Övriga forum > Vägforum

Kollektivtrafiksignaler

(1/3) > >>

igel:
När fick kollektivtrafiksignalerna vitt ljus, antar att denna bild visar en kollektivtrafiksignal?
https://cdn.webklik.net/user_files/11188/2/F/1/2/3/4/kguny.jpg
(man kan ana att det lodräta sträcket "kör" har gult glas. Och S "stopp" är rött, bilden ska vara tagen korsningen Götgatan/Gotlandsgatan* 1958)

Från hemsidan: http://www.aga-museum.nl/page/verkeerslampen

*Tror att det är fel plats, då kyrkan i bakgrunden antagligen är Klara kyrka. 

roggek:
Nja, "det ser ut som att översta ljusläget är rött" (färgen ska vara gul), och det var det ännu 1984:

Så här såg det ut vid Nybroplan 1984: http://sparvagsmuseet.sl.se/Visa?id=42333

Min "gissning" är att vi gick över till kollektivtrafiksignaler med vitt ljus i samband med att vi gick med i EU...
Antagligen någon fånig EU-regel som behandlade detta fenomen...

igel:
Ja, så såg de ju ut på 80-talet. Har även hittat en hel del spårvägssignaler i gatuspår i Stockholm där de just är gula från tidigt 60-tal.
Så EU-varianten, med vitt ljus.
                              Den klassiska svenska, med gult ljus åtmindstonde från tidigt 60 tal.
                                                          Och den med rött stoppljus.
S               S               S
-               -               -
|               |               |
Var det röda stoppljuset ett försök för att öka synligheten, gällde rött ljus endast buss och ej spårvagn, eller fanns det någon skillnad alls i aspekt mellan rött och gult stoppljus.

virtual1:
Tror du missuppfattade lite, Igel, som Roggek skrev så är det nog bilden som inte återger den korrekta färgen som torde varit orangegul vid tillfället.

roggek:
Precis, det var just så jag menade.
Ljuset i ljusöppningarna har alltid varit gult, och det är färgen på den äldre bilden som återgetts felaktigt.

Nu är då frågan, när övergick man till vitt ljus i ljusöppningarna.
(Jag gissar som jag tidigare skrev i samband med att Sverige gick med i EU, men det kan vara något annat med vägmärkesförordning / regeringsbeslut också)

Jag hittade vägmärkesförorningen (2007:90) från 2007, och där anges hur kollektivtrafiksignalen skall vara utformad, och där anges att:

--- Citera ---En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus.
--- Slut citat ---

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90#K3

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion