Buss-Snack

Övriga forum => Vägforum => Ämnet startat av: David M skrivet 25 mars 2008, 17:00:33 PM

Titel: Huvudstaleden
Skrivet av: David M skrivet 25 mars 2008, 17:00:33 PM
Tittar man på en karta eller flygfoto seå ser man trafikplats Pampas i Stockholm, där E4 går över i Norra Länken, som en väldig betongkonstruktion. Det finns flera körbanor som inte ens används längre och med den utformningen som vägen mot Solna har så förstår man att det var tanken att vägen skulle fortsätta på ett annat vis än där vägen slutar nu.

Där Huvudstaleden slutar nu och går över i Tritonvägen ser man klart och tydligt att vägen skulle fortsätta österut. Men skulle vägen gå tvärs igenom Huvudsta i öppen dager, i det som är grönområde och parker nu? Finns det någon karta som visar hur det var tänkt att vägsystemet skulle se ut i den här delen av Stockholm, för även E4 tänktes väl ursprungligen gå rakt norrut norr om Tomteboda till Haga?
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 25 mars 2008, 17:23:23 PM
Citera
Där Huvudstaleden slutar nu och går över i Tritonvägen ser man klart och tydligt att vägen skulle fortsätta österut. Men skulle vägen gå tvärs igenom Huvudsta i öppen dager, i det som är grönområde och parker nu? Finns det någon karta som visar hur det var tänkt

Vad gäller Huvudstaleden är historien den omvända. Det är inte fråga om att den var tänkt att gå där, tidigare gick Huvudstaleden just där. Den följde järnvägens södra sida och anslöt sen till det som idag heter Huvudstagatan precis intill bron över järnvägen och Huvudstaskolan. Den onaturliga avslutningen med böjen till Tritonvägen är ett 80-talspåfund vill jag minnas. Kan vara sent 70-tal också. En stump av leden finns kvar f ö och heter idag Oskarsrogatan.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: stefanruf skrivet 25 mars 2008, 18:16:21 PM
Huvudstaleden var tänkt att gå från essingeleden mot bromma men blev aldrig av,det finns en färdigbyggd avfartsramp från essingeleden söderut vid tomteboda som aldrig är tagen i trafik är cykelbana idag.
Det var tänkt en trafikplats nere vid ekelundsvägen,det är därför man idag har två stycken påfarter söderut.
Viadukten vid jetmacken på armegatan och viadukten på storgatan är förberedda för att leden skall gå där under och det finns ett reserverat skogsområde där emellan(syns tydligt på sattelitkartor).En liten del av leden byggdes och togs i trafik som nämts här ovan.
Nuvarande huvudstabron och vidare ut mot bromma är ochså en del av leden och används idag.
Länkar en bild från den del som varit i trafik ut mot dagens huvudstabron.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Huvudstaleden_nedlagd_Solna.jpg
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Anders Noren skrivet 25 mars 2008, 18:32:58 PM
Där Huvudstaleden slutar nu och går över i Tritonvägen ser man klart och tydligt att vägen skulle fortsätta österut. Men skulle vägen gå tvärs igenom Huvudsta i öppen dager, i det som är grönområde och parker nu? Finns det någon karta som visar hur det var tänkt att vägsystemet skulle se ut i den här delen av Stockholm, för även E4 tänktes väl ursprungligen gå rakt norrut norr om Tomteboda till Haga?

Huvudstaleden, motorväg, skulle gå i det gröna stråk som delar Huvudsta från nordväst till sydöst och ansluta till Essingeleden/Pampaslänken. Storgatan och Armégatan har viadukter (över ingenting) där Huvudstaleden skulle gå. Huvudstagatan skulle förmodligen överbryggas med en viadukt. Jag har för mig att Armégatan skulle ha ramper österut medan Storgatan skulle ha ramper västerut. Anslutningen mellan Huvudstaleden och Oskarsrogatan var bara temporär.

Essingeledens förlängning norrut skulle följa den f.d. järnvägssträckningen runt Hagalund, dvs. stråket Banvaktsvägen-Kolonnvägen, och ansluta till E18/Enköpingsvägen och E4/Uppsalavägen (också de motorvägar) någonstans i Ulriksdalstrakten.

Ett litet hum om hur det var tänkt att se ut kan man få om man letar upp KAK:s bilatlas från någon gång mellan 1965 och 1995. Vägarna var nämligen inritade där. Stockholms taxikarta av lämplig årgång innehåller (innehöll?) också en massa trafikleder som inte finns. Båda två finns nog på ett större bibliotek i Stockholmstrakten eller på ett välsorterat antikvariat. Uppslagsverket Focus från ca 1970 hade också vägarna inritade.

Annars finns ju det tråkiga sättet: kontakta stadsbyggnads- eller trafikkontoren i Stockholms eller Solna kommuner.

Vad jag däremot inte begriper är varför Huvudsta inte är anslutet till Essingeleden-Norra länken via de befintliga, oanvända, ramperna utan bara till Klarastrandsleden.

Anders
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: David M skrivet 25 mars 2008, 20:21:48 PM
Då förstår jag bättre hur Huvudstaleden skulle ha dragits. Men E4:ans förlängning mot norr har jag ännu inte riktigt klura ut hur det skulle se ut. Var det tänkt att byggas en gigantisk tunnel eller viadukt över Tomtebodas bangård? Ungefär var skulle E4 ansluta till dagens E4, vid Haga tillsammans med E18? Idag är det trots allt bebyggt (nåja...) runtom gamla järnvägssträckningen vid Hagalund, var det mer röjt på 1970-talet eller skulle en motorväg ändå klämmas in? För jag tycker det verkar vara ett ganska så smalt tilltaget vägreservat för att utgöra en tilltänkt (sexfilig?) motorväg.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 25 mars 2008, 21:20:22 PM
(http://www.mrg1.de/DSC11748F.JPG)
Direkt efter järnvägsbron t v utanför bild började den gamla Huvudstaleden

Jag tror egentligen att det är två olika "Huvudstaleder" som är aktuella här. Eller kanske t o m tre.

En ursprunglig och en planerad, och som tredje alternativ den halvmesyr som blev kvar efter att planerna inte fullbordades.

Ursprungliga är väl den som i princip är helt borta nu. Den förde trafiken från järnvägsbron vid Huvudstaskolan till Landsvägen i Sundbyberg. Någon bro till Ulvsunda och Bromma fanns inte då.

Den planerade som beskrivs ovan.

Efter att bron mot Bromma och motorleden fram till järnvägen mittemot Framnäsbacken  byggdes kopplades den delen ihop med den gamla och det fanns en Huvudstaled från Huvudstaskolan till Ulvsunda. Senare (80-talet?) stängdes hela den ursprungliga leden i kanten av Huvudstafältet ned och trafiken lades över till Ankdammsrondellen/Frösundaleden, alt Storgatan beoende på slutmål.

Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Nico skrivet 25 mars 2008, 21:39:45 PM

Å för att krångla till det ännu mera så har kåken på bilden adress Ankdammsgatan 1-5.  ;D
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: stefanruf skrivet 26 mars 2008, 18:16:27 PM
Lite nytagna bilder av den tänkta huvudstaleden.
Här är avfartsrampen vid tomteboda(bilden är tagen mot den tänkta trafiken)
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0017-5.jpg)
Här en bild om jag vänder mig 180 grader,rampen slutar mot berget
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0019-1.jpg)
Här är viadukten vid armegatan där leden skulle gå under.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0008-1.jpg)
Och här är viadukten vid storgatan.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0002-1.jpg)
Här är den använda delen av leden som ligger vid karlsrogatan mot huvudstabron.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0007-1.jpg)
Här är avfarten söderut som skulle vara en del av leden,är öppen men används inte av många eftersom det finns en till mera logisk påfart lite långre bort.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0014-7.jpg)
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Niklas Bygdestam skrivet 26 mars 2008, 23:12:15 PM
Lite nytagna bilder av den tänkta huvudstaleden.
Här är avfartsrampen vid tomteboda(bilden är tagen mot den tänkta trafiken)
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0017-5.jpg)


Om man kommer från Uppsala och åker söderut som jag ofta gör så ser man den här avfartsrampen tydligt. Jag har alltid reagerat på denna när jag har kört på vägen. Den ser faktiskt precis ut som om man kunde köra ut på den avfarten om det inte vore för att det stod betonggrisar i vägen och bildade en kant som gör detta omöjligt. Intressant är också att det sitter belysningsstolpar på denna och att de aldrig har tagits bort. Undrar om det någonsin har suttit armaturer på stolparna också eller om man bara satte upp själva stolparna men sedan blev det inget mer

Denna har alltså aldrig någonsin använts? Den har ända sedan den byggdes varit övergiven?

Man kanske borde göra en åktur dit och titta lite på den :D
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Nico skrivet 26 mars 2008, 23:17:23 PM

Egentligen lite korkat i det fallet för här skulle man kunna slippa mycket tung trafik genom centrala Solna. T.ex. alla postekipage som kommer norrifrån går ju nu oftast av vid Haga norra och går sedan Frösundaleden, Huvudstagatan och Storgatan istället för att komma av i princip på Pampaslänken och Tomteboda.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 28 mars 2008, 00:00:14 AM
(http://www.mrg1.de/DSC11762F.JPG)

Fast på nåt sätt är det självförvållat. Huvudstaleden som tänkt genom Huvudsta hade väl svalt den mesta av trafiken som nu kör på Storgatan och Armégatan, och gett en betydligt lugnare gatumiljö sammantaget sett. Även Huvudstagatan och Frösundaleden borde ha avlastats markant. Leden skulle så klart ha byggts färdigt innan den yngre delen av Huvudsta byggdes ut. Det går aldrig att bygga en stor väg efter att husen är klara. Däremot går det bra att bygga hus när vägen är klar. Finns många exempel idag där bostadshus byggs intill tättrafikerade vägar. Så även i Huvudsta där det går utmärkt att bygga hus på trottoaravstånd från Armégatans täta trafik. Andra exempel är Lilla Essingen och Hornsberg där det väl ska byggas nära inpå Essingeleden.

Fast visst borde ramperna färdigställas tycker man, kan ju inte kosta särskilt mycket. Kanske är man rädd för mer genomfartstrafik i Huvudsta med anslutning norrut på E4:an här. Kan tänka mig att det skulle bli en bra förbindelse från Bromma/Vällingby mot E4/E20/Lidingö/Östermalm/Gärdet.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Kristofer skrivet 28 mars 2008, 13:16:48 PM
Här är den använda delen av leden som ligger vid karlsrogatan mot huvudstabron.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/PICT0007-1.jpg)

När jag läst denna tråd kikade jag lite på utsiktsbilderna på Eniro, och upptäckte då att leden är full av de hus/stugor/bodar (stryk det som ej önskas) som också syns på denna bild. Vad används dessa till, och har de stått där länge?
 
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Wolfie skrivet 28 mars 2008, 13:35:15 PM
När jag läst denna tråd kikade jag lite på utsiktsbilderna på Eniro, och upptäckte då att leden är full av de hus/stugor/bodar (stryk det som ej önskas) som också syns på denna bild. Vad används dessa till, och har de stått där länge?
 

Det är studentlägenheter. Råkade få reda på det när ett par bekanta på frågan vart de bor svarade att de bodde där.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Kristofer skrivet 28 mars 2008, 13:38:58 PM
Det är studentlägenheter. Råkade få reda på det när ett par bekanta på frågan vart de bor svarade att de bodde där.

Tack för det. Får mig osökt att tänka på Monty Phyton: "När vi gick i skolan fick vi bo i ett skjul mitt i vägen" etc...
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Ersa skrivet 28 mars 2008, 15:04:07 PM
Tack för det. Får mig osökt att tänka på Monty Phyton: "När vi gick i skolan fick vi bo i ett skjul mitt i vägen" etc...

Klockrent!  :D
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: stefanruf skrivet 28 mars 2008, 21:31:23 PM
Scannade in en bild från taxikartan 1971 över huvudsta området.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/huvudstaledentaxikartan1971_.jpg)
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: David M skrivet 31 mars 2008, 17:40:15 PM
Någon som vet hur det var tänkt att E4 skulle korsa stambanan? Var det viadukt eller tunnel som skulle gälla? Och varför är en vägslinga inritad som slutar vid Hedvigsdal, var tanken att den skulle vara ett västligare alternativ till E4 eller leda trafiken från Essingeleden in till Solna?

Många frågor reser sig i mitt huvud här över hur planerarna tänkte och tyckte...

(stort tack för inscanningen av taxikartan stefan! Hade själv en sådan en gång i tiden från 1980-talet men den försvann vid en flytt...)
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Anders Noren skrivet 31 mars 2008, 18:51:16 PM
Någon som vet hur det var tänkt att E4 skulle korsa stambanan? Var det viadukt eller tunnel som skulle gälla? Och varför är en vägslinga inritad som slutar vid Hedvigsdal, var tanken att den skulle vara ett västligare alternativ till E4 eller leda trafiken från Essingeleden in till Solna?

Många frågor reser sig i mitt huvud här över hur planerarna tänkte och tyckte...

(stort tack för inscanningen av taxikartan stefan! Hade själv en sådan en gång i tiden från 1980-talet men den försvann vid en flytt...)

En teori: vid tiden för ledernas planerande låg kanske Solnavägens korsning med järnvägen fortfarande i plan. Med vägarna utbyggda enligt kartan hade plankorsningen i så fall kunnat slopas helt och dagens underfart hade inte behövt byggas. Solnavägens funktion som infart till innerstaden från Råsunda och Huvudsta hade då övertagits av "Hedvigsdalslänken" och Huvudstaleden, endast Hagalundstrafiken hade gått på Solnavägen.

Jag antar för övrigt att det var broar som gällde, inte tunnlar. Resten av Essingeleden är ju byggd på broar och broar är dessutom mycket billigare än tunnlar.

Anders
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: stefanruf skrivet 31 mars 2008, 19:22:01 PM
Någon som vet hur det var tänkt att E4 skulle korsa stambanan? Var det viadukt eller tunnel som skulle gälla? Och varför är en vägslinga inritad som slutar vid Hedvigsdal, var tanken att den skulle vara ett västligare alternativ till E4 eller leda trafiken från Essingeleden in till Solna?

Många frågor reser sig i mitt huvud här över hur planerarna tänkte och tyckte...

(stort tack för inscanningen av taxikartan stefan! Hade själv en sådan en gång i tiden från 1980-talet men den försvann vid en flytt...)
Scannade in en bild längre norrut ochså, finns en hel del planerat där ochså verkar det som..

(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/solna.jpg)
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 31 mars 2008, 19:49:32 PM
Citera
En teori: vid tiden för ledernas planerande låg kanske Solnavägens korsning med järnvägen fortfarande i plan

Vilket år skulle det vara? Jag minns ingen plankorsning där, utan bara en tunnel som passerades på väg till/från Råsunda med linje 500, som trafikerade sträckan Norra Bantorget - S:t Eriksplan - Fotbollsstadion vid matcher på Råsunda. Måste ha varit före 1962 iså fall.

Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: JDS skrivet 31 mars 2008, 19:56:07 PM
Det är egentligen helt otroligt att se med vilken precision man har lyckats rita in motorvägar exakt överallt! Lite som att lågstadiebarnen enkelt ska kunna ta bilen till skolan, två kvarter bort längs motorvägen. Speciellt det där att ha två parallella motorvägar genom Solna med typ 1000 meters mellanrum är ju helt genialt!

Mr G, jag är fortfarande lite nyfiken på vad du menar med "den ursprungliga Huvudstaleden". Eftersom den del som blev byggd, med undantag för anslutningen till Oskarsrogatan, fortfarande är i bruk så vore det väl mer rättvist att kalla den "det som blev till av Huvudstaleden"?
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Anders Noren skrivet 31 mars 2008, 20:04:56 PM
Vilket år skulle det vara? Jag minns ingen plankorsning där, utan bara en tunnel som passerades på väg till/från Råsunda med linje 500, som trafikerade sträckan Norra Bantorget - S:t Eriksplan - Fotbollsstadion vid matcher på Råsunda. Måste ha varit före 1962 iså fall.

Ingen aning. Jag var inte med då. Den tunnel du åkte med 1962 kanske inte var dagens underfart med fyra filer, skiljeremsor och två gång- och cykelbanor?

Anders
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 31 mars 2008, 21:48:30 PM
Citera
Mr G, jag är fortfarande lite nyfiken på vad du menar med "den ursprungliga Huvudstaleden". Eftersom den del som blev byggd, med undantag för anslutningen till Oskarsrogatan, fortfarande är i bruk så vore det väl mer rättvist att kalla den "det som blev till av Huvudstaleden"?

Jag tror nog att det mer var så att folk kallade den vägen (den heter Sundbybergsvägen på taxikartan ovan) för Huvudstaleden i väntan på vad som komma skulle. Kanske fel att kalla den för den ursprungliga Huvudstaleden som jag gjorde. Mer nåt slags Huvudstaleden-Wanna-Be för att använda ett modernt uttryck. Fast för mig var den delen också Huvudstaleden, men vid närmare eftertanke var det kanske inte helt korrekt att säga så. Men säker är jag inte. Och inte var jag ensam om det heller.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Mr G skrivet 31 mars 2008, 21:51:23 PM
Citera
Ingen aning. Jag var inte med då. Den tunnel du åkte med 1962 kanske inte var dagens underfart med fyra filer, skiljeremsor och två gång- och cykelbanor?

Nejdå, det är samma tunnel/underfart som nu. Vi får väl kolla upp vilket år plankorsningen försvann då.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Anders Noren skrivet 31 mars 2008, 22:08:54 PM
Nejdå, det är samma tunnel/underfart som nu. Vi får väl kolla upp vilket år plankorsningen försvann då.

Okej, nytt förslag: "Hedvigsdalslänken" är på- och avfarten söderut/söderifrån medan den lilla trafikplats vi ser på östra sidan av järnvägen endast har på- och avfarter norrut/norrifrån. Genom att lägga ramperna på varsin sida av järnvägen minskas behovet av broar över spårområdet. Dessutom gör man två trevägskorsningar av vad som kunde ha varit en hårt trafikerad fyrvägskorsning (låt vara med planskilda huvudflöden) vilket är helt i linje med dåtidens (och nutidens) trafiksäkerhetsidéer.

Anders
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Tiberia skrivet 17 oktober 2008, 19:00:50 PM
Scannade in en bild från taxikartan 1971 över huvudsta området.
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/stefanruf/huvudstaledentaxikartan1971_.jpg)

Kan du möjligtvis scanna in kartan med nån klick till vänster?
Där finns det delar som blev färdigbyggda men oanvända och delvis oanvända.

Några bilder från idag för den intresserade:
http://img115.imageshack.us/my.php?image=pa170438la1.jpg
http://img227.imageshack.us/my.php?image=pa170423xw4.jpg
http://img397.imageshack.us/my.php?image=pa170427no4.jpg
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Kotta skrivet 30 oktober 2009, 11:08:06 AM
Vad jag däremot inte begriper är varför Huvudsta inte är anslutet till Essingeleden-Norra länken via de befintliga, oanvända, ramperna utan bara till Klarastrandsleden.

Anders

Det här har förbryllat mej länge oxå. Man kan åka av smidigt till huvudsta om man kommer på essingeleden norrgående och man kan likaså åka på essingeleden i södergående från huvudsta (där har man till och med två alternativ!). Men norrgående påfart och södergående avfart kräver den smidiga 'genvägen' via karlberg på klarastrandsleden/pampaslänken.

Avfarten mot Huvudsta i södergående riktning är förvisso byggd men slutar abrupt i ett berg söder om tomteboda som förmodligen kan kosta en slant att spränga bort.
Däremot tycker jag det ser ut som en norrgående anslutning från pampaslänken, om än till vänster sida av körbanan, borde vara rätt billig och ser ut att ha varit planerad. Eller är stumpen uppe till vänster på bilden (länken nedan) bara en rest av en äldre dragning?

http://kartor.eniro.se/query?mop=aq&mapstate=2%3B18.01836%3B59.34455%3Bo%3B18.01725%3B59.34513%3B18.01956%3B59.34392%3B624%3B537%3B2%3B1&mapcomp=%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B0%3B0%3B%3B%3B%3B0&what=map_adr
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Ersa skrivet 30 oktober 2009, 15:45:25 PM
Tack för taxikartorna. Nu fick jag svar på en fråga jag tänkt länge på. En nära släkting till min sambo är nämligen uppväxt på "Villa Hagsäter", idag på adress Hagavägen 22 i Solna, norr om norra kyrkogården. Kommunen löste in huset och intilliggande hus just för att riva dessa i samband med byggandet av en stor väg. Vägen blev inte av, och de fina husen står därför kvar. :)

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsmiljo/kulturmiljoer-i-solna/hagalund-m-fl/kvarteret-anhalten/
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: latmasken skrivet 30 oktober 2009, 16:31:19 PM
Det är en väldig skillnad på prioriteringar i Sverige. Stockholm kan lyxa på med trafikplatser och breda vägar som inte används, medan vi i Umeå inte ens kan få tillstånd en liten j***a rondell för att undvika de svåra olyckor som inträffar någon gång per månad. (E4/Kolbäcksvägen)
Det har varit en extremt olycksdrabbad korsning i minst 15 år, men ingenting händer.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Anders Noren skrivet 30 oktober 2009, 18:20:22 PM
Det är en väldig skillnad på prioriteringar i Sverige. Stockholm kan lyxa på med trafikplatser och breda vägar som inte används, medan vi i Umeå inte ens kan få tillstånd en liten j***a rondell för att undvika de svåra olyckor som inträffar någon gång per månad. (E4/Kolbäcksvägen)
Det har varit en extremt olycksdrabbad korsning i minst 15 år, men ingenting händer.

Å andra sidan - vid samma tid som den halvfärdiga trafikplatsen vid Pampas byggdes så fick ni i Umeå en prima motorväg som 30 år senare fortfarande trafikeras av färre än 10 000 fordon/dygn...

Anders
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Ersa skrivet 30 oktober 2009, 20:22:43 PM
Å andra sidan - vid samma tid som den halvfärdiga trafikplatsen vid Pampas byggdes så fick ni i Umeå en prima motorväg som 30 år senare fortfarande trafikeras av färre än 10 000 fordon/dygn...

Varför lägga ner pengar på att dra E4:an förbi Umeå redan för 30 år sedan, när man istället kunde lägga pengarna på en överdimensionerad motorväg från Stöcksjö rakt in mot stadskärnan? Underbar långsiktig planering! ::)
Många är de städer som aldrig lyckats få till någon bra förbifartsled, och under tiden man diskuterar olika vägalternativ tillåter man nybyggande av hus längs de ställen där man fram tills dess ha kunnat dragit vägen.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: latmasken skrivet 03 november 2009, 15:56:14 PM
Å andra sidan - vid samma tid som den halvfärdiga trafikplatsen vid Pampas byggdes så fick ni i Umeå en prima motorväg som 30 år senare fortfarande trafikeras av färre än 10 000 fordon/dygn...

Anders
ja just det ja, glömde att vi fått vår del av kakan.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Fredrik W skrivet 03 november 2009, 16:31:17 PM
Angående utsnittet ur taxikartan:

Märkligt att tunnelbanan mot Huvudsta och Sundbybergs centrum är inritad på kartan.
Den linjen öppnades 1985, alltså 14 år senare. Inte ens Solnagrenen var ju klar då, den öppnades 1975.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: JDS skrivet 03 november 2009, 23:33:00 PM
Märkligt att tunnelbanan mot Huvudsta och Sundbybergs centrum är inritad på kartan.
Den linjen öppnades 1985, alltså 14 år senare. Inte ens Solnagrenen var ju klar då, den öppnades 1975.

Nja, SÅ konstigt är det väl inte om man jämför med de motorvägar som aldrig byggdes, och som också är inritade! Huvudstaleden gav man dessutom inte upp på bra många år, den är med i Stockholmsciceronen 1992...

T-bana 3 var ju ändå i stort sett färdigplanerad redan under andra hälften av 1960-talet, dock sköt man upp södra grenen ganska länge.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Fredrik W skrivet 04 november 2009, 10:16:01 AM
Nja, SÅ konstigt är det väl inte om man jämför med de motorvägar som aldrig byggdes, och som också är inritade! Huvudstaleden gav man dessutom inte upp på bra många år, den är med i Stockholmsciceronen 1992...

T-bana 3 var ju ändå i stort sett färdigplanerad redan under andra hälften av 1960-talet, dock sköt man upp södra grenen ganska länge.

Vägar som är planerade/under byggnad har endast konturer medan befintliga vägar är ifyllda.
Jag tycker bara man får uppfattningen av att tunnelbanelinjerna är befintliga på kartan, de borde
vara streckade eller tunnare.
Titel: SV: Huvudstaleden
Skrivet av: Kotta skrivet 16 december 2009, 07:56:30 AM
Hittade lite intressant läsning i ett trafik-PM som gjorts i samband med planering av området 'Ingenting' i Solna/Huvudsta.

Dokumentet finns på: http://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Projekt/Ingenting/7_PM%20trafik%20Asplunds%20all%C3%A9%202009-02-12.pdf

I det så finns endel referenser till en utredning om Huvudstaleden som ska ha gjorts 2005. Undrar just om man kan leta fram den utredningen någonstans...

En annan sak som nämns är ett ev. förslag på att stänga pampaslänkens södergående påfart ner på essingeleden för att 'förbättra framkomligheten' på just essingeleden. Med det misstänker jag att man förmodligen kan ha tre öppna körfält ända från solnabropåfarten utan att det blir stört av en påfart vid pampas. Istället tvingar man trafiken ner på ekelundsvägspåfarten för att ta sej upp på essingeleden, vilket iofs inte är en särskilt jobbig ändring, bara att välja rätt rondell!

Vad jag däremot funderar över då är varför man byggde södergående påfart från pampaslänken överhuvudtaget? Den känns ju faktiskt rätt överflödig när man tittar efter.
Hade man även då fortfarande förhoppningar om en utbyggd huvudstaled, E4-länk och en stor trafikplats såsom man kan se på kartan från 1971 och förberedde med att slänga dit en påfart iaf?
Och när byggdes egentligen pampaslänken till det utseende den har idag? Det måste ha varit nångång mellan 70 och 85 eftersom den finns på plats på SLs kartor från 85.