Allmänna bussforum > Busstrafik

individuell lönesättning bussförare

<< < (11/11)

Nico:
Allt är ju möjligt, men en följdfråga som infinner sig är hur många som omfattas, dvs. hur många underlydande har varje chef att ansvara för och följa upp?

Ersa:
Samt, hur mycket kommer det att kosta att utöka antalet gruppchefer i större trafikområden, så att varje gruppchef har tillräckligt få förare att denne får en tillräcklig överblick. Idag går utvecklingen snarare att antalet gruppchefer minskas, och att de kvarvarande får allt fler förare och fler arbetsuppgifter att sköta. De företag som kan tänkas räkna in utgifterna för en tillräckligt stor personalstyrka, lär förlora alla slags upphandlingar.

BSB101:
Att en chef har för många underställda har inget med för eller emot individuell lönesättning att göra utan det har man organisationen att göra. Gällande detta med klagomål skrev jag Men exempelvis en förare som har ovanligt många klagomål kan det säkert finnas anledning att granska noggrannare. Med andra ord så tog jag klagomål som ett exempel på en sak som kan innebära att man kollar extra på en förare. Om denna extra kontroll sedan visar på att personen utför sitt jobb på ett bra sätt så är det till gagn för föraren.
Som sagt har flertalet arbeten idag individuell lönesättning och jag ser inte vad som skulle hindra att bussbranschen hade det samma? Visst kanske det behövs organisatoriska förändringar men det har jag svårt att se som någon nackdel.

Ersa:
Men som alla storbolags organisationer ser ut idag, och på det sätt stordriften är uppbyggd i storstadsområdena, blir det hur som helst svårt och tungrott att försöka bygga upp en överblick som kan användas för införande av individuell lönesättning. Det krävs mer folk till detta, vilket innebär en större personalorganisation, och vips är alla anbud förlorade pga högre kostnader.

Jag har personligen inget emot tanken på individuella löner, men jag tror inte att dagens organisationer och bussbranschens grund med dagens stordrift klarar av utmaningen.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[*] Föregående sida

Gå till fullversion