörlig ränta, som på sikt innebär bäst ekonomi. SL Finans har ett ansvar för att Handelsbanken Finans får betalt för bussarnas restvärde när hyresperioden avslutas.

Bild från premiärdagen 22/8 2005 (Margretelunds centrum).
(https://one-photo.tedsel.se/____gallery/images/0/8dd/a89/9aa/b43/408/374/19f/5c1/78f/9ce/2a8/b53/e6c.jpg_l.jpg?progressive&_1&webp)
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Per E skrivet 23 september 2021, 15:45:56 PM
Utöver denna föredömliga information kan läggas till att landstinget har fått full ersättning av staten för inköpet av de 197 bussarna enligt den överenskommelse som träffades inför försökte med Trängselskatt, där landstinget för övrigt inte var part.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 23 september 2021, 16:06:42 PM
De 197 bussarna införskaffades för trängselförsöket. Har SL finansierat eller varit part i anskaffningen av fler bussar efter det? Tänker på de som köptes till starten av Norrtälje/SSV m.fl.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 23 september 2021, 17:30:14 PM
Norrtälje nej.

SL har finansierat en mängd med Etanol och Gasbussar som har hyrts ut till trafikutövarna, är väl främst Keolis som har sådana idag.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 24 oktober 2021, 19:34:25 PM
Ingen som hör rykten om bussbeställningar? Norrtäljes bussar borde ju vara beställda mer eller mindre. Norrorts kanske likaså.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 11:28:29 AM
Det här var väl kanske lite oväntat. Hoppas de har bättre värme än våra B7:or har.

https://www.bussmagasinet.se/2021/11/transdev-lagger-stororder-hos-volvo-bussar/
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 11:36:40 AM
Utöver Volvo blir det även som förväntat VDL och MAN till Norrtälje, varav den sistnämnda kommer som ledvagn. Samt nya egna BYD-elbussar i Norrtälje tätort.
Förutom dubbeldäckarna lär det väl bli väldigt likt för Norrort, då trafikområdena i princip nu växer ihop igen.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 11:39:37 AM
Vi ska ju också ha dubbeldäckare till 670. Vi får väl hoppas att man köper MAN som håller lite högre kvalitet än våra idag.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 11:46:03 AM
Är dubbeldäckare på 670 officiellt bekräftat nu?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: virtual1 skrivet 04 november 2021, 11:49:30 AM
Ja, läs artikeln Micke =)
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: virtual1 skrivet 04 november 2021, 11:51:49 AM
"Vi ska ju också ha dubbeldäckare till 670. Vi får väl hoppas att man köper MAN som håller lite högre kvalitet än våra idag." - står ju att det blir Volvo DD där med...
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 11:54:19 AM
Ja, det får man väl säga. Står så här i: https://jobb.transdev.se/pages/nyhetsbrev-norrort?utm_campaign=page_423683_cta_7743586&utm_content=https%3A%2F%2Fjobb.transdev.se%2Fpages%2Fnorrort&utm_medium=cta-block&utm_source=teamtailor-page

Hoppas länken funkar.

Just det, står ju att även norrort ska få dubbeldäckare i artikeln.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 11:58:21 AM
"39 st dubbeldäckare för lokaltrafik och pendlingssträckor" i Bussmagasinet går ju att tolka som man vill. Redan under detta avtal har dubbeldäckarna regelbundet gått på ett antal andra linjer utöver 676, som 639, 677, samt delar av tätortstrafiken i Norrtälje före/efter 676--avgångar.
Att dubbeldäckare hamnar i Täby enligt ett magasin betyder ju inte 670 automatiskt, utan skulle kunna betyda 676-körning från Täbydepån.

Länken till Transdevs eget uttalande var däremot ett korrekt officiellt uttalande. Precis det jag frågade efter!  :)
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 04 november 2021, 12:02:17 PM
Fast Bussmagasinet skriver att Norrort också ska få 9700DD Ersa, svårt att tro Norrort får in DD bara för att köra avgångar på 676, så därmed är väl DD på 670 rätt enkelt att bekräfta.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 12:03:57 PM
Nu är det dock så att jag föredrar officiell information, och innan sånt kommit ut inte vill dra några förhastade slutsatser.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 12:08:35 PM
Dock känns 39 st lite få? 670 drar väl närmare 15-20 bussar i rusningen. Norrtälje lär väl behöva ännu fler.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 12:14:53 PM
Antalet dubbeldäckare i Norrtälje är väl 25. Kanske det även blir ordinarie ledvagnsförstärkning på 670, utöver Täbys 14 dubbeldäckare? Eller så räknar man med att 14 dubbeldäckare ska räcka till på 670, eftersom det krävs färre fordon i och med att de har fler sittplatser.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 04 november 2021, 12:23:04 PM
Inga elbussar i dessa nya avtal om jag tolkar det rätt? Känns lite förvånande eller så kommer det fler beställningar framöver att offentliggöras. De Nobina har i Norrtälje, tas de över av Transdev?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 12:30:22 PM
Vi har inte sittplatsgaranti på 670 idag, så även om det är färre sittplatser, får vi med fler resenärer i våra. Men visst kan man tänkas dra ner på antalet avgångar. Vi har 10 blå i Vaxholm, vet inte hur många Täby kör med. Och huruvida man kan få ner om man kör linjerena tjänster, vilket Täby väl inte gör. Men det blir ju ingen vagnreserv.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 12:43:09 PM
Det blir till att börja med samma antal elbussar i nya avtalet som idag. Dvs i tätortstrafiken i Norrtälje. Även dessa BYD, men en nyare variant med lite olika saker som skiljer dem. På andra håll, som i Täby, får vi se vad man får för sig att införa under avtalets gång. Elbussarna i Norrtälje infördes ju mot slutet av nuvarande avtal, och fanns inte med i beräkningarna i början.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Knallhatt skrivet 04 november 2021, 13:05:08 PM
https://www.mynewsdesk.com/se/transdev/pressreleases/drygt-300-nya-fossilfria-bussar-till-norra-stockholm-och-norrtaelje-under-2022-3140845 (https://www.mynewsdesk.com/se/transdev/pressreleases/drygt-300-nya-fossilfria-bussar-till-norra-stockholm-och-norrtaelje-under-2022-3140845)

Drygt 300 bussar varav:
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 13:07:50 PM
Hur många bussar har Norrtälje idag? Norrort har väl runt 250. Medelåldern verkar bli rätt låg?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: virtual1 skrivet 04 november 2021, 13:10:21 PM
Känns ju skönt att man på transdev har full koll på vad man ska köra.. ;-) " linje 670 mellan Stockholm och Vallentuna får dubbeldäckare."
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 15:51:36 PM
Det blir även ett okänt antal begagnade VDL boggi från omkring 2018 års modell, som inte nämndes i pressmeddelandet. Men som har meddelats på informationsträffar.

Jag får det till 97 bussar i trafikområde Norrtälje i nutid, men detta är från innan de senaste förflyttningarna av nya Scanior från och äldre Scanior till trafikområdet. Så det kan vara en annan summa idag. Samt reservation för felräkning.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: virtual1 skrivet 04 november 2021, 16:03:16 PM
Ursprunget till VDL-boggina??? Knappast från nån trafik i Sverige va om de är från 2018?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 17:09:25 PM
Sen tillkommer ju Vallentuna grus's bussar. Eftersom det blir lite anropsstyrt där, är det svårt att veta vad de räknat med. Men om det är drygt 100 i Norrtälje och drygt 240 i Norrort, blir det ca 340. 320 nya bussar beställda.
Vi kommer behöva endel korta med, om man inte tar in Vallentunas VDL. Om de nu är tillåtna på Bogesund.
Det här är intressant!
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 04 november 2021, 17:31:55 PM
. Redan under detta avtal har dubbeldäckarna regelbundet gått på ett antal andra linjer utöver 676, som 639, 677,


Det har Jag aldrig sett själv mer än typ stadsbussen till bussgaraget..
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 04 november 2021, 17:34:44 PM
Känns ju skönt att man på transdev har full koll på vad man ska köra.. ;-) " linje 670 mellan Stockholm och Vallentuna får dubbeldäckare."

Om du inte har läst fel så har man i så fall rättat i texten.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 04 november 2021, 17:35:58 PM
Ursprunget till VDL-boggina??? Knappast från nån trafik i Sverige va om de är från 2018?

Umeå?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 17:58:58 PM
Det gäller att bo, arbeta och/eller vistas i området regelbundet för att se sånt. Inte ens fotograferna i Uppsala brukar hinna med att upptäcka allt udda som körts på 677 de senaste tio åren.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: jocke skrivet 04 november 2021, 18:08:08 PM
677 i uppsala är de ju allt möjligt på, B9, Boogie ja allt möjligt
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 04 november 2021, 18:22:27 PM
Läser man länken jag lade in, så står det fortfarande att 670 går mellan Stockholm och Vallentuna. Jag har faktiskt mailat och påpekat det, får se när/om de ändrar.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 04 november 2021, 18:52:45 PM
Transdev har numera en del VDL 2018 som kommer från Björks. Blir inte de övertaliga när Keolis tar över Uppland eller de finns inte där?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 04 november 2021, 19:11:53 PM
Kan det inte vara VDL från Märsta som avses flyttas? dessa är väl från 2018-2019 nånting?

Kommer det bli dubbeldäckare även på 677?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 04 november 2021, 19:21:17 PM
Ersa skrev just "VDL Boggi" om det inte är en felsägning går det inte ihop då Märstas är kortvagnar (4x2) vad man än vill säga pga deras längd osv.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 04 november 2021, 19:24:53 PM
aah, just det... nej då är det nog inte dem
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 04 november 2021, 19:25:26 PM
Transdev har numera en del VDL 2018 som kommer från Björks. Blir inte de övertaliga när Keolis tar över Uppland eller de finns inte där?
Dom som Transdev kör med i Enköping/Bålsta (fd Björks samt Arriva) är från 2012 samt 2013
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ebermark skrivet 04 november 2021, 20:06:27 PM
Finns sex stycken VDL-boggi årsmodell 2017 i Finspång som blir övertaliga i juni 2022. Även dessa ursprungligen från Björks.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 04 november 2021, 20:28:16 PM
Ska faktiskt vara just boggi och "omkring 2018" enligt informationen som gått ut. Men mer har jag inte frågat någon om.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 05 november 2021, 07:39:42 AM
Bussmagasinet tog bort artikeln om MAN-inköpet. Konstigt.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 05 november 2021, 11:51:35 AM
I den här tråden har ingen artikel med MAN-inköp länkats till?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 05 november 2021, 12:40:48 PM
Inlägg #152 i dena tråd säger att 120 MAN bussar ska skaffas med länk till info från Transdev.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 05 november 2021, 13:15:35 PM
Jo men om du läser Buskörares svar så pratas det om en Bussmagasinet artikel om MAN Inköp, här har det bara länkats till en artikel om Volvo inköp därifrån...
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 05 november 2021, 14:16:13 PM
Att det inte länkats här, betyder inte att den inte funnits. Troligen har fler än jag sett den, därav mitt konstaterande.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 05 november 2021, 14:19:21 PM
Visst är det så, tänkte bara att ett sånt påstående skrivs i denna tråd för att påpeka att något som funnits här tidigare inte finns längre.
Men då antog jag väl fel.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Bussmicke skrivet 05 november 2021, 18:02:09 PM
Läser man länken jag lade in, så står det fortfarande att 670 går mellan Stockholm och Vallentuna. Jag har faktiskt mailat och påpekat det, får se när/om de ändrar.

HIttar inte detta så det måste vara ändrat.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 05 november 2021, 18:09:42 PM
Japp, nu är det ändrat. Bra, bra!
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 08 november 2021, 10:17:21 AM
Nu finns en ny artikel om 120 MAN till Norrort och Norrtälje

https://www.bussmagasinet.se/2021/11/drygt-120-man-till-transdev-i-storstockholm/
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 08 november 2021, 18:00:30 PM
Så vad kan vi sammanfatta hittills?

120 MAN ledbussar modell 19C, är detta låggolvbussar eller lågentre?
200 Volvo varav 39 dubbeldäckare, alltså 161 8900? både 12 och 15 meter?

det blir totalt 320 bussar, hur många har dessa områden idag?

(har rättat skrev 191, nu rättat till 161...)
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 08 november 2021, 18:05:33 PM
Norrort har drygt 240 tror jag. 240-250 nånting. Norrtälje hade troligen runt 100 enligt tidigare inlägg. Så ca 340-350 då.
Ganska hög procent nytt, blir det.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Walter skrivet 08 november 2021, 18:44:32 PM
Får lägga till några VDL också enligt tidigare inlägg.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: homer skrivet 08 november 2021, 19:22:30 PM
320 nya, några VDL, sen några elbussar till Norrtälje också? då borde vi vara uppe i den totala summan runt 340?

är de 5 elbussar idag? så cirka 15 begagnade VDL?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: buskörare skrivet 29 december 2021, 11:28:02 AM
Undrar hur det kommer sig att man nästan inte alls satsat på elbussar i dessa 2 upphandlingar? Gällande Nacka/Värmdö slog man ju på stort, vad jag hört på radio.
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Buzzlover skrivet 29 december 2021, 14:40:54 PM
Får jag gissa så skrev man nog kraven för dessa upphandlingar strax innan N/V och SSV där dom sistnämnda som du även skrev har en storsatsning på elbussar.
Men ja, det är intressant att man inte ens lagt in ett krav för en liten andel elbussar med tanke på att Märsta innehöll kravet.
Dom kanske tyckte att dom Elbussar som rullar i Norrtälje (som blir kvar) som också kommer bli lite fler räckte?
Titel: SV: Grönt ljus i Kammarrätten för Transdevs trafikstart i Roslagen och Norrort 2022
Skrivet av: Ersa skrivet 30 december 2021, 13:31:15 PM
Dagens elbussar i Norrtälje ingick inte heller i upphandlingen inför 2011 års trafikstart, utan kom till långt senare. Dagens individer blir inte kvar i Norrtälje, utan Transdev kommer att ta dit egna helt nya. Det finns således inget som hindrar att det kommer elbussar på kortare linjer i t.ex Danderyd eller Vallentuna någon gång mitt under nästa avtalsperiod.