Motsägelsefull skyltning

Startat av Niklas Bygdestam, 13 oktober 2016, 20:58:28 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Niklas BygdestamBilden är tagen i Gamla Uppsala.

Den blå skylten betyder gångfartsområde. Det kallas även gårdsgata. Detta innebär att man kör i gångfart. Allt annat som rör på sig innanför detta område har företräde som motorfordonen som rör sig där. Man ska köra i krypfart, dvs som det heter i gångfart. Men sitter en sådan skylt innebär det att man ändå har tillträde att köra bil där, även buss eller lastbil om inget annat anges. Bara man håller på reglerna att helt enkelt köra extra långsamt och försiktigt. Så långt är det inga konstigheter.

Men problemet i det här fallet är att den blå skylten är fullständigt onödig. För det sitter också en förbudsskylt som helt förbjuder motorfordon. Nu skulle man kunna tänka sig att några kategorier kanske undantas av förbudet och att den blå skylten gäller dem. Men det stämmer inte alls. För hade det varit så hade det suttit en skylt som anger någon grupp fordon som undantas från förbudet, t ex boende eller kanske turistbussar eller vad det nu kan vara. Men det sitter ingen skylt som visar ett sådant undantag.

Alltså, den blå skylten som uppmanar att köra i gångfart är totalt onödig, när man ändå inte får köra där. Känns som som det är någon som inte riktigt tänkt här ???
Jag är växelvis boende i Uppsala och i Belgrad. Granskar därför fordon, trafik och infrastruktur ur två länders perspektiv.

Anders Noren

Jodå. Gångfartsområde, förbud mot trafik med motordrivna fordon undantaget moped klass II. Det finns några andra skyltvarianter som hade haft samma innebörd och kanske hade varit mindre förvirrande, men det råder ingen motsägelse. Observera att gångfartsområdets regler gäller alla fordon, inte bara motorfordonen.

En snyggare kombination skulle ha kunnat vara E7 "Gågata" med tilläggstavla "Även moped klass II". Vi vet förstås inte vad som finns bortom skylten, det kanske finns någon väldigt bra anledning att tillåta allmän mopedtrafik (med gångfartsområde) och inte bara mopedtrafik till adress på gatan (med gågata).

Nu har jag kollat i STFS och det visar sig att 1) gatan är gångfartsområde samt 2) den är enkelriktad med hjälp av förbudsskylten. Från andra hållet får även bussar köra och skylten kan ses i Google Streetview: https://goo.gl/maps/kTGyKXfBXYs

Vägen ifråga är den smala "byvägen" som fungerar som tillfart till Gamla Uppsala kyrka i en enkelriktad slinga, undantaget moped och cykel som får köra åt båda håll.

BSB101

Man får inte heller glömma att cykel är ett fordon. Nu vet jag inte om det påverkar något i det aktuella fallet.

Anders Noren

Citat från: BSB101 skrivet 17 oktober 2016, 14:19:43 PM
Man får inte heller glömma att cykel är ett fordon. Nu vet jag inte om det påverkar något i det aktuella fallet.

Jo, det är i alla högsta grad cykeln som är orsaken till att enkelriktningen utförts med vägmärke C3 "Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II" istället för märke C1 "Förbud mot infart med fordon". Det sistnämnda hade enkelriktat även cykeltrafiken, något som i de flesta fall är onödigt med hänsyn till det tillgängliga utrymmet. (Moped klass II hänger med av bara farten eftersom den oftast har samma trafikregler som cykel.)

Nico

Ett problem med att skylta med C3, i alla fall på många håll i Storstockholm, är att många bilister struntar i den skylten vilket leder till trafikfarliga situationer på enkelriktade gator. Att ha enkelriktat för ett trafikslag, men inte för ert annat blir lätt inkonsekvent och därmed större risk för tillbud. För bussförarna har detta i många fall även lett till en stressigare arbetsmiljö.
»Den stora anledningen till att människan går vilse i tankarna är att det är outforskat territorium.«

Alfred E. Neuman

Ersa

Att låta cykeltrafiken bli dubbelriktad på gator som tidigare varit helt enkelriktade har man gjort i många mellanstora studentstäder som t.ex Uppsala och Umeå, där det fungerat bra. Frågan är om man i betydligt större städer som Stockholm istället skulle kunna skylta C1 "Förbud mot infart med fordon" (se nedan) med tilläggstavlan "Gäller ej cykel". Men en sådan kombination kanske inte är tillåten rent juridiskt?


Anders Noren

Citat från: Ersa skrivet 17 oktober 2016, 17:01:06 PM
Att låta cykeltrafiken bli dubbelriktad på gator som tidigare varit helt enkelriktade har man gjort i många mellanstora studentstäder som t.ex Uppsala och Umeå, där det fungerat bra. Frågan är om man i betydligt större städer som Stockholm istället skulle kunna skylta C1 "Förbud mot infart med fordon" (se nedan) med tilläggstavlan "Gäller ej cykel". Men en sådan kombination kanske inte är tillåten rent juridiskt?

Nä, inte i Sverige. Kombinationen har efterlysts eftersom flera andra europeiska länder har infört den, men statens hållning är att den är oförenlig med Wienkonventionen.

Enkelriktning med C3 har varit officiellt påbjuden i minst 35 år.