Övriga forum > Vägforum

Kollektivtrafiksignaler

<< < (3/3)

Ersa:
Skulle vara intressant att se fler bilder på dessa spårvagnssignaler. Gärna från före nedläggningarna 1967.

Harald Nordius:
Här är en bild från Renstiernas gata/Folkungagatan: http://sparvagsmuseet.sl.se/Visa?id=53629
Lodrätt streck fanns inte, utan det var pil höger, vänster eller rakt fram. På några ställen fanns kryss som betydde att biltrafiken hade stopp men det kunde finnas korsande eller sammanlöpande vägar för spårvagnar eller bussar: http://sparvagsmuseet.sl.se/Visa?id=69038

riiga:
Enligt den äldre vägmärkesförordningen (1978:1001) gällde följande, ändrat senast i SFS 1988:1601:

--- Citera ---42 § Kollektivtrafiksignaler (10.1) har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler, i den ena bokstaven S, i den andra ett vågrätt streck och i den tredje ett lodrätt streck.
--- Slut citat ---

Så vitt ljus borde ha gällt sedan i alla fall 1988. Vad som gällde dessförinnan har jag dock inte lyckats hitta.

Ersa:
Letade igenom ett antal äldre trafikskoleböcker jag har i bokhyllan, men tyvärr dök kollektivsignaler upp först i den i sammanhanget rätt nya boken från början av 1980-talet, och även då var de vita.
I vänstertrafikböckerna från 1950-och 60-talen fanns bara vanliga trafiksignaler med.

igel:
Enligt Gunnar Ekeving https://ekeving.se/, vilken jag frågade så såg kronologin ut som följande.


--- Citera ---Det var 1951 som Stockholms Spårvägar fick tillstånd av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att på prov sätta upp den nya typen av signal. Första installationen var vid Karl XII Torg i oktober 1951. Försöket föll väl ut, och 1952 fick SS tillstånd att successivt sätta upp den nya typen av signal, som vid denna tid oftast kallades ”Spårvägssignal”.  Jag vet inte när termen ”kollektivtrafiksignal” började användas.

Orsaken till att den nya typen av signal infördes var att formsignalerna inte gav någon information om förestående signalväxling.
--- Slut citat ---

Den nya typen av signal syftar på de vi kallar kollektivtrafiksignal. 1989-04-01 trädde ändringsförordning SFS 1988:1601, till vägmärkesförordning 1978:1001 i kraft. I den förekommer både den vita färgen och namnet kollektivtrafiksignal. Åtminstone sedan dess har den dagens namn och utförande. Men innan dess var den inte i formell bemärkelse ett vägmärke, vilket väl är anledningen till att de inte förekom i bilskoleböcker.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[*] Föregående sida

Gå till fullversion