Författare Ämne: individuell lönesättning bussförare  (läst 4602 gånger)

Utloggad AL

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 576
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2021, 10:09:29 AM »
Lönesamtal förutsätter förstås att den anställde har i-lön, något som den absoluta majoriteten inte har i Sverige. Löner sätts i samband med förhandlingar om det centrala kollektivavtalet, där också Stockholm och Göteborg därutöver har lokala förhandlingar om den s k "lokala bilagan", ett tillägg till det centrala kollektivavtalet som lämnar förbättringar mot det centrala. Däremot kan det inom samma verksamheter finnas i-löner bland t ex servicepersonal eller teknisk personal, där lönesamtal ingår. Dock kan nog ändå "rättvisan" i systemet ifrågasättas... ;) 

Utloggad Lars-Håkan_E

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 4766
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2021, 10:12:12 AM »
Precis så, problemet är bara att jag som dåvarande trafikchef aldrig kunde påverka lönedelen i utvecklingssamtalet eftersom just Bussförare enligt Kommunal ska ha lön enligt lönetrappan och inget annat.

I små företag kan man lösa detta på olika kreativa sätt men annars är det i princip omöjligt, det blir typ presentkort på ICA man får ta till för att premiera.

Det som är lite spännande är att på andra håll inom Kommunals sektor går det jättebra att ha individuell lönesättning med den s.k potten som blir vid avtalsförändringar, där kan man då bestämma vilka som bara ska få grundhöjningen och vilka som ska få mer.

Utloggad AL

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 576
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2021, 21:57:27 PM »
Det har trots allt varit på agendan ett antal gånger att titta på i-löner för bussförare, eller alternativ i form av något bonussystem.  En av de större barriärerna har främst handlat om att ickefackliga skulle riskera sämre löneutveckling än fackliga. Ett annat att brist på facklig kompetens eller verksamhet skulle skapa ännu större orättvisor än vad som redan är fallet.

En inte helt enkel frågeställning!

Utloggad BSB101

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 325
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2021, 23:34:12 PM »
Jag har aldrig förstått motståndet mot individuell lönesättning från vissa håll. Alla är vi olika duktiga på det vi gör och lön samt övriga villkor är det många tittar på när man söker/byter jobb. Att ha stelbenta lönesättningar där alla får lika gör knappast ett yrket mer attraktivt eller sporrar personalen till utveckling. Sedan måste lönesättningen givetvis ske på ett transparent sätt och inte på godtycke.

Individuell lönesättning fungerar i andra branscher så varför skulle det inte fungera för bussförare?

Utloggad buskörare

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 3730
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2021, 04:33:06 AM »
Hur ser då lönen ut hos andra upphandlingsbranscher som har individuell lönesättning? Hur många av dom har generellt en lön som är högre än våran?

Jag tror inte yrkets attraktivitet ligger i lönen, utan i arbetstiderna och arbetets innehåll.

Utloggad S Svensson

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 3589
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2021, 09:24:17 AM »
Läser man andra tidningar så ges där intryck att järnvägspersonal fått högre lön när det börjades upphandla. Däremot vet jag inte något egentligen om förare till bussar. För bussar är det dock så att de har högre lön är förare av mindre bussar, sk färdtjänstbussar. Tänker på andra arbetsplatser. Vad menas med individuell lön ? Flera arbetsplatser har högre lön genom individuell lönesättning, inom teorin. Men när 80 % av personal har samma lön vet jag inte om den är individuell. En gång i tiden var det lönetillägg i stället. Ålderstillägg och ett närvarotillägg. Det var skiftespersonal som fick ett tillägg på lönen om man varit närvarande hela veckan. Alltså skall det finnas individuell lön så måste man definiera vad som skall ingå.
Vad tycker arbetsgivare (-köpare) skall ingå och vad tycker personal skall ingå. Egentligen får man väl tänka sig att folk skall arbeta utan att det skall finnas tillägg. SJ minns jag hade olika tillägg och kallade det för timtraktamente,felräkningspengar,ob-tillägg,vanligt traktamente, kvartstid. I dag är mycket av detta borta.Sedan tillkom olika sätt att beräkna t ex avstånd och restid. Gemensamt är väl att det inte sätts sådana vid lönesamtal. Men ändå kan det kallas individuellt därför att varje individ inte kan få sådant. Även ordinarie löneklassen blev individuell genom att en viss lönegrad hade ,oftast, fem löneklasser.

Utloggad AL

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 576
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2021, 20:30:30 PM »
Jobbar man inom den offentliga kollektivtrafiken som nästan uteslutande är anbudsupphandlad, så är det inte alls svårt att förstå varför det kan finnas ett starkt motstånd mot i-löner. Där är arbetsförhållanden och arbetsvillkor redan hårt pressade, en situation som sannolikt endast de som har egen erfarenhet kan förstå. Där är också risken mycket hög att medarbetare skulle kunna ställas mot varandra av arbetsgivare med höga avkastningskrav, vilket innebär att den tilltänkta modellen med i-löner inte tillämpas på sätt som avsetts.

Sedan är det absolut så som nämns att bussföraryrkets attraktivitet i första hand inte avgörs av den faktiska lönen, utan i högre utsträckning av drägliga arbetsförhållanden, gott arbetsmiljöklimat, medarbetarinflytande, fungerande och i övrigt tillfredsställande tjänstgöringsscheman och tjänstepass. 

Utloggad BSB101

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 325
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2021, 18:51:20 PM »
Visst avgörs ett yrkes attraktivitet av fler saker än lönen men det är sällan yrken med hög lön har få sökande per utlyst tjänst. Hur individuell  individuell lönesättning är skiljer nog från bransch till bransch. I grunden tycker jag dock det är att föredra framför att ge alla samma lön bara för man arbetat x år inom yrket eller för den delen samma lön till alla.

Utloggad Ersa

 • スクールバス運転手
 • Administrator
 • Medlem
 • *****
 • Antal inlägg: 5785
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2021, 18:54:29 PM »
Nåt motstånd mot individuell lönesättning vet jag inte om jag upplevt så mycket. Däremot gott om förståelse att det är oerhört svårt att tillämpa detta tillsammans med dagens stordrift.

Utloggad buskörare

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 3730
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2021, 03:11:21 AM »
Jag tror att om vi ska få upp en attraktivitet baserat på lön, så är det en ökning på närmare 10.000 som behövs. Och jag är skeptisk till att individuell lönesättning inom en så hårt prispressad upphandlingsbransch skulle tillåta den höjningen.
Och jo, det finns yrken med hög lön där det är brist på sökande. Veterinär är ett. Vissa läkare och barnmorskor är andra.

Utloggad AL

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 576
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2021, 09:59:51 AM »
Nog har det varit motstånd alltid, och i synnerhet vid de tillfällen då diskussioner kring i-löner varit på tapeten. Och på vissa ställen inom kollektivtrafikbranschen där i-löner tillämpas inom service och teknik finns också ett missnöje eftersom det saknas logiska förklaringar till varför det uppstått löneskillnader mellan anställda som utför samma arbetsuppgifter, och där det heller inte förekommer några synliga skillnader i arbetets egentliga utförande.

Min personliga uppfattning är ändå att i-löner inom kollektivtrafikbranschen är svåra att implementera på ett sätt att modellen blir rättvis. Då hade jag snarare sett ett system med bonus som utbetalas en gång varje år, gärna med decemberlönen, och som justeras med hänvisning till i förväg fastställda kriterier, exempelvis antal kundsynpunkter, (klagomål), försenad ankomst, (i tid till arbetstidens start, i tid till avlösning etc), skadefrekvens, (eget vållande), m a o kriterier som är både tydligt mätbara och fullt påverkbara för varje individ.

Utloggad Lars-Håkan_E

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 4766
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2021, 12:13:34 PM »
I-lön förekommer b.la i vården genom att potten vid löneökning fördelas olika efter lönesamtalen, vissa får bara den garanterade potten medans man kan höja upp andra genom utrymmet ovanför, detta gäller i a f privatanställda inom Kommunals avtalsområde.

Förslaget om Bonus är ju precis det jag föreslog fast med ett annat namn, man ska dock vara försiktig med kundsynpunkter och tidspassning så det kan slå väldigt fel.

Att vagnarbetskollektivet har synpunkter beror nog inte på systemet i sig utan på att deras närmaste chef inte lyckats klarlägga vad som gäller och varför Andersson fick större löneökning än Pettersson vid den senaste lönerevisionen trots att dem i teorin utför samma syssla.


Utloggad AL

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 576
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #27 skrivet: 10 maj 2021, 15:26:26 PM »
När det gäller vilka kriterier som skall gälla måste detta förstås bli en fördjupad diskussion mellan berörda parter inför en sådan förändring. Arbetsgivaren har förstås ett ansvar tillsammans med föraren att bedöma kundsynpunkter utifrån relevans, omständigheter, omfattning och frekvens.

När det gäller tidspassning som ju är en förutsättning för föraryrket, kan förstås var och en försova sig vid något enstaka tillfälle eller att andra hinder förekommit, t ex olyckor, inställda avgångar vid färd till arbetet. Dessa omständigheter skall naturligtvis inte utgöra underlag för bedömning. I det här fallet handlar det främst om återkommande försovningar, och än värre, frekventa förseningar till avlösningar, något som är en grogrund för konflikter mellan medarbetare...

Utloggad buskörare

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 3730
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #28 skrivet: 10 maj 2021, 16:14:30 PM »
Ja, tidspassning handlar väl inte om tidtabellen utan när man börjar jobba.

Utloggad BSB101

 • Medlem
 • ****
 • Antal inlägg: 325
SV: individuell lönesättning bussförare
« Svar #29 skrivet: 23 maj 2021, 05:47:52 AM »
Nåt motstånd mot individuell lönesättning vet jag inte om jag upplevt så mycket. Däremot gott om förståelse att det är oerhört svårt att tillämpa detta tillsammans med dagens stordrift.
Vad mer exakt är det som gör det svårt? Rent spontant kan jag komma på flera saker en bussförare kan sköta sitt jobb på som kan mätas. Att ha fasta löner baserade på år i yrket förstår jag inte.