Allmänna bussforum > Busstrafik

Regler för medtagande av barnvagn etc.

<< < (6/6)

Maven:
När framdörrarna stängdes så gick det att över en natt kräva att resenärer ska ha giltig startad biljett vid påstigning. Det är väldigt märkligt att detta nu gäller samtliga resenärer UTOM barnvagnsförare, de åker fortfarande gratis, trots att förutsättningarna nu är desamma för samtliga resenärer. Om SL anser att den nuvarande ordningen är acceptabel, så borde den fungera för barnvagnsförare även under tider när framdörrarna är öppna.


Under en pandemi borde det finnas ännu mindre anledning att ekonomiskt gynna den som tar med barnvagn jämfört med den som inte gör det, eftersom det innebär större risk för trängsel när övriga ståpassagerare har mindre utrymme att sprida ut sig.

buskörare:
Eftersom det "normala" inom SL är att biljett inte bara ska finnas utan även blippas. Och nej, SL är knappast nöjda med det sättet vi har nu när framdörrarna är stängda. De har bara inget val.

BSB101:
Att kräva att någon ska betala/blippa utan att erbjuda en acceptabel betallösning/blipplösning borde vara oskäligt. Finns det några pågående rättsfall mot SLkring detta?

Maven:
Det vore intressant. Problemet är väl att de som drabbas hårdast av att inte kunna betala på bussen också är de som saknar resurser och kompetens för att driva ett rättsligt ärende.
Ett privat företag kan givetvis göra det hur krångligt de vill för sina kunder. Trafikhuvudmännen är däremot offentliga förvaltningar eller bolag. Resenärerna har redan betalat halva biljettkostnaden genom skatten. Kommunerna lägger stora belopp på mark och anläggningsarbeten för sina och grannkommunernas invånares resor. Resenärerna har inrättat sitt dagliga liv, bilinnehav m.m. utefter tillgången på kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken upplevs som opålitlig ligger det nära att byta till bil, och då kan det ta en generation att vinna tillbaka resenärerna.
Problemet är ju alltså mycket större än att sällanresenärer inte kan blippa sitt kort på bussen. En daglig månadskortsresenär som inte bor på gångavstånd från spårtrafik kan inte heller starta biljettens giltighetstid.
Att flytta biljettläsarna till bakdörren är knappast raketvetenskap utan handlar om några meter kabel. Man har snart haft två år på sig.

Bältes-Assar:
… Och därför bör man alltså avskaffa gratisresorna för barnvagnsresenärer, så att det blir mer rättvist?!? Ursäkta sig:n Maven, men jag tycker att du konstruerar ett problem där som egentligen inte finns.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[*] Föregående sida

Gå till fullversion