Huvudmeny

Rikstian

Startat av Anders Noren, 24 augusti 2009, 17:52:58 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders Noren

Riksväg 10 gick mellan Örebro och Gävle. Hugade kartmakare kan använda följa beskrivningar i denna tråd.

Etapp Gävle-Storvik:

(Inte allt jag refererar till finns i Google Maps men jag rekommenderar att man också följer vägen på Hitta och deras flygfoton. Jag använder konsekvent benämningen riksvägen för att hänvisa till gamla riksväg 10.)

Inne i Gävle: osäker på var riksvägen börjar. Började den inne i staden så följde den Västra vägen ut. Gavleån korsades i så fall på Gustafsbron som ligger alldeles bredvid dagens Gavlebron, på södra sidan.

Johanneslöt: Riksvägen gick på Johanneslötsvägen, men dagens Johanneslötsvägen är till största delen flyttad på 1960- och 1970-talen för att ge rum åt motorvägarna. Den gamla Johanneslötsvägen gick från Gustafsbron och västerut och används som cykelbana fram till den punkt där cykelbanan viker ned i en tunnel under motorvägen. Härifrån gick gamla vägen där riks-80 nu ligger, fram till den punkt mitt mellan tpl. Johanneslöt och tpl. Hagaström där nya Johanneslötsvägen ligger parallellt med motorvägen efter att ha gjort en krök via Scandic-hotellet. Från denna punkt gick gamla vägen rakt mot, och parallellt med, Valbo kyrkogårds norra sida - vägen flyttades något norrut i början av 1980-talet när tpl. Hagaström byggdes - och anslöt till dagens Valbovägen.

Valbo: Riksvägen gick genom tätorten Valbo på Valbovägen ända bort till Valbo köpcentrum och tpl. Mackmyra där den följde nuvarande Tavelvägen. Tavelvägen var ursprungligen en del av Valbovägen men då tpl. Mackmyra byggdes lades vägen om. Efter Tavelvägen följde riksvägen åter Valbovägen till Forsbacka där den blir Sandviksvägen och sedan Gävlevägen.

Sandviken: Riksvägen gick på Gävlevägen genom hela staden.

Sandviken-Kungsgården: Osäker på om riksvägen gått genom byn Stigen eller om den gick på dagens riks-80. Lantmäteriets "Historiska kartor" behöver konsulteras.

Kungsgården: Riksvägen gick på Ovansjövägen hela vägen bort till Storvik. Vid västra trafikplatsen i Kungsgården är en bit av Ovansjövägen försvunnen för att ge plats åt trafikplatsen.

Genom Storvik: osäker. Riksvägen kan ha gått på en annan gata genom köpingen än Landsvägen som var genomfart till 1998.


Alternativ sträckning:

Från den punkt i Johanneslöt jag beskrev ovan, mellan tpl. Johanneslöt och tpl. Hagaström, och västerut så gick riksvägen på den nybyggda s.k. Valboautostradan från hösten 1955. Inledningsvis gick autostradan till nuvarande tpl. Nybo men förlängdes snart (förmodligen inom ett par år) till nuv. tpl. Nybo.
Om tpl. Mackmyra och den ovan beskrivna omläggningen av Valbovägen bortanför Valbo köpcentrum byggdes i slutet av 1950-talet (med Valboautostradan) eller i slutet av 1960-talet (med motorvägen till Sandviken) är osäkert.
Valboautostradan byggdes fyrfilig men med plankorsningar och byggdes inte ut till motorväg förrän i början av 1980-talet.

Observera:
Överhärdeåsen och Överhärdevägen har aldrig ingått i riksväg 10. Vägen runt Överhärde byggdes på 1930-talet.

Kuriosa: Ibland kan man se Valbovägen genom tätorten Valbo benämnas som "gamla väg 80" och liknande och en god bit in på 1980-talet användes den benämningen i de lokala busstidtabellerna. Men riksväg 80 har aldrig gått på Valbovägen genom tätorten Valbo - riksväg 80 blev den ju först 1962, sju år efter autostradan!

Anders