Avställt över sommaren

Startat av Ted Selander, 02 juli 2023, 06:34:37 AM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ted Selander

Vet inte hur vanligt det är numera med sommaravställningar.
Här en radda elbussar i Jönköping som tagit semester.

Busssimon03

Hur många drabbar detta? Ser ju dom närmsta 2449-46 iallafall

Ted Selander

Ett femtontal på den tampen.

elliot


Walter

En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

Niclas Wennerlid

Det är min uppfattning att sommaravställningarna har minskat över lag.

Det finns väl två skäl till det. Dels har nog trafikutbudet ökat under sommaren på många håll jämfört med hur det traditionellt sett ut, men det främsta skälet är nog att dagens bussar kräver viss "motion" för att må bra.
En längre period av stillastående kräver som regel en del insatser innan bussarna kan tas i trafik igen, i alla fall om man vill slippa uppkomna problem längs linjerna första veckan.

Sett ur det senare perspektivet kan det vara värt att hålla alla bussar påställda och låta dem rulla regelbundet.

// Niclas


Walter

Var det inte förr mer ekonomiskt lönsamt att ställa av bussar på sommaren som hade hög skatt? Idag med många alternativa bränslen med lägre fordonsskatter finns väl inte det incitamentet lika mycket?
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

homer

Som Walter skriver ovan, kan ju vinsten med att ställa av en buss som har 900 kr i skatt / år inte vara särskilt stor?

Walter

Nej nu måste det vara drift och underhållskostnader.
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!

Peter Rost

På sjuttio och åttiotalet var det ganska vanlig med avställda, oftast äldre bussar.

//Peter

Jo

Även bussar som körs med RME, HVO och liknande är ju registrerade som dieselbussar med en skatt på vanligtvis 15-20 tkr i årsskatt. Så hos bolag/depåer som har en stor andel skoltrafik där man inte har andra uppdrag till fordonen används fortfarande sommaravställning. Ibland även avställning under jullovet.

Förutom fordonskatten slipper man ju även kostnad för trafikförsäkring.

Jacob

Lite OT, men i Uppsala (GUB) är dieselbussarna 228-229, 231-249 samt 651-653 avställda. De lågbeskattade dieselhybriderna 821-840 är påställda. Vi ska köra så mycket biogas som möjligt, men vid temperaturer över 25 grader ska vi dock prioritera bussar med AC vilket gör att det då rullar fler dieselbussar eftersom de äldsta gasbussarna endast har förar-AC.
Särskrivning är en dödssynd!

Christer K

Har kollat de olika skatterna på bussarna. Gas buss 984 kr/år, Diesel buss 12 462 kr/år och EL buss 984 kr/året. Sedan tillkommer försäkringen på fordonet vilket är svårt att få fram. Olika bolag olika avtal. Finns tre olika nivåer på försäkringar, Trafikförsäkring måste alla fordon ha, En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom. Halvförsäkring ingår till exempel skydd för brand, stenskott, stöld av bussen och inbrott, bärgning och bogsering. I halvförsäkringen ingår också rättskydd om du hamnar i en rättstvist.
Helförsäkringen ersätter utöver halvförsäkringen även skador på bussen vid en trafikolycka, även om felet är förarens. Avbrottsskyddet ger ersättning upp till 60 dagar om bussen får skador.
I regel är självrisken kring 20% av basbeloppet men även där skiljet det från trafikbolag till trafikbolag. Har fordonet ingen försäkring så kostar detta 180 kr/per dag. Detta krävs då av Trafikförsäkringsföreningen. Det blir 5400 kr per 30 dagar. Så en vanlig försäkring gör nog att avställning blir billigare för företaget. Christer K
Började med buss april 1976 Örebro Trafik AB, AB Omnibus, Göteborgs Spårvägar, Linjebuss, Swebus Express, Swebus, ETT Trafik AB, Närkebuss, Flexima (körde åt Eurolines),Ragn-Sells AB. Bus4you mars 2020.

Bussfanatikern

Vad är skatten för en etanolbuss per år?

Ted Selander

Etanolbuss = 984 kr/år i skatt.