Parkera vid busshållplats?

Startat av Joachim Wansölin, 08 augusti 2013, 14:04:01 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Joachim WansölinSå här ser det ut på gatan hemma hos mig. Har länge funderat på hur man egentligen får parkera här. Måndag,tisdag, torsdag och fredag 8-16 är det ju glasklart stoppförbud. Men onsdagar och övrig tid? Får man parkera vid hållplatsskylten? Trafikförordningen kan jag inte tolka på annat sätt än att det är förbjudet, men både jag och mina grannar parkerar här och ingen får böter vad jag vet. Åtminstonde efter 16 på vardagar och på helger. Mitt på dan på onsdagar är jag oftast på jobbet, så då vet jag inte riktigt.

Om man nu får parkera här på onsdagar, hur gör bussen då?

Citat från: Trafikförordning (1998:1276)54 § På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats.


Ted Selander

Kan stoppförbudet vara på en gata där linje 469 inte trafikerar efter kl 16?
Onsdagsskylten förstår jag inget av.

Med hjälp av gatunamnet kan man söka sig fram till ev. lokala trafikföreskrifter här:https://rdt.vv.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

Joachim Wansölin

#2
Citat från: Ted S skrivet 08 augusti 2013, 14:30:07 PM
Kan stoppförbudet vara på en gata där linje 469 inte trafikerar efter kl 16?

Jo, precis, så efter 16 är det egentligen inget problem.

Citat från: Ted SMed hjälp av gatunamnet kan man söka sig fram till ev. lokala trafikföreskrifter här:https://rdt.vv.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

(Ändrad text, gick visst inte att länka) Hittade föreskriften som skyltningen bygger på, den heter 0182 2011:00043, men den behandlar inte hur man ska bete sig vid busshållplatsen.

JDS

Skylten "P Onsdag" sammanhänger med att det på onsdagar är parkeringsförbud på andra sidan gatan (städdag).

Obs att stoppförbudet gäller till nästa korsning om inget annat anges. På kvällar och helger gäller inte stoppförbudsskylten men fortfarande gäller ju reglerna för busshållplats. Att ingen får böter beror väl på att Nacka kommun har en mycket blygsam kommunal parkeringsövervakning. Busstidtabellen har ingen betydelse i sammanhanget.

Intentionen med skyltningen är uppenbarligen att visa att det är stoppförbud längs hela gatan angivna tider utom onsdagar, då parkering är tillåten hela dagen, dock inte på själva busshållplatsen som liksom kommer till ovanpå alltsammans.

Vad som sen händer om någon parkerar på busshållplatsen på en onsdag och det blir rättssak är en annan historia, kanske tycker man att skyltningen är för otydlig, kanske tycker man att den är tillräckligt tydlig.

Adrian Langemar

Som man ser i bilden finns det en skylt som visar att stoppförbudet upphör längre fram. Tolkar detta som att bussen stannar längre fram än hållplatsskylten. Fast det går ju inte på onsdagar.

JDS

Citat från: Adrian Langemar skrivet 09 augusti 2013, 06:38:47 AM
Som man ser i bilden finns det en skylt som visar att stoppförbudet upphör längre fram. Tolkar detta som att bussen stannar längre fram än hållplatsskylten. Fast det går ju inte på onsdagar.

Nej, den vita fyrkantiga skylten är inte slutet på stoppförbudet utan det är ett märke som markerar gränsen för ett område med parkeringsförbud på tomten framför huset där.

(Slutet på ett stoppförbud längs kanten på en gata markeras, i förekommande fall, med en svart nedåtriktad pil på ett gult vägmärke med röd kant. I detta fall fortsätter dock stoppförbudet fram till korsningen med Becksjudarvägen typ hundra meter längre ner längs gatan.)

Taunusch

Citat från: Joachim Wansölin skrivet 08 augusti 2013, 14:04:01 PM


Så här ser det ut på gatan hemma hos mig. Har länge funderat på hur man egentligen får parkera här. Måndag,tisdag, torsdag och fredag 8-16 är det ju glasklart stoppförbud. Men onsdagar och övrig tid? Får man parkera vid hållplatsskylten? Trafikförordningen kan jag inte tolka på annat sätt än att det är förbjudet, men både jag och mina grannar parkerar här och ingen får böter vad jag vet. Åtminstonde efter 16 på vardagar och på helger. Mitt på dan på onsdagar är jag oftast på jobbet, så då vet jag inte riktigt.

Om man nu får parkera här på onsdagar, hur gör bussen då?

Busshållplatsen gäller alltid. Trafikförordningen gäller i det här fallet före den lokala trafikföreskriften.

Det skulle för övrigt vara lite problematiskt att tidsbegränsa en busshållplats eftersom den inte skyltas med vägmärken.

Nico

Citat från: Taunusch skrivet 10 augusti 2013, 06:37:54 AM
Busshållplatsen gäller alltid. Trafikförordningen gäller i det här fallet före den lokala trafikföreskriften.

Det skulle för övrigt vara lite problematiskt att tidsbegränsa en busshållplats eftersom den inte skyltas med vägmärken.

Korrekt, det finns inga tidsbegränsade busshållplatser även om de i sig kanske bara utnyttjas del av dygn!

Det är då sedan skyltningen som är fel här och skylt C39 borde snarare ha (om den nu ens behövs) en tilläggstavla med lydelsen 'Gäller ej fordon i linjetrafik' alternativt 'Gäller ej SL-fordon'. Sedan gäller de allmänna föreskrifterna om att man får stanna med en bil för på- och avstigning så länge man inte hindrar och dessa regler gäller ju då  20 meter före och 5 meter efter (mätt från stolpen med topptavlan alternativt framkant på kuren om stolpe saknas) hållplatsen. 

Nu vet jag inte om felparkerade bilar är ett stort problem för linje 469, men i så fall är det nog så att den trafiktekniskt ansvarige hos Keolis får höra av sig till Nacka kommun och se till att de åtgärdar skyltningen. Bäst och tydligast brukar vara att få kantstenen målad.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

JDS

Alltså, om du ifrågasätter stopppförbudet där har du nog inte kört bil i Finntorp... 8) Obs att som sagt gäller det hela gatan, inte bara hållplatsen. Att en buss får stanna vid en busshållplats tycker jag är rätt självklart, fast det framgår kanske något annat av föreskrifterna.

Nico

Grejen är som sagt att hela skyltningen verkar vara totalt fel på denna plats. Den är dock på intet vis unik. 

Lite grovt förenklat kan man sedan säga att en skylt gäller bara till dess den upphävs av något annat... vilket kan vara en annan skyltning, en vägkorsning osv. I det här fallet gäller egentligen bara skylten om förbud att stanna/parkera bara fram till hållplatsen. Egentligen borde det komma en ny skylt efter det om förbudet fortfarande gäller.

Tyvärr finns det massvis med ställen, speciellt i glest trafikerade ytterområden, där skyltningen skulle behöva ses över. Tyvärr är dock många kommuner av förklarliga skäl inte så pigga på det då det kostar en del pengar. I det här fallet verkar det ju heller inte medföra några direkta problem.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Taunusch

Citat från: Nico skrivet 10 augusti 2013, 18:12:36 PM
Grejen är som sagt att hela skyltningen verkar vara totalt fel på denna plats. Den är dock på intet vis unik. 

Lite grovt förenklat kan man sedan säga att en skylt gäller bara till dess den upphävs av något annat... vilket kan vara en annan skyltning, en vägkorsning osv. I det här fallet gäller egentligen bara skylten om förbud att stanna/parkera bara fram till hållplatsen. Egentligen borde det komma en ny skylt efter det om förbudet fortfarande gäller.

Tyvärr finns det massvis med ställen, speciellt i glest trafikerade ytterområden, där skyltningen skulle behöva ses över. Tyvärr är dock många kommuner av förklarliga skäl inte så pigga på det då det kostar en del pengar. I det här fallet verkar det ju heller inte medföra några direkta problem.

Ett vägmärke gäller till nästa korsning, slutmärke eller annat vägmärke (utan tilläggstavla med avståndsangivelse eller generell innebörd av sträcka). En busshållplats är en bestämd sträcka (25 meter) och bryter inte tidigare skyltning utan den fortsätter gälla efter hållplatsen.

Tyvärr är det ganska vanligt med vägmärken som inte stämmer med varken hur det ska skyltas och tyvärr inte heller med den lokala trafikföreskriften. Felaktigheter förekommer oavsett väghållare och på parkeringsplatser på så väl gatu- som tomtmark. Vissa är värre än andra men i detta fall så tror inte jag att polismyndigheten skulle skriva av några parkeringsanmärkningar om någon lämnade in bestridande. Jag vet inte om det finns någon vägledande dom kring detta. Dock vore det ändå bättre att placera stolpen fem meter efter hållplatsstolpen. Hållplatssträckan är i princip ett stannaförbud utom för på-/avstigning som inte hindrar linjetrafiken utom vid på-/avstigning för rörelsehindrade vilka även får stanna för på-/avstigning på ett stannaförbud enligt lokal trafikföreskrift.

Nico

Citat från: Taunusch skrivet 10 augusti 2013, 19:13:09 PM
Ett vägmärke gäller till nästa korsning, slutmärke eller annat vägmärke (utan tilläggstavla med avståndsangivelse eller generell innebörd av sträcka). En busshållplats är en bestämd sträcka (25 meter) och bryter inte tidigare skyltning utan den fortsätter gälla efter hållplatsen.

Alla kommuner är inte överens med dig där. Vet att bl.a. vissa kommuner i Stockholms län har en annan syn då man anser att även busshållplats anger slut på tidigare förhållanden. Det är dock enligt deras respektive lokala trafikföreskrifter.

Oavsett vad så är detta nog en fråga som skulle behöva ses över rent allmänt då regler och föreskrifter i många fall är från anno dazumal. För egen del så skulle jag faktiskt inte vara främmande för ett eget vägmärke som anger busshållplats och med innebörden att 25 meter framåt är det busshållplats och därmed råder förbud att parkera.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Taunusch

Citat från: Nico skrivet 10 augusti 2013, 19:22:18 PM
Alla kommuner är inte överens med dig där. Vet att bl.a. vissa kommuner i Stockholms län har en annan syn då man anser att även busshållplats anger slut på tidigare förhållanden. Det är dock enligt deras respektive lokala trafikföreskrifter.

Oavsett vad så är detta nog en fråga som skulle behöva ses över rent allmänt då regler och föreskrifter i många fall är från anno dazumal. För egen del så skulle jag faktiskt inte vara främmande för ett eget vägmärke som anger busshållplats och med innebörden att 25 meter framåt är det busshållplats och därmed råder förbud att parkera.

Läste på lite mer och får backa lite på vad jag skrivit förut.

En busshållplats kan märkas ut med vägmärket E22. Då gäller förbudet 20 meter innan och fem meter efter vägmärket. I så fall kan det tydligen kompletteras med en tilläggstavla med tidsangivelser om jag förstår vägmärkesförordningen rätt. Lär vara en hyfsat ovanlig lösning, jag har i alla fall aldrig sett det. I min kommun vet jag för övrigt bara om en hållplats som är utmärkt med E22. I övriga fall är det topptavla eller väderskydd som gäller. Varför just den blivit utmärkt på detta sätt är också oklart.

Nico

Kan knappast säga att jag heller är tvärsäker i alla lägen och då jobbar jag ändå delvis direkt med denna typ av saker numera. Det är som sagt en djungel med massvis med gamla, otydliga och delvis obsoleta regler. Mycket skulle verkligen behöva ses över. 

Även skylt E22 är en sådan luddig uddagrej. Den står visserligen utsatt som "Busshållplats" men används nog oftare för att markera parkering för buss och annat liknande. Man skulle snarare behöva ett tydligt och unikt förbudsmärke än ett anvisningsmärke.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

New_options

Citat från: Nico skrivet 10 augusti 2013, 11:10:03 AM
Korrekt, det finns inga tidsbegränsade busshållplatser även om de i sig kanske bara utnyttjas del av dygn!

Det är då sedan skyltningen som är fel här och skylt C39 borde snarare ha (om den nu ens behövs) en tilläggstavla med lydelsen 'Gäller ej fordon i linjetrafik' alternativt 'Gäller ej SL-fordon'. Sedan gäller de allmänna föreskrifterna om att man får stanna med en bil för på- och avstigning så länge man inte hindrar och dessa regler gäller ju då  20 meter före och 5 meter efter (mätt från stolpen med topptavlan alternativt framkant på kuren om stolpe saknas) hållplatsen. 

Fast visst är det 12 meter före som gäller?