Buss-Snack

Allmänna bussforum => Busstrafik => Ämnet startat av: homer skrivet 18 januari 2022, 21:54:01 PM

Titel: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: homer skrivet 18 januari 2022, 21:54:01 PM
Väldigt många av mina kollegor pratar sig varma om den gamla goda tiden när SL körde trafiken själva, allt var bättre, tyvärr kom jag in i branschen några år senare så fick aldrig uppleva denna guldålder. Även idag önskar väldigt många av mina kollegor som är lite halvt insatta i upphandlingar och busstrafik om att allt skulle bli så extremt mycket bättre om SL tog över trafiken själva och många hänvisar till att Örebro har gjort det....


Så hur blev det? är de som insändaren skriver? och vad beror de på? kan det vara  av Coronaläget som gjort att biljettintäkter minskat eller har det bara med att kostnadsläget blivit dyrare p g a trafik i "egen regi"?

https://www.dt.se/2022-01-18/busstrafik-i-egen-regi-blev-ett-drapslag-i-grannlanet?fbclid=IwAR27rdslFayk4wW6rzyjFmy1nSCyxJ8F7YLqWNjrBRbQ3a1RQSteTugCLCw

Citera
I Örebro län övergick man till trafik i egen regi 2019. Sen dess har man kunnat läsa att enbart stadstrafiken inne i Örebro blivit 20 miljoner dyrare per år.

Citera
För oss som reser i landsbygdstrafiken var den första påtagliga förändringen att de nya ”egen regi”-bussarna har en betydligt lägre standard än de tidigare.

Citera
det stora dråpslaget kom nu i december då man av budgetskäl måste dra in ett stort antal linjer och lämna delar av landsbygden helt utan busstrafik.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Maven skrivet 18 januari 2022, 22:55:18 PM
Det finns ju alltid, oavsett sammanhang, en grupp som lyfter fram hur mycket bättre de anser att det var förr. Helst så långt bak i tiden att påståendena är svåra att belägga med fakta.
Det är ju knappast så att det offentliga är känt som den mest attraktiva arbetsgivaren i andra sammanhang, varken avseende lön eller andra villkor. Blir trafikproduktionen dessutom så mycket dyrare att man måste minska på trafiken så blir det ju dessutom färre arbetstillfällen.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: HB skrivet 18 januari 2022, 23:13:03 PM
Här nedan kan du läsa mer om fördyringarna som skett i Örebro när det offentliga tog över i egen regi.

http://www.bussbranschen.se/genomforda-projekt/#projekt11
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Ersa skrivet 19 januari 2022, 04:23:51 AM
Eftersom man alltid kört i egen regi i Västmanlands län samt Luleå tätort, kan man ju även ställa frågan om det då alltid varit dyrt, dålig standard och låg kundnöjdhet på dessa ställen.
Enligt rapporten ovan står det ju tydligt att den tagits fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag är finansierad av BR, vilket kanske inte gör den helt neutral, utan att det kanske finns vissa intressen bakom.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Walter skrivet 19 januari 2022, 09:18:58 AM
Allt beror såklart på hur man ställer frågorna och vilka fårgor man ställer och delar man vill peka på. Västmanland m.fl kan säkert visa på att det är bra ur deras synvinkel

Dock finns det en stor skillnad enligt mig och det är att för Örebro finns det jämförbarhet i närtid för kostnader, nöjdhet etc. För dem som aldrig upphandlat är det en svårare bevisbörda att visa på att det är effektivare i egen regi.

Sen är det också för mig frågan med vem som betalar. I upphandlad trafik tar entreprenören en risk. Offentlig regi kan alltid få påfyllnad från kommunens eller regionens kassa.

Upphandling eller offentlig regi är oftast en politisk fråga och vi kommer nog alltid se att det sköts olika på grund av hur styret ser och sett ut i respektive område.

Min åsikt är att offentliga aktörer åtminstone ska hålla sig inom sitt eget geografiska område, annars blir det ännu skevare kring ekonomin där skattebetalare i en kommun/region får bekosta underskott i trafiken i en annan kommun.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Sundås skrivet 19 januari 2022, 09:27:52 AM
Min åsikt är att offentliga aktörer åtminstone ska hålla sig inom sitt eget geografiska område, annars blir det ännu skevare kring ekonomin där skattebetalare i en kommun/region får bekosta underskott i trafiken i en annan kommun.

Håller med om detta. Det blir en märklig situation annars. Ett tydligt exempel i närtid är rimligen Lysekils Busstrafik som köptes upp av kommunalägda Uddevalla Omnibus, vilket gör att skattebetalarna i Uddevalla genom ett kommunalägt bolag nu bedriver busstrafik i Vetlanda.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 09:54:22 AM
Håller med om detta. Det blir en märklig situation annars. Ett tydligt exempel i närtid är rimligen Lysekils Busstrafik som köptes upp av kommunalägda Uddevalla Omnibus, vilket gör att skattebetalarna i Uddevalla genom ett kommunalägt bolag nu bedriver busstrafik i Vetlanda.

Här verkar väl dock Uddevalla Omnibus på en konkurrensutsatt marknad även själva, tråkigt kan det ju vara om trafiken i Vta "vunnits" till ett lägre pris än vad som varit fallet om man inte haft skatteunderstöd bakom sig, d.vs om skattebetalarna i Uddevalla finansierar en förlustaffär, är trafiken däremot en vinstlott så är det ju bara att gratulera.

Jag tycker dock att det ser ännu värre ut när Kommunala bolag som har monopol på trafiken inom den egna kommunen sedan vinner trafik utanför kommunens gränser inkl kommersiell beställningstrafik och där man i teorin kan påverka intäkterna i egentrafiken för att överföra ett överskott till en förlustbringande utomkommunal verksamhet.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 19 januari 2022, 10:07:05 AM
Här nedan kan du läsa mer om fördyringarna som skett i Örebro när det offentliga tog över i egen regi.

http://www.bussbranschen.se/genomforda-projekt/#projekt11

Som jag nämnde till den inblandade konsulten i detta projekt när det presenterades, att resultatet skulle visa att det blev dyrare i egen regi var väl ingen högoddsare, däremot att det faktiskt blev så pass mycket dyrare som rapporten visar var mer oväntat. Nu känns det som att rapportens siffror kanske t.om är i underkant med tanke på den verklighet som visat sig.

Om vi helt undantar själva personalen så finns det väldigt många anledningar till att ett företag specialiserat på just Kollektivtrafik kan driva verksamheten billigare än vad en kommun/landsting etc. kan.

Vi kan bara lyfta en sådan fråga som inköp av bussar, Svealandstrafiken är väldigt begränsade här, lagen om offentlig upphandling måste följas vilket innebär stora begränsningar hur och vad och framförallt när man kan köpa de bussar som behövs, en kommersiell aktör kan förhandla fram ett bra pris på just den modell man kommit fram till passar till trafiken, behöver man akut köpa in nya eller beg bussar inför en trafikutökning eller efter ett haveri kan man göra det direkt.
Även om landstinget ibland "kan" nå finansiering till en något lägre kostnad ibland så väger det sällan upp alla nackdelar och absolut inte gentemot en stor landstäckande aktör.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Ersa skrivet 19 januari 2022, 11:42:47 AM
Jag skulle vilja veta hur läget i Örebro län ser ut jämfört med Västmanlands län. Är verksamheten precis lika dyr där, eller billigare? Därefter kan man väl jämföra Örebro och Västmanland med de liknande och angränsande länen Södermanland och Dalarna som upphandlar. Det är ju först då man gör en långsiktig (coronafri) utvärdering av flera angränsande län man kan få ett tydligare resultat. Ännu bättre blir det om man kan se på saken fritt från ideologier och egenintressen från vissa branscher.

Att ett kommunägt företag inte ska lägga sig i upphandlade verksamheter i grannkommuner samt på regionnivå torde vara självklart. Å andra sidan är det ju helt okej idag att tyska, franska och norska staten bedriver verksamhet utanför sina stater, via hel- och delägda företag.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Resenären skrivet 19 januari 2022, 11:44:55 AM
Visst spelar ägare roll oavsett om det är privata eller offentliga eller andra ägare.

Däremot är ledarskap och organisation viktigare framgångsfaktorer.

LLT kommer alltid högt i kundundersökningar - främst den stora Kollektivtrafikbaromentern som görs i hela branschen. Här kommer LLT alltid "topp-tre" vissa gånger har så mycket som 88 % av de tillfrågade kunderna uppskattat produkten och någon gång så mycket som 78 % av tillfrågade invånare.

Jag tror det dels beror på att LLT har en organisation där styrelseordförande och VD hämtar kaffe i samma lokal som bussförarna - det är kort mellan beslut, ansvar och verklighet både i huvudmannaperspektivet och utförarperspektivet.

I Örebro upplever jag det mest ideologiskt. Man gör ju inget åt att skapa närhet, man har ju bara en operatör som man råkar äga men i övrigt inte hanterar på något nytt sätt.

Jag satt i styrelsen för dåvarande Länstrafiken i T-län då man avyttrade eller snarare fusionerade dåvarande T-buss med SLT och senare LiTA och skapade Näckrosbuss. Då var man inte först ut utan gjorde medvetna val att försöka skapa en långsiktigt fungerande marknad. Idag väljer man att var först ut med att köpa in sig i ett bussbolag som - med mina ögon - varken är tillräckligt nära sina kunder eller tillräckligt stort....
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 19 januari 2022, 11:53:00 AM
Den där rapporten skall nog tas med en rejäl nypa salt. För det första är den inte fullständig eller jämförbar över tid, för det andra är den naturligtvis starkt färgad av intressen som känner stor oro inför framtiden över risken att förlora affärsverksamhet till förmån för egenregidrift.

I Örebro har ett återtagande av kollektivtrafiken i egen regi diskuterats under en lång följd av år med anledning av dyra upphandlingar, allt sämre konkurrens, stora kvalitetsbrister hos trafikbolagen och låg kundnöjdhet. Beslutet om återtagandet kom alltså inte från en blå himmel, utan snarare tvärtom! BR's kritik mot Örebroregionens beslut är inte överraskande. Inte heller att den s k "skuggupphandlingen" påvisade lägre kostnader. Men faktum är att den saknar allför många vitala delar för att kunna bemötas som trovärdig. Den årliga kollektivtrafikbarometern påvisar tydligt de brister som Örebroregionen argumenterat för, och där det är ställt utom allt rimligt tvivel att egenregiaktörerna placerar sig högst vid mätningar kring t ex kundnöjdhetsindex.

Dessutom har inte all trafik hunnit tas över än, där det sista anbudsupphandlade avtalet löper fram till och med 2026. Därmed är det i nuläget mycket svårt att kunna beräkna synergieffekter vid ett genomförande fullt ut. Eller att kunna bedöma kollektivtrafikens totalkostnader över tid. I det här fallet har också Coronapandemin ställt till det rejält - för samtliga i samhället. Inte heller kollektivtrafiken har kompenserats fullt ut av staten för intäktsförlusterna under 2020 och 2021. Det är alltså inte enbart "egen-regiaktörerna" som tvingas minska utbudet genom att först och främst dra in på de mest olönsamma linjerna.

Kostnader för kollektivtrafik handlar inte enbart om upphandlingar och själva driften, utan i lika hög grad om andra samhällsfunktioner som påverkas. Upphandlingar är kostsamma, inte minst för den juridiska byråkrati som krävs, men även i samband med stadsplanering, byggprojekt och liknande som ofta kräver avtalsförhandlingar med trafikbolagen. Annat som påverkar dramatiskt är personalkostnader, (läs personalomsättning). Här är kulmen inte nådd ännu. Medelåldern är hög inom kollektivtrafiken och en överväldigande majoritet av unga som vill in i transportbranschen väljer istället åkerinäringen. Ironiskt nog kan de privata trafikbolagens personalpolitik jämte trafikhuvudmännens "billigt är bäst" också bli spiken i kistan för framtida anbudsupphandlingar!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: HB skrivet 20 januari 2022, 10:48:50 AM
Man kan ha åsikter om rapporten, men den är gjord av helt extern part, och där Svealandstrafiken också förtjänstfullt medverkat. Svealandstrafiken är också medlem i branschföreningen.

När det gäller Svens kollektivtrafiks NKI-mätningar så är det inte en mätning som på något sätt tar hänsyn till vilken operatör som kör trafiken. I samtliga län idag körs trafiken i uppdragsgivarens färgsättning och dom flesta av kunderna vet inte vilken operatör man åker med. Mätningen handlar också mycket om vad man tycker om prissättning samt linjenät och tidtabell. Glesbygdslänen får därför ofta låga värden då det är svårt att täcka dessa län med en god trafik. Rena stadstrafikhuvudmän får därför höga resultat (läs Karlstad och Luleå). Karlstadbuss körs av Keolis som operatör. Innan var det Nobina. Vare sig Örebro eller UL sticker ut särskilt högt trots att man har stor andel av trafiken som körs i egen regi.

Om man som uppdragsgivare tycker att man får "dyra" upphandlingar, ska man först titta sig i spegeln och se vilka typer av krav man ställt. Följer man de modellavtal som branschen gemensamt tagit fram så minskar risken för osunda villkor högst betydligt. Ställ inte tokiga särkrav på fordonspark, betalningsvillkor eller avtalsformer där operatören tvingas ta risker för sådant man inte kan påverka. De olika riskerna i ett avtal ska den som bäst kan hantera risken ta.

Ser vi lite framåt i utvecklingen kan man undra hur länge vi ska ha råd att köra den trafik som körs. Många linjer/turer har extremt få kunder, och det är intressant att se hur då regionerna kräver att statens ska gå in för att täcka överutbudet av trafik. I valet mellan mycket lågt frekventerade bussar och sjukvård (de två huvudområden som regionerna hanterar) är nog valet av prioritet ganska uppenbart för det flesta.

Redan idag har Örebroarna fått avsevärda fördyringar av sin kollektivtrafik och tyvärr är synergierna för de relativt små områden som återstår att ta hem ytterst liten. Spretig regiontrafik har oftast samma peaksituation vilket gör att dessa fordon inte kommer att kunna nyttjas av annan trafik då skolorna börjar och slutar ungefär samtidigt oavsett om det är i Hällefors eller Askersund...
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 20 januari 2022, 14:40:38 PM
Visst, man kan göra det enkelt för sig genom att gömma sig bakom det förhållande att rapporten tagits fram av extern part, i detta fall Ernst & Young. Eller att trafikhuvudmännen är ansvariga för att anbudsupphandlingarnas kostnadsutveckling gått åt fel håll, och att de privata trafikbolagen närmast står helt utan skuld! Ett alltigenom cyniskt ställningstagande! Och kanske viktigare, ett exempel på den alltför vanliga bristen på kritisk granskning av de "sanningar" som redovisas i publicerade dokumentationer!

För det första får man naturligtvis den rapport man beställt utifrån de kravkriterier man som beställare lämnat till den externa parten. Och hur dessa kravkriterier såg ut specifikt är väl ganska osäkert om BR är särskilt intresserade av att redovisa! BR's grundläggande inställning är att kollektivtrafik bäst bedrivs genom upphandling och inte i egen regi. Det ligger naturligtvis i sakens natur att man från BR's sida jämte de privata trafikbolagen inte vill ha en rapport som faktiskt missgynnar det egna intresset och lämnar underlag till de kommuner och regioner som diskuterat eller diskuterar liknande övertaganden som i Örebro! Såväl Svealandstrafiken som t ex Nobina och Keolis har medverkat i rapporten på så vis att man lämnat uppgifter till E&Y inför rapportens framtagande, men E&Y bedriver förstås inte själva någon upphandlingsverksamhet inom kollektivtrafikområdet, eller har erfarenhet av den komplexitet som styr inte enbart kollektivtrafikens upphandlingsverksamhet utan också den löpande trafikverksamheten jämte tillämpad personalpolitik! Det innebär i korthet att E&Y enbart kan förlita sig till de uppgifter som lämnats av BR och dess medlemsföretag, snarare än att kunna omsätta dessa rent praktiskt i en faktisk kollektivtrafikverklighet. Inte heller har övriga omständigheter belysts, däribland upphandlingsverksamhetens omkostnader samt de samhällsekonomiska som omnämns i mitt föregående inlägg. En slump eller en avsiktlig utgångspunkt? Följaktligen har också Svealandstrafiken själva kritiserat rapportens utformning och de brister som förekommer i den!

E&Y's egen trovärdighet är också viktig i sammanhanget. Det är inte första gången konsultföretaget anklagas för ekonomiska felberäkningar eller direkta misstag eller underlåtelser i affärsmässiga identifieringsprocesser. Ett av de senare exemplen som också tydligt visar hur E&Y inte är främmande för att redovisa underlag som är direkt missvisande eller felaktiga i syfte att framhäva en enskilds intressents intressen framför annan, är bl a det s k Rail Balticaprojektet. Och listan över oegentligheter är dessvärre alltför lång för att göra det möjligt att utan kritiska granskningsanalyser kunna lämna ett trovärdighetsutslag i vare sig BR's eller E&Y's favör! Att rapporten dessutom tillkom vid den aktuella tidpunkten, enbart dryga året efter de första övertagandena av trafik i egen regi och under pågående pandemi med de konsekvenser denna medfört för kollektivtrafiken, är inte heller ointressant utan har strategisk betydelse för BR och medlemsföretagen! Inte minst Nobina har haft god anledning vars trafikuppdrag för Örebroregionen blev spiken i kistan för beslutet om övertagandet av trafiken i egen regi!

Icke desto mindre har trafikhuvudmännen, som du också påpekar, ett betydande ansvar för den utveckling kollektivtrafikmarknaden tagit sedan anbudsupphandlingarna infördes som ett komplement till egenregi. Det har alltså aldrig funnits ett riktat EU-krav om upphandling vilket är skälet till varför offentligägda bolag som Luleå Lokaltrafik, Skelleftebuss, G:a Uppsalabuss eller Västmanlands Lokaltrafik än idag inte konkurrensutsatts till skillnad från Uddevalla Omnibus eller GS Buss som överlevt av egen kraft genom anbudsvinster, även om GS Buss trafikverksamhet försvinner i juni i år då det sista trafikavtalet löper ut efter anbudsförlust! Men den försämrade konkurrenssituationen över tid med allt färre anbudslämnare får också ett mycket stort genomslag för kollektivtrafikmarknadens ekonomiska utveckling, och kan därför inte heller lämnas utan avseende! Eller de privata trafikbolagens många gånger lämnade "skambud" för att hämta hem nya trafikuppdrag med avsevärda konsekvenser ur personalpolitisk synpunkt. Särskilt Nobina sticker ut med närmast ständiga kritiska röster från en illabehandlad förarkår efter trafikavtalsövertaganden. Bristen på förare, inte enbart i Sverige, är akut och kommer att förvärras framöver när en föråldrad förarkår går i pension. Och ingen av de privata trafikbolagen, liksom BR, är särskilt intresserade av att diskutera vare sig personalomsättning eller de bakomliggande orsakerna till personalflykten, än mindre öppet redovisa andelen lönebidragsanställda som alltjämt innebär en merkostnad för samhället som i egentlig mening inte är försvarbar!

Att offentligägd kollektivtrafikverksamhet ändå placerar sig högt i årliga mätningar, även om t ex bolag eller stadstrafik kontra landsortstrafik inte särskiljs, är naturligtvis ingen slump. Och sannolikt inte heller en högre kostnad i Örebro även om det är alldeles för tidigt att kunna dra några långtgående slutsatser. Men en förbättring av kvalitetsaspekter och arbetsmiljöförhållanden efter årtionden av försämringar p g a anbudsupphandlingarnas effekter kostar - åtminstone initialt! 
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: S Svensson skrivet 20 januari 2022, 16:57:49 PM
Ursäkta att jag skriver. Har nämligen ingen speciell synpunkt på ämnet. Men Uddevalla Omnibus AB och också förvärvet av Lysekils Buss AB har nämnts.

Som också framgår av det skrivits tidigare här så framgår att Uddevalla Omnibus AB är andelsägare i Buss i Väst AB. Detta bildades 1992 för att mindre företag skulle få körningar. För att hålla ihop Buss i Väst AB skrevs in avtal mellan detta och de företag som var andelsägare att man har hembud på företaget. Dvs vissa företag anslutna till BiV skall ta över andra företag som också är anslutna till BiV. Motsatsen gällde också och företag har inlösenskyldighet att ta över företags körningar och egentligen hela företaget.
Undantag till detta fanns. Uddevalla OAB ägdes av Uddevalla kommun via dotterbolag. Några företag var enskilda företag. Det var aldrig något krav att det skulle bli hembud på dessa.
I senaste upphandlingen och det som gäller i dag är att UOAB fick sin körning genom Bivab. Det var de som handlade upp trafiken och fördelade via sina medlemmar. Lysekilsföretaget togs över av UOAB eftersom de hade krav om hembud. Uppenbarligen fanns det också ett krav på UOAB att verka inom sin kommuns gränser. Därför överläts körningar i Munkedals kommun till andra delägare i BiV. Dessutom fanns det troligen en tanke att ha körning i Kungälv men dtta togs över av andra Bivab företag.
Vad gäller kommunala företag och dess verksamhet inom upphandlade områden så finns det en SOU,statlig utredning, om busstrafik där GS,UOAB och några till är omtalade.
Göteborgs Spårvägar var ett offentlig kommunalt affärsdrivande verk som ombildades till dels AB för driften och förde över trafikplanering till Trafikkontoret (även Gator och biltrafik. På slutet delat i ett bussbolag GS Buss och spårvagnarna kvar och ägarskapet troligen överfört till Va Götalands Region Ämnet att diskutera samhällsdrift eller drift via annat diskuteras ofta med speciella politiska förtecken.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: HB skrivet 21 januari 2022, 14:19:10 PM
Om nu trafiken hade blivit billigare att bedriva i egen regi så borde väl en sådan rapport kunna tagits fram? Det är alltid lätt att säga att en utförd studie är felaktigt gjord, men då hade det väl funnits en mycket stark anledning att vilja bevisa motsatsen?

Att dra in "en pågående pandemi" i inlägget är helt felaktigt. Rapporten belyser kostnadsläget januari 2019 vs januari 2020. Då var fortfarande pandemi ett ganska okänt begrepp i Sverige.

Att tala om att det blir mindre konkurrens i bussupphandlingar är också direkt felaktigt. Aldrig har det varit så många bolag som deltagit i hyfsat stora upphandlingar som nu. Gotland fick exempelvis 5 anbud, Lund 4 samt Vänersborg/Trollhättan 7 anbud i de upphandlingar som genomfördes under år 2021.

Att staten vill hjälpa arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden med att ge tidsbegränsade lönebidrag är ett politiskt beslut. Att sedan företag, offentligägda eller privata, möjliggör för dessa att kunna få en tillsvidareanställning och på sikt slippa leva på på bidrag är jättebra. Vad den frågan har med trafik i egen regi förstår jag inte.

Jag har respekt för att det finns personer som inte trivs i att jobba i ett privat företag utan föredrar att jobba i offentliga företag eller organisationer. Dock har vi så många arbetstillfällen redan som är i offentlig verksamhet, att vi knappast behöver skapa ännu flera sådana som vi alla skattebetalare ska vara med att betala notan för. Och i Örebro län har ett antal privatanställda bussförare nu blivit av med sina jobb därför att notan för busstrafiken blivit för hög och man tvingats dra in ett antal linjer.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: MK skrivet 21 januari 2022, 21:47:40 PM
Om nu trafiken hade blivit billigare att bedriva i egen regi så borde väl en sådan rapport kunna tagits fram? Det är alltid lätt att säga att en utförd studie är felaktigt gjord, men då hade det väl funnits en mycket stark anledning att vilja bevisa motsatsen?

Att dra in "en pågående pandemi" i inlägget är helt felaktigt. Rapporten belyser kostnadsläget januari 2019 vs januari 2020. Då var fortfarande pandemi ett ganska okänt begrepp i Sverige.

Att tala om att det blir mindre konkurrens i bussupphandlingar är också direkt felaktigt. Aldrig har det varit så många bolag som deltagit i hyfsat stora upphandlingar som nu. Gotland fick exempelvis 5 anbud, Lund 4 samt Vänersborg/Trollhättan 7 anbud i de upphandlingar som genomfördes under år 2021.

Att staten vill hjälpa arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden med att ge tidsbegränsade lönebidrag är ett politiskt beslut. Att sedan företag, offentligägda eller privata, möjliggör för dessa att kunna få en tillsvidareanställning och på sikt slippa leva på på bidrag är jättebra. Vad den frågan har med trafik i egen regi förstår jag inte.

Jag har respekt för att det finns personer som inte trivs i att jobba i ett privat företag utan föredrar att jobba i offentliga företag eller organisationer. Dock har vi så många arbetstillfällen redan som är i offentlig verksamhet, att vi knappast behöver skapa ännu flera sådana som vi alla skattebetalare ska vara med att betala notan för. Och i Örebro län har ett antal privatanställda bussförare nu blivit av med sina jobb därför att notan för busstrafiken blivit för hög och man tvingats dra in ett antal linjer.

Bra sammanfattat. En del av oss som var med på den tiden då kommunala/statliga bolag hade hand om trafiken längtar inte alls tillbaks till den tiden! Personalomsättningen var så hög även på den tiden så man lärde sig aldrig namnen på kollegorna, då körde jag i en mindre stad. Bussarna var skraltiga då de ofta fick gå 17-18 år innan de byttes ut för det fanns inga krav som styrde. Det är nog lite som med lumpen, man minns de få ögonblick som var bra men inte eländet däremellan…
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 23 januari 2022, 15:27:00 PM
Nu vet jag inte vilken branscherfarenhet eller verksamhetsinsyn du själv har "HB", både vad gäller den vardagliga trafikverksamheten, huvudmannaskapet samt den politiska förvaltningen, och dessutom över tid, men merparten argument haltar och saknar ändå dålig underbyggnad. Eller som "vissa" som väljer att konstatera hur illa det var med kollektivtrafikverksamheten pre-upphandlingstid, vilket närmast för tankarna till August Strindbergs berömda roman där analysen av sanningsskapandet alltid är intressant. Det förtjänar egentligen ingen kommentar, men för sakfrågans skull kan ändå noteras att ingen hävdat att "allt var bättre förr". Det betyder dock inte att det generellt går att fastslå att offentligägda trafikbolag pre-upphandlingstid hade stora problem med hög personalomsättning eller "skraltiga bussar". Så var det naturligtvis inte, utan många gånger snarare det motsatta; en alltför hög reservkapacitet både vad gällde förare som fordon! Samtidigt levde många av bolagen eller förvaltningarna över sina tillgångar, och det var ofta enkelt att vända sig till den politiska förvaltningen för ett extra ekonomiskt tillskott när behov uppstod. Sammantaget ohållbart i längden och en av de viktigare förklaringarna till varför upphandlingsverksamheten senare fick ett stort genomslag. Men också som en följd av trafikhuvudmannareformen 1978 jämte den inledande avregleringen under 1989 som utvecklades ytterligare genom 90-talets upphandlingslagstiftning mot bakgrund av Sveriges anslutning till EES och senare EU.

Samtidigt skall också påpekas att den politiska okunskapen, eller intresse, kring såväl kollektivtrafik som upphandlingsverksamhet varit stor, och är så ännu i vissa avseenden. Få politiska förvaltningar har haft fullgod insikt om skyldigheter och rättigheter, varför också stor tillit lämnats tjänstemannautövningen på både gott och ont! På andra håll har kunskapen varit större, och där har istället den ekonomiska samhällsnyttan vägts in, liksom inflytande och kontroll, vilket sannolikt förklarar varför bl a Västmanland och Luleå avstått upphandling av hela eller delar av kollektivtrafikverksamheten. Motsvarande skäl som m a o numera börjat diskuteras även på andra håll i landet och där Örebroregionen varit först med steget att återta trafik i egen regi, åtminstone storskaligt, ett systemskifte som också följaktligen bevakas av andra kommuner och regioner!

Citera
Om nu trafiken hade blivit billigare att bedriva i egen regi så borde väl en sådan rapport kunna tagits fram? Det är alltid lätt att säga att en utförd studie är felaktigt gjord, men då hade det väl funnits en mycket stark anledning att vilja bevisa motsatsen?

Det ligger väl ändå i sakens natur att för att kunna bevisa en motsats eller ett alternativ måste det också finnas ett tillförlitligt underlag över tid som möjliggör faktiska jämförelseberäkningar. Medan kollektivtrafikverksamheten varit föremål för mångårig anbudsupphandling, har egenregiverksamheten pågått ett år vid rapportens framtagande. Inte heller har systemskiftet genomförts fullt ut, vilket sker först när det sista trafikavtalet löper ut 2026. En initial merkostnad är också oundviklig om Örebroregionen haft som delmål att förbättra kvalitets- och arbetsmiljönivåer i förhållande till vad privata entreprenörer levererat under avtalsåren. Vilken långsiktig ekonomisk effekt som därmed kan förväntas genom en eventuell minskad personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, förbättrat medarbetarinflytande m fl faktorer återstår alltså att se!

Det är förstås viktigt att komma ihåg att den rapport som tagits fram av E&Y huvudsakligen utgår från antaganden eller sannolikheter, inte en direkt översättning till verkliga förhållanden! Inte heller har det påståtts att rapporten är felaktig, men det finns uppenbara skäl ifrågasätta dess trovärdighet! Dels utifrån graden av partiskhet och kriterieframställning, men främst med hänvisning till helhetsbristen, däribland - och som också omnämnts - upphandlingsverksamhet, samhällsplanering, stordriftsfördelar, kvalitet, arbetsmiljö och humankapital! Om trafik i egen regi blir billigare eller dyrare utslaget över tid efter ett fullt genomfört systemskifte i Örebro län, återstår även detta att se. Återigen däremot kan naturligtvis frågan ställas om de nuvarande bakomliggande skälen till varför bl a Västmanland och Luleå fortsatt valt avstå anbudsupphandlingar? Och varför BR och medlemsföretagen inte haft en önskan att beställa en extern rapport i det avseendet?  ;)

Citera
Att dra in "en pågående pandemi" i inlägget är helt felaktigt. Rapporten belyser kostnadsläget januari 2019 vs januari 2020. Då var fortfarande pandemi ett ganska okänt begrepp i Sverige.

Att staten vill hjälpa arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden med att ge tidsbegränsade lönebidrag är ett politiskt beslut. Att sedan företag, offentligägda eller privata, möjliggör för dessa att kunna få en tillsvidareanställning och på sikt slippa leva på på bidrag är jättebra. Vad den frågan har med trafik i egen regi förstår jag inte.

Dock har vi så många arbetstillfällen redan som är i offentlig verksamhet, att vi knappast behöver skapa ännu flera sådana som vi alla skattebetalare ska vara med att betala notan för. Och i Örebro län har ett antal privatanställda bussförare nu blivit av med sina jobb därför att notan för busstrafiken blivit för hög och man tvingats dra in ett antal linjer.

Ser vi lite framåt i utvecklingen kan man undra hur länge vi ska ha råd att köra den trafik som körs. Många linjer/turer har extremt få kunder, och det är intressant att se hur då regionerna kräver att statens ska gå in för att täcka överutbudet av trafik. I valet mellan mycket lågt frekventerade bussar och sjukvård (de två huvudområden som regionerna hanterar) är nog valet av prioritet ganska uppenbart för det flesta.

Tvärtom, den pågående Coronapandemin är i högsta grad relevant, särskilt ur ekonomisk och psykologisk synvinkel utifrån den politiska förvaltningens perspektiv eftersom rapporten trots allt redovisas mitt under med de konsekvenser den hittills medfört! Kraftigt minskade intäkter, begränsat statligt stöd och sannolikt en avsevärd påverkan på kollektivtrafikutbudet framöver.

Däremot verkar du "flacka" lite fram och tillbaka genom att å ena sidan poängtera uppsägningen av ett antal förare i Örebro län med hänvisning till en "hög nota", men å andra sidan ifrågasätta både lönsamhet i landsbygdstrafik och regionala krav på statlig kostnadstäckning jämte skattebetalarnas nota för offentligt anställda.

För det första, och rätta mig om jag har fel, var väl uppsägningarna kopplade till arbetsbrist med hänvisning till trafikavtalen som löpte ut och att de privata bolagen därmed förlorade sin verksamhet? D v s det som i normalfallet sker efter avslutad upphandling om tillträdande entreprenör är annan än föregående. För det andra kommer neddragningarna i nästa steg i hög utsträckning i spåren av pandemins konsekvenser samt det förhållande att den landsbygdstrafik som dragits in haft få resande och därför kostat betydligt mer än den smakat! Antingen lyfter man fram lönsamhet, eller så låter man samhällsansvaret väga tyngre om dessa båda faktorer inte kan samverka! I det här fallet har Örebroregionen haft en "bättre utgångspunkt", (allt är relativt), genom trafikavtal som helt upphör och lämnar ett planeringsutrymme som inte hämmas eller försvåras av motsvarande löpande avtal som i övriga landet. Men det finns ingen som helst anledning anta att inte liknande neddragningar skulle ha genomförts i övriga landet beaktat pandemins långtgående ekonomiska effekter om förutsättningarna varit detsamma!

Personligen anser jag dock att staten både har, skall och bör ta ett betydande ansvar för landsbygdens överlevnad. Om exempelvis staten anser att beskattning av drivmedel skall kvarstå på nuvarande nivåer, bör det också finnas en skyldighet att ta ett ansvar även för den olönsamma kollektivtrafiken på landsbygden som återstår som enda alternativ om skola eller arbete inte finns tillgängligt runt husknuten!

Citera
Att tala om att det blir mindre konkurrens i bussupphandlingar är också direkt felaktigt. Aldrig har det varit så många bolag som deltagit i hyfsat stora upphandlingar som nu. Gotland fick exempelvis 5 anbud, Lund 4 samt Vänersborg/Trollhättan 7 anbud i de upphandlingar som genomfördes under år 2021.

Återigen, att redovisa uppgifter utan ett helhetsperspektiv eller att samtliga faktorer belyses, resulterar i den sortens rapport som E&Y tagit fram, d v s missvisande och inte omedelbart förenlig med verkliga förhållanden! Att konkurrensbilden förändrats och försämrats är nog de flesta myndigheter och politiska förvaltningar rörande överens om. Fråga Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten eller landets trafikhuvudmän så får du nog ett mer relevant besked!

Dessutom är antalet anbudsintressenter, kvalificerade anbudslämnare och slutliga anbudsdeltagare tre vitt skilda ting och lämnar en mer nyanserad tydlighet kring rådande konkurrensvillkor och konkurrenslikvärdighet. Som exempel nämner du upphandlingen i Tvåstadsområdet där inte mindre än "7" anbud lämnades in. Men den faktiska verkligheten är trots allt, med beaktande av de tre faktorerna och i omnämnd ordning, istället 15, 14 och 7, d v s mindre än hälften av det ursprungliga antalet!

Kollektivtrafik är inte enbart att köpa sin biljett, kliva ombord och resa tillsammans! I likhet med många andra samhällsfunktioner är verksamheten numera ytterst komplex och måste därför bedömas därefter!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Knallhatt skrivet 24 januari 2022, 09:07:48 AM
Nu vet jag inte vilken branscherfarenhet eller verksamhetsinsyn du själv har "HB", både vad gäller den vardagliga trafikverksamheten, huvudmannaskapet samt den politiska förvaltningen, och dessutom över tid, men merparten argument haltar och saknar ändå dålig underbyggnad.

Hej
"HB" kunskap inom kollektivtrafikbranschen och erfarenheten därifrån är stor. Tro mig!
Vi var inte alltid överens, men erfarenhet och kunskap har "HB".
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 24 januari 2022, 09:45:04 AM
Hej
"HB" kunskap inom kollektivtrafikbranschen och erfarenheten därifrån är stor. Tro mig!
Vi var inte alltid överens, men erfarenhet och kunskap har "HB".

Jo det kan ju även jag intyga :-) och många fler med mig.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 24 januari 2022, 10:02:46 AM
Att frågan ställdes beror närmast på de argument och det sätt E&Y's rapport försvaras, jämte vissa andra iakttagelser, trots att det för varje person med bredare insyn i kollektivtrafikverksamheten borde stå tämligen klart att den saknar vitala delar och generellt måste anses som dåligt underbyggd. Att rapporten framställts utifrån devisen "ändamålen helgar medlen" är uppenbar, och där såväl BR som Nobina inte minst av förklarliga skäl har särintressen att bevaka!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 24 januari 2022, 11:02:20 AM
Att frågan ställdes beror närmast på de argument och det sätt E&Y's rapport försvaras, jämte vissa andra iakttagelser, trots att det för varje person med bredare insyn i kollektivtrafikverksamheten borde stå tämligen klart att den saknar vitala delar och generellt måste anses som dåligt underbyggd. Att rapporten framställts utifrån devisen "ändamålen helgar medlen" är uppenbar, och där såväl BR som Nobina inte minst av förklarliga skäl har särintressen att bevaka!

E&Y har ju faktiskt för en stor del av arbetet anlitat en av landets främsta när det gäller trafikplanering (Fordon o personalomlopp) så att den delen skulle vara dåligt underbyggd är ju mer eller mindre felaktigt.

Att det sedan finns både starka motståndare som starka förespråkare till trafik i offentlig regi är ju helt klart och något som måste få finnas, om det sedan är så smart att driva trafiken själva även om man ofta saknar kunnandet och ofta behöver skattepengarna till annat typ sjukvård är ju en helt annan sak.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 25 januari 2022, 01:54:31 AM
Citera
E&Y har ju faktiskt för en stor del av arbetet anlitat en av landets främsta när det gäller trafikplanering (Fordon o personalomlopp) så att den delen skulle vara dåligt underbyggd är ju mer eller mindre felaktigt.

Återigen, det blir ju en oväsentlighet vilket trafikbolag E&Y samverkat med när en rapport av det slag som BR beställt och redovisat inte företräder det faktiska sakförhållandet bakom Örebroregionens beslut att återta kollektivtrafiken i egen regi! Att rapporten är dåligt underbyggd, förutom att kriterierna som ställdes är okända, är ju naturligtvis inte en bedömning som lämnas utifrån enskilt valda delar i rapporten/"skuggupphandlingen", utan självfallet den sammantagna rapportframställningen som av uppenbara skäl avsiktligen avstår från att beakta det politiska beslutets grundläggande sakskäl! Mot den bakgrunden faller därför din argumentation på samma sätt som den gör i "HB's" fall. Det blir lite som Arne Hegerfors berömda citat; "Och här ser ni Krutov, med ett ansikte endast en mor kan älska". Det finns i egentlig mening endast två parter som man kan förvänta sig beredda att utan vidare omskrivningar älska och försvara E&Y's rapport, och det är beställaren BR själv samt Nobina! Och naturligtvis av förklarliga skäl!

För att förstå rapportens brister och varför den blir missvisande måste man också förstå det politiska beslutets bakgrund, d v s varför övervägde Örebroregionen att överta kollektivtrafiken i egen regi, och varför fattades senare beslutet?  Men vi kan för enkelhetens skull stanna till vid ditt argument kring anlitandet av "landets främsta" när det gäller trafikplanering, i det här fallet fordon och personalomlopp! Om du vill uppnå en kostnadseffektivitet i det här avseendet så kan du naturligtvis optimera dessa faktorer med målet att slutligen maximera vinstuttaget - vilket i alla avseenden ändå är det primära. Men vad riskerar du att få för resultat i form av levererad kvalitet, arbetsmiljö och trygghet?

Det finns åtminstone två skräckexempel i Sverige - och som dessutom sticker ut i största allmänhet - där främst denna form av s k kostnadseffektivitet blivit ett generellt problem, nämligen Nobina och Arriva. Missnöje kring arbetsvillkor, arbetsmiljöförhållanden och kvalitetsleveranser är utbrett, även om det naturligtvis finns enskilda undantag. Och så sent som i november 2020 genomfördes exempelvis en manifestation bland föraranställda, främst Nobina i Skåne, mot resultatet av optimerade fordon och personalomlopp. Liknande röster hörs från andra håll i landet, huvudsakligen där Nobina och Arriva har trafikuppdrag!

Är detta då en irrelevant faktor eftersom rapporten avstår bedömning i denna och flera andra omnämnda faktorer när man från BR's sida utan vidare dröjsmål ansett det så viktigt att kunna hävda att egenregiverksamhet blir 20-talet miljoner dyrare, samtidigt som det också finns en medvetenhet att fler än Örebroregionen fört eller för liknande diskussioner? Självklart inte eftersom även föraranställdas arbetsmiljö, trygghet och kvalitetsleveranser lyftes fram som ett av flera huvudskäl inför Örebroregionens beslut om ett återtagande, märk väl även från flera borgerliga partiers sida som i normalfallet av ideologiska skäl snarare framhäver konkurrensutsättning genom upphandling eller privatisering. Inte heller utgick den politiska förvaltningen från att egenregiverksamheten förutsättningslöst skulle bli billigare, och i vart fall inte initialt! Och som också omnämnts tidigare kom inte det slutliga politiska beslutet i Örebroregionen om ett återtagande från en klarblå himmel. Diskussioner har förts under en relativt lång tid, men det sätt Nobina hanterade trafikavtalet i Örebro kom alltså att bli spiken i kistan för en fortsatt upphandling efter löptidens utgång!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: mittlinje skrivet 25 januari 2022, 07:49:12 AM
"föraranställdas arbetsmiljö, trygghet och kvalitetsleveranser lyftes fram som ett av flera huvudskäl inför Örebroregionens beslut om ett återtagande"

Är det bara förarnas situation man tagit hänsyn till eller har man tittat vidare på de som tillverkar uniformer och tyg, däck till bussar och mycket annat som levereras för att bedriva trafik. Om man nu har de kriterierna så bör väl helheten, det vill säga hela leveranskedjan, vara av intresse?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Ersa skrivet 25 januari 2022, 10:09:08 AM
Väldigt trevligt med en seriös debatt fulld med långa inlägg från riktigt pålästa personer, med olika åsikter. :)
Fortfarande undrar jag varför ingen rapport om Västmanland tagits fram på samma sätt. Är det just momentet med återtagandet i Örebro län som man bedriver nuvarande kampanj mot, medan grannlänet som aldrig upphandlats slipper undan all form av liknande debatt? Vidare är det ju faktiskt intressant att rapporter om missnöje i busstrafiken, från både anställda och kunder, i stort sett alltid saknas från Västmanland. Om allt var så dåligt förr i tiden med verksamhet i egen regi, borde inte Västmanland och Västerås ha Sveriges sämsta lokaltrafik idag då, om man följer den logiken?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: HB skrivet 25 januari 2022, 10:12:00 AM
Jag har förstått att AL vill ha en verksamhet som drivs helt av offentligägt bolag. Hen tror inte på några rapporter som tas fram, utan avslutar alla sina slutsatser med att dom är "dåligt underbyggda". När han vid något enstaka tillfälle själv relaterar till något konkret fakta är dock dessa helt gripna i luften (ex. Pandemins påverkan på kostnadsläget januari 2020).

h*****et i ALs värld heter Nobina och Arriva, och himmelriket är offentligdriven lokaltrafik.

Jag avslutar härmed debatten med AL, då den nu enbart handlar om hans ideologi.

 
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: HB skrivet 25 januari 2022, 10:18:05 AM
Att BR kunde göra en rapport om Örebro var för att det fanns mycket bra data på kostnadsläget samt parametrar både från tidigare operatörer Keolis och Nobina, som för nuvarande Svealanstrafiken. För Västmanlands del finns inte det då trafiken under lång tid enbart varit offentligt driven.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Bussmicke skrivet 25 januari 2022, 12:19:56 PM
Västmanland måste vara få om inte enda län som aldrig varit upphandlat.

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 25 januari 2022, 16:06:14 PM
Citera
Jag har förstått att AL vill ha en verksamhet som drivs helt av offentligägt bolag. Hen tror inte på några rapporter som tas fram, utan avslutar alla sina slutsatser med att dom är "dåligt underbyggda".


I ärlighetens namn, nu är det ändå inte enbart jag själv som ifrågasätter rapportens utformning och slutsats eller BR's trovärdighet i sammanhanget. Än viktigare och än mer betydelsefullt är trots allt att Svealandstrafiken inte heller ansett den relevant eller fullödig, eller att den tagit fasta på samtliga ingående faktorer som slutligen resulterade i Örebroregionens beslut om ett återtagande! Om den politiska inriktningen i Örebroregionen avseende kollektivtrafikansvarets omfattning visar sig hållbar eller inte i en förlängning kan ingen svara på idag. Det återstår alltså att se! Däremot kan vi konstatera att de kommuner och regioner som av olika skäl avstått anbudsupphandlingar av hela eller delar av kollektivtrafiken, däribland Luleå, Västmanland, Göteborg, (spårväg), och Uppsala uppenbarligen inte haft anledning ompröva dessa politiska beslut över tid. Signifikativt i sammanhanget, kostnadsbilden oaktat, är dessutom att dessa förhållanden tydligt återspeglas i t ex jämförande kundnöjdhetsmätningar, något som BR ogärna vill se en djupare analys kring!

Inte heller har jag hävdat att rapporter är av ondo eller att jag generellt misstror rapporter. Så är definitivt inte fallet. Men om avsikten med en rapportframställning är att belysa ett visst uttalat perspektiv eller sakförhållande som i avseendet med Örebroregionen och Svealandstrafiken med utgångspunkt från "samtliga" ingående faktorer varvid det politiska beslutet grundades, kan man inte som i BR's fall utforma den i en sådan selektiv omfattning som man trots allt gjort. Att den dessutom framställs vid en tidpunkt som är alltför tidig för att alls kunna befästa en ståndpunkt åt ena eller andra hållet, offentlig regi eller upphandling, där samtidigt ett flertal beståndsdelar fortfarande inte genomförts, är direkt anmärkningsvärt! I den meningen har BR's egen trovärdighet skadats, och det har därför framgått med önskvärd tydlighet att ändamålet i det här fallet helgat medlen!


Citera
Att BR kunde göra en rapport om Örebro var för att det fanns mycket bra data på kostnadsläget samt parametrar både från tidigare operatörer Keolis och Nobina, som för nuvarande Svealandstrafiken. För Västmanlands del finns inte det då trafiken under lång tid enbart varit offentligt driven.


Att "lägga ett skugganbud" är inte konstigare än att riksdagspartier eller vissa kommuner väljer att "lägga en skuggbudget" givet vissa förutbestämda parametrar! Men inget av dessa kan ändå lämna en fullständig och tydlig bild av reella förhållanden utifrån effekter och konsekvenser vid ett genomförande - just eftersom det i grund och botten handlar om fiktiva sammanställningar och antaganden! Och alldeles särskilt om man avsiktligen undviker att belysa eller på annat sätt mer ingående väljer att inte beakta relevanta omständigheter!


Citera
När han vid något enstaka tillfälle själv relaterar till något konkret fakta är dock dessa helt gripna i luften (ex. Pandemins påverkan på kostnadsläget januari 2020).

h*****et i ALs värld heter Nobina och Arriva, och himmelriket är offentligdriven lokaltrafik.


Denna omständighet är uppenbarligen känslig, och jag har väldigt svårt att förstå ditt argumenterande, eller snarare brist på argument! Men först och främst för riktighetens skull, skall ändå förtydligas att jag inte påstått att rapportens slutsats eller ekonomiska beräkningar i någon mening påverkats av rådande Coronapandemi. Vad jag däremot framhåller är att Coronapandemins konsekvenser för kollektivtrafikens del inte minst, inte kan bortses från i sammanhanget. För kollektivtrafiken handlar det om massiva intäktsförluster som inte uppnått tillfredsställande täckningsgrad genom det statliga stöd som hittills utformats, något som t ex BR följdriktigt ifrågasatt! Innebörden av dessa omständigheter är att kollektivtrafikens utformning och omfattning kommer att påverkas som en omedelbar följd. Flera trafikhuvudmän har redan aviserat eller genomfört försämringar av kollektivtrafikutbudet, däribland Skånetrafiken, Västtrafik samt Örebroregionen! I den meningen försvåras därför löpande beräkningar av jämförelsetal mellan exempelvis egenregi och upphandlad trafik, vilket riskerar lämna en missvisande bild av vissa omständigheter. Och skälet stavas avvikande förutsättningar, där egenregiverksamhet lämnar ett helt annat politiskt och ekonomiskt utrymme för adekvata åtgärder i jämförelse med områden med anbudsupphandlade avtal. Att neddragningarna i Örebroregionen uteslutande skulle kunna hänföras till återtagandet av kollektivtrafik är m a o rent nonsens, utan förklaras huvudsakligen av Coronapandemins konsekvenser för regionens två viktigaste ansvarsområden, sjukvård och kollektivtrafik och där valet i princip stått mellan "pest eller kolera"!


Citera
Är det bara förarnas situation man tagit hänsyn till eller har man tittat vidare på de som tillverkar uniformer och tyg, däck till bussar och mycket annat som levereras för att bedriva trafik. Om man nu har de kriterierna så bör väl helheten, det vill säga hela leveranskedjan, vara av intresse?


Örebroregionens politiska beslut grundades på flera faktorer efter att utredningsresultat och övriga diskussioner lämnat nödvändigt underlag. Föraranställdas arbetsvillkor, arbetsmiljöförhållanden och trygghet var ett av dessa. Rådande konkurrensförhållanden, kostsamma upphandlingsprocesser jämte övriga juridiska omständigheter, kvalitetsnivåer, effektlösa vitesförelägganden, samlad kontroll och inflytande över hela produktionskedjan samt samhällsperspektivet var andra. Ytterligare en faktor belyste stordriftsfördelar, d v s inköp av det slag du nämner jämte fordon, däck o s v, genom samgåendet med Västmanland kring bildandet av Svealandstrafiken, ett upplägg som rent principiellt överensstämmer med de stora privata trafikbolagen - med både för- och nackdelar ur ett lagstiftningsperspektiv.


Citera
Om allt var så dåligt förr i tiden med verksamhet i egen regi, borde inte Västmanland och Västerås ha Sveriges sämsta lokaltrafik idag då, om man följer den logiken?


Nu är det naturligtvis inget per se som säger att offentlig regi är bättre än upphandlad sådan. Jämförelsetal saknas eftersom ett första historiskt återtagande genomfördes först 2018, och som inte heller är fullt ut genomfört förrän 2026! Dessutom har olika utredningar kommit fram till olika slutsatser, där det å ena sidan konstateras att egenregi blir dyrare, och å andra sidan istället billigare. Men även efter genomförd process kan jämförelsetal försvåras beroende på formen för återtagandet, exempelvis om man som i Örebroregionens fall väljer ett samgående med en befintlig offentligägd verksamhet, eller om man väljer att bilda ett nytt eget bolag för ändamålet! Däremot, som jag redan omnämnt, är det signifikativt att de offentligägda bolagen återkommande placerar sig högt i mätningar kring bl a kundnöjdhet, eller att ingen av de kommuner eller regioner som valt att helt eller delvis avstå anbudsupphandlingar haft anledning ompröva dessa beslut. Bilden är dock inte fullständig eftersom det nationella mätningsresultatet inte sker på bolagsnivå. I sådant fall hade t ex offentligägda spårvägsbolaget i Göteborg genom bussverksamheten sannolikt placerat sig högt genom en mycket hög kundnöjdhet under en lång följd av år.

Ett avvikande undantag ur kollektivtrafiksynpunkt är dock Karlstad där kollektivtrafiken visserligen upphandlas men där kommunen utövar en helt annan modell, därtill ytterst framgångsrik, än övriga trafikhuvudmän. I princip kan sägas att den modell Karlstad valt i stora drag överensstämmer med de önskemål som BR och Svensk Lokaltrafik ofta lyfter fram, men som visat sig svårt att genomföra eller nå överenskommelser om. Men Karlstadsmodellen utgör absolut ett minst lika gångbart alternativ till antingen drift i egen regi eller upphandling. Däremot lämnar inte modellen utrymme för motsvarande handlingsfrihet vad gäller bl a omförhandlingar av avtal i samband med t ex samhällsutveckling och samhällsplanering, ett av de mycket kostsamma processer som också lyftes fram av Örebroregionen inför beslutet om ett återtagande. Sedan, och detta är förstås inte helt oviktigt i sammanhanget, skall väl framhållas att BR och de stora privata medlemsföretagen av förklarliga skäl inte efterfrågar utredningar som på något sätt skulle underlätta politiskt betingade beslut om egenregiverksamhet. Snarare det motsatta även om det i vissa avseenden innebär ett döljande av faktiska omständigheter. Man skall komma ihåg att även om Örebroregionens inriktning hittills är unik i Sverige, pågår trots allt diskussioner på olika håll i landet kring liknande åtgärder. I slutet av förra året lyfte t ex socialdemokraterna frågan om ett återtagande av Eslöv och Landskrona i Region Skåne. Och i Karlstad inlämnades en motion om ett återtagande av samma skäl och där man lyfte fram den modell Örebroregionen slutligen valde. Jag skulle tro att det finns en mycket stark och inte minst befogad oro inom BR och de stora privata trafikbolagen att Svealandstrafikens tillväxt i framtiden inte nödvändigtvis avgränsas till Örebro- och Västeråsregionen! ;) 


Citera
Jag avslutar härmed debatten med AL, då den nu enbart handlar om hans ideologi.


Nja, ur ideologisk synpunkt skall väl sägas att jag inte företräder något enskilt parti eller att "min" ideologi kan hänföras till någon specifik sida överhuvudtaget. Min uppfattning är snarare att ditt ställningstagande bottnar i ett selektivt argumenterande utan förmåga eller vilja till nyansering. Jag har inga invändningar mot att du vill framhålla BR's rapport i sak, men skall man diskutera rapportens tillkomst och slutsats så måste man också vara beredd att nyansera sin diskussion utifrån grundsatsen och de faktiska sakskälen bakom såväl rapporten som Örebroregionens politiska beslut.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 25 januari 2022, 19:02:43 PM
??.


Du behöver nog läsa på både en och två gånger innan det är möjligt att på ett seriöst sätt kunna bemöta inlägget!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Walter skrivet 26 januari 2022, 09:31:28 AM
Om det är så du bemöter andras inlägg och ändrar i citaten så avstår jag hellre att delta i diskussionen. Du och alla andra har rätt till era synpunkter på rapporten oavsett vilken ståndpunkt man har till upphandlad trafik. Jag kritiserade inte dig i mitt inlägg. Hoppas du kan låta andra få uttrycka sin syn, du måste inte bemöta alla inlägg.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: AL skrivet 26 januari 2022, 20:19:43 PM
Jag beklagar självfallet om mitt uttryckssätt missförstås, vilket inte är avsiktligt. Däremot anser jag nog att om man väljer att delta i en diskussion, oaktat det är ur ren intressesynpunkt eller utifrån en professionell synvinkel, bör man också vara beredd på att kunna föra den dialog som ofta krävs för att klargöra faktiska omständigheter! Och kanske mer grundläggande, att man följer diskussionsämnet genom att läsa igenom de inlägg som förekommer och tar del av såväl åsikter som faktaredovisningar!

Med det sagt, det är skillnad på åsikt och fakta! En åsikt blir inte fakta enbart för att man fått för sig att det är så, eller att man av någon anledning intalat sig själv att det handlar om en faktauppgift för att i en förlängning kunna befästa den personliga åsikten eller uppfattningen som en sanning! Väljer man sedan att sprida åsikten som fakta kan det förstås få konsekvenser, i vissa fall mycket stora beroende på var det sker! Nu är ju detta i huvudsak ett ganska oskyldigt forum med fokus på ett hobbyintresse hos de flesta medlemmar, varför risken är förhållandevis liten, om inte obefintlig. Det betyder däremot inte att en närmast avsiktlig spridning av en felaktighet i syfte att påvisa en åsikt som sanning bör lämnas utan avseende, eftersom andra medlemmar kan välja att fästa tilltro till den skapade sanningen. Alltför få ägnar sig tyvärr idag åt faktakontroll eller källkritik!

De faktauppgifter jag redovisar i mina inlägg är naturligtvis inget som på något sätt är taget ur luften, utan utgår från den insyn som trots allt föreligger i sammanhanget samt förstås publikt tillgängliga faktauppgifter som t ex BR's rapport. I det förhållandet fakta saknas eller på annat sätt inte går att styrka, exempelvis om Svealandstrafikens verksamhet visar sig billigare, dyrare eller hamnar på samma nivå som anbudsupphandlad trafik, konstaterar jag istället att förhållandet förblir ett frågetecken tillsvidare - av de skäl som redovisats i tidigare inlägg! Ditt inlägg om ideologier och nedskärningar framfördes som fakta, och med all sannolikhet avsiktligen för att kunna befästa din personliga uppfattning som sanning, trots att det handlar om direkta felaktigheter - och som också redovisats i tidigare inlägg. Hade du däremot framfört dessa som en åsikt, d v s "min uppfattning är att egenregi eller upphandling är en ideologisk fråga, eller att besparingskravet förmodligen beror på återtagandet i egen regi", hade förhållandet varit annorlunda.

Återigen, jag beklagar om min respons i ditt fall kan ha uppfattats på det sätt som du beskriver, vilket inte var avsikten. Men jag vill ändå framhålla vikten av att läsa förekommande inlägg och skilja på åsikt och fakta - och att skillnaden också tydliggörs!
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Bussmicke skrivet 15 mars 2022, 18:49:10 PM
Undrar om de områden man inte kör i egen regi, helt eller delvis, kommer att göra det överhuvudtaget. Nån som vet?

/Bussmicke
www.bussmicke.se

Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Ted Selander skrivet 16 mars 2022, 12:17:39 PM
Med trafik i egen regi borde regionen gå miste om alla viten. Ett lågt prisat (men inte förkastat) anbud i kombination med saftiga viten är en bra kombination för regionen. Nya elbussar och tätare trafik ger ändå fler nöjda kunder än förut. Win win win. Men hur mår trafikutövaren?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Erling.L skrivet 16 mars 2022, 12:57:51 PM
Min fundering är hur är scheman o tjänster för förarna
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: BSB101 skrivet 23 mars 2022, 19:28:38 PM
Viten som behöver betalas betyder att trafikutföraren inte har gjort det man avtalat om, knappast något att sträva efter eller se som något bra. Kollektivtrafiken måste väl ändå vara till för resenärerna inte att regionen ska hiva in viten?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Christer K skrivet 26 mars 2022, 00:10:56 AM
Sh
Min fundering är hur är scheman o tjänster för förarna
De har olika scheman vissa arbetar m - f, vissa 4 dagar, vissa 3 dagars. Några kör endast dagtider och vissa kör endast kvällar och nätter. Trafiken startar runt 04.00 och slutar runt 03.00 beroende på veckodag.
Svealandstrafiken äger samtliga depåer i länet, utom den i Kumla som troligtvis ägs fortfarande av Widermans.
De kör nu trafik i Askersund, Kumla och Örebro. Vissa turer kör Connect bus och Nobina kör Nora och Hällefors.
Bergkvara kör på uppdrag av Svealandstrafiken. Idag 25/3 körde Västanhede en buss åt Svealandstrafiken till Fellingsbro.

// Christer K
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Bussmicke skrivet 27 mars 2022, 00:25:07 AM
314 Frövi körs av Bergkvarabuss med MAN från Skåne.
324 körs av Västanhede Trafik med Omniexpress fd. Boreal.

Connect bus kör Askersund 700, 751 en kvällstur och 750.
Connect bus kör Lindesberg, Laxå och Kumla (701, 710)
Frågan är om och när Svealandstrafiken tar över det Connect bus kör.
/Bussmicke
www.bussmicke.se
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Monty skrivet 08 maj 2022, 12:00:45 PM
Ett problem i sammanhanget är att "Huvudmannen" (Numera den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten) t.ex. i Region Stockholm, inte längre har den trafik(planerar)kompetens som de hade när trafiken kördes i egen regi. Det kan vara lite vågat att, som numera, låta den som kör trafiken också, i praktiken, få bestämma utbud m.m. när "någon annan" betalar...
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Fredrik Gelin skrivet 08 maj 2022, 18:30:31 PM
Fast det är ju inte riktigt så att entreprenörerna får köra hur mycket och vad man vill även om man planerar trafiken själv.
Huvudmännen har ju fortfarande kontrollfunktioner som ser till att entreprenörerna håller sig till överenskomna förutsättningar.

Skickat från min SM-G981B via Tapatalk

Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Resenären skrivet 10 maj 2022, 13:14:43 PM
Fast nog borde en av idéerna vara att integrera organisationerna - varför skall man annars ha egen regi?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: S Svensson skrivet 10 maj 2022, 13:49:07 PM
Jag vet inte riktigt hur det är med trafikförsörjningsplanerna. Men förr i tiden hade varje kommun en försörjningsplan. Skolor skulle anges och trafikmedel användas optimalt med bussar,tåg eventuellt andra trafikslag.
Det blev sedan en reform då primärkommuner och landsting inte längre skulle samarbeta utan landstingen skulle äga myndigheten att bestämma själva via det som brukar kallas "länsbolag". Landstingen har bytt namn till det lite intet sägande namnet "regioner". Finns det enbart en region kan det gå bra men om det finns flera olika regioner får man skilja på dem. Sedan är det i  dag planer att slå samman de fd landstingen till större områden eftersom sjukvården behöver samordnas. Går det att separera trafikhuvudmännen och sjukvårdsregionerna ? Västsverige skulle ju få bättre trafik rent geografiskt men gränsöverskridande trafik verkar vara svår att utöva.
Egen trafik vad är det. I dagens Borås Tidning skrivs om egen skoltrafik som innebär att kommunen själv planerar den,men inte riktigt kör själva, utan handlar upp. Sedan är det ibland problem med personbilstrafiken. Sjukresor och färdtjänst skall ju vara "kollektivtrafik" och detta innebär att bilarna kan köra vilken väg som helst. För något år sedan berättade en bekant om en person som varit i Göteborg på läkarbesök att hemresan inte gick raka vägen hem. Det kördes först till Falkenberg och sedan till Älvsered och Skene sedan var man i Hyssna. Likaledes skulle en person i Borås åka till Göteborg. Men resan dit gick över Strömstad och Uddevalla. Jag kan förstå att man åker dit först eftersom det kan vara svårt med körtiden om man åker till Göteborg först. Ibland tar det lång tid där beroende på avstängning. Så det finns kommuner som vill sköta trafiken själv. Vad tycker läsarna om det hela. Blir det billigare att sköta själv ? Egen upphandling eller t o m att även köra själv ? Tack !
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Christer K skrivet 12 maj 2022, 00:17:53 AM
Lite från Region Örebro län

https://www.regionorebrolan.se/sv/resor-och-kollektivtrafik/vi-utvecklar-kollektivtrafiken/nytt-stadslinjenat/ (https://www.regionorebrolan.se/sv/resor-och-kollektivtrafik/vi-utvecklar-kollektivtrafiken/nytt-stadslinjenat/)

https://www.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/policy-program-handlingsplan/regional-utveckling---policy-program.-handlingsplaner/trafikforsorjningsprogram-for-orebro-lan-2022-2030.pdf (https://www.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/policy-program-handlingsplan/regional-utveckling---policy-program.-handlingsplaner/trafikforsorjningsprogram-for-orebro-lan-2022-2030.pdf)

// Christer K
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Bussmicke skrivet 12 maj 2022, 12:16:05 PM
Vilken av linjerna blir BRT?
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Resenären skrivet 13 maj 2022, 07:56:09 AM
Linjerna i stråket Tegnerlunden-Rudbecksgatan-Universitetet-Brickebacken - dvs linjen som går från Mellringe resp Vivalla mot Universitetet resp Brickebacken. I Rudbecksgatan börjar en del bli klart.
Titel: SV: Trafik i Örebro län i "egen regi"
Skrivet av: Bussmicke skrivet 13 maj 2022, 11:48:06 AM
Aha, trodde det bara var en linje (ett linjenummer) det gällde.

/Bussmicke
www.bussmicke.se