Buss-Snack

Allmänna bussforum => Busstrafik => Ämnet startat av: Christer K skrivet 03 maj 2021, 05:20:00 AM

Titel: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Christer K skrivet 03 maj 2021, 05:20:00 AM
Läste en artikel om lönesättning genom individuell lönesättning i Transportarbetaren.
Kommunal har detta även inom bussbranschen.
Vad tittar cheferna på då?
Åker de med samtliga förare på linjen, talar de med sina bussförare.
Men är det som jag tror detta sker helt godtyckligt av den närmaste chef.

Artikel gäller den kommunala renhållningen i Karlstad. Men finns det där då finns det i flera verksamheter inom Kommunal.
https://www.transportarbetaren.se/stora-loneklyftor-i-kommunal-renhallning/ (https://www.transportarbetaren.se/stora-loneklyftor-i-kommunal-renhallning/)

// Christer K
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 03 maj 2021, 09:13:07 AM
Såvitt jag vet förekommer individuell lönesättning bland servicearbetare och teknisk personal organiserade inom Kommunal på vissa håll, men tror inte det är särskilt vanligt bland buss- eller spårvagnsförare. Och i vart fall är motståndet mot ett sådant system stort...
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 03 maj 2021, 09:41:21 AM
Läser att Nettbuss nånstans i Skåne, hade så. 2015 i alla fall. Vet dock inte resultatet. Jag är inte för individuell lön, tror inte upphandlingsbranschers anställda skulle gynnas av det. Även om det låter bra i teorin
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 03 maj 2021, 14:18:28 PM
Alltså, det beror på vad man menar med i-lön.  Det finns knappast och har nog heller aldrig funnits i modern tid i-lön för en vanlig bussförare.

Däremot har det funnits väldigt många försök med en liten lönedel som varit individuell och beräknats efter vissa kriterier, oftast har kommunal varit stora motståndare i alla fall i storstadsregionerna.

Jag har ju varit b.la Trafikchef och haft otaliga utvecklingssamtal med chaufförer, i ett större företag finns det idag inga vettiga möjligheter att premiera dem som gör ett riktigt bra jobb, man får ta till presentkort på ICA/Coop istället.

Varför?

Vi talar ju inte om ackordslön här utan om en del mätbara kriterier.

Andersson och Pettersson jobbar bägge två på samma tjänstegrupp, kör samma bussar. Bägge håller tidtabellerna men Andersson förbrukar 15% mer bränsle än Pettersson och har tre ggr så hög skadefrekvens på fordonen (ej motpartsskador räknade).

Här skulle man givetvis vilja premiera Pettersson genom en lönesättning med en liten rörlig i-del medans Andersson får den förhandlade lönen.

Vad är faran med detta? Kriterierna skall vara anpassade så att dem inte kan misstolkas, t.ex kundsynpunkter ska inte vara med eftersom det kan slå väldigt snett.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 03 maj 2021, 14:55:01 PM
Jag kan se fördelar med bonusar. Men jag ser också svårigheter med en rättvis värdering.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 03 maj 2021, 16:46:50 PM
Med rätt anpassade kriterier är det liten risk för att misslyckas, dem som jämförs ska ha precis samma förutsättningar.

Just bränsleförbrukning och skador är två väldigt kostsamma delar när man bedriver busstrafik, dessa två brukar sedan i rakt nedstigande led även påverka däckkontot och livslängden på fordonen.

Detta kan man se extremt tydligt på platser där man har personliga bussar, det är ibland skrämmande hur mycket det kan skilja.

Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 03 maj 2021, 17:20:37 PM
Ja, jag förstår att det är de dyraste. De är också de som kan bli mest orättvisa om företaget inte kollar upp ordentligt utan tar enklaste vägen ut. Vilket tyvär inte är ovanligt.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 03 maj 2021, 18:45:16 PM
Varje operatör med självaktning har givetvis en uppföljning av skador (eget vållande) och erbjuder vid behov kompletterande utbildning.
När det gäller skador där motpart är vållande är det givetvis en helt annan sak och inget man kan räkna in.

När man jämför bränsleförbrukning så kan man bara jämföra med helt lika körningar, det går ju självklart inte att jämföra en som kör i Roslagens landsbygd med den som kör i tätorterna.

Min egen tanke från alla år jag körde buss själv är att det givetvis hade varit trevligt att få en uppskattning på lönen när jag försökt att spara pengar på olika sätt.

Något som jag också fått berättat vid olika utvecklingssamtal där jag själv varit chef, många vill också ha en återkoppling både när man gjort något bra och mindre bra, här blir det ju ibland så att man får höra när man gjort något som var mindre bra men mer sällan åt andra hållet.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 03 maj 2021, 19:43:38 PM
Det kan mycket väl tänkas att vissa har det. Men med tanke på hur bussar i åtminstone Stockholmsregionen ser ut, så gäller det uppenbarligen inte alla.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 03 maj 2021, 20:37:16 PM
Både Keolis, Transdev och Nobina har personer som följer upp skador och jag gissar att det även gäller Arriva.

Att skadorna fortsätter att uppstå är väldigt svårt att komma åt, man har ju dem chaufförer man har och i dagsläget är det säkert svårt att hitta nya.

Sedan har man ju alla skador som inträffar inom depåområden och där är det inte chaufförer som står för merparten, det finns skräckexempel med väldigt stora skador som inträffat inom områden som både har 20 km/h och är enkelriktat....
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Taunusch skrivet 03 maj 2021, 21:06:19 PM
Min erfarenhet är att det många gånger är en väldigt liten klick förare som står för en väldigt stor andel fordonsskador men att det kan löna sig att verkligen göra noggranna analyser om vad som kan tänkas ligga bakom. Det är inte säkert att ekonomiska morötter är hela lösningen.

På en tidigare arbetsplats hade arbetsgivaren gett upp en förare med ett personligt fordon som hade ett skick som närmast liknade något som rullat en säsong på folkracebanan. Genom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet omplacerades vederbörande till att arbeta ständig kväll i outtalat syfte att det skulle leda till egen uppsägning.

Till allas förvåning upphörde skadorna i och med det. Så enkelt var det, efter nästan 40 år i arbetslivet med enbart dagtidsarbete visade det sig att personen var en kvälls- och nattmänniska. Således blev det sådana arbetstider till pensionsavgång med en skadestatistik under genomsnittet bland övriga förare - och en förare med ett förbättrat mående på flera plan.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 04 maj 2021, 06:25:46 AM
De har såklart en uppföljning, men när en buss går 20 h med 5 olika förare, så blir det svårt att avgöra vem som skadat bussen om ingen märker/är ärlig. Vi har ju ingen tid själva att g igenom bussarna vid avlösning.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 04 maj 2021, 07:58:36 AM
Stordriften som SL älskar, och förebyggande/uppföljning av skador, går inte direkt hand i hand. Ju större områden och depåer med fler anställda och mer anonymitet, desto svårare att hålla allt helt, rent och snyggt. Bussarna ska ju som sagt helst rulla i 18-20 timmar per dygn med ett halvdussin olika förare, och därtill få en skötseltid på 15-20 minuter per dygn för tank och snabbstäd och ibland rentav en snabbtvätt utan avfettning. Nån tid att inspektera bussen in- och utvändigt finns knappt alls längre, om man som förare inte vill ägna sin obetalda fritid eller sina korta raster åt detta. Ändå är stordriften numera nästan en religion som man inte får ifrågasätta.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 04 maj 2021, 13:21:24 PM
Personligen är jag kluven till bonussystem, men helt emot i-löner.  Personalflykten från trafikföretagen i takt med att anbudsklimatet hårdnat, och avkastningskraven ökat har resulterat i en allvarlig förlust av både kompetens och kvalitét. Idag tvingas många in i yrket med hot om indragen a-kassa eller förlust av försörjningsstöd oavsett om vederbörande är lämplig för yrket - eller alls är intresserad av yrkesrollen. Andra erbjuds anställning med anställningsstöd, något som sammantaget skapat en bransch som i princip fungerar som en avfallsbrunn.

Men det finns också förare som är genuint intresserade av sitt yrke, trivs med yrkesrollen, friheten den erbjuder och oftast mycket god kamratanda. Och det är väl här som ett system med bonus skulle kunna tillämpas med fördel, och man kan nog komma överens om vilka kriterier som i så fall skulle kunna komma ifråga. Däremot tror jag inte att systemet kan se likadant ut över landet som helhet. Storstadsregionerna Stockholm och Göteborg kräver oerhört mycket av sina förare till skillnad från övriga län eller kommuner, något som inte minst reflekteras genom de särskilda tilläggsavtal som finns för Stockholm och Göteborg.

Någon nämner bränsleförbrukning som exempel. Visst, men samtidigt finns det både för- och nackdelar med just detta kriterium. I både Stockholm och Göteborg är omloppstider ofta tighta samtidigt som trafikförhållanden ställer till det ytterligare. Vissa förare kanske väljer att köra lugnt och beskedligt och tvingas därmed köra med förseningar och förlust av reglertid, medan andra håller ett högre tempo som innebär att utlovade tidtabellstider håller, till fördel för resenärerna, samtidigt som det finns en stund över för reglering. Det betyder inte per automatik att den förra föraren gör ett bättre jobb än den senare - eller att den förra skulle vara mindre skadebenägen än den senare.

Då finns det i så fall betydligt bättre kriterier som skulle kunna komma ifråga.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: jocke skrivet 05 maj 2021, 08:55:37 AM
Men ni inom kommunal har väl även ni rätt till ett ("Regelbundet" eller 1 gång per år eller liknande) lönesamtal. Där får man lägga fram varför man själv är värd en högre lön, jag tror många tycker det är obehagligt.

Jag har varit butikschef i ett par år, och ställföreträdande butikschef i nästan 10 år, hade många utvecklingssamtal, men nästan aldrig några lönesamtal, trots att handels främjar att man ska ha det, men folk är inte bekväma med det. Folk har svårt att tala för sig varför dom ska ha en högre lön. Man måste våga stå upp för sina goda sidor, och det som gör att man själv bör få en högre lön, detta ska inte på något sätt jämföras.

Att gå in till chefen och säga "Jag skadar färre bussar än Pettersson" är inte en bra anledning att få högre lön. Att däremot ta upp saker som man själv gjort bra "Jag har inte fått ett enda kundklagomål, eller jag har flertalet gånger ställt upp på kort varsel" osv är ju mer intressant att höra som personalchef.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 05 maj 2021, 10:09:29 AM
Lönesamtal förutsätter förstås att den anställde har i-lön, något som den absoluta majoriteten inte har i Sverige. Löner sätts i samband med förhandlingar om det centrala kollektivavtalet, där också Stockholm och Göteborg därutöver har lokala förhandlingar om den s k "lokala bilagan", ett tillägg till det centrala kollektivavtalet som lämnar förbättringar mot det centrala. Däremot kan det inom samma verksamheter finnas i-löner bland t ex servicepersonal eller teknisk personal, där lönesamtal ingår. Dock kan nog ändå "rättvisan" i systemet ifrågasättas... ;) 
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 05 maj 2021, 10:12:12 AM
Precis så, problemet är bara att jag som dåvarande trafikchef aldrig kunde påverka lönedelen i utvecklingssamtalet eftersom just Bussförare enligt Kommunal ska ha lön enligt lönetrappan och inget annat.

I små företag kan man lösa detta på olika kreativa sätt men annars är det i princip omöjligt, det blir typ presentkort på ICA man får ta till för att premiera.

Det som är lite spännande är att på andra håll inom Kommunals sektor går det jättebra att ha individuell lönesättning med den s.k potten som blir vid avtalsförändringar, där kan man då bestämma vilka som bara ska få grundhöjningen och vilka som ska få mer.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 05 maj 2021, 21:57:27 PM
Det har trots allt varit på agendan ett antal gånger att titta på i-löner för bussförare, eller alternativ i form av något bonussystem.  En av de större barriärerna har främst handlat om att ickefackliga skulle riskera sämre löneutveckling än fackliga. Ett annat att brist på facklig kompetens eller verksamhet skulle skapa ännu större orättvisor än vad som redan är fallet.

En inte helt enkel frågeställning!
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 05 maj 2021, 23:34:12 PM
Jag har aldrig förstått motståndet mot individuell lönesättning från vissa håll. Alla är vi olika duktiga på det vi gör och lön samt övriga villkor är det många tittar på när man söker/byter jobb. Att ha stelbenta lönesättningar där alla får lika gör knappast ett yrket mer attraktivt eller sporrar personalen till utveckling. Sedan måste lönesättningen givetvis ske på ett transparent sätt och inte på godtycke.

Individuell lönesättning fungerar i andra branscher så varför skulle det inte fungera för bussförare?
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 06 maj 2021, 04:33:06 AM
Hur ser då lönen ut hos andra upphandlingsbranscher som har individuell lönesättning? Hur många av dom har generellt en lön som är högre än våran?

Jag tror inte yrkets attraktivitet ligger i lönen, utan i arbetstiderna och arbetets innehåll.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: S Svensson skrivet 06 maj 2021, 09:24:17 AM
Läser man andra tidningar så ges där intryck att järnvägspersonal fått högre lön när det börjades upphandla. Däremot vet jag inte något egentligen om förare till bussar. För bussar är det dock så att de har högre lön är förare av mindre bussar, sk färdtjänstbussar. Tänker på andra arbetsplatser. Vad menas med individuell lön ? Flera arbetsplatser har högre lön genom individuell lönesättning, inom teorin. Men när 80 % av personal har samma lön vet jag inte om den är individuell. En gång i tiden var det lönetillägg i stället. Ålderstillägg och ett närvarotillägg. Det var skiftespersonal som fick ett tillägg på lönen om man varit närvarande hela veckan. Alltså skall det finnas individuell lön så måste man definiera vad som skall ingå.
Vad tycker arbetsgivare (-köpare) skall ingå och vad tycker personal skall ingå. Egentligen får man väl tänka sig att folk skall arbeta utan att det skall finnas tillägg. SJ minns jag hade olika tillägg och kallade det för timtraktamente,felräkningspengar,ob-tillägg,vanligt traktamente, kvartstid. I dag är mycket av detta borta.Sedan tillkom olika sätt att beräkna t ex avstånd och restid. Gemensamt är väl att det inte sätts sådana vid lönesamtal. Men ändå kan det kallas individuellt därför att varje individ inte kan få sådant. Även ordinarie löneklassen blev individuell genom att en viss lönegrad hade ,oftast, fem löneklasser.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 06 maj 2021, 20:30:30 PM
Jobbar man inom den offentliga kollektivtrafiken som nästan uteslutande är anbudsupphandlad, så är det inte alls svårt att förstå varför det kan finnas ett starkt motstånd mot i-löner. Där är arbetsförhållanden och arbetsvillkor redan hårt pressade, en situation som sannolikt endast de som har egen erfarenhet kan förstå. Där är också risken mycket hög att medarbetare skulle kunna ställas mot varandra av arbetsgivare med höga avkastningskrav, vilket innebär att den tilltänkta modellen med i-löner inte tillämpas på sätt som avsetts.

Sedan är det absolut så som nämns att bussföraryrkets attraktivitet i första hand inte avgörs av den faktiska lönen, utan i högre utsträckning av drägliga arbetsförhållanden, gott arbetsmiljöklimat, medarbetarinflytande, fungerande och i övrigt tillfredsställande tjänstgöringsscheman och tjänstepass. 
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 09 maj 2021, 18:51:20 PM
Visst avgörs ett yrkes attraktivitet av fler saker än lönen men det är sällan yrken med hög lön har få sökande per utlyst tjänst. Hur individuell  individuell lönesättning är skiljer nog från bransch till bransch. I grunden tycker jag dock det är att föredra framför att ge alla samma lön bara för man arbetat x år inom yrket eller för den delen samma lön till alla.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 09 maj 2021, 18:54:29 PM
Nåt motstånd mot individuell lönesättning vet jag inte om jag upplevt så mycket. Däremot gott om förståelse att det är oerhört svårt att tillämpa detta tillsammans med dagens stordrift.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 10 maj 2021, 03:11:21 AM
Jag tror att om vi ska få upp en attraktivitet baserat på lön, så är det en ökning på närmare 10.000 som behövs. Och jag är skeptisk till att individuell lönesättning inom en så hårt prispressad upphandlingsbransch skulle tillåta den höjningen.
Och jo, det finns yrken med hög lön där det är brist på sökande. Veterinär är ett. Vissa läkare och barnmorskor är andra.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 10 maj 2021, 09:59:51 AM
Nog har det varit motstånd alltid, och i synnerhet vid de tillfällen då diskussioner kring i-löner varit på tapeten. Och på vissa ställen inom kollektivtrafikbranschen där i-löner tillämpas inom service och teknik finns också ett missnöje eftersom det saknas logiska förklaringar till varför det uppstått löneskillnader mellan anställda som utför samma arbetsuppgifter, och där det heller inte förekommer några synliga skillnader i arbetets egentliga utförande.

Min personliga uppfattning är ändå att i-löner inom kollektivtrafikbranschen är svåra att implementera på ett sätt att modellen blir rättvis. Då hade jag snarare sett ett system med bonus som utbetalas en gång varje år, gärna med decemberlönen, och som justeras med hänvisning till i förväg fastställda kriterier, exempelvis antal kundsynpunkter, (klagomål), försenad ankomst, (i tid till arbetstidens start, i tid till avlösning etc), skadefrekvens, (eget vållande), m a o kriterier som är både tydligt mätbara och fullt påverkbara för varje individ.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Lars-Håkan_E skrivet 10 maj 2021, 12:13:34 PM
I-lön förekommer b.la i vården genom att potten vid löneökning fördelas olika efter lönesamtalen, vissa får bara den garanterade potten medans man kan höja upp andra genom utrymmet ovanför, detta gäller i a f privatanställda inom Kommunals avtalsområde.

Förslaget om Bonus är ju precis det jag föreslog fast med ett annat namn, man ska dock vara försiktig med kundsynpunkter och tidspassning så det kan slå väldigt fel.

Att vagnarbetskollektivet har synpunkter beror nog inte på systemet i sig utan på att deras närmaste chef inte lyckats klarlägga vad som gäller och varför Andersson fick större löneökning än Pettersson vid den senaste lönerevisionen trots att dem i teorin utför samma syssla.

Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: AL skrivet 10 maj 2021, 15:26:26 PM
När det gäller vilka kriterier som skall gälla måste detta förstås bli en fördjupad diskussion mellan berörda parter inför en sådan förändring. Arbetsgivaren har förstås ett ansvar tillsammans med föraren att bedöma kundsynpunkter utifrån relevans, omständigheter, omfattning och frekvens.

När det gäller tidspassning som ju är en förutsättning för föraryrket, kan förstås var och en försova sig vid något enstaka tillfälle eller att andra hinder förekommit, t ex olyckor, inställda avgångar vid färd till arbetet. Dessa omständigheter skall naturligtvis inte utgöra underlag för bedömning. I det här fallet handlar det främst om återkommande försovningar, och än värre, frekventa förseningar till avlösningar, något som är en grogrund för konflikter mellan medarbetare...
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 10 maj 2021, 16:14:30 PM
Ja, tidspassning handlar väl inte om tidtabellen utan när man börjar jobba.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 23 maj 2021, 05:47:52 AM
Nåt motstånd mot individuell lönesättning vet jag inte om jag upplevt så mycket. Däremot gott om förståelse att det är oerhört svårt att tillämpa detta tillsammans med dagens stordrift.
Vad mer exakt är det som gör det svårt? Rent spontant kan jag komma på flera saker en bussförare kan sköta sitt jobb på som kan mätas. Att ha fasta löner baserade på år i yrket förstår jag inte.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 23 maj 2021, 08:16:11 AM
Vad? Att komma i tid till jobbet och inte skada bussarna. Vad mer?
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 23 maj 2021, 09:44:44 AM
Vad det är som gör det svårt med individuell lönesättning i stordriften? Vi har ju redan nämnt att en specifik bussindivid i stordriftsområden kan ha rätt många förare per trafikdygn. 12-13 stycken är inget ovanligt. Lägt därtill mer eller mindre obemannade ytterdepåer, och det blir plötsligt väldigt svårt att avgöra vilka förare som orsakar vilka skador på vilka fordon.
Det finns inga anställda på storbolagen som inspekterar fordonen mellan varje förarbyte, och inte heller åker med under cover för att kolla upp förarna. Det finns inga pengar och resurser till sånt, helt enkelt.

Jag har ju min lösning såklart, vilken är beprövad lite varstans i Sverige. Det är att man minskar storleken på trafikområdena, och därmed låter bli att skifta runt anonyma bussar mellan olika depåer i ett gigantiskt trafikområde flera gånger i veckan. Man håller sina bussar på sin depå, har folk på depåerna som har koll, både på bussarna och de anställda. Dvs motsatsen till anonym stordrift.

Men jag får ju höra att jag är landsbygdsextremist och vill fördyra verksamheten, då jag nämner upplägg med t.ex underentreprenörer som t.ex finns i Knutby sedan 2012, och i Rimbo fram till 2017. Samt som även finns i ett otal andra län såklart. Upplägg som rent driftmässigt fungerar väldigt bra, förutsatt att depån får starta med egna nya bussar från början.
Man måste inte ha underentreprenörer heller, utan samma upplägg kan fungera inom områden där större bolag utgår från mindre depåer, men då gäller det att ha motsvarande bemanning och koll som en underentreprenör skulle ha. Samt låta bli att skifta bussar mellan depåerna flera gånger per trafikdygn.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 28 maj 2021, 19:12:57 PM
Kundbemötande, körstill, hur man uppför sig i trafiken etc. Kontrolleras enklast genom stickprovskontroller. Om det behövs ekonomiska "bonusar" för att komma i tid och inte skada bussarna har man stora problem.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 28 maj 2021, 19:30:00 PM
Stickprovskontroller på närmare några tusen förare/arbetsgivare bara inom SL-trafiken varje månad tar sin lilla tid. Och tid kostar som bekant pengar. Jag är skeptisk till att en prispressad bransch är beredd att lägga de resurserna för att leta folk att ge bonusar till. När man idag väljer bort erfarna förare vid anställning för att det blir billigare att anställa nyutbildade.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: mittlinje skrivet 28 maj 2021, 21:50:41 PM
Kundbemötande är en intressant fråga, det är inte alltid kunden talar sanning. Förekommer även att förare har det problemet och de sållar man oftast ut ganska snabbt. Har sett många kundärenden där kunds berättelse inte stämmer överens med verkligheten. Några gånger sett det på film och då skulle man önska att det även fanns ljudupptagning på dessa.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 29 maj 2021, 07:22:15 AM
Nä, kundklagomål ska man vara försiktig med att väga in.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Bältes-Assar skrivet 29 maj 2021, 13:27:10 PM
Nej, men vad skulle man egentligen väga in då? Om det kokar ner till att bara handla om närvaron på arbetsplatsen så är det ju ingen mening med det, då blir det ett bestraffningssystem som egentligen bara är ett förtäckt tarifflönesystem men dyrare att hantera administrativt och förhandlingsmässigt.

Om man vill minska skadorna på stora områden så bör man nog satsa på tekniska lösningar som förebygger att skadorna uppstår, typ geo-fencing och olika varningssystem.

Sen kan såklart Ersas ”smågarageidyll-system” fungera på vissa håll men jag ser liksom inte framför mig att det ens skulle vara ett alternativ för Stockholms förorter.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 30 maj 2021, 00:13:37 AM
Men nu har åtminstone linjetrafiken i storstadsområdena den förarkår den eftersträvat att få. Går det verkligen att väga upp alla slags brister och skador enbart med teknik, eller ska man kanske även försöka få ansvarstagande anställda som kan köra, och kanske rentav trivs med sitt jobb? Jag tror inte att enbart teknik och varningssystem kan lösa alla branschens problem.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 30 maj 2021, 04:13:26 AM
Det är väl just det vissa av oss anser? Att stora områden/depåer inte funkar för individuell lönesättning eftersom det krävs så omfattande kontroller från arbetsgivaren att det ändå inte blir lönsamt?

Det finns nog mycket man kan göra för att minska skador, men vad jag ser, är det långvariga arbeten för att på sikt få folk att vilja köra buss. Arbetsgivaren har också ett ansvar i att motverka skador och då menar jag inte det man gör idag. Skickar ut lappar om hur dyrt det är. Man måste ju också se över hur man själv jobbar. Ser man till att körtider är anpassade efter verkligheten? Att arbeten längs vägen kollas upp så bussarna verkligen får plats?

Bonus låter ju gulligt, men då jobbar man ju ändå inte med grundproblemen. Som vid stora depåer troligen mer handlar om körtider och vilka man anställer, än att folk skiter i om dom krockar och därför blir mer motiverade av en bonus.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 30 maj 2021, 07:58:35 AM
Det är ju just grundproblemen ingen part orkar ta tag i. Därför består de enda små förslagen av att "putsa på fasaden" lite istället. När man själv har idéer som handlar mer om hur verksamheten bör synas från grunden, viftas ju dessa bort direkt. Både ute i verkligheten samt här i forumet.
Jag gissar att sånt ses som alldeles för radikalt och omstörtande. Det är givetvis mycket enklare att blunda för alla problem, och låtsas att inga bekymmer existerar för branschen idag.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Bältes-Assar skrivet 30 maj 2021, 12:13:18 PM
Så brukar det vara när merkostnaderna är tydliga och besparingarna diffusa. Om du sätter siffror på det och visar att du räknar rätt så är det nog mindre risk att du blir bortviftad som en drömmare.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 30 maj 2021, 13:57:06 PM
Några positiva siffror kan man sällan få fram om man vill ha kvalitet i trafiken. Därför är dagens system uppbyggt på att man sparar ett fåtal kronor, samtidigt som man har dålig kvalitet och missnöje. Men den låga kvalitetsnivån är ju uppenbarligen värda de få kronorna, och därför får branschen fortsätta att se ut som den gör. Samt fortsätta mot ännu mer stordrift, och ännu mindre kompetent personal. Det är ju trots allt så vi vill ha det.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Bältes-Assar skrivet 30 maj 2021, 16:40:23 PM
Aha. Jag trodde att det fanns ett grundläggande problem, som du menade att man kunde åtgärda och spara pengar i slutänden.  :)
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 30 maj 2021, 19:30:16 PM
Nej nej, spara pengar på allt, det kan branschen redan. Oerhört väl.  ::)
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: mittlinje skrivet 31 maj 2021, 06:50:37 AM
Anser du branschen är unik gällande sparandet? I så fall lever vi nog inte i samma samhälle för det jag upplever är att i stort sett allt i alla länder oavsett bransch fungerar så med fåtal undantag.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 31 maj 2021, 10:12:06 AM
Jag ser inte på något vis att mitt uttalande skulle kunna tolkas att jag menar att just bussbranschen är unik i detta avseende.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 11 juni 2021, 18:27:00 PM
Ser definitivt att kundbemötande kan vara en del, sedan får man givetvis inte lägga allt för stor vikt vid enskilda ärenden. Men exempelvis en förare som har ovanligt många klagomål kan det säkert finnas anledning att granska noggrannare.

Min ingångspunkt i frågan är att det verkar finnas ett motstånd mot ett lönesättningssystem som är vanligt förekommande i övriga arbetsgivare. För mig är det självklart att en person som är bättre på sitt jobb ska ha en bättre lön. Kommer det tillkomma administration? Självklart då man går från ett system där man enbart kollar på år i yrket till att kolla med individuellt. Samtidigt ger det en morot för den anställda att ge det lilla extra, inhämta mer kunskap etc.

Vad är fördelen med ett lönesystem som i princip bara ser till antal år i yrket?
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Bältes-Assar skrivet 11 juni 2021, 18:40:53 PM
Det är rättvist utifrån en konkret mätbar variabel, och sparar chefsjobb eftersom lönesättningen blir fri från bedömningar.

En normal ”närmaste chef” i den här branschen har väl typ 100 förare att hålla reda på och klarar knappt ens av att hantera rehabärenden och sånt vid sidan av alla excelfiler och rapporter de ska hålla på med, så det är naturligtvis bara fantasier att de skulle klara av att sätta lön på ett rättvist sätt på allihopa.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: buskörare skrivet 11 juni 2021, 19:05:30 PM
Där jag jobbade tidigare, hade vi en förare som klart ledde ligan när det gällde kundklagomål. Varför? Jo, han krävde att alla betalade för sig. Ingen kom undan.
Man ska också ta i beaktande att klagobenägenheten är större i vissa områden.
Ska vi som kör i de områden som generellt klagar mer, få lägre lön än de som jobbar i områden där färre klagar?
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: sa0azs skrivet 18 juni 2021, 11:28:35 AM
Självklart måste det vara tydligt vilka parametrar som påverkar lönen.

Det kollektivavtal jag tillhör är "sifferlöst", det vill säga det finns ingen pott på traditionellt vis.
I stället bygger det på att jag och min chef tillsammans kommer överens om ett antal olika mål som jag skall uppnå (tydligt mätbara som jag kan påverka),
och dessa värderas därefter i kronor.
Om jag uppnår ett mål får jag summan för det målet, och så vidare. Uppnår jag inget av målen får jag ingenting, men då måste
det redas ut varför, och vidtas åtgärder, t.ex. utbildning.

Det är självklart lite jobbigare för alla än att bara dela ut de vanliga procenten enligt listan, men det blir ett system där faktiskt man tar hänsyn till
både individens prestationer och individens förutsättningar, och där individen själv kan påverka.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Nico skrivet 18 juni 2021, 12:31:57 PM
Allt är ju möjligt, men en följdfråga som infinner sig är hur många som omfattas, dvs. hur många underlydande har varje chef att ansvara för och följa upp?
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 18 juni 2021, 13:27:50 PM
Samt, hur mycket kommer det att kosta att utöka antalet gruppchefer i större trafikområden, så att varje gruppchef har tillräckligt få förare att denne får en tillräcklig överblick. Idag går utvecklingen snarare att antalet gruppchefer minskas, och att de kvarvarande får allt fler förare och fler arbetsuppgifter att sköta. De företag som kan tänkas räkna in utgifterna för en tillräckligt stor personalstyrka, lär förlora alla slags upphandlingar.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: BSB101 skrivet 24 juni 2021, 14:23:17 PM
Att en chef har för många underställda har inget med för eller emot individuell lönesättning att göra utan det har man organisationen att göra. Gällande detta med klagomål skrev jag Men exempelvis en förare som har ovanligt många klagomål kan det säkert finnas anledning att granska noggrannare. Med andra ord så tog jag klagomål som ett exempel på en sak som kan innebära att man kollar extra på en förare. Om denna extra kontroll sedan visar på att personen utför sitt jobb på ett bra sätt så är det till gagn för föraren.
Som sagt har flertalet arbeten idag individuell lönesättning och jag ser inte vad som skulle hindra att bussbranschen hade det samma? Visst kanske det behövs organisatoriska förändringar men det har jag svårt att se som någon nackdel.
Titel: SV: individuell lönesättning bussförare
Skrivet av: Ersa skrivet 24 juni 2021, 14:51:27 PM
Men som alla storbolags organisationer ser ut idag, och på det sätt stordriften är uppbyggd i storstadsområdena, blir det hur som helst svårt och tungrott att försöka bygga upp en överblick som kan användas för införande av individuell lönesättning. Det krävs mer folk till detta, vilket innebär en större personalorganisation, och vips är alla anbud förlorade pga högre kostnader.

Jag har personligen inget emot tanken på individuella löner, men jag tror inte att dagens organisationer och bussbranschens grund med dagens stordrift klarar av utmaningen.