Hypotetisk vägsatsning

Startat av Daniel P-son, 15 september 2018, 17:28:55 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Daniel P-son

Ponera att ni fick en rejäl summa öronmärkta pengar att spendera på vägnätet fram till 2030 (alltså utöver det som redan är på gång hos Trafikverket). Låt oss säga 30 miljarder. Var skulle du lägga dessa pengar?

Fredde

Citat från: Daniel P-son skrivet 15 september 2018, 17:28:55 PM
Ponera att ni fick en rejäl summa öronmärkta pengar att spendera på vägnätet fram till 2030 (alltså utöver det som redan är på gång hos Trafikverket). Låt oss säga 30 miljarder. Var skulle du lägga dessa pengar?

En östlig förbifart i tunnel, så Stockholm får en riktig ringled.
Detta skulle avlasta Essingeleden och centrala stan rejält.
Skulle även installera sprinkler och uppdatera ventilationen i Södra länken, så slipper den stängas när det är rusningstrafik. Detta finns i Norra länken och där kan man ha stillastående trafik.

Karsten

Citat från: Fredde skrivet 15 september 2018, 18:19:20 PM
En östlig förbifart i tunnel, så Stockholm får en riktig ringled.
Detta skulle avlasta Essingeleden och centrala stan rejält.
Skulle även installera sprinkler och uppdatera ventilationen i Södra länken, så slipper den stängas när det är rusningstrafik. Detta finns i Norra länken och där kan man ha stillastående trafik.

Skulle du satsa 30 miljarder på att få trafiken att stå still? Det var ju riktigt roligt skrivet!  :D

Jag skulle nog försöka satsa dem på åtgärder som främjar kollektivtrafiken och minskar bilismen i storstadsregionen Stockholm.

Fredde

Citat från: Karsten skrivet 15 september 2018, 19:39:56 PM
Skulle du satsa 30 miljarder på att få trafiken att stå still? Det var ju riktigt roligt skrivet!  :D

Jag skulle nog försöka satsa dem på åtgärder som främjar kollektivtrafiken och minskar bilismen i storstadsregionen Stockholm.

Nej, men man måste ha i åtanke att åka kollektivt inte passar för allt och alla.
Ett kollektivkörfält kan man dock lägga till i en östlig förbifart, precis som i Förbifart Stockholm.
Vill du minska bilismen kan du satsa lite pengar på att minska antalet tjänste-/företags-/förmånsbilar... Dessa kommer du aldrig få ombord på en buss eller tåg. Även dessa blockerar för busstrafiken.
Sen får man väga in besökare som reser till eller förbi Stockholm, både från övriga Sverige och från utlandet. Ska man ha turistparkeringar i Södertälje och Uppsala och sen bussa dessa in till Stockholm? Njae...

Man kan även väga in att få helt separerade körfält (tänkt BRT) för enbart SL-bussar i och kring huvudstaden är en utopi, som gatorna är utformade idag. För att få till detta krävs mer än denna summa pengar.

Jag körde tur och retur till Grekland nu i sommar. I viken stad fanns de värsta köerna? Jo, i Stockholm...

Lars-Håkan_E

I Stockholm har man ju från politiskt håll valt att försvåra inte bara för privatbilar utan även i mycket hög grad för kollektivtrafiken med buss o taxi, för distribution och annat så köerna ska bli så långa som möjligt och omvägarna likaså.

Möjligen att det går att hitta något liknande i Paris eller i någon stor stad i Italien.

zjbus

Citat från: Lars-Håkan_E skrivet 15 september 2018, 21:06:38 PM
I Stockholm har man ju från politiskt håll valt att försvåra inte bara för privatbilar utan även i mycket hög grad för kollektivtrafiken med buss o taxi, för distribution och annat så köerna ska bli så långa som möjligt och omvägarna likaså.

Möjligen att det går att hitta något liknande i Paris eller i någon stor stad i Italien.
Och att istället underlätta för cyklister, kvalificerad idioti på hög nivå.

David M

Det finns fortfarande en mängd brister på det befintliga vägnätet. Själv hade jag nog satsat på att bygga klart det grundläggande motorvägsnätet (E22 Malmö-Karlskrona, E4 Helsingborg-Sundsvall, E18 Segmon-Norrtälje, E20 Göteborg - Eskilstuna) PLUS  "felande länkar" på regional nivå typ Helsingborg-Höör, Växjö-Västervik och Östersund-Skellefteå som nya "raka" vägar. Även Nynäshamn-E4 vid Vagnhärad som en ny väg vore rätt intressant då det skulle skapa ett alternativ till Stockholms södra infart, ihop med en Österled skulle det skapa starkare robusthet i huvudstadsområdet (jämför med om nuvarande E4/E20-bron över Södertälje kanal hakar upp sig igen).

pnott

Intressant fråga.

Själv så förundras jag dagligen över de oändliga karavaner med lastbilar som korsar vårt land från norr till söder och från öster till väster. Utan att kunna hänvisa till någon statistik så känns det som att lastbilarna har ökat betydligt mer än personbilarna på våra vägar. Samtidigt som järnvägarna har blivit allt mer grovmaskiga då industrispår har lagts ner och spår som inte används av persontåg har rivits upp. Nya industriområden har sällan koppling till järnvägen. Järnvägen förmår alltså inte längre att transportera godset till slutkunden utan omlastning och dessutom så går järnvägstransporter alltför långsamt när persontransporter på järnväg prioriteras då kapaciteten är bristfällig.

Hur skulle det se ut på våra vägar om (stora delar av) godstransporterna försvann? Såklart skulle det fortfarande finnas kapacitetsbrister på sina håll, men på många håll skulle nog kapaciteten plötsligt kännas fullt tillräcklig.

Jag slår alltså ett slag för att använda pengarna till att underlätta för godstransporter på järnväg!

WalleW

Jag skulle satsa på Österleden...igen  :).
Jag började propagera för den i mitten av 80-talet med mottot
"Rullande trafik är renare trafik"...
Men vem lyssnade på yrkestrafikanter på den tiden när palestinasjalarna
vajade och cykelkedjorna rasslade så snart ordet "trafik" nämndes...
Någon partirepresentant i sta´n tyckte t o m att man skulle distribuera
varor via T-banenätet... :o...

/   M v h   Walle


Daniel P-son

Prio 1) Bygga en östlig förbifart så att Norr- och Söderleden knyts ihop (Åbro-Agnesberg). Dock risk att det blir väldigt dyrt med tunnlar genom naturreservat.

2) Förbifarter E4 Norrland (Härnösand, Örnsköldsvik, Skellefteå)

3) Motorväg R40 Ulricehamn-Jönköping

4) Bygg färdigt E45-motorvägen mellan Göteborg och Trollhättan (genom Göta + bro över Slumpån)

5) Motorväg E18 Ed-Sörmon (förbi Grums, Slottsbron, Vålberg)

6) Motorväg E20 Arboga-Eskilstuna

BSB101

Som andra varit inne på skulle man nog vinna mycket på att flytta över gods från lastbil till järnväg. Även satsningar på mer spårtrafik i vore större städer skulle underlätta.
Sedan är det intressant att visa direkt bygger halmgubbar och målar upp bilder av ett totalförbud för bilar så fort någon nämner något om att reglera bilismen och satsa på kollektivtrafik.

Ersa

Citat från: WalleW skrivet 16 september 2018, 10:57:56 AM
Jag skulle satsa på Österleden...igen  :).
Jag började propagera för den i mitten av 80-talet med mottot
"Rullande trafik är renare trafik"...
Men vem lyssnade på yrkestrafikanter på den tiden när palestinasjalarna
vajade och cykelkedjorna rasslade så snart ordet "trafik" nämndes...
Någon partirepresentant i sta´n tyckte t o m att man skulle distribuera
varor via T-banenätet... :o...

/   M v h   Walle

Det vore rätt trevligt om vi kunde slippa de arga och bittra tongångarna i detta forum, och istället hålla oss till rena konstruktiva argument.

Nico

Överlag så behöver det ena inte utesluta det andra. Alltså mer godstrafik på spår över längre avstånd (speciellt om det kan kan ske i heltåg) är i vissa fall att föredra, men även vägarna måste faktiskt fungera för övriga transporter då spåren inte når överallt.

Vad gäller järnvägens konkurrenskraft sedan så är det till stor del politikerna som är skyldiga till att det ofta fungerar illa. Det som tar fyra, fem dagar att skicka från dörr till dörr med lastbil inom Europa tar med tåget i nuläget tyvärr ofta uppåt ett par veckor. Olika spårvidd, elsystem, byråkrati etc. är inget som direkt underlättar detta.

Likaså är en väl utbyggd kollektivtrafik nödvändig i många tätorter, men kan inte heller ersätta bilkörning på alla kanter. Inte heller är cykeln ett alternativ i alla lägen utan beror som sagt på vem som ska använda den samt sedan hur och var. Även om det kanske är en sliten kliché så är faktiskt tid oxå pengar.

Personligen skulle jag därför se satsningar som är ganska breda, alltså både väg och järnväg. Likaså måste det till över hela landet samtidigt som man ser till att internationella kopplingar fungerar.   
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

WalleW

Citat från: Ersa skrivet 17 september 2018, 10:30:46 AM
Det vore rätt trevligt om vi kunde slippa de arga och bittra tongångarna i detta forum, och istället hålla oss till rena konstruktiva argument.
Jag är varken arg eller bitter, det ligger inte i min natur... Tråkigt att Du misstolkade...

Utöver Österleden / komplett ringled kring Sthlm, kan jag tänka också mig motorväg Nynäshamn - E4 och Eskilstuna - Arboga.
Även om ämnet avser vägsatsningar skulle det vara intressant med en kortare provsträcka med MAGLEV-tåg.
Huruvida MAGLEV skulle fungera i vårt klimat med snö har jag dock ingen bra uppfattning om.

/   M v h   Walle

Ersa

Citat från: WalleW skrivet 18 september 2018, 11:00:57 AM
Jag är varken arg eller bitter, det ligger inte i min natur... Tråkigt att Du misstolkade...

Utöver Österleden / komplett ringled kring Sthlm, kan jag tänka också mig motorväg Nynäshamn - E4 och Eskilstuna - Arboga.
Även om ämnet avser vägsatsningar skulle det vara intressant med en kortare provsträcka med MAGLEV-tåg.
Huruvida MAGLEV skulle fungera i vårt klimat med snö har jag dock ingen bra uppfattning om.

/   M v h   Walle

Det är rätt svårt att låta bli då "palestinasjalar" helt plötsligt nämns på ett negativt sätt, och detta i samband med din väldigt politiska signatur undertill. Hatet mot de som har andra politiska åsikter än en själv är något som vi gärna slipper se i detta forum, då det finns alldeles för mycket sådant på andra plattformar.

Angående vägsatsningar håller jag med om dina punkter, och lägger även till E18 Norrtäljevägen mellan Rosenkälla och Söderhall, som borde breddas till 2+2-väg. Vidare behövs nog även riksväg 55 mellan Uppsala och Norrköping byggas ut på sikt. Idag är denna väg väldigt tunt utritad på kartan.