Busstrafik i Västra Götaland (Västtrafik)

Startat av VästSverige, 31 januari 2022, 16:54:17 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

VästSverige

#300
Ja och 3,7,9,10,12,13,21 är inte med heller så dem kanske dras in eller så kör dem inte med elbussar. Tror dem ändras och sätts i hop med andra linjer

VästSverige

Uddevalla, Strömstad och Tanum

Trafikstart juni 2025

Linjerna 1-5 i Uddevalla ska bara köras på el men biodisel kan nog förekomma på dem.

Utöver det de 22 elbussarna till Uddevalla ingår där även 22 biodieselbussar till landsbygdstrafiken och flexlinjen. Upphandlingen i Strömstad och Tanum omfattar totalt 47 biodieselbussar, som alla kommer köra i landsbygdstrafik.

Dessa linjer ingår i upphandlingen:

Avtalet för Uddevalla omfattar stadstrafik på linjerna 1-5 samt Flexlinjen och landsbygdstrafik på linjerna 673, 737, 738, 821, 822, 824, 826, 833.

Avtalet för Strömstad och Tanum omfattar landsbygdstrafik på linjerna 111, 872, 875-878, 882, 891, 893, 895, P-buss samt öppen skoltrafik på linjerna 940-944, 947-952, 961-967, 969. Även skoltrafik i Tanum som inte är öppen för allmänheten omfattas.
Det nya avtalet som upphandlats innehåller totalt 40 nya bussar, varav 10 är elbussar. Elbussarna kommer att köra på linjerna 1, 2 och 3 samt 567 och 579. Övriga bussar kommer drivas på biodiesel.

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/presstjanst/pressmeddelande/3392902/

Alingsås

Det nya avtalet som upphandlats innehåller totalt 40 nya bussar, varav 10 är elbussar. Elbussarna kommer att köra på linjerna 1, 2 och 3 samt 567 och 579. Övriga bussar kommer drivas på biodiesel.

Trafiken börjar köra i juni 2025 och avtalet sträcker sig över tio år. Det nya avtalet startar i juni 2025 och sträcker sig över tio år. Det blir Buss i Väst AB som kommer köra trafiken.

Utökade trafik på kvällar och helger
Förutom elbussar innebär också upphandlingen förbättringar på stadstrafikens utbud. Busslinjerna 1,2 och 3 kommer få utökade körtider på kvällar och helger samt även nattrafik mellan lördagar och söndagar.

Dessa linjer ingår i upphandlingen:
Stadstrafik: 1, 2 och 3

Övrig trafik: 541, 546, 554, 560, 561, 563, 566, 567, 579, 642 samt skoltrafiklinjerna 942, 944, 947, 948, 951, 953, 954, 961, 964, 965'

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/presstjanst/pressmeddelande/3392887/

Båda avtalen körs av Buss i Väst ABTanum97

Bivab kör inga avtal själva, det är Vårgårdabuss som kör i Alingsås och Uddevalla Omnibus i Uddevalla.

Jonas Gustafsson

#303
Beror på hur man ser det, bolagen är ju delägare i Bivab. Vilket bolag kommer att sköta driften i Strömstad och Tanum? Uddevalla Omnibus där med? Lysekils Busstrafik? Ödeborgs Buss? M-buss? BJ Trafik? Bullarens Busstrafik?
Gymnasielärare av årgång -71 som gillat bussar sedan barnsben men också har flera andra intressen, t. ex. att spela & sjunga.

VästSverige

Nån som vet något om nya linjer gärna sträckan

S Svensson

Bivab (Buss i Väst AB, namnbyte har inte godkänts av Bolagsverket) har fått avtal i Tanum och Strömstad.
Detta blir lite komplicerat kanske. Huvudentreprenör Bivab alltså. Underentreprenör kan bli UOAB och LyOAB som numera båda är dotterdotterbolag till Uddevalla Kommun. Möjligen kan Lysekils kommun ha något delägande hos Lysekils Busstrafik AB.
I Tanum kör fn Vy Buss som lär äga garaget (fd Volvo Tanum) där. Här fanns det ett bolag som tidigare var delägare hos Bivab. Företaget finns kvar men är kraftigt decimerat sedan Vy/Nettbuss drog sig ur för ett antal år sedan. Man körde då även i Dals-Ed.( Olika skeenden i tiden med Nettbuss en tid som hälftenägare)
Vad händer i Uddevalla och Lysekil. I princip får kommuner inte driva verksamhet utanför sin egen kommun. Hur mycket skall man tänja gränserna ?
Det finns även företag i Strömstad som är underentreprenör till Bivab eller UOAB som inte är andelsägare till Bivab,(PeTre ).
Företagen behöver förvärva bussar. Vem skall stå risken ? De mindre företagen i norra Bohuslän(Tanum,Hunnebostrand,M-Buss,BJ Trafik + några till)verkar inte ha den soliditet som behövs för att köpa fordon? Kan de andra företagen i Bivab vara med ? Blir det BiV Trafik AB.
När Bivab bildades 1992 var det några företag som då ansågs vara stora, t ex Alfredssons,Söne,Vänersborg samt några ytterligare. Då var även Larssons med och de har numera mycket trafik och de kan ju ta över i Bohuslän. Är de andelsägare eller inte i Bivab ?

Jag antar att Jonas G skrev för att han undrar vem som skall köra. Ja det undrar även jag ! För innan Bivab lade anbudet bör det hela också ha diskuterats. För det kan väl inte vara så att Vy fortsätter köra ?

Alex

Finns det någon information om hur linjerna kring Lindholmen kommer att förändras i och med trafikstart av spårvägen 2026?

Snabbt räknat går det ca 24 bussar/h i rusningstrafik på morgonen mellan nordstan-Lindholmen. Det täcks upp av 2 spårvägslinjer i 10-min trafik (12-spårvagnar).

Kanske bara 16X dras in och resterande linjer blir kvar och täcker upp resandeökningen från all nybyggnation i karlastaden etc?

Dioden

Citat från: S Svensson skrivet 02 januari 2024, 11:14:56 AMBivab (Buss i Väst AB, namnbyte har inte godkänts av Bolagsverket) har fått avtal i Tanum och Strömstad.
Detta blir lite komplicerat kanske. Huvudentreprenör Bivab alltså. Underentreprenör kan bli UOAB och LyOAB som numera båda är dotterdotterbolag till Uddevalla Kommun. Möjligen kan Lysekils kommun ha något delägande hos Lysekils Busstrafik AB.
I Tanum kör fn Vy Buss som lär äga garaget (fd Volvo Tanum) där. Här fanns det ett bolag som tidigare var delägare hos Bivab. Företaget finns kvar men är kraftigt decimerat sedan Vy/Nettbuss drog sig ur för ett antal år sedan. Man körde då även i Dals-Ed.( Olika skeenden i tiden med Nettbuss en tid som hälftenägare)
Vad händer i Uddevalla och Lysekil. I princip får kommuner inte driva verksamhet utanför sin egen kommun. Hur mycket skall man tänja gränserna ?
Det finns även företag i Strömstad som är underentreprenör till Bivab eller UOAB som inte är andelsägare till Bivab,(PeTre ).
Företagen behöver förvärva bussar. Vem skall stå risken ? De mindre företagen i norra Bohuslän(Tanum,Hunnebostrand,M-Buss,BJ Trafik + några till)verkar inte ha den soliditet som behövs för att köpa fordon? Kan de andra företagen i Bivab vara med ? Blir det BiV Trafik AB.
När Bivab bildades 1992 var det några företag som då ansågs vara stora, t ex Alfredssons,Söne,Vänersborg samt några ytterligare. Då var även Larssons med och de har numera mycket trafik och de kan ju ta över i Bohuslän. Är de andelsägare eller inte i Bivab ?

Jag antar att Jonas G skrev för att han undrar vem som skall köra. Ja det undrar även jag ! För innan Bivab lade anbudet bör det hela också ha diskuterats. För det kan väl inte vara så att Vy fortsätter köra ?


Lokaliseringsprincipen gäller inte kollektivtrafik, finns undantag i lagen.

§  Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och regioner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725). Lag (2019:935).

Undantag från kravet på kommunal anknytning

2 §  Det krav på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
  - 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
  - 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
  - 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
  - 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
- 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
  - 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
  - 4 kap. 1 § om turism, och
  - 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.

Sen vem som ska köra vet jag inte, men ville bara förtydliga lite i det du har skrivit.

S Svensson

Det är bra att Du förtydligar. Det har ju tidigare funnits några utredningar från departement (sk DsK) och sedan mötesverksamhet i styrelser om hur kommuner skall agera när det gäller trafik. Kollektivtrafik anses vara busstrafik tidigare i utredningsverksamhet.
Jag läste på lite i en handledning för styrelseledamöter. Bland annat att ett kommunalt bolag som har ett dominerande ställning i ett annat bolag anses vara kommunalt hela detta bolag.

Personligen anser jag att (primär-)kommuner bör ansvara för tätortstrafiken i sin egen kommun. Man skall ha ett bestämmande över hur trafiken och trafikmiljön skall se ut. Det är inte bra som det är nu då beslut tas ibland över kommunens invånare. Detta ämne har ju diskuterats tidigare.
Detta har egentligen inte med trafiken i norra Bohuslän men med vilka beslut en kommun gör.
Regionerna(fd Landstingen) sysslar ju med sjukvård och trafik. Kanske vore det lite bättre att ändra gränserna så att det blir lättare att bedriva det man avser att göra.

Är det någon mera som har synpunkter !

Erling.L

Varit på GS 9603-0111 0312-1306 Keolis från 130616 o inte att sammanblandas med min namne på Swebus

VästSverige

Någon som vet vilka förändringar som sker här näst?

Uppsala och Alingsås var väl 2025.

Tanum97


Erol

Vet inte om någon har skrivit något om detta men Kungälv ska få förändrat från juni

gegogaw462